Home

1 Tawarikh

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


-Reset+

Chapter 1

1 Sarakata indatu bansa Israel nibak Nabi Adam sampoe ubak Nabi Nuh nyang meuturot-turot na kheueh lagéenyoe:: Nabi Adam Set Enos Kenan Mahalaleel Yared Henokh Metusalah Lamekh Nabi Nuh Aneuëk agam Nabi Nuh na lhée droe: Sem, Ham dan Yafet.
5 Aneuëk-aneuëk agam Yafet na kheueh: Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. Awaknyan na kheueh indatu bansa-bansa nyang teupeugah meunurot nan awaknyan.
6 Keuturonan Gomer na kheueh ureuëng Askenas, Rifat dan Togarma.
7 Keuturonan Yawan na kheueh ureuëng Elisa, Spanyol, Siprus dan Rodes.
8 Aneuëk agam Ham na kheueh Kus, Meusé, Libia dan Kanaan. Awaknyan na kheueh indatu bansa-bansa nyang teupeugah meunurot nan awaknyan.
9 Keuturonan Kus na kheueh ureuëng Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha. Keuturonan Raema na kheueh ureuëng Syeba dan Dedan. (
10 Kus na teuma meuaneuëk sidroe aneuëk agam nyang geuboh nan Nimrod, nyang jeuet raja nyang peukasa nyang phon-phon that di donya nyoe.)
11 Keuturonan Meusé na kheueh ureuëng Lidia, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12 Patrusim, Kasluhim, dan Kreta. Awaknyan kheueh indatu ureuëng Filistin.
13 Aneuëk-aneuëk Kanaan na kheueh Sidon, nyang paleng tuha, dan Het. Awaknyan na kheueh indatu bansa-bansa nyang teupeugah meunurot nan awaknyan.
14 Kanaan teupeugah cit indatu ureuëng Yebusi, Amori dan Girgasi,
15 Hewi, Arki, Sini,
16 Arwadi, Semari dan Hamati.
17 Aneuëk-aneuëk agam Sem na kheueh Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh. Awaknyan na kheueh indatu bansa-bansa nyang teupeugah meunurot nan droe awaknyan.
18 Arpakhsad na kheueh bapak Selah, dan Selah bapak si Eber.
19 Eber na teuma geumeu aneuëk dua droe aneuëk agam; nyang tuha nan jih Peleg sabab nibak jamén jih bansa-bansa didonya teupeu jeumba-jeumba; nyang keudua nan jih Yoktan.
20 Keuturonan Yoktan na kheueh ureuëng Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,
21 Hadoram, Uzal, Dikla,
22 Ebal, Abimael, Syeba,
23 Ofir, Hawila dan Yobab.
24 Silsilah indatu bansa Israel nibak Sem sampoe trok ubak Nabi Ibrahim meuturot-turot na kheueh lagée nyoe: Sem Arpakhsad Selah Eber Peleg Rehu Serug Nahor Terah Brahim (nyang meusyeuhu deungon nan Nabi Ibrahim)
28 Nabi Ibrahim na geumeu aneuëk dua droe nyang agam, na kheueh Nabi Ishaq dan Nabi Ismail.
29 Nyoe kheueh aneuëk-aneuëk Nabi Ismail: nyang paleng tuha nan jih Nebayot, óh lheueh nyan Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31 Yetur, Nafis dan Kedma.
32 Nabi Ibrahim na geupeulara gundek dan nan gundek nyan na kheueh Ketura. Nibak gundek geuh nyan lahé teuma napadub droe aneuëk agam dan lamkawan aneuëk-aneuëk geuh nyan na kheueh: Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Yoksan na teuma geumeu aneuëk nyang agam dua nyang nan-nan aneuëk geuhnyan na kheueh: Syeba dan Dedan.
33 Meunan cit si Midian na teuma geumeu aneuëk meupadub droe nyang agam nyang geuboh nan maséng-maséng: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa.
34 Nabi Ishaq aneuëk Nabi Ibrahim na teuma geumeu aneuëk dua droe aneuëk agam, aneuëk-aneuëk geuhnyan na kheueh: Esau dan Nabi Yakub (nyang meusyeuhu deungon nan Israel).
35 Aneuëk-aneuëk agam Esau na kheueh Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam dan Korah.
36 Elifas na kheueh indatu nibak sukée Téman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.
37 Rehuel na kheueh indatu nibak sukée Nahat, Zerah, Syama dan Miza.
38 Peunduduek aseuli nibak tanoh Edom na kheueh keuturonan aneuëk-aneuëk Seir, awaknyan na kheueh: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. Aneuëk-aneuëk agam Lotan na kheueh Hori dan Homam. Lotan na teuma sidroe syedara jih nyang inong nyang nanjih Timna. Aneuëk-aneuëk agam Syobal na kheueh: Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam. Aneuëk-aneuëk agam Zibeon na kheueh: Aya dan Ana. Aneuëk Ana na kheueh Disyon, dan aneuëk Disyon na kheueh Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. Aneuëk-aneuëk agam Ezer na kheueh Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Aneuëk-aneuëk agam Disyan na kheueh Us dan Aran.
43 Sigohlom na raja nyang mat peurintah di nanggroe Israel, tanoh Edom jipeurintah meuturot-turot lé raja-raja nyang teupeugah nyoe: Bela aneuëk Beor nibak Dinhaba Yobab aneuëk Zerah nibak Bozra Husyam nibak daerah ureuëng Téman Hadad aneuëk Bedad nibak Awit (gobnyan kheueh nyang peutaloe ureuëng Midian dimideuen prang didaerah Moab), Samla nibak Masyreka Saul di Rehobot nibak binéh krueng Baal-Hanan aneuëk Akhbor Hadad di Pahi (peurumoh gobnyan na kheueh Mehetabeel, aneuëk Matred dan cucoe Mezahab).
51 Bansa Edom nyan na jitamong keunan keu sukée: Timna, Alya, Yetet,
52 Oholibama, Ela, Pinon,
53 Kenas, Téman, Mibzar,
54 Magdiel dan Iram, maséng-maséng meunurot nan ulée sukée.