Na Ruanai Usu-usu Ana
St. Jon
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
Na'i madoraa adaaui Ha'ataari, 'iraaui ha'ausuri ra matai hano baaniai nata 'omaa 'anai 'ari 'anai nata 'omaa. Mana inoni suri'i 'omaa ra matai ha'amaotoraau, ra matai hanganiraau mara matai ha'amaururaau. 'Iraaui noni hinihini ra wa'ewa'e di'u 'ini'i sae ra boi baani'i dora he'ete'i 'anai ha'ausuriraau 'inia Jisas. Me tara'i nei nara 'unuraau haariraau dora'i ha'ausuri ra ai'a huudi ha'ausuri. 'Iraau ra'i sae nara 'agerosu nara ngau moi dora agau, ma na'i aba 'anai mono rau o'asi ro'u. Tara'i nei nara 'unuraau 'ini'i ha'ausuri rau ha'ausuriraaui noni 'ini'i taha nara ai'a ha'a-momori 'inia Jisas.
'Iraaui noni hinihini 'a kakui ahudaau 'ai he'uai ha'ata'inia narai haua i heita'ahi ana God tanaraaui ha'ausuri pwapwaari'i o'asi. 'Ia Jon 'a 'unua na'i usu-usu ana do 'a ai'a goro do 'iraaui noni hinihini rai 'a'auhiraaui ha'ausuri pwapwaari'i 'isi. Ma ai'a goro ro'u do 'iraaui ahurodo rai 'omesia do 'iraaui noni hinihini rau 'a'auhiraaui ha'ausuri nara haa'i mamaani nara ai'a odo-odo 'abaia Jisas. Naasi 'ia Jon 'a 'unua do 'anai 'a'auhiraau hakoi noni, 'a goro do rai abui 'a'auhiraaui ha'ausuri pwapwaari'i.
'Anai ha'ata'iniai heita'ahi ana Jisas, tara'i 'oha 'a gere bwara. 'Oi 'oha'iniai ruanai usu-usu ana Jon ma'oi wai'ado'ado surisuria goro he'ua na'oi ha'ata'inia 'inia i huunai heita'ahi ana God.
1
'Inau na'otara 'anai heisoi nau usua i usu-usuni tana'o i urao na 'ia God na 'ome sigihi'o, mau usua ro'u tanaraaui gare amu'i.* 1:1 'Ia Jon 'a hauai usu-usuni tanaraaui sae hinihini na'i ta'i 'omaa. 'A ai'a raba 'unua goro hura'a do 'a usu-usu tanaraaui sae hinihini, ra gasi ngahuiraau i maerongadaa'i. Na tarana naasi nagu 'unua 'iniai urao mana gare ana'i. Nau huunai ta'ahi'amou di'u. Ai'a do 'inau moi, me 'iraau ro'u i nei rau 'iraraai taha na ha'a-momori 'inia Kraest. Meu ta'ahi'amou suria 'igaau hako gau aidangisiai taha na ha'a-momori mana taha na ha'a-momori 'ai awa tarau beigaau. Meu ha'arahesi mea God i Amaga mana Garena, 'ia Jisas Kraest, rarui ha'agorohigaau, ta'ahigaau, ma rarui ha'a-awahigaau goro, suria gau hinihiniai huunai ha'ausuringa'i magau ta'ahigaau hairiu.
Huunai Heita'ahi
'Au kae wa'ewa'e di'u 'ini rongo'i agu'i mamaani 'ini'i tara'i gare amu'i do rau awa suriai huunai ha'ausuringa'i 'onaai ha'ausuringa'i ana God tanagia. Mau ha'angoni'amou, gai ta'ahigaau hairiu! Na ha'atora nau usua tana'amousi, ai'a do'e ha'atora haoru ma'e ha'atora nagau bwane 'iraraa mau mai. Mana 'ado'ado 'anai heita'ahi naasi, do gai araisuri'i ha'atora ana'i a God. Mau na'i 'oha namou taraawa'ai suria Kraest, 'ia God 'a bwane ha'atoragia do gai ta'ahigaau hairiu.
Ha'abasu 'Iniraaui Ha'ausuri Pwapwaari'i
'A rago'a i ha'ausuri pwapwaari'i ra hura'a na'i marewana. Rau 'unua do'ia Jisas ai'a ha'i noni. 'Iraaui sae o'asi, ra awa moi 'anai pwari'i, miraau ra'i maerongana Kraest. Naasi moi 'omesuri'amou haari'amou baaniraaui sae o'asi, rau gasi wai'amou baaniai huunai ha'ausuringa'i 'inia Kraest. Ma 'a gasi 'ari pwaranga i tau'aro raha amoou tanaa God. 'A ga'i goro di'u 'onaa 'i hinihini amoou 'ai 'ari daara'i, mia God 'aigui tahari'amou 'iniai tau'aro goro amoou.
Wai 'unua tana'amou, 'iatei na a'oia wou i ha'ausuringa'i ana'i a Kraest suriai 'adoma'ina moi, ma ai'a hinihini'i tarau i ha'ausuringa'i ana'i a Kraest, 'iiasi ai'a hagu beia God. Me 'iatei na hinihini'i tarau i ha'ausuringa'i ana'i a Kraest, 'iia 'a hagu beia God i Amaga mana Garena. 10 'Onaa ta sae nai taha bei'amou 'anai ha'ausuri'amou, mana ha'ausuringa'i ana'i ra ai'a ta'isada bei'i ha'ausuringa'i ana'i a Kraest, moi abui ha'amaotoa ma'ua waia 'ari ruma amoo'i. 11 'Iatei nai ha'amaotoai sae o'asi, 'iia 'a aba beia ma tatau suri'i maho ta'a'i na haa'i.
Ha'atee Ha'ahako
12 'A rago di'u i maho nau raba maani'i tana'amou maugu ai'a raba maani'i na'i usu-usu. Na maho nau 'adoma'inia naasi do wai gaariri wou 'anai ada bei'amou magai mamaani neina gai wa'ewa'e goni. 13 'Iraau gare ana'i do'oramu Gare ana'i do'oramu: 'Ia Jon 'a hadanga'iniraaui sae hinihini nara awa na'i nata 'omaa. Wanasiai koment na'i tatara 'e ta'i. 'ini na 'ia God na 'ome sigihiraau ro'u, rau ha'ataaria wou i hadahada wa'ewa'e adaau tana'amou.

*1:1 1:1 'Ia Jon 'a hauai usu-usuni tanaraaui sae hinihini na'i ta'i 'omaa. 'A ai'a raba 'unua goro hura'a do 'a usu-usu tanaraaui sae hinihini, ra gasi ngahuiraau i maerongadaa'i. Na tarana naasi nagu 'unua 'iniai urao mana gare ana'i.

1:13 Gare ana'i do'oramu: 'Ia Jon 'a hadanga'iniraaui sae hinihini nara awa na'i nata 'omaa. Wanasiai koment na'i tatara 'e ta'i.