Tson Na Tyꞌon Nnꞌan Hebreos Cüenta
1
Tyoꞌtsꞌon siꞌman jon ndëë nnꞌan nchu condui jnda jon
Ndyu na toxenꞌchen, jndye jnda totsinin Tyoꞌtsꞌon ndëë ndochihi yo jndyue nque nnꞌan na toninncyahan jñꞌoon ꞌnan na xejnda ngüentyja na nguaa. Jndye vaa nnon na totsiquindyi jonhan ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na itsijndaꞌ jon na ntsꞌaa jon. Majoꞌ nanein ndyu na matsꞌia, yo jñꞌoon ꞌndyo jnda nquii jon, itsiꞌman jon ndëë ntyja nchu vaa conduihin. Nquii jnda jon tquen jon tsjöꞌndue yo tsonnangue, yo ninꞌtsoñꞌen ꞌnan na mꞌaan. Ndoꞌ tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian na tsoñꞌen nnon na jndë tquen jon, macüentaaꞌ jnda jonhanꞌ. Nquii Tyoꞌtsꞌon maninꞌ conduinduiꞌ na quixueehin, ndoꞌ Jnda jon cüajon conduihin. Tsoñꞌen na condui nquii Tye jon, cüajon conduihin. Nquii jon ivantyjeeꞌ jon tsoñꞌen na tquen Tye jon yo ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonꞌ jon na tꞌman najndei conduihanꞌ. Vi najndë na tueꞌ jon na sꞌaa jon tsꞌian chaꞌ ndëë ntsitꞌman tsꞌon Tyoꞌtsꞌon jnan nnꞌan, tacjo jon tontyjaya ngiaaꞌ Tyoꞌtsꞌon, nquii jon na taquintyja na tꞌman conduihin.
Njonntyichen condui jnda Tyoꞌtsꞌon chichen ángeles
Ngꞌe na nndaꞌ, iquenhanꞌhin na njonntyichen conduihin, chichen ángeles, chaꞌxjen xueeꞌ jon na siquindaaꞌ tye jonhin, njonntyichen tsixuanhanꞌ, chintyi nguee joo ángelesꞌñeen. Ee vaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na jndui na tso jon nnon jnda jon:
Xiaꞌntyi nquii ꞌuꞌ condui ꞌuꞌ jnda,
xeevahin maꞌua tsꞌian nnonꞌ na cüejon matyentjonꞌ yo ja.
Majoꞌ minjon tacotso jon jñꞌoon nnon ncüii ángel chaꞌna juu jñꞌoonꞌñeen na tso jon nnon jnda jon. Itso jon:
Ja ntsꞌa na ncüaaꞌ nꞌon nnꞌan na condui ja tye jon, ndoꞌ juu jon conduihin jnda.
Ndoꞌ mantyi vaa ncüiichen jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon xjen na jñon jon jnda jon na ninncüii tsꞌonhin quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na mꞌan nnon tsonnangue, tso jon:
ꞌOꞌ ángeles, tsoñꞌenhoꞌ quitongityehoꞌ nnon jnda.
Majoꞌ ya na itsinin Tyoꞌtsꞌon ntyja ꞌnaan joo ángeles ꞌnaanꞌ jon, itso jon:
Matsꞌa na joo ángeles njan cje rohan chaꞌxjen na cje ro mꞌaan jndye.
Cotyeꞌntjonhan nnön ndoꞌ itsijonhanꞌhin chaꞌvijon tsachon.
Majoꞌ nnon nquii jnda jon ñoncya tso jon. Itso jon:
ꞌUꞌ jnda, Tyoꞌtsꞌon condui ꞌuꞌ.
ꞌUꞌ ntyja na matyeꞌntjonꞌ, tyiꞌxeꞌquintycüiihanꞌ.
ꞌUꞌ matyeꞌntjonꞌ chaꞌxjen na chuhanꞌ.
ꞌUꞌ neinꞌ na quitsꞌaa tsꞌan chaꞌxjen ꞌnan na chuhanꞌ.
Majoꞌ jndoꞌ joo tsꞌian tyia na contꞌa nnꞌan.
Mangꞌe joꞌ, ja Tyoꞌtsꞌon na matyeꞌntjön ꞌuꞌ,
mancya na tꞌmanntyichen na neinꞌ ꞌuꞌ yo ntyꞌiuꞌ na vantyja nꞌonhan ja.
Ndöꞌ vaa jñꞌoon na tso jon nnon jnda jon. 10 Mantyi ndö vaa ncüiichen jñꞌoon na itso Tyoꞌtsꞌon nnon jnda jon:
ꞌUꞌ na matyeꞌntjonꞌ tsoñꞌen, xjen na tyeꞌ tsoñꞌen, tquenꞌ tsonnangue.
Mantyi tsoñꞌen na covityincyooꞌ tsjöꞌndue,
maꞌUꞌ tquenꞌhanꞌ.
11 Nngueꞌntyja xjen na juu tsonnangue yo tsjöꞌndue, ntscüejndyohanꞌ juuhanꞌ, majoꞌ ꞌUꞌ mꞌanꞌ ndoꞌ mꞌanꞌ.
Joohanꞌ ndiꞌndaaꞌñꞌenhanꞌ chaꞌvijon ndiaa ntsa.
12 Ndoꞌ chaꞌxjen tsꞌan na itscüejndyo juu ndiaaꞌ juu na ntcüe juu ndiaa xco,
manndaꞌ vaa itsijonhanꞌ na ntscüejndyoꞌ tsonnangue yo tsjöꞌndue.
Majoꞌ ngꞌe na manchaꞌxjen na mꞌanꞌ,
mangꞌe joꞌ tyiꞌjeꞌcanhanꞌ na ngüejndyo ꞌuꞌ.
Nndaꞌ jñꞌoon na tso Tyoꞌtsꞌon nnon jnda jon.
13 Majoꞌ minꞌjon tatso jon ncüii jñꞌoon nnon cüii ángel chaꞌxjen juu jñꞌoon na tso jon nnon jnda jon. Itso jon nnon juu:
Quijmanꞌ ndöhin ncꞌia ntyjaya naijon na tojnaanꞌ na ngitoxën viochen xjen na nque nnꞌan yo ninꞌyotyia na conanꞌvehan nacjoꞌ, ncjuꞌcjëhin.
Jñꞌoonminꞌ tso Tyoꞌtsꞌon nnon jnda jon. 14 Yajoꞌ joo ángeles, ¿Nchu vaa na nanꞌxuanhan? Joohan ninnquiiꞌchen conduihin na cotyeꞌntjonhan nnon Tyoꞌtsꞌon. Iꞌua jon tsꞌian nndëëhan na condyotejndeihan joo nnꞌan na itsiquindaaꞌ jonhan na tyiꞌjon quintycüii na cotandoꞌ ñuan ꞌnaanhan.