Tson Na Scüenon Pablo Ndëë Nnꞌan Ndyuaa Galacia
1
Incyaa Pablo tsꞌon ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan ndyuaa Galacia
Ja Pablo matsꞌa tsꞌian na condui tsonvahin. Condui ja tsꞌan na iꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnön na cjöyꞌön juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan. Juu tsꞌianva, chito tsꞌan iꞌuahanꞌ nnön. Nquii Jesucristo yo tye jon ta Tyoꞌtsꞌon na tyincyaa jon na tandoꞌ xco Jesús. Joohan tꞌion tsꞌianva ja. Tsoñꞌen ntyjëëhë na vantyja nꞌon Jesucristo na mꞌanhin ntjoohin yo ja, conanꞌjonhan yo juu jñꞌoonva na macüji na matscüenönhanꞌ ndëë ꞌoꞌ na conduihoꞌ ncüii cüii tmaanꞌ na mꞌanhoꞌ ndyuaa Galacia na vantyja nꞌonhoꞌ jon. Nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon yo nquii Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, macꞌan ndëëhan na juu naya na conduihan yo ninꞌjuu na tajñuaanꞌ tsꞌonhan, quinanꞌjndyentyichenhinhanꞌ na ncyꞌonhoꞌ cüenta. Tyincyaa nquii Jesucristo na tueꞌ jon nnon tsonjnꞌaan ngꞌe nanꞌxuan jaa jnan. Sꞌaa jon na nndaꞌ chaꞌ ntsiquindyaa jon jaa tsoñꞌen nnon natyia na tsixuan juu tsonnanguevahin. Nndaꞌ tui ngꞌe nquii tyëëhë Tyoꞌtsꞌon na conanꞌtꞌmaanꞌ jaa, nndaꞌ vaa na ntꞌue tsꞌon jon. Ninvito cüitꞌmaanꞌhin. Quindui na nndaꞌ.
Taꞌnan ncüiichen nnon jñꞌoon na nndëë ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuan njanhan
Jndye jndyi mꞌaanꞌ tsꞌön na cje ro conanꞌtycyaaꞌhoꞌ na conanꞌjonhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii Tyoꞌtsꞌon. Ee ntyja ꞌnaanꞌ juu naya na condui Cristo, joꞌ na tqueenꞌ jon ꞌoꞌ na nduihoꞌ cüentaaꞌ nquii jon. Majoꞌ ꞌoꞌ jeꞌ, cje ro conanꞌjonhoꞌ yo ncüiichen jñꞌoon na mꞌaanꞌ nꞌonhoꞌ na ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuan ꞌnaanhoꞌ. Majoꞌ tyiꞌyuuꞌ na vaa ncüiichen jñꞌoon naya. Veꞌ mꞌan vendye nnꞌan na conanꞌquijñꞌeenhan ꞌoꞌ yo juu jñꞌoonꞌñeen. Joo nanꞌñeen conanꞌcüejndyohan juu jñꞌoon naya ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. Majoꞌ min xe na aa ncüii já ndoꞌ aa ncüii ángel na nnan quiñoonꞌndue nninncyaa juu ncüii jñꞌoon na tejndyohanꞌ yo juu jñꞌoon na toninncyá jndyë́ ndëëhoꞌ ntyja nchu vaa na itsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaan nnꞌan, cjuꞌviꞌ Tyoꞌtsꞌon tsanꞌñeen. Ncüiichen jon matsjö nntꞌa chaꞌxjen na jndë tsjö ndëëhoꞌ na toxenꞌchen, xe na aa incyaa tsꞌan jñꞌoon ndëëhoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na itsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ñuaan nnꞌan na ñooncya vaahanꞌ yo juu jñꞌoon na tyꞌonhoꞌ cüenta, cjuꞌviꞌ Tyoꞌtsꞌon juu tsanꞌñeen.
10 Ja chito matsichön na joo nnꞌan caveeꞌ ngiohan ntyja njan. Mantꞌuë na nquii Tyoꞌtsꞌon ngaveeꞌ ntyjii jon yo ja. Ee xe na aa mantꞌuë na joo nnꞌan cüingiohan na nndaꞌ yo ja, tyiꞌjeꞌquitsixuan na condui ja tsꞌan na ityeꞌntjontyen nnon Cristo.
Nquii Tyoꞌtsꞌon tꞌua jon tsꞌian nnon Pablo na incyaa jon jñꞌoon naya
11 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, cañjoonꞌ nꞌonhoꞌ, juu jñꞌoon naya na toninncya ndëëhoꞌ, chito nnꞌan jnanꞌjndaꞌhanꞌ. 12 Ee juuhanꞌ min chito veꞌ jñꞌoon na jndyi jndyue nnꞌanhanꞌ, min tyíꞌconanꞌjnꞌaan nnꞌanhanꞌ ja. Nquii Jesucristo ninjon siꞌman jonhanꞌ nnön, joꞌ na tyꞌön cüentahanꞌ.
13 Juu jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ na tëque ja quityquiiꞌ juu jñꞌoon na vantyja nꞌon nnꞌan judíos, jndë jndyehoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ na tojömꞌan. Totsijaaꞌ ja na tontyꞌë nnꞌan na conduihan tmaanꞌ cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon. Nque nnꞌan na conanꞌtꞌmaanꞌhan Cristo, na tꞌman qui nꞌonhan jon, totsichön na ntsityꞌuiñꞌën juu tsꞌianꞌñeen. 14 Ee ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoon na conanꞌtꞌmaanꞌ ntyjë́ nnꞌan judíos, joo ntyjë́ na cüejon tque yo ja, tovenꞌön jahin tyquiiꞌ na tovanguëëꞌntyëchën ntyja ꞌnaanꞌ juu jñꞌoonꞌñeen, chintyichen nquehin. Ee tojooꞌ yantyichen tsꞌön na ntsivë tsoñꞌen jñꞌoon na nque ndochí já nnꞌan judíos jnanꞌjndaꞌhan nchu vaa na tonanꞌtꞌmaanꞌhan nquii Tyoꞌtsꞌon. 15 Majoꞌ vitjachen na ndui ja, nquii Tyoꞌtsꞌon tji jon ja na ntsixuan cüentaaꞌ nquii jon, ndoꞌ ngꞌe juu naya na condui jon, joꞌ tqueenꞌ jon ja na matyeꞌntjön nnon jon. 16 Ndoꞌ tëveeꞌ nchjii jon na ntyja njan ntsiꞌman jon na condui jnda jon. Iꞌua jon tsꞌian nnön na ninncya juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jnda jon ndëë nnꞌan na chito conduihan tsjan nnꞌan judíos. Ndoꞌ vi na jndë taaꞌ tsꞌön na nndaꞌ, taꞌnan sꞌa chaꞌxjen ntsitiu tsꞌan. Taꞌnan nnon tsꞌan na tcꞌan na quitsiꞌman juu nnön nin jñꞌoon na ninncya ndëë nnꞌan. 17 Vitjachen na nquii ta Jesús tji jon ja na ntsixuan juu tsꞌianva, tsjoon Jerusalén, joꞌ mꞌan nque nnꞌan na iꞌua jon tsꞌian ndëëhan na quitsayꞌonhan jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan. Majoꞌ min tatyjë joꞌ na ncjöquintyꞌiahin. Ninꞌñoonꞌ jntꞌui tsjoon Damasco, tyjë ndyuaa Arabia, ndoꞌ ya na jntꞌui ntcüꞌë joꞌ, tyjë ntcüꞌë Damasco.
18 Jndë na tëca ndye chu, ndoꞌ tyjë ntcüꞌë Jerusalén, tëquintyꞌia juu Pedro. Ndoꞌ ntjo ja yohin vi quinꞌon xuee. 19 Majoꞌ juu xjenꞌñeen, ntyja ꞌnaan nque nnꞌan na iꞌua Jesús tsꞌian ndëëhan na cotsayꞌonhan juu jñꞌoon naya ꞌnaanꞌ jon ndëë nnꞌan, tanin ncüiichen nanꞌñeen na jntyꞌia, xiaꞌntyi juu Santiago, tyje nquii ta Jesús. 20 Jñꞌoonva na macüji na matscüenönhanꞌ ndëëhoꞌ, macüjiꞌ jndyoyu tonnon Tyoꞌtsꞌon, jñꞌoon na mayuuꞌhanꞌ.
21 Vi jndëcya, tyjë ntꞌö ndyuaa Siria yo Cilicia. 22 Majoꞌ juu xjenꞌñeen ntmaanꞌ nnꞌan judíos na vantyja nꞌon Jesús na mꞌanhan ndyuaa Judea, tacotajnꞌaanhan ja. 23 Xiaꞌntyi tondyehan jñꞌoon na tonanꞌnein nnꞌan. Ee tondue nnꞌan: “Majuuto tsanꞌñeen na toxenꞌchen tontyꞌe jon joo nnꞌan na vantyja nnꞌon Cristo, naneinhin manquii jon na incyaa jon juu jñꞌoon na cantyja nꞌon nnꞌan Cristo, ndoꞌ juu xjenꞌñeen totsichon yantyi tsanꞌñeen na ntsityuiiꞌ jon juu tsꞌianꞌñeen.”
Nndaꞌ ro jñꞌoon na tondue nanꞌñeen. 24 Ndoꞌ tonanꞌtꞌmaanꞌhan nquii Tyoꞌtsꞌon ngꞌe na covijntꞌue jon ja yo tsꞌian ꞌnaanꞌ jon.