Home All Languages

Kegelapan Di Waktu Tengah Hari
The Darkness at Noonday 
oleh Susan Cummings
 30hb Ogos 2005
PDF  
DOC
    [English/Main]
 

Visi di bawah berlaku di pejabat saya sambil saya duduk di meja saya.

Sambil saya duduk di sini, saya mula melihat saya berdiri di satu tempat yang betul-betul gelap. Tiada cahaya di sekelilingnya dan di mana pun. Ia seolah-olah seperti waktu siang dan kemudiannya ia adalah waktu malam. Tiada kegelapan yang beransur-ansur, hanya satu perubahan yang tiba-tiba.

Saya tidak merasa sebarang ketakutan atau bahkan sebarang kerisauan akan perubahan tersebut, hanya ketenangan Tuhan. Saya tahu saya ada di dalamNya dan Dia telah membawa saya ke sini untuk satu tujuan, jadi saya tunggu untuk Tuhan menunjukkan kepada saya apa yang Dia mahu saya lihat.

Kegelapan adalah secara keseluruhan and ia seolah-olah hampir seperti sekelompok jirim yang padat di sekeliling saya dan ia tiada permulaan atau kedudukan yang akhir, apabila kamu akan harapkan jika kamu memandu ke dalamnya atau berjalan ke dalamnya, kerana ia hanya ada di sana.

Sambil saya berdiri di sana, saya juga menyedari yang di sana tiada bunyi. Tiada bunyi-bunyi kehidupan atau angin, atau udara, atau apa-apa pun. Ia seperti vakum (ruang hampa gas). Ia seperti satu tempat yang sama sekali terpencil, semacam berada di satu bilik gelap yang kalis bunyi. Ini mesti seperti keadaan tanpa kehadiran Allah, saya berfikir kepada saya sendiri.

“Kamu betul,” Tuhan berfirman kepada saya. Saya tahu Tuhan berdiri di sebelah saya, walaupun saya tidak nampak Dia. “Kegelapan adalah ketiadaan kehadiran Saya dan Cahaya Saya, dan ini adalah tempat pemisahan sepenuhnya dari Kebenaran.”

“Apabila orang menolak Saya, mereka memeluk apa yang mereka kasihi. Kegelapan menjadi tempat kediaman mereka dan bahagian mereka. Ia adalah satu tempat yang sama sekali ketandusan rohani dan tiada penerangan. Apabila Kebenaran ditolak, dan manusia memilih untuk mempercayai satu bohong, selepas itu mereka menyerahkan diri mereka kepada minda yang busuk perangainya dan kegelapan kemudiannya menjadi sempurna.”

“Kebuluran Firman Saya mula bertambah dengan sangat banyak sekarang, bahkan di kalangan Rumah Saya, kerana bahkan orang Rumah Saya sedang diuji dan dicubai, dan apa yang mereka serahkan hati mereka kepada, akan menjadi apa yang mereka akan terikat kepada.”

Gereja Saya yang satu telah kehilangan kasihnya yang pertama, dan telah menyerahkan hati-hati mereka kepada banyak benda (perkara) dan telah menafikan Saya kawalan-kawalan hidup-hidup mereka. Mereka mahukan cara-cara mereka dan berjalan mengikut arah mereka sendiri dan sudah menyimpang dari Kebenaran. Mereka tidak mengasihi Cahaya dan tidak menggunakan (mempraktikkan) Firman tersebut dalam hidup-hidup mereka dan sudah menyerahkan diri mereka kepada kegelapan. Oleh kerana mereka bukan pengasih-pengasih Kebenaran.”

Apa yang kamu nampak di depan kamu ialah kebuluran Firman dan keguguran yang lengkap untuk orang yang mengatakan mereka mengasihi Saya, tetapi menafikan Saya, dan yang tidak akan memeluk Saya. Kegelapan adalah nyata dan mereka merayau-rayau di sekeliling di dalam cahaya waktu siang diikat dalam kegelapan sepenuhnya. Mereka dengar tetapi tidak nampak Kebenaran tersebut.”

“Mereka boleh membaca Firman dan tidak akan memahaminya, tetapi ia akan ditutup dan menjadi seperti satu dinding di depan mereka. Mereka akan nampak, tetapi tiada mata untuk melihat apa yang saya sedang lakukan, dan mereka meraba-raba di sekeliling untuk jawapan-jawapan tetapi mereka tidak akan dapat mencari mereka, kerana mereka telah menolak Saya dan Firman Saya di dalam hidup-hidup mereka. Mereka mengasihi keseronokan-keseronokan mereka lebih daripada Kesucian Saya.”

“Kegelapan adalah juga ketakutan. Mereka yang tidak mengenali Saya dan tidak berjalan di dalam Kasih Saya, akan berjalan dalam ketakutan dan akan diikat olehnya. Bertentangan dengan kepercayaan mutlak ialah ketakutan mutlak. Saya sudah berulang-ulang memerintahkan kepada Umat Saya untuk datang kepada Saya, untuk mengenali Saya, untuk mempercayai Saya dengan sepenuhnya dan dengan seluruhnya dan untuk ada kepercayaan di dalam Saya. Tetapi mereka terus menyimpang daripada saya dan makan apa saja yang datang dan sekarang dipenuhi dengan campuran, kegelapan dan tidak ada Kebenaran Saya dibentuk dengan sepenuhnya dan didirikan di dalam mereka.”

“Saya sedang membentuk Diri Saya di dalam Milik Saya, dan sedang membersihkan (“purging”) mereka dan menyediakan mereka untuk berdiri di waktu ini. Tetapi bahkan di kalangan Milik Saya, banyak telah memilih untuk menyerang, merobohkan, dan menentang apa yang Saya sedang bina. Mereka selama-lamanya melawan Kebenaran dan Roh Kasih Karunia yang telah diberikan untuk waktu ini. Apabila Kasih Karunia Saya akhirnya ditolak, selepas itu hanya saja ada kemurkaan.”

“Milik Saya akan mendiami Saya, dan berjalan di dalam kegelapan sepenuhnya dan tidak akan dipengaruhi. Mereka tidak akan takut, atau menjadi kecewa, atau kekurangan apa-apa pun, kerana SAYA ADALAH bahagian mereka. Apabila kamu mendiami Saya, maka kamu adalah seperti SAYA ADALAH. Jangan bersedih, kerana Firman Saya sudah memberi amaran kepada manusia untuk generasi-generasi tentang kedatangan kegelapan dan kebuluran. Tetapi tidak banyak menggunakan (mempraktikkan) Firman Saya dan membenarkan saya mengubah mereka. Manusia fikir ia tidak akan datang, atau berlaku terhadap mereka, atau bahawa ia hanyalah satu Kebenaran dan bukan satu kenyataan. Sekarang, ia sudah terlambat kerana ia sudah selesai. Mereka yang Milik Saya, akan berjalan sepenuhnya di dalam cahaya kerana Saya adalah di dalam cahaya. Oleh kerana mereka mengasihi Saya lebih daripada mereka sendiri.”

“Apa yang dimaksudkan untuk penyembelihan diberikan kepada penyembelihan.”

“Apa yang dimaksudkan untuk kegelapan, sekarang akan tinggal di tempatnya.”

“Apa yang dimaksudkan untuk pembinasa sudah ada di dalam tangannya.”

“Apa yang dimaksudkan untuk ribut sudah berada di dalamnya, kerana tidak banyak mengambil perhatian.”

“Apa yang Milik Saya adalah Milik Saya, dan akan kekal di dalam Saya.”

“Kegelapan rohani adalah sempurna dan tidak banyak dapat melihatnya, kerana ia masih lagi waktu siang di bumi, tetapi ia akan tidak lama lagi waktu malam sepenuhnya dan kemudian tiada orang akan bekerja.”

“Kegelapan akan mengerjakan kerjanya, dan semua yang bukan Milik Saya akan diberikan kepadanya. Saya mendedahkan sepenuhnya kegelapan dan cahaya. Saya menampakkan semua manusia apakah rupa kedua-duanya, supaya tiada orang akan ada satu alasan dan berkata kepada Saya yang mereka tidak tahu atau yang mereka tidak menyedari atau ditipu, kerana semua manusia akan tahu.”

“Kedua-dua kegelapan dan cahaya akan dilihat dan difahami, dan kedua-dua akan didiami dan kedua-dua akan berterusan sehingga akhirnya, sambil saya membawa Rumah Saya ke dalam tempatnya.”

“Sehingga itu, perlumbaan terakhir berterusan, dan manusia akan bangun dan jatuh, dan negara-negara akan bergelora dan bumi bergoncang sambil kegelapan menelan apa yang patut diterimanya.”

“Kamu haruslah berdiri di dalam kegelapan dan menampakkan Cahaya Saya. Oleh kerana negara-negara sedang datang kepada cahaya dan pengetahuan tentang Saya akan ditunjukkan, dan manusia akan memilih, dan menentukan takdir (“destiny”) kekal mereka. Buku-buku adalah terbuka, dan banyak menulis nama-nama mereka di dalam buku-buku. Sesetengah-sesetengah ke jahanam kekal dan sesetengah-sesetengah ke hidup kekal. Inilah Waktu Kebenaran, dan semua manusia akan berdiri di tempat-tempat mereka.”

“Janganlah teragak-agak, tetapi berdirilah dengan teguh, dan ketahuilah bahawa bahkan di dalam kegelapan, kamu mendiami Saya. Janganlah melihat ombak-ombak, angin-angin atau ribut-ribut, tetapi kekal mendiami Saya dengan sepenuhnya, dan ketahuilah yang kamu menjalani takdir (“destiny”) kamu di dalam Saya. Janganlah memberi tempat kepada ketakutan yang akan memerintah orang ramai, tetapi tunduk kepada Roh Saya, dan ikut Saya. Kerana Saya telah memberikan kepada kamu Kebenaran Saya untuk menyinari laluan kamu. Pergilah kepada semua yang akan berkumpul, dan cakaplah Kebenaran kepada mereka, dan tunjukkan kepada mereka jalan (cara) menuju ke arah Saya. Oleh kerana sesetengah-sesetengah akan membersihkan pakaian-pakaian mereka melalui waktu-waktu gelap di depan, kerana mereka nampak Cahaya tersebut dan memilih untuk keluar dari kegelapan. Banyak tidak akan. Tetapi kamu mesti teruskan, dan tinggalkan orang-orang kepada Saya, hanya berjalanlah dan mengetahui bahawa Saya Adalah di dalam tengah-tengah semua perkara.”

“Takut kepada Tuhan akan memelihara kamu di dalam Kebenaran. Jangan membenarkan takut kepada manusia mengalihkan perhatian kamu, tetapi takutlah kepada Tuhan lebih daripada manusia, dan pimpinkan mereka berterusan dan melalui ribut. Oleh kerana ia baru saja bermula, dan kekuatan sepenuhnya masih belum datang lagi. Saya sudah memberi amaran kepada Milik Saya untuk kekal di dalam Saya, dan sekarang Kebenaran jelas dilihat, kerana semua yang mencari Saya, akan menemui (menjumpai) Saya, bahkan di dalam cubaan-cubaan (ujian-ujian) api yang masih belum datang.”

“Kemuliaan Saya akan menerangi kamu, mengisi kamu, dan mengalir keluar daripada kamu ke dalam kegelapan, sambil kamu mematuhi Saya. Jagalah hati kamu dan berjalan secara merendahkan diri di bumi, kerana ia sakit bersalin untuk melahirkan dengan sepenuhnya, dan sangat besarlah koyakan/pecahan yang akan datang. Tetapi kamu ada semua yang kamu perlukan bersama kamu, dan jadi, jalanlah terus.”

Saya berdiri di situ, membenarkan SuaraNya mengalir melalui saya, menguatkan saya, dan membawa saya lebih dekat kepada Dia. Begitu banyak kejadian berlaku di bumi dan di angkasa raya dan ia menarik kamu, dan kadang-kadang melemahkan kamu. Tetapi kita mesti datang dan disegarkan semula dan dikuatkan dan mendengar Tuhan kita. Jadi, saya tunggu di dalam kegelapan, di dalamNya.

Dia adalah bahagian kita dan tempat perlindungan di dalam ribut-ribut dan panji (“standard”) kita di tengah-tengah.

Mari kita berjalan di dalam cahaya, semasa ada cahaya untuk bekerja, dan mencapai kepada mereka yang meraba-raba di dalam kegelapan di waktu tengah hari. Mari kita meneruskan ke paras/tahap dan pangggilan tinggi di dalam Kristus, dan didapati setia/taat akhirnya. -Susan Cummings, 30hb Ogos 2005 pada 1:45 pm.

Next RANDOM Video List of Videos