Các câu hỏi về những mối quan hệ
Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về tính dục trước hôn nhân? Ăn ở trước hôn nhân?

Trả lời:
Cùng với các loại tình dục phi đạo đức, tình dục trước hôn nhân, ăn ở trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh ( Công vụ 15:20; Rô Ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-Đe 7). Kinh Thánh nhấn mạnh việc kiêng cữ trước hôn nhân. Tình dục trước hôn nhân cũng như tội tà dâm và các hình thức tính dục phi đạo đức khác đều sai trái, bởi vì tất cả việc ăn ở của họ liên quan đến người mà họ không hề kết hôn. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận việc tình dục trong mối quan hệ vợ chồng (Hê-bơ-rơ 13:4).

Tình dục trước hôn nhân đã trở nên quá phổ biến. Thông thường quá đà trong việc người ta cho rằng tính dục là khía cạnh vui chơi mà không nhận thấy rằng khía cạnh tái tạo. Vâng tính dục mang lại niềm vui thích, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn về điều đó. Ngài muốn giữa đàn ông và đàn bà được hưởng sự vui thích về hoạt động tình dục (Hạn chế trong hôn nhân). Tuy nhiên mục đích ban đầu của tính dục không phải là vui chơi mà đúng hơn là tái sản xuất. Đức Chúa Trời không cấm tình dục trước hôn nhân để cướp lấy niềm vui thích của chúng ta mà để bảo vệ chúng ta khỏi mang thai và sinh con ngoài ý muốn khi ta không muốn hay chưa chuẩn bị cho chúng chào đời. Hãy tưởng tượng thế giới chúng ta sẽ tốt hơn biết bao nếu ta nghe theo lời Chúa dạy: giảm lây lan bệnh tật, giảm được những người mẹ đơn thân, giảm việc mang thai không mong muốn, giảm bớt những đứa con rơi. Tránh quan hệ trước hôn nhân chính là những lời chỉ dạy của Chúa.


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về hôn nhân với người ngoại đạo?

Trả lời:
Luật pháp Cựu Ước truyền lệnh dân Y-sơ-ra-ên không được kết hôn ngoại chủng (Phục truyền 7:3-4). Lý do của điều này là vì dân Y-sơ-ra-ên có thể bị dẫn dắt lạc hướng khỏi Đức Chúa Trời nếu họ kết hôn với người ngoại đạo. Một luật quen thuộc trong Tân Ước đưa ra nhưng với những mức độ khác nhau là: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14). Đúng với dân Y-sơ-ra-ên (Tin vào một Đức Chúa Trời thật) được truyền lệnh không cưới người ngoại đạo, vì vậy Cơ Đốc nhân (Tin vào một Đức Chúa Trời thật) được truyền lệnh không cưới người ngoại đạo. Tuy nhiên, để trả lời cụ thể cho câu hỏi này, không, Kinh Thánh không hề nói hôn nhân ngoại chủng là sai.

Một người không thể bị phán xét vì màu da nhưng vì nhân cách. Tất cả chúng ta cẩn thận không nên thiên vị về điều gì với những người khác hoặc vì thành kiến hay vì chủng tộc.( Gia Cơ 2:1-10) Đặc biệt câu 1 và câu 9. Tiêu chuẩn của Cơ Đốc giáo về một người nam và một người nữ lựa chọn bạn đời với nhau luôn luôn được cho thấy phải là một Cơ Đốc nhân (II Cô-rinh-tô 6:14) là người được tái sinh bởi đức tin vào Chúa Giê Xu Christ (Giăng 3:3-5) Sự chọn lựa vợ chồng theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là bởi đức tin vào Đấng Christ không phải bởi màu da. Hôn nhân ngoại chủng không phải là vấn đề đúng hay sai nhưng là sự khôn ngoan, sáng suốt và cầu nguyện.

Chỉ có một lý do cần xem xét cẩn thận trong việc kết hôn ngoại chủng là vì sự khó khăn trong việc hòa hợp chủng tộc của hai vợ chồng phải trải qua để cho những người khác có đủ thời gian chấp nhận họ. Nhiều cặp vợ chồng trải qua những sự phân biệt chủng tộc hay nhạo báng, đôi khi ngay cả từ chính gia đình của họ. Một số vợ chồng ngoại chủng trải qua những khó khăn về màu da của con cái họ khác với màu da của cha mẹ. Một đôi không cùng chủng tộc nên rút ra những điều này để xem xét và chuẩn bị cho quyết định kết hôn của họ. Một lần nữa Kinh Thánh chỉ hạn chế người Cơ Đốc trong việc liên quan đến hôn nhân vì cớ thành viên kia có phải là thân thể của Đấng Christ hay không.


Câu hỏi: Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?

Trả lời:
Đối với một Cơ Đốc nhân hẹn hò với người ngoại là không khôn ngoan, và kết hôn với họ không phải là một lựa chọn tốt. II Cô-rinh-tô 6:14 nói chúng ta chớ mang ách “không tương xứng" với một người vô tín. Hình ảnh của hai con bò không hợp nhau chia sẻ cùng chung một cái ách. Thay vì làm việc cùng nhau để kéo vật nặng, chúng sẽ làm công việc chống lại nhau. Trong khi đoạn văn này không đặc biệt đề cập đến hôn nhân, nó chắc chắn có ngụ ý đến vấn đề hôn nhân, đoạn văn tiếp tục nói rằng không có sự hòa hợp giữa Đấng Christ và Satan. Không thể có sự hòa hợp thuộc linh trong một cuộc hôn nhân giữa một Cơ Đốc nhân và người ngoại. Phao Lô tiếp tục nhắc nhở các tín hữu rằng đời sống họ là nơi cư trú của Chúa Thánh Linh là Đấng sống trong lòng của họ ấn chứng cho sự cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:15-17). Do đó, họ sẽ được phân rẽ với thế gian-trong thế giới nhưng không phải của thế giới- và không có bất cứ nơi nào quan trọng hơn so với quan hệ hôn nhân riêng tư nhất của đời sống.

Kinh Thánh cũng nói: "Chớ để bị mắc lừa: Bạn bè xấu phá hại tính nết tốt."(I Cô-rinh-tô 15:33). Với bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với người vô tín có thể nhanh chóng biến thành cái gì đó làm cản trở việc theo Chúa của bạn. Chúng ta được kêu gọi để truyền phúc âm cho người hư mất, nhưng không thể thân mật với họ. Không có gì sai với việc xây dựng tình bạn tốt với người không tin, nhưng không nên tiến xa hơn. Nếu bạn đang hẹn hò với một người vô tín, điều chân thật nào là ưu tiên của bạn, tình cãm lãng mạn hay đem một linh hồn về cho Chúa? Nếu bạn đã kết hôn với một người vô tín, làm thế nào hai bạn vun xới sự thân mật thuộc linh trong hôn nhân của bạn? Làm thế nào một cuộc hôn nhân tốt có thể được xây dựng và duy trì nếu không đồng ý về vấn đề quan trọng nhất trong vũ trụ đó là Chúa Giê Su Christ?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về hẹn hò tán tỉnh?

Trả lời:
Mặc dù những từ ngữ "tán tỉnh" và "hẹn hò" không tìm thấy trong Kinh Thánh, chúng tôi đưa ra một số nguyên tắc mà các Cơ Đốc nhân nên noi theo trong thời gian trước khi kết hôn. Đầu tiên là chúng ta phải phân biệt quan điểm của thế gian về việc hẹn hò, bởi vì đường lối của Đức Chúa Trời trái ngược với thế gian (II Phi-e-rơ 2:20). Trong khi quan điểm thế gian xem việc hẹn hò với người xung quanh như thế nào cũng được, điều quan trọng là hiểu biết về nhân cách của người ấy trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào với người đó. Chúng ta nên tìm hiểu xem người ấy đã được sinh lại trong Thánh Linh của Đấng Christ hay chưa (Giăng 3:3-8) và người ấy có chia sẻ cùng một ước muốn hướng tới việc sống giống như Chúa cứu thế hay không (Phi-líp 2:5). Mục tiêu cuối cùng của hẹn hò hay tán tỉnh là tìm kiếm một người bạn đời trong cuộc sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết là những Cơ Đốc nhân chúng ta không nên kết hôn với một người ngoại đạo (II Cô-rinh-tô 6:14-15) vì điều này sẽ làm mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ suy yếu luôn cả tiêu chẩn đạo đức của chúng ta.

Khi một người đang có mối quan hệ cam kết, đã hẹn hò hay tán tỉnh, điều quan trọng là phải nhớ đến tình yêu Chúa trên hết (Ma-thi-ơ 10:37). Nói hoặc tin vào một người nào đó "trọn vẹn" hay quan trọng nhất của đời sống thì điều ấy là thờ thần tượng, đó là tội lỗi (Ga-la-ti 5:20; Cô-lô-se 3:5). Ngoài ra, chúng ta không được làm ô uế thân thể chúng ta bằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân (I Cô-rinh-tô 6:9,13; II Ti-mô-thê 2:22). Tình dục vô đạo đức là một tội lỗi không chỉ chống lại Thiên Chúa, mà còn gây hại cho thân thể của chính chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:18). Điều quan trọng trong tình yêu và danh dự của người khác cũng giống như chúng ta yêu chính mình (Rô-ma 12:9-10), đây là sự thật chắc chắn trong việc tạo ra mối quan hệ hẹn hò hay tán tỉnh. Cho dù hẹn hò hay tán tỉnh, việc tuân theo các nguyên tắc do Kinh thánh dạy là phương pháp tốt nhất để có nền tảng bảo đãm cho một cuộc hôn nhân. Nó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng ta sẽ thực hiện, bởi vì khi hai người kết hôn, họ dính liền với nhau và trở thành một xương một thịt trong mối quan hệ mà Thiên Chúa đã dự định lâu bền và không thể phá vỡ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5).


Câu hỏi: Làm thế nào để biết liệu có phải tôi đang yêu?

Trả lời:
Tình yêu là một cảm xúc rất mạnh mẽ. Nó thúc đẩy rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có nhiều quyết định quan trọng dựa trên cảm xúc này, và thậm chí ngay cả kết hôn vì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta "đang yêu". Điều này có thể là lý do khoảng một nửa các cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc trong ly dị. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tình yêu chân thật không phải là một cảm xúc mà có thể đến hoặc đi, nhưng là một quyết định. Chúng ta không chỉ yêu thương những người yêu thương chúng ta, chúng ta thậm chí còn phải yêu thương những người ghét chúng ta, cùng một cách mà Đấng Christ yêu thương người không thể thương được (Lu-ca 6:35). "Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự." (I Cô-rinh-tô 13:4-7).

Con người có thể rất dễ dàng “thất tình" với một ai đó, nhưng có một số câu hỏi để hỏi trước khi quyết định có phải những gì chúng ta đang cảm xúc là tình yêu thật không. Trước tiên, người ấy có phải là một Cơ Đốc nhân, có nghĩa là người ấy có dâng cuộc sống của mình cho Đấng Cứu chuộc? Người ấy có tin sự cứu rỗi duy nhất bởi Chúa cứu thế? Ngoài ra, nếu bạn đang xem xét dâng trái tim và cảm xúc của bạn cho một người, bạn nên tự hỏi mình liệu bạn có sẵn sàng đưa người đó lên trên tất cả những người khác và đặt mối quan hệ của bạn đứng hàng thứ hai chỉ sau Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng khi hai người kết hôn, họ trở nên một thịt (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5).

Có điều khác nữa cần xem xét là người thân yêu có phải là một ứng viên tốt để trở thành người bạn đời hay không. Người ấy có đặt Chúa ưu tiên và trên hết trong cuộc sống của người ấy không? Người ấy có thể cung cấp thời gian và năng lượng của người ấy để xây dựng mối quan hệ bước vào một cuộc hôn nhân sẽ kéo dài suốt cuộc đời? Không có thước đo để xác định khi chúng ta thật sự yêu một ai đó, nhưng điều quan trọng cần nhận thức là phải chăng chúng ta theo sau những cảm xúc của mình hay đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. Tình yêu đích thực là một quyết định, không chỉ là một cảm xúc. Tình yêu thương thật theo Kinh Thánh là yêu người đó suốt cuộc đời, không chỉ cảm thấy "đang yêu."


Câu hỏi: Sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?

Trả lời:
Trả lời cho câu hỏi này còn tùy thuộc phần nào vào ý nghĩa sống chung. Nếu sống chung với nhau có nghĩa là có quan hệ tính dục, điều đó chắc chắn là sai. Quan hệ tính dục trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh, cùng với tất cả các hình thức khác của tính dục phi đạo đức (Công vụ 15:20; Rô-ma 1:29; I Cô-rinh-tô 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; II Cô-rinh-tô 12 : 21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Kinh Thánh kêu gọi sự kiêng cử tính dục hoàn toàn bên ngoài hôn nhân và trước hôn nhân. Quan hệ tính dục trước hôn nhân là điều sai quấy giống như là ngoại tình và các hình thức tính dục phi đạo đức, vì họ liên quan tất cả về vấn đề tính dục với người họ không kết hôn.

Nếu sống chung có nghĩa là sống trong cùng một nhà, đó có lẽ là một vấn đề khác. Về cơ bản không có gì sai với một người đàn ông và một phụ nữ sống trong cùng một nhà, nếu không có gì vô đạo đức xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh trong đó vẫn còn có sự xuất hiện của sự vô đạo đức (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), và nó có thể là một sự cám dỗ rất lớn cho việc vô đạo đức. Kinh Thánh nói chúng ta chạy trốn điều vô đạo đức, đừng tự đặt chính mình vào sự cám dỗ liên tục để trở nên vô đạo đức (I Cô-rinh-tô 6:18). Tiếp theo là những biểu hiện bên ngoài. Một cặp đôi sống chung với nhau được xem là ngủ với nhau chính là bản chất của sự vật. Mặc dù sống trong cùng một nhà không có làm gì tội lỗi trong đó, nhưng điều đó có hình thức như tội lỗi. Kinh Thánh nói với chúng ta để tránh những hình thức của tội lỗi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), phải tránh xa điều vô đạo đức, và không gây cho bất cứ ai vấp ngã hoặc bị phạm tội. Hậu quả là một nam và một nữ sống chung với nhau ngoài hôn nhân không làm cho danh Đức Chúa Trời được tôn kính.


Câu hỏi: Mức độ thân mật thích hợp trước hôn nhân là gì?

Trả lời:
Ê-phê-sô 5:3 nói với chúng ta, " Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ." Bất cứ điều gì mà ngay cả "nói bóng gió" về tính dục vô đạo đức cũng không thích hợp cho một con cái Chúa. Kinh Thánh không liệt kê ra những tiêu chuẩn được coi là “gợi ý” hoặc cho chúng ta biết những hành động cụ thể nào chấp nhận cho một cặp vợ chồng được dính líu trước khi kết hôn. Tuy nhiên, vì Kinh Thánh chỉ không nêu rỏ vấn đề cụ thể không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp thuận cho việc “quan hệ tính dục" trước hôn nhân. Bởi yếu tố cơ bản, sự âu yếm là một dự định chuẩn bị sẳn sàng đi đến quan hệ tính dục. Tính chất hợp lý tiếp theo, sự âu yếm vuốt ve nên được giới hạn trong các cặp vợ chồng đã kết hôn. Bất cứ điều gì có thể được coi là màn âu yếm cần phải tránh cho đến khi kết hôn.

Nếu có bất kỳ thoáng nghi ngờ liệu việc làm có đúng hay không của một đôi bạn chưa kết hôn, đều cần phải tránh (Rô-ma 14:23). Bất kỳ hoặc tất cả các hành động âu yếm và tính dục nên được giới hạn cho các cặp vợ chồng đã kết hôn. Đôi bạn chưa kết hôn nên tránh bất kỳ hành động nào cám dỗ họ tiến đến mối quan hệ tính dục, điều đó biểu hiện của sự vô luân, hoặc có thể được coi là âu yếm. Nhiều mục sư và tư vấn viên Cơ Đốc mạnh dạn khuyên một đôi bạn không nên đi xa hơn nắm tay, ôm, hôn nhẹ trước khi kết hôn. Vợ chồng kết hôn càng chia sẻ chuyện riêng tư giữa họ với nhau, càng giữ được mối quan hệ tính dục trong hôn nhân trở nên đặc biệt và duy nhất.


Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho mình tiến tới hôn nhân?

Trả lời:
Chuẩn bị chính mình cho hôn nhân theo lời Chúa dạy cũng giống như chuẩn bị bất kỳ nỗ lực nào cho cuộc sống. Có một nguyên tắc nên bao trùm tất cả các khía cạnh của đời sống chúng ta là tín hữu phải là người được tái sinh: "Bạn phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của bạn." (Ma-thi-ơ 22:37). Điều này không phải là một lệnh ép buộc. Vì chúng ta là con cái Chúa nên điều này được đặt trọng tâm của đời sống chúng ta. Nó là sự lựa chọn tập trung vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài với tất cả tấm lòng để cho linh hồn và tâm trí của chúng ta được chiếm hữu với những điều làm vui lòng Ngài.

Mối liên hệ chúng ta có với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê Su là đặt tất cả những mối liên hệ khác vào cùng một quan điểm. Quan hệ hôn nhân là dựa trên kiểu mẫu của Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài (Ê-phê-sô 5:22-33). Mọi khía cạnh của đời sống chúng ta được chi phối bởi cam kết của chúng ta làm một tín hữu sống theo mạng lệnh và các giáo huấn của Chúa. Sự vâng lời của chúng ta với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài trang bị cho chúng ta hoàn thành vai trò hôn nhân của chúng ta và đời sống trong thế gian theo sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và vai trò của mỗi tín hữu tái sinh là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong mọi sự (I Cô-rinh-tô 10:31).

Để sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân, hãy bước đi cách xứng đáng với sự kêu gọi của bạn trong Đấng Christ, và trở thành thân thiết với Chúa qua Lời của Ngài (II Ti-mô-thê 3:16-17), tập trung vào sự vâng lời trong mọi sự. Không có kế hoạch dễ dàng để học cách bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Đó là một sự lựa chọn chúng ta phải làm mỗi ngày để đặt sang một bên quan điểm của thế gian và thay vào đó là theo Chúa. Bước đi cách xứng đáng với Đấng Christ là đặt chính mình vào sự khiêm nhường theo đường đi duy nhất, lẽ thật duy nhất và sự sống duy nhất trên căn bản ngày qua ngày, thời gian theo thời gian. Đó là sự chuẩn bị mà mọi tín hữu cần phải sẵn sàng để nhận được món quà tuyệt vời mà chúng ta gọi là hôn nhân.

Một người có đời sống thuộc linh trưởng thành và bước đi với Đức Chúa Trời càng phải chuẩn bị cho việc hôn nhân hơn bất cứ ai khác. Hôn nhân đòi hỏi sự cam kết, say mê, khiêm nhường, tình yêu, và tôn trọng. Những đặc điểm này được biểu hiện rõ nhất ở một người có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi bạn chuẩn bị cho hôn nhân, hãy tập trung vào sự cho phép của Đức Chúa Trời để sắp đặt bạn với một khuôn mẫu người nữ hay người nam nào mà Chúa muốn bạn nhận được (Rô-ma 12:1-2). Nếu bạn dâng chính mình cho Chúa, Ngài sẽ giúp bạn để sẵn sàng cho việc kết hôn khi ngày kỳ diệu đó đến.


Câu hỏi: Phải chăng có người “Bạn đời thuộc linh” lý tưởng? Có phải Chúa ban một người đặc biệt cho bạn để kết hôn?

Trả lời:
Cách hiểu thông thường về “bạn đời thuộc linh” là mỗi người có “một nửa hoàn hảo” của mình, và nếu như kết hôn với người nào khác mà không phải người đó thì mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Liệu quan niệm này về bạn đời thuộc linh có đúng với những gì Chúa dạy không? Không. Quan niệm bạn đời thuộc linh thường được dùng giống như là một lí do để li dị. Những người không hạnh phúc trong hôn nhân đôi khi cho rằng họ không cưới đúng người và vì thế phải li hôn và bắt đầu tìm kiếm tri kỉ thực sự. Điều này chỉ là một cái cớ để li dị, không hơn. Nếu ta kết hôn, thì người ta cưới chính là bạn đời thuộc linh- là tri kỷ. Mác 10:7-9 tuyên bố: "Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp.” Chồng và vợ là "một thân", " một thịt.", "Không còn là hai, nhưng một" và "liên kết với nhau" tức là bạn đời thuộc linh.

Một cuộc hôn nhân có thể không được hòa hợp và vui vẻ như ‎y. Một người chồng và người vợ có thể không có thể chất, tình cảm, và tinh thần hợp nhất như họ mong muốn. Ngay cả trong trường hợp này, người chồng và người vợ vẫn là bạn đời thuộc linh. Một cặp vợ chồng trong hoàn cảnh như vậy cần phải cố gắng trong mối quan hệ với bạn đời của mình. Bằng cách tuân theo những gì Kinh Thánh dạy về hôn nhân (Ê-phê-sô 5:22-33), một cặp vợ chồng có thể phát triển sự thân mật, yêu thương, và “trở nên một thịt”. Nếu bạn đã kết hôn, bạn đã kết hôn với người bạn đời thuộc linh của bạn. Không có vấn đề không hòa hợp trong hôn nhân, Đức Chúa Trời có thể mang lại sự chữa lành, sự tha thứ, sự phục hồi, và sự hòa hợp trong hôn nhân tình yêu thật sự.

Có thể nào ta cưới nhầm người không? Nếu chúng ta dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, Ngài đã hứa sẽ dẫn đường cho ta: "Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con " (Châm ngôn 3:5-6). Hàm ý của Châm ngôn 3:5-6 là nếu bạn không tin vào Chúa hết lòng, và nếu bạn dựa trên sự hiểu biết của riêng bạn, bạn có thể đi sai đường. Vâng, điều đó có thể xảy ra, trong một lúc không vâng lời và thiếu thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, bạn sẽ kết hôn với một ai đó mà Ngài không muốn bạn kết hôn. Ngay cả trong trường hợp như vậy, cho dù Đức Chúa Trời vẫn cai trị và kiểm soát.

Ngay cả khi một cuộc hôn nhân không phải ý muốn của Đức Chúa Trời, nó vẫn trong ý chỉ và chương trình tể trị của Ngài. Đức Chúa Trời ghét ly dị (Ma-la-chi 2:16), và "Kết hôn không đúng người" không bao giờ được trình bày trong Kinh Thánh như là căn cứ để ly hôn. Việc tuyên bố "Tôi kết hôn không đúng người và sẽ không bao giờ được hạnh phúc, trừ khi tôi tìm thấy người bạn đời tâm linh thật sự của tôi" là không trung thực với lời Chúa theo hai khía cạnh. Trước tiên, đó là tuyên bố rằng quyết định sai lầm của bạn đã không thèm đếm xỉa đến ý chỉ của Đức Chúa Trời và phá hỏng kế hoạch của Ngài. Thứ hai, đó là một tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không có khả năng làm cho hôn nhân trắc trở được hạnh phúc, hiệp nhất, và thành công. Không có gì chúng ta làm có thể ngăn trở ý chỉ tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể lấy bất kỳ hai người, không có vấn đề ghép đôi không xứng như thế nào và đúc chúng lại thành hai người hoàn hảo cho nhau.

Nếu chúng ta duy trì mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và chỉ dẫn chúng ta. Nếu một người đồng đi với Chúa và thật sự tìm kiếm ý muốn của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ dẫn người đó đến làm người phối ngẫu như ý định của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến với “Bạn đời tâm linh"của chúng ta nếu chúng ta trình lên cho Ngài và đi theo Ngài. Tuy nhiên, làm “Bạn đời tâm linh” phải có cả hai vai trò và thực tế. Chồng và vợ là “Bạn đời thuộc linh” có nghĩa rằng họ là "Một xương, một thịt", tinh thần, thể xác, và tình cảm đều hiệp nhất với nhau. Trong thực tế, mặc dù có một quá trình kết hôn của vợ chồng là bạn đời tâm linh, và làm đúng sự thực theo từng ngày. Tính hòa hợp của bạn đời tâm linh thật chỉ có thể thực hiện hoàn hảo theo các mẫu mực của Kinh Thánh về hôn nhân.