Tson Na Jndë Ve Na Scüenon Pablo Ndëë Nnꞌan Tsjoon Tesalónica
1
Incyaa Pablo tsꞌon ꞌnaanꞌ jon ndëëhan
Ja Pablo matscüenön tsonvahin ndëë ꞌoꞌ na mꞌanhoꞌ tsjoon Tesalónica na conduihoꞌ tmaanꞌ nnꞌan na vantyja nꞌonhoꞌ Jesucristo. Juu Silvano yo ninꞌTimoteo conanꞌjonhan juu tsonvahin. Coninncyá tsꞌon nján ndëë ꞌoꞌ na conduihoꞌ cüentaaꞌ tyëëhë ta Tyoꞌtsꞌon yo ta Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa. Nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon yo nquii Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, juu naya na nanꞌxuanhan yo ninꞌjuu na conduihin na tajñuaanꞌ tsꞌonhan, cotán ndëëhan na na cyꞌonhoꞌ cüenta joohanꞌ.
Xjen na nndyo nndaꞌ Cristo ntcoꞌxen Tyoꞌtsꞌon nnꞌan
ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, ꞌio ꞌio chuhanꞌ na concyá na ya Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaanhoꞌ. Chuhanꞌ na contꞌá na nndaꞌ ngꞌe na vanditꞌmanntyi na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo ndoꞌ na ncüii cüiihoꞌ conanꞌvengiontyichenhoꞌ ntyjehoꞌ na vantyja nꞌonhan jon. Mangꞌe joꞌ ncüii cüii tmaanꞌ nnꞌan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon, conanꞌnë́n jñꞌoon ya ntyja ꞌnaanhoꞌ ndëëhan. Cotjiꞌsꞌa já ndëëhin ntyja ꞌnaanhoꞌ na conanꞌquii nꞌonhoꞌ min na contyꞌe nnꞌanhoꞌ ndoꞌ mantyi yo naviꞌ na coquenonhoꞌ. Conduë́ ndëëhan na contjotyenhoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ Jesús min na itꞌuiiviꞌ nanꞌminꞌ ꞌoꞌ. Ndoꞌ na conanꞌquii nꞌonhoꞌ quityquiiꞌ naviꞌminꞌ, joohanꞌ conanꞌman jndyoyuhanꞌ na juu na icoꞌxen Tyoꞌtsꞌon nnꞌan ntyja ꞌnaanꞌ jnanhan, itsꞌaa jonhanꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ. Ndoꞌ joo naviꞌminꞌ na coquenonhoꞌ, covijntꞌue jonhanꞌ na itsijndaꞌhanꞌ na conanꞌjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu na ityeꞌntjon jon nnꞌan.
Condui Tyoꞌtsꞌon na itsꞌaa jon ꞌnan na chuhanꞌ. Ngꞌe na nndaꞌ, nque nnꞌan na contꞌaviꞌhan ꞌoꞌ, ntsꞌaa jon na quityion nanꞌñeen na mantyi quenonhan naviꞌ. Ndoꞌ ꞌoꞌ na coquenonhoꞌ naviꞌ, ntsiquindyaa jon ꞌoꞌ na nnduiꞌhoꞌ quityquiiꞌhanꞌ, nquehoꞌ ndoꞌ mantyi yo nquë́, nguaa na nndaꞌ juu xjen na nnaan jon quiñoonꞌndue yo tsachon tꞌman na ncüjeeꞌ ntcüeꞌ jon yo ángeles ꞌnaanꞌ jon na jndë jndyi conduihan. Juu xjenꞌñeen nntꞌuiiviꞌ jon joo nnꞌan na tyiꞌcꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, min tyiꞌquinanꞌjñꞌoonꞌhan juu jñꞌoon naya ntyja ꞌnaanꞌ nquii ta Jesús na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa. Juu na ntꞌuiiviꞌ Tyoꞌtsꞌon joohan, tyiꞌjon quintycüiihanꞌ ndoꞌ ntscuꞌhanꞌ na ncꞌonhan naijon na mꞌaan nquii jon na taquintyja najndei conduihin. 10 Juu xuee tꞌmanꞌñeen, xjen na nndyo nndaꞌ jon, tsoñꞌen nnꞌan na nanꞌxuan ñuan nquiiꞌ, nditꞌmaanꞌ jon ntyja ꞌnaanhin. Tsoñꞌen nnꞌan na vantyja nꞌon jon, jndye jndyi ncꞌoonꞌ nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌ jon. Ndoꞌ mantyi ꞌoꞌ ivꞌahanꞌ ꞌoꞌ yo nanꞌñeen ee jndë tantyja nꞌonhoꞌ jñꞌoon na tonanꞌquindyíhoꞌ.
11 Ndoꞌ ngꞌe na nndui nanꞌminꞌ, nquii Tyoꞌtsꞌon na tqueenꞌ jon ꞌoꞌ chaꞌ nanꞌxuanhoꞌ cüentaaꞌ jon, manchaꞌ xjen cotán nnon jon na ninnquiiꞌchen ngotsamꞌanhoꞌ chaꞌxjen na caveeꞌ nchjii jon. Ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu najndei na conduihin, mantyi cotán na nndëë nntꞌahoꞌ ncüii cüii nnon ꞌnan ya tondëë nnꞌan ndoꞌ mantyi yo tsoñꞌen nnon na contꞌahoꞌ ngꞌe na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo. 12 Ndöꞌ vaa jñꞌoon na cotán chaꞌ cüitꞌmaanꞌ xueeꞌ ta Jesús ntyja ꞌnaanhoꞌ ndoꞌ mantyi nquii jon ntsiquinjon jonhoꞌ. Nguaa na nndaꞌ ngꞌe juu naya na condui nquii Tyoꞌtsꞌon na conanꞌtꞌmaanꞌ jaa yo nquii ta Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa.