JA' AN SCARTA NAJ SANTIAGO
1
Yichbanil Scarta Naj Santiago
Jain ton Santiago jin an, yak'omal servil Dios we an, yak'omal pax servil Kaawil Jesucristo we an. Chi watoj scawil je c'ul, je lacaweb tujanil jex wet Israelal, jex tol sajleminaj je ye ec' bey jun jun conob.
Jun Jelanilal Chi Yak' Dios
Jex wuẍtaj, jex wanab, ja' yet chi jul ec' yal c'al tzet porobal je yiban, ak' wej tzalaboj je c'ul sic'lebil. Ey bey chi cu ak'le porobal, yet watx' chi txeclo el oj, ta tol yel asanne yin Jesucristo chi kaoc cu c'ul. Kotaj, tol ja' ton yu wan tu' chi jul can cu tec'anil. Yuxan, caw che yaoc je c'ul yin Dios, yet watx' oj wa'xoj oc je na'bal. Ta tol quey tu' che yute, watx' jex ton sattaj Dios. C'am nioj man tz'ajan oj jex yin. Ta tol jaon man to tz'ajan oj cu jelanil xin, cu k'an tet Dios. Oj yak' e on, yutol oj yak' Dios e on cu masanil yin masanil sc'ul, ta tol chi cu k'an tet. Man oj cu tzule yu. Ja' yet chi cu k'anon cu jelanil, sowalil tol chi kaoc yin cu c'ul, tol oj cu cha'. Manchej kak' caab c'ulal yet chi cu k'anoni. Ja' eb tol chi yak' caab c'ulal yin Dios, laan eb jaxca ja' mar tol chi a pomna sat yu ka'e', catu' tol chi meltzotajbi sat. Ta tol ey jex quey tu' che yute je ba jaxca tu', man je na' tol ey nioj tzet oj je cha' tet naj Kaawil. Ja' mac txequel man jichan oj sna'bal, man tec'an oj ye sna'bal yin masanil tzet yetal. Mac jon tol meba' jon, tzalajon nej, yutol ey kel oc apnoj yul sat Dios. 10 Ja' pax jex tol be'om jex xin, oj jex tzala pax oj, yet oj na'cha el je yu, tol c'am nioj yel oc apnoj je be'omal tu' sattaj Dios. Yutol laan oj yun can el eb be'om jaxca xumac an ch'im. 11 Ja' yet naat xa chi a c'u, chi taji bulna yu sjowal k'ak', catu' junne txolan chi puj el xumac an, catu' man xa watx' oj yili. Jaxca chi yun staj xumac an ch'im tu', quey tu' oj yun slawoj ey eb be'om tu', yet lalan syamban sbe'omal eb.
Ja' Yet Chi Cu Ak'le Porobal
12 Ta tol chi techa ku, yet chi cu ak'le porobal, caw watx' ket. Ja' yet chi xew kak'le porobal tu', oj cu cha' spaj, ja' ton k'inale tol ey c'al yin tobal k'inal. Ja' ton jun albil can yu Dios tet eb chi cam c'ulneni. 13 Ja' yet chi cu ijbale kunen junoj penail, manchej cu na' tol ja' Dios chi cu ijbani, yutol c'am chi ske' yijbale Dios yin yunen spenail. Catu' c'am pax chi ijbale junoj mac txequel yu Dios yin spenail, 14 yutol ja' tzet chi kil oc cu c'ul yin, ja' chi cu ijbani. Ja' ton wan tu' chi cu monten can toj yin spenail. 15 Ja' yet chi kunen wan tzet yetal chi kil oc cu c'ul oj yin tu', chi oc can cu penail. Ja' ton yet tu' chi etex can el cu na'bal yu cu penail tu'. Yu c'al jun tu' xin, chi cu to can bey sya'ilal yin junelne. 16 Jex wuẍtaj, jex wanab, manchej je yak' q'ueytoj je ba. 17 Ja' bey satcan chi tit masanil tzet yetal watx', tol tu' c'al chi sa'le e on. Ja' ton Dios chi sa'on masanil tzet yetal watx' tu' e on. Ja' ton Dios jix wa'nen wan satcanil tzejtebal. Cax c'al mi tol chi q'uexlabi yili eb, catu' chi oc ewan yin, pero man quey oj tu' Dios. C'am bey chi q'uexlabi sna'bal Dios. 18 Yutol jix el yin sc'ul Dios, jix cu swa'ne yuninal oj, yin yak'balnen sk'ane tol caw yel, yutol jaxca tu' jix el yin sc'ul jix yute, yet watx' oj cu baboj sattaj masanil tzet yetal jix swa'ne.
Sowalil Chi Kun Tzet Chi Yal Sk'ane Dios
19 Jex wuẍtaj, jex wanab, je yotaj xa wan chi wal ti' an. Awej oc je txiquin je yabeni. Man comon oj che yal junoj tzet yetal yin eymanil. Man ojab pax comon oj chi tit je jowal. 20 Yutol ja' yet chi tit cu jowal, man yochwan oj Dios chi kune. Yutol chi yoche Dios chi kun masanil yin sjichanil. 21 Yuxan, bej wej can masanil spenail, c'al tzet yetal man watx' oj. Cha' wej sk'ane Dios yin eyilal, tol chi awle can oc yin cu pixan. Yutol chi ske' scolcha can el cu pixan yu jun k'ane tu'. 22 Jije wej tzet chi yal sk'ane Dios tu' xin. Man ojab tu' c'al oj chi kabe. Ta tol tu' c'al chi kabe, chi ketne cu ba. 23 Ey mac chi aben sk'ane Dios, pero c'am chi sjije pax eb, laan eb jaxca junoj mac txequel chi yil sat yul jun nen espejo. 24 Chi c'al lawi yilon sat yul nen tu' xin, catu' chi toi. Ja' yet chi c'al to tu' xin, chi to q'uey c'ulal yu, tzet utbil yili sat. 25 Ey jun ley tol caw tz'ajan yei. Ja' jun ley tu', laan jaxca jun nen tu'. Ja' ton jun tu' chi cu jajon can el oj. Ta tol chi cam cu cuyoni, catu' c'am chi to q'uey c'ulal ku tzet chi yala, catu' chi cu beybalneni. Ta tol quey tu' chi kune, oj yak' tzalaboj cu c'ul Dios yin masanil tzet chi kune. 26 Ta tol chi cu na' tol ey jon oc yin jun ja' caw ak'o servil Dios, pero c'am pax chi cu mitx' ey cu ti' yin tzet chi kala, na'ba c'al ton chi kala, tol ey jon oc yin jun ja' caw ak'o servil Dios tu'. Catu' jaon c'al oc chi ketne cu ba. 27 Yetoj pax oj, ta tol ey eb unin tol c'am xa smam c'al xutx, c'al eb ix tol camnaj xa yichamil, catu' ey oc eb yin sya'ilal, sowalil ton chi kil eb, catu' chi cu colwa yin eb. Yetoj pax oj, chi cu po' el cu ba xol masanil spenail bey yul yiban k'inal ti'. Ta tol chi kun wan ti', Yel toni, jichan cu c'ul yul sat cu Mam Dios, ch'al tu'.