Jñꞌoon Naya Ntyja ꞌNaanꞌ Jesucristo Na Tji Juan
1
Nquii jon na conduihin jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon tuihin na tsꞌanhin
Xjen na taꞌ Tyoꞌtsꞌon na tquen jon tsoñꞌen, nquii jon na conduihin jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, mancüiixjen mꞌaan jon yohin. Ndoꞌ tsoñꞌen na condui nquii Tyoꞌtsꞌon, mantyi juu jon cüajon conduihin. Xjen na tyeꞌ tsoñꞌen, nquii jon na conduihin jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon, mancüiixjen mꞌaan jon yo nquii jon. Tsoñꞌen ꞌnan na min na tquen Tyoꞌtsꞌon, nquii jon na condui jñꞌoonꞌ jon, ñꞌenhin xjen na tquenhan joohanꞌ. Ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon tsixuan jon na tyiꞌquintycüii na vandoꞌ jon. Juu na nndaꞌ tsixuan jon, itsijonhanꞌ juuhanꞌ chaꞌvijon chon na itsixueehanꞌ ndëë nnꞌan. Ndoꞌ juu naxuee na conduihin, itsiquinaanhanꞌ ncüii cüii nnon na coꞌnanꞌvehanꞌ nacjooꞌ Tyoꞌtsꞌon. Majoꞌ tsoñꞌenhanꞌ ndiquindëë na ngitoxenhanꞌ jon.
Nquii Tyoꞌtsꞌon tꞌua jon tsꞌian ncüii tsansꞌa na jndyu Juan na cjancyaa juu jñꞌoonꞌ jon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan judíos. Jndyo tsanꞌñeen na tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon jon na cüjiꞌ jndyoyu jon ntyja ꞌnaanꞌ nquii Cristo na conduihin naxuee. Tocüjiꞌ jndyoyu Juanꞌñeen chaꞌ tsoñꞌen nnꞌan ngantyja nꞌonhan Cristo. Majoꞌ chito aa juu Juan na conduihin juu naxueeꞌñeen, xiaꞌntyi jndyo jon na ncüjiꞌ jndyoyu jon ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin juu naxuee. Nquii Cristo na conduihin juu naxuee na mayuuꞌ, tyjeeꞌ jon tsonnangue, ncyaa jon naxuee nnon ncüii cüii tsꞌan.
10 Tomꞌaan jon yo nquii Tyoꞌtsꞌon xjen na tquenhan tsonnangue, ndoꞌ jndë joꞌ tyjeeꞌ jon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan na mꞌanhanꞌ. Majoꞌ juu na tui Cristo na tsꞌanhin, tataaꞌ nꞌon nanꞌñeen nin conduihin. 11 Tui jon ndyuaa ꞌnaan nnꞌan judíos, majoꞌ tyíꞌcyꞌonhan cüenta jon. 12 Nincüanntyihan tyꞌonhan cüentahin, ndoꞌ tëntyja nꞌonhan jon. Ndëë joo nanꞌñeen tyincyaa jon na conduihan ntsinda nquii Tyoꞌtsꞌon. 13 Majoꞌ chito condui nanꞌñeen ntsinda jon chaꞌxjen na condui nda nnꞌan. Min chito conduihan ntsinda jon ngꞌe na tꞌman vaa na ntꞌue tsꞌon tsꞌan. Xiaꞌntyi icüjiꞌhanꞌ na condui nanꞌñeen ntsinda jon xengꞌe nquii jon ntꞌue tsꞌon.
14 Nquii jon na conduihin jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon jnan jon naijon mꞌaan Tyëëhë Tyoꞌtsꞌon, tuihin na tsꞌanhin. Tꞌman vaa na venchjii jon nnꞌan ndoꞌ na conduihin na mayuuꞌ. Tomꞌaan jon quiiꞌ ntꞌán ndoꞌ jntyꞌiá ndë́ xjen na sitꞌmaanꞌ Tyoꞌtsꞌonhin. majuuhanꞌ na siquinjon Tyoꞌtsꞌonhin na conduihin jnda jon na ninncüii tsꞌonhin. 15 Juu tsanꞌñeen na jndyu Juan, tocüjiꞌ jndyoyu jon ntyja ꞌnaanꞌ jnda Tyoꞌtsꞌon xjen na sue juu jndyeeꞌ juu ndëë nnꞌan. Itso jon: “Mangiohoꞌ na jndë totsjö na ꞌio cha nnintyincyooꞌ ncüii tsꞌan quiiꞌ ntꞌanhoꞌ na minꞌchjo tyiꞌquitsijonhanꞌ ja yohin, ee mancüiixjen mꞌaan jon vitjachen na ndui ja. Majuu jon tsan na ndyovindyooꞌ ndö.”
Ndöꞌ jñꞌoon na tso Juanꞌñeen.
16 Nquii Cristo tsoñꞌen naya condui jon. Ndoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jon, ityio Tyoꞌtsꞌon jnꞌaan tsoñꞌen jaa. Ncüii nnon naya na condui jon na jndë tyꞌön cüenta, ndë mañoon nnon na ndyontyja na ityio jon jnꞌaan jaa. 17 Nquii Tyoꞌtsꞌon tyincyaa jñꞌoon na coꞌxenhanꞌ nnon Moisés. Juu tsanꞌñeen tyincyaa jonhanꞌ ndëë nnꞌan. Majoꞌ ntyja ꞌnaanꞌ Jesucristo scüanon Tyoꞌtsꞌon jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ juu naya na condui jon, ndoꞌ mantyi yo jñꞌoon na conduihanꞌ mayuuꞌ. 18 Nquii Tyoꞌtsꞌon, minꞌncüii tsꞌan tacondyiaaꞌhin. Xiaꞌntyi nquii Jnda jon na ninncüii tsꞌonhin na mantyi Tyoꞌtsꞌon conduihin, juu jon manchaꞌxjen mꞌaan jon yo tye jon, juu jon jndë siꞌman jon nchu vaa conduihin.
Jñꞌoon na tjiꞌ jndyoyu Juan, tsan na totsiquindëëꞌ nnꞌan
(Mt 3:11-12; Mr 1:7-8; Lc 3:15-17)
19 Nnꞌan na conintque ndëë nnꞌan Jerusalén, jñonhan ntyee ꞌnaanhan na mꞌaan Juanꞌñeen yo vendye nnꞌan tmaanꞌ levitas na cotyentjonhan quiiꞌ vatsꞌon tsjoonꞌñeen. Tꞌuahan tsꞌian ndëë nanꞌñeen na quitaꞌxeeꞌhan nnon Juan nin conduihin. 20 Juu tsanꞌñeen tjiꞌ jndyoyu jon, itso jon:
—Ja chito condui ja Mesías na ijñon Tyoꞌtsꞌon na coꞌxen jon ꞌoꞌ nchu vaa na cotsamꞌanhoꞌ.
21 Ndoꞌ taxeeꞌntyichen nanꞌñeen nnon jon:
—Yajoꞌ ¿Nin tsꞌan condui ꞌuꞌ? ¿Aa condui ꞌuꞌ nquii Elías, tsan na tomꞌaan ndyu na toxenꞌchen na toninncyaa jon jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ntyja nchu vaa ꞌnan na nguaa?
Tꞌa jon, itso jon:
—Min chitojoꞌ na condui ja.
Majoꞌ tyíꞌquintjo ngiohan, taxeeꞌ nndaꞌhan nnon jon:
—Tso Moisés na ncꞌoon ncüii tsꞌan na nninncyaa jon jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëë ntyja nchu vaa ꞌnan na nnguaa. ¿Aa condui ꞌuꞌ juu tsanꞌñeen?
Majoꞌ tꞌa nndaꞌ jon, itso jon:
—Min chito juu tsanꞌñeen condui ja.
22 Ndoꞌ jndue nndaꞌ nanꞌñeen nnon jon:
—Yajoꞌ ¿Nin tsꞌan condui ꞌuꞌ? Cüa, quitsuꞌ ndë́ chaꞌ ya nnanꞌntcüꞌë́ jñꞌoon ndëë nnꞌan na tꞌuahan tsꞌian ndë́ na quitaꞌxꞌë́ nnonꞌ. ¿Nin matsuꞌ ntyja ꞌnaanꞌ juu tsꞌian na matsixuanꞌ?
23 Yajoꞌ sintcüeꞌ jon jñꞌoon ndëëhan, itso jon:
—Ja matsꞌa chaꞌxjen na tso Isaías xjen na toninncyaa jon jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ndyu na toxenꞌchen. Tso jon: “Mꞌaan ncüii tsꞌan na itsue jon jndyeeꞌ jon ndyuaa na tyiꞌjndye nnꞌan mꞌan. Quinanꞌjndaꞌhoꞌ na ncyꞌonhoꞌ cüenta nquii jon na tëquintyja na tꞌman conduihin na ntyeꞌntjon jonhoꞌ.”
Nndaꞌ vaa jñꞌoon na sintcüeꞌ Juan ndëë nanꞌñeen.
24 Nque nnꞌan na nanꞌxuan tmaanꞌ fariseos, joohan jñonhan nanꞌñeen na mꞌaan Juanꞌñeen. 25 Yajoꞌ taxeeꞌntyichen nanꞌñeen nnon jon, jnduehan:
—Matsuꞌ na chito condui ꞌuꞌ Cristo, min Elías, ndoꞌ min nquii tsan na itso Moisés na nninncyaa jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon ndëë jaa nnꞌan judíos ntyja nchu vaa ꞌnan na nguaa. Yajoꞌ ¿Ndu na matsiquindëꞌ nnꞌan?
26 Xjenꞌñeen tꞌa Juan jndyuehan, itso jon:
—Ja matsiquintꞌë ꞌoꞌ yo ndaatioo, majoꞌ quiiꞌ ntꞌanhoꞌ mꞌaan ncüii tsꞌan na ninjoꞌ tyiꞌcovaaꞌ nꞌonhoꞌ nchu vaa conduihin. 27 Manquii jon ntsꞌaa tsꞌian ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon xjen na jndë jntyꞌiihanꞌ ja, ee mancüiixjen mꞌaan jon vitjachen na tui ja. Ndoꞌ min tsꞌian na tyiꞌnjon tsixuanhanꞌ, min tyiꞌquijntꞌue ja na ntyeꞌntjön nnon jon na ntsꞌahanꞌ.
Ndöꞌ jñꞌoon sintcüeꞌ Juan.
28 Juu nanꞌvaꞌ tui ncüii joo na jndyu Betábara, ixndyaaꞌ jndaa Jordán naijon totsiquindëëꞌ Juan nnꞌan.
Condui Jesús Quitsman tsjuenꞌ Tyoꞌtsꞌon
29 Tonco ncüiichen xuee, jndyiaaꞌ Juan na ndyovindyooꞌ Jesús na mꞌaan jon. Ndë́ já na tomꞌán yohin joꞌ, itso jon: “Quijntyꞌiahoꞌ, ndöꞌ ndyo nquii tsan na condui Quitsman Chjo tsjuenꞌ Tyoꞌtsꞌon na itsinduuꞌ jon jnan nnꞌan. 30 Mantyja ꞌnaanꞌ tsanvaꞌ na jndë totsjö ndëëhoꞌ na ꞌio cha nnintyincyooꞌ ncüii tsꞌan quiiꞌ ntꞌanhoꞌ na tꞌmanntyichen conduihin, chichen ja, ee mancüiixjen mꞌaan jon vitjachen na ndui ja. 31 Xjen na tꞌa na matsiquintꞌë nnꞌan yo ndaa, minꞌchjo tyiꞌcovaaꞌ tsꞌön na iꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon jon na ntsinduuꞌ jon jnan nnꞌan. Majoꞌ matsꞌa tsꞌianva chaꞌ quitsiꞌman jndyoyuhanꞌ ndëë ꞌoꞌ ntyjë nnꞌan Israel na joꞌ conduihin.”
32 Ndoꞌ nquii Juanꞌñeen, tjiꞌ jndyoyuntyichen jon ndë́, itso jon: “Jntyꞌia nnön na nquii Espíritu Santo jnan jon quiñoonꞌndue, jndyocue jon na chaꞌvijon quituꞌ, ntjohin yo Jesús. 33 Ndoꞌ juu xjenꞌñeen min tyíꞌcovaaꞌ tsꞌön nin juu na ndui na ntsinduuꞌ jnan nnꞌan. Majoꞌ tëñjoonꞌ tsꞌön xjen na tꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnön na quitsiquintꞌë nnꞌan, tso jon nnön: Nndyiaꞌ nnonꞌ na nndyocue Espíritu Santo cjooꞌ ncüii tsꞌan, ndoꞌ ntjohin yo jon. Juu tsanꞌñeen jndë tꞌua tsꞌian nnon jon na ntsiquindëëꞌ jon nnꞌan yo Espíritu Santo.”
Ndoꞌ sininntyichen Juan, itso jon: 34 “Ndoꞌ mancö jndë jntyꞌia nnön na tui na nndaꞌ, mangꞌe joꞌ macüjiꞌ jndyoyu na nquii jon conduihin jnda Tyoꞌtsꞌon.”
Nnꞌan na tꞌman jndyee Jesús na quitsayꞌonhan yo jñꞌoon na toninncyaa jon
35 Tonco ncüiichen xuee, ventyjeeꞌ nndaꞌ Juan yo ve já na totsayꞌö́n yo jñꞌoon na toninncyaa jon. 36 Ndoꞌ juu xjen na jndyiaaꞌ jon na venon Jesús joꞌ, itso jon ndë́:
—Quijntyꞌiahoꞌ, tsanvaꞌ conduihin juu Quitsman Chjo tsjuenꞌ Tyoꞌtsꞌon.
37 Ndoꞌ ve já na tosayꞌö́n yo jñꞌoon na toninncyaa jon, vi na jndë jndyë́ jñꞌoonvaꞌ, santyjá toxenꞌ Jesús. 38 Ndoꞌ tequen Jesús, jndyiaaꞌ jon na santyjá na toxenꞌ jon. Yajoꞌ taxeeꞌ jon ndë́, tso jon
—¿Aa vaa ꞌnan na ntꞌahoꞌ ja?
Joꞌ jnduë́ nnon jon:
—Rabí, ¿Yuu vijon vaa vꞌaa na ntjo ꞌuꞌ neinhin? Juu jñꞌoon Rabíꞌñeen itsiquindyihanꞌ tsꞌan na itsiꞌman jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon.
39 Ndoꞌ tꞌa jon jndyuë́:
—Ncyohoꞌ na njntyꞌiahoꞌ.
Yajoꞌ sá yohin vꞌaa na tueeꞌ jon. Squë́ yohin joꞌ chaꞌna nenque na matman.
40 Ja Juan yo ninꞌAndrés, tyje juu Simón Pedro, já jndyë́ jñꞌoonꞌñeen na tso Juan, ndoꞌ sananꞌjö́n yo Jesús. 41 Jndë joꞌ tëquintꞌue Andrésꞌñeen xio jon Simón. Itso juu nnon jon:
—Jndë jndiö́ nquii jon na conduihin Mesías. (Yo jñꞌoon na conanꞌnein nnꞌan judíos, juu jñꞌoonvaꞌ tsiꞌmanhanꞌ Cristo, nquii jon na iꞌua Tyoꞌtsꞌon tsꞌian nnon na ntsinꞌman jon ñuaan nnꞌan.)
42 Ndoꞌ tëyꞌoon Andrés xio jon na mꞌaan Jesús. Xjen na jndyiaaꞌ Jesús juu, itso jon:
—ꞌUꞌ jndyuꞌ Simón, tyeꞌ jndyu jon Juan. Ja ntsiquijndyu ꞌuꞌ Cefas. (Jñꞌoonvaꞌ itsiquindyihanꞌ Pedro.)
Iqueenꞌ Jesús Felipe yo Natanael
43 Tonco ncüiichen xuee, sijndaꞌ Jesús na chi ncja jon ndyuaa Galilea. Joꞌ tjonhin Felipe. Tso jon nnon juu:
—Quindyotsijon ꞌuꞌ yo jñꞌoon na mancya.
44 Ndoꞌ juu Felipeꞌñeen maninncüii tsjoonꞌ jon yo Andrés yo ninꞌPedro. Joohan nnꞌan tsjoon Betsaida. 45 Ndë joꞌ juu Felipe tëquintꞌue jon Natanael. Tso jon nnon juu:
—Nnon tson na tji Moisés na chuhanꞌ jñꞌoonꞌ Tyoꞌtsꞌon na icoꞌxenhanꞌ, itsiquindyihanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon na conduihin na ntsinꞌman jon ñuaan nnꞌan. Jndë jndiö́hin. Mantyi nque nnꞌan na toninncya jñꞌoon nchu vaa ꞌnan na nguaa, vendyehan totjihan jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ tsanvaꞌ, na majuu Jesús, tsan tsjoon Nazaret, na condue nnꞌan jnda Joséhin.
46 Tso Natanael:
—Chaꞌna juu tsjoon Nazaret, ¿Aa nnintyincyooꞌ ncüii tsꞌan na tꞌman na ntejndei jon nnꞌan?
Tꞌa Felipeꞌñeen, itso juu:
—Quindyoꞌ ndo quindyiaꞌ nnonꞌhin.
47 Jndyiaaꞌ Jesús na ndyovindyooꞌ Natanael. Itso jon:
—Quijntyꞌiahoꞌ, tsanvaꞌ conduihin tsꞌan tyiꞌquitsiviꞌnnꞌan jon nnꞌan. Juu jon mayuuꞌ conduihin tsꞌan tsjan Israel.
48 Ndoꞌ taxeeꞌ Natanael nnon Jesús:
—Ta, ¿Nchu saꞌ na taaꞌ tsonꞌ na nndaꞌ tsixuan ja?
Tꞌa Jesús, itso jon:
—Vitjachen na ngaquiꞌman Felipe ꞌuꞌ, jntyꞌia na mꞌanꞌ vaꞌ, xꞌee tsꞌoon higuera ꞌnanꞌ.
49 Ndoꞌ tꞌa Natanael, tso juu:
—Condui ꞌuꞌ tsan na itsiꞌman jñꞌoon naya ndëë nnꞌan, ꞌuꞌ condui jnda Tyoꞌtsꞌon. Ndoꞌ taquintyja ꞌuꞌ tꞌman condui ntyja njan jaa nnꞌan Israel.
50 Tꞌa Jesús:
—Aa veꞌ ngꞌe tsjö na jntyꞌia ꞌuꞌ xꞌee tsꞌoon higuera ꞌnanꞌ, ¿Aa veꞌ joꞌ na mavantyja tsonꞌ ja? ꞌNan na tꞌmanntyichen min ntyja njan na xejnda ndyiaꞌ.
51 Ndoꞌ sininntyichen Jesús, tso jon:
—Jñꞌoon na mayuuꞌ matsjö ndëëhoꞌ, njntyꞌiahoꞌ na nnaan quiñoonꞌndue. Ndoꞌ ja na condui tsansꞌa na jñon Tyoꞌtsꞌon quiiꞌ ntꞌan nnꞌan, njntyꞌiahoꞌ ncyocue ángeles na mꞌan ndoꞌ na ngova nndaꞌhan.