Kho báu Việt

Thư viện Video Audio Hội họa Giới thiệu
Giới thiệu Tiếng Việt English Introduction

Vietnamese Treasures

Digital Bible Society

Introduction:

The Digital Bible Society is pleased to present the Vietnamese Treasures Bible Library™.Our purpose is to provide free quality biblical libraries for inspiration, instruction and discipleship for those who speak this or minority languages related to Vietnamese. To that end, the Digital Bible Society has partnered with hundreds of like-minded organizations who have agreed to share valuable content of the highest quality for personal and community growth in faith in Jesus Christ.

Each of the Digital Bible Society Treasures Libraries™ are unique and contain Bibles (in different formats for different uses or devices), audio scripVIEe (when available), and a wide variety of resources including commentaries, books, worship music, and many hours of discipleship and inspirational material in video and audio formats, with children’s youth and family materials, and over a thousand Bible images and maps.  They are living libraries that grow as great ministries create and contribute material for use by those like yourself, who are wanting to know more about Christ, making disciples, sharing the Gospel, or serving the local church.

Treasures Bible Libraries™ are available in various sizes from www.DigitalBibleSociety.org where you can order additional copies and to obtain updates.

DVD - Bible Library
USB or Micro SD-4GB - Bible Library
USB or Micro SD- from 8 up to 32GB - Church Library

Vietnamese Treasures is free to distribute as a gift. It may not be sold, altered, added to, or posted in whole or in part on the Internet without the written permission of the Digital Bible Society. Vietnamese Treasures is copyrighted by the Digital Bible Society © with all rights reserved.Instructions:

Vietnamese Treasures Libraries are available in a variety of media types and sizes and can be used on a variety of devices. If you are using a Micro-SD chip, thumb drive, DVD, or hard drive, you will find that this media is compatible with a growing number of devices such as computers, tablets, hand held projectors and cell phones.  Since changes in the computer world are advancing so rapidly, we cannot guarantee that this media will work on every device and in every application. But we have created the file directory system for quick and simple access to content for devices may simply play audio or video.
The Digital Bible Society is committed to pursue wide compatibility, as much as possible, so please, check back from time to time on our website (www.DigitalBibleSociety.org) for updates to Vietnamese Treasures.


To use Vietnamese Treasures simply use your devices to look at the files on the media and click on the index.html located here in the root folder.  You can also open the directories in this folder and open resources directly.  The results of such will vary depending upon the settings and software on your computer.

We strongly recommend you use (or install) Safari or Mozilla Firefox for either PC, Mac or Linux.  If you desire to use Vietnamese Treasures with mp3 devices, tablets or pocket projectors, we suggest you use the Media SD chip versions. We create the file strucVIEe of our libraries to quickly display data files for devices with very basic systems.  Should your browser or operation system have difficulty displaying our index, simply “explore” the file folders with a file manager such as Windows Explorer (PCs), File Manager (Android) or Finder (Mac).  

You may find much better results by copying the entire project to a folder on your computer and running the startup page from that folder.  Any PDFs or ePubs can be copied over to your ePub book reader for use of for sharing. The Mp3 audio can be copied over to audio players to take with you as you listen on the move.

These products were intentionally created to run directly in browsers without installing software. For optimal use, however, download and install these Plug-Ins for Firefox (ePub Reader, Adobe Flash, Adobe Acrobat, and QuickTime.)Feedback

We welcome your comments, corrections and suggestions.  And we welcome your help in insuring that translated materials are accurate and understandable. If you would like to assist in the maintenance, growth, translation and advancement of Vietnamese Treasures, we invite you to contact us from our website at www.DigitalBibleSociety.org.


Kho báu Việt

Hiệp hội kinh thánh kỹ thuật số

Giới thiệu:

Hiệp hội kinh thánh kỹ thuật số xin hân hạnh giới thiệu Thư viện kinh thánh Kho Báu Việt TM. Mục đích của chúng tôi là để cung cấp miễn phí nguồn thư viện kinh thánh chất lượng để động viên, hướng dẫn, và truyền giảng kinh thánh cho những người nói tiếng Việt và ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam. Hiệp hội kinh thánh kỹ thuật số hiện hợp tác với hàng trăm các tổ chức khác nhất trí chia sẻ nguồn tài liệu quý giá để tăng trưởng đức tin trong chúa Giê-su của các cá nhân và cộng đồng.

Mỗi thư viện nhỏ trong Thư viện kho báu của Hiệp hội kỹ thuật sốTM đều rất khác biệt, và chứa nhiều kinh thánh (ở định dạng khác nhau tùy mục đích và thiết bị sử dụng), bản âm thanh (nếu có), và một loạt các nguồn tham khảo gồm bình luận, sách, nhạc thờ, các tài liệu video và audio, các tài liệu dành riêng cho trẻ em, gia đình, và trên một ngàn hình ảnh và bản đồ kinh thánh. Đó là các thư viện sống ngày càng phát triển khi các tổ chức truyền giáo chia sẻ thêm tài liệu với những người muốn biết về Chúa Giê-su, muốn tạo môn đồ của Chúa, muốn chia sẻ tin lành và phục vụ hội thánh địa phương.

Thư viện Kho báu kinh thánhTM có bản khác nhau, có thể thao khảo trang www.DigitalBibleSociety.org để đặt thêm bản sao và cập nhật các bản mới nhất.

DVD- Thư viện kinh thánh
USB hoặc Micro SD 4GB- Thư viện Kinh thánh
USB hoặc Micro SD-từ 8 đến 32 GB- Thư viện hội thánh

Kho báu Việt đươc cung cấp miễn phí như một quà tặng. Kho báu Việt không dùng cho thương mại, cũng không thể thay đổi, thêm bớt và đăng tải một phần hay toàn phần trên Internet mà không có giấy phép từ Hiệp hội Kinh thánh kỹ thuật số. Kho báu Việt là bản quyền của Hiệp hội kinh thánh kỹ thuật số © với tất cả các quyền.Hướng dẫn:

Kho báu Việt có ở nhiều định dạng khác nhau và thích ứng với nhiều loại thiết bị. nếu bạn dùng chip Micro SD, ổ USB, DVB, ổ cứng, thì bạn sẽ thấy là Kho báu Việt tương thích với một loạt các thiết bị từ máy tính, máy tính bảng, máy chiếu cầm tay, và điện thoại di động. Với sự phát triển nhanh của thế giới công nghệ máy tính, chúng tôi không đảm bảo là Kho Báu Việt sẽ tương thích với tất cả các thiết bị, và trong mọi ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi có cung cấp một hệ thống thư mục để bạn có thể truy cập nhanh chóng và đơn giản vào các nội dung cho các thiết bị chỉ có thể chạy bản audio và video.
Hiệp hội kinh thánh kỹ thuật số cam kết để mở rộng khả năng tương thích, vì thế vui long kiểm tra cập nhật của Kho báu Việt trên www.DigitalBibleSociety.org.

Để truy cập Kho báu Việt, chỉ cần đơn giản dùng thiết bị bạn dùng tìm thư mục và bấm vào index.html nằm ở thư mục gốc. Bạn cũng có thể mở mục lục ở thư mục và truy cập tài liệu trực tiếp. Cách thức tùy thuộc vào thiết lập và phần mềm trên máy tính của bạn.

Chúng tôi khuyến khích cài đặt và sử dụng Safari/Mozilla Firefox cho PC/Mac/Linux. Nếu bạn muốn để Kho báu Việt vào thiết bị MP3, máy tính bảng, hoặc máy chiếu bỏ túi, chúng tôi khuyến khích dùng bản Mirco SD Chip. Chúng tôi tạo File strucVIEe để nhanh chóng hiển thị các thư mục dữ liệu cho các thiết bị với hệ thống tổng đơn giản. nếu trình duyệt hoặc hệ thống tổng gặp khó khăn hiện thị dữ liệu, chỉ cần đơn giản nhấn “explore” vào các thư mục với trình quản lý như Windows Explorer (PCs), File Manager (Android) hay Finder (Mac).

Thường thì nếu sao chép toàn bộ thư viện vào một thư mục trên máy tính rồi chạy trang khởi động từ thư mục đó thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất kỳ file PDF hay ePub nào cũng có thể sao chép qua máy đọc sách ePub để đọc hoặc chia sẻ. Bản audio MP3 có thể chép sang thiết bị chạy audio để mang theo mình.

Kho báu Việt đã được tạo ra để chạy trực tiếp trên các trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm. Tuy nhiên, để sử dụng đạt tối ưu, nên tải về và cài đặt các Plug-Ins cho Firefox (ePub Reader, Adobe Flash, Adobe Acrobat, và QuickTime.)Thông tin phản hồi

Chúng tôi hoan ngênh ý kiến đóng góp, và kiến nghị. Chúng tôi cũng rất trân trọng nỗ lực của quý vị để đảm bảo là tài liệu chính xác và dễ hiểu. nếu bạn mong muốn hỗ trợ duy trì, phát triển và mở rộng Kho Báu Việt, xin vui lòng tham khảo trang www.DigitalBibleSociety.org.