Tson Navejndyee Na Tji Juan
1
Ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin jñꞌoon na incyaahanꞌ na vandoꞌ tsꞌan
Ja Juan macüji jñꞌoonvahin ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin jñꞌoon na incyaahanꞌ na cotandoꞌ ñuan njanhan. Mancüiixjen mꞌaan jon xjen na tquen Tyoꞌtsꞌon tsoñꞌen. Nquë́ tondyë́ jñꞌoon na toninncyaa nquii jon na conduihin juu jñꞌoonꞌñeen. Ndoꞌ tojntyꞌiá ndë́ nchu vaa na totsꞌaa jon. Mantyi totquë́n cüenta nchu vaa na totsixuan jon ndoꞌ totꞌuë́ nduee ntyjë́ yohin. Manquii jon na incyaa na cotandoꞌ ñuan njanhan, tityincyooꞌhin tondëë nnꞌan, ndoꞌ totsiꞌman jon ntyja ꞌnaanꞌ na conduihin. Tojntyꞌiá na matsꞌanhin ndoꞌ cotjíꞌ jndyoyú ndëëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu na incyaa jon na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ ñuan ꞌnaanꞌ tsꞌan. Tomꞌaan jon yo tyëëhë nquii Tyoꞌtsꞌon, ndoꞌ vi jndëcya, tyjeeꞌ jon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan tsonnangue. Tojntyꞌiá ndë́ joo ꞌnan na totsꞌaa jon ndoꞌ tondyë́ jñꞌoon na toninncyaa jon. Ndoꞌ conanꞌquindyí ꞌoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ chaꞌ ndëë nnanꞌjonhoꞌ yo já ee já conanꞌjö́n yo tyëëhë Tyoꞌtsꞌon yo nquii jnda jon Jesucristo. Ngꞌe joꞌ macuji jñꞌoonmin na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ chaꞌ quindëya na cotsamꞌán na në́n.
Tyoꞌtsꞌon conduihin naxuee
Ndö vaa jñꞌoon na toninncyaa Jesucristo na conanꞌmánhanꞌ ndëëhoꞌ. Tso jon na nquii Tyoꞌtsꞌon conduihin naxuee. Juu jñꞌoonvaꞌ tsiꞌmanhanꞌ na taquintyja na ya conduihin, minꞌchjo tyiꞌquitsixuan jon ntyja ꞌnaanꞌ juu na condui najaan. Majoꞌ xe na aa conduë na conanꞌjön yohin, ndoꞌ cotsamꞌan ntyja ꞌnaanꞌ juu na jaanꞌñeen, condui jaa nanquintu. Ndoꞌ juu jñꞌoon na mayuuꞌ min tyiꞌquitaꞌncꞌuë nchu vaa na icoꞌxenhanꞌ. Nquii Tyoꞌtsꞌon conduihin naxuee. Majoꞌ xe na aa cotsamꞌan ntyja ꞌnaanꞌ juu naxuee na conduihin, ya joꞌ conanꞌjön yo ntyjëëhë na vantyja nꞌon Jesucristo na conduihin jnda Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ juu neoonꞌ Jesús, ninnquiiꞌchen itsintjuꞌhanꞌ ncüii cüii nnon jnan na nanꞌxuan.
Majoꞌ xe na aa conduë taconanꞌtja jaa nnon Tyoꞌtsꞌon, conanꞌviꞌnnꞌan nque jaa, min tyiꞌconanꞌjön yo jñꞌoon na conduihanꞌ na mayuuꞌ. Majoꞌ juu jnan na nanꞌxuan, xe na aa cotjiꞌ jndyoyu jaahanꞌ nnon jon, nquii jon na conduihin na itsiquindë jon ndoꞌ na itsꞌaa jon chaꞌxjen na chuhanꞌ, ntsitꞌman tsꞌon jon ndoꞌ ntsintjuꞌ jon ñuan njanhan tsoñꞌen nnon ꞌnan na conanꞌtja jaa. 10 Majoꞌ xe na aa conduë na taꞌnan conanꞌtja jaa nnon jon, contꞌa na nquii jon conduihin tsanquintu, ndoꞌ jñꞌoonꞌ jon min tyiꞌquitaꞌncꞌuëhanꞌ.