Na Ruanai Usu-usu Ana
Pita
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
Tara'i 'oha 'a goro 'anai ha'a-'adoma'i aho'isi'o haari'o 'iniai taha na ororiu. 'A 'ua? Ha'asiha nara ha'a-'adoma'i aho'isi'o 'ini'i taha nara ororiu do'o ga'i haa'i?
'Ia Pita 'a hauai ruanai usu-usu ana 'anai ha'a-'adoma'i aho'isiraau inoni hinihini 'ini'i tara'i ha'ausuringa'i. 'Iraau noni hinihini narau daua i usu-usuni, rau bwane rongo'i ga'u'a i mwane ha'ausuringa'i 'isi na'i na'o. Ma'ata tara'i nei 'iniraau ra ai'a matai bahurongo goro ma 'ariwou mara hau'i aho'i ro'u moi taha na'ia God 'a ai'a wa'ewa'e 'ini'i.
Na'i usu-usuni 'ia Pita 'a ha'a-'adoma'i aho'isiraau wetewete inoni hinihini do 'a ororiu di'u tanaraau do rai abui agohe 'anai bonasiai aidangisia goroa God. Ma 'unua tanaraau do 'iia 'a bwa'i agoheta'i 'unua tanaraau. 'A ororiu di'u 'anai ha'ausuringa'inia tarau i Ha'atee ana God 'anai ha'ahaoru'i tarau i 'adoma'igaa'i 'inia tei naasia Jisas ma'ai he'ua nagai ha'a-wa'ewa'ea 'inia. Mana taha na ororiu di'u naasi, ai'a do'oi bahurongo moi; ma'ata 'oi bahurongo ma'oi ha'isuriai taha na'o rongoa na'i Ha'atee ana God.
'Oha na'oi 'oha'iniai ruanai usu-usu ana Pita, 'oi ha'a-'adoma'i aho'isi'o 'ini'i taha nara ha'a-momori 'inia Jisas.
1
'Inaua Saemon Pita, sae tatau'aro mana Ha'ataari ana Jisas Kraest, nau hauai usu-usuni tana'amoui nei namou dauai hinihini hauasa na ta'isada be'iniai hinihinimeeu. 'Ia Jisas Kraest, i Ha'atahi mana God aga, na haua tanagiai hinihinisi, 'inia 'iia 'a odo-odo tarau.
Mau ha'arahesi mia God 'ai ha'agorohi'amou ma'ai ha'a-awahi'amou goro tarau 'iniai aidangisia amooua God mia Araha aga Jisas.
Taha 'Ia God Na 'Irisia
Beiai mena ana God, 'ia Kraest 'a hau'i tanagiai mwani mareho nagau ga'i to'ora'i 'anai awa 'inia na'i tahitahi na matai ha'a-wa'ewa'ea God. Ni mwane mareho 'isi 'iaagaa'i suria gau aidangisia goroa God na soigaau 'iniai goro ana na hauasa. 'Iniai o'asi ana, ra'i kae duruduru raha na 'ia God na hau'i tanagia neina 'i'amou moi to'oraa ro'u i barongana mamoi matai awa dadara'a baani'i hei'irisi ta'a'i na'i marewana nara ha'a-ta'airaaui noni.
Naasi 'iniai hau'i ana'i mwani maho goro 'isi tanagia, moi tau'aro wetewete 'anai ha'a-weteweteai tahingamoou beia Kraest. Beiai hinihini namou to'oraa, moi a'oia 'iniai tahinga goro. Ma 'onaa moi to'oraai tahinga goro mamoi bonasiai aidangisia God. Ma 'onaa moi aidangisia God, mamoi bonasiai 'omesuri'amou haarimoou baaniai ora-ora'a. Ma 'onaa moi 'omesuri'amou baaniai ora-ora'a mamoi bonasia domoi ahumaratanoa 'oha ra nora ta'ai'amou. Ma 'onaa moi ahumaratanoa, mamoi bonasiai hauai tahitahi na matai ha'a-wa'ewa'ea God. Ma 'onaa moi hauai tahitahi o'asi, mamoi bonasiai 'a'auhiraaui sae hinihini. Ma 'onaa moi 'a'auhiraaui sae hinihini mamoi bonasiai ta'ahiraaui noni hako. 'Onaa ni baronga goro 'isi rai raha hanehane ara'a suri'i tahingamoo'i, naasi 'a ha'ata'inia do taha mou aidangisia 'abaia Araha aga Jisas Kraest 'a 'a'auhi'amou 'anai haa'i mwane mareho goro. Mia tei na ai'a to'ora'i baronga goro o'asi na'i tahingana, 'iia 'a 'onaai nei na bwa'i wana ha'atau ma'ua nei na kuru, ma kaku'aa do ora-ora'a ana'i ra bwani 'adoma'i nugasi'i.
10 Arai do'ora mana asigu'i beia Kraest, moi bonasia to'ora'i baronga goro 'isi suri'i tahingamoo'i neina moi ha'ata'inia goro do 'ia God na 'ome sigihi'amou 'anai ha'i noni ana'i. 'Onaa moi haua o'asi, mou bwa'i matai ahoda mwada'u na'i hinihinimoou. 11 Mia Araha mana Ha'atahi aga Jisas Kraest 'ai wa'ewa'e 'oha nai ha'amaoto'amou na'i hourana na awa tarau.
12 'I'amou mou bwani dau'i baabau i huudi ha'ausuringa'i nara hau'i tana'amou. Rei'uaa na o'asi, 'inau wai ha'a-'adoma'i aho'isi'amou tarau ro'u mau 'ini'i. 13 'Au 'adoma'inia do 'au ga'i ha'a-'adoma'i aho'isi'amou 'ini'i tarau tari 'oha wai mae. 14 'Ia Araha aga Jisas Kraest 'a ha'arangasia tanaau do ni tahi nawai haa na'i marewanani 'a bwa'i orea. 15 Naia nau bonasia 'inia domoi 'adoma'i aho'isi'i tarau 'inia i mareho 'isi, neina mou bwa'i kaku'a'i na'i murinai mae nawai haua.
Taha Rau Re'i'i Ha'ataari 'Ini'i Maadaa'i
16 Na'i 'oha meu maania tana'amou i aho'i mai nai haua Araha aga Jisas Kraest beiai mena, meu ai'a suriai mamaani adaa'i sae madoma nara taraa to'o mamaani moi. Ai'a! Meu re'iai rarahana Jisas 'ini'i maamee'i. 17-18 'I'ameu meu awa beia Jisas na'i hungahunga maea na'i 'oha na 'ia God 'a haua tanaai raraha ma ha'a-ororiua. Ma na'i madoraasi, na ha'atee 'a ao mai baaniai aro. 'Ia Godi Ama na hauasa 'a o'ani, “Naani gare agua nau ta'ahia mau wa'ewa'e 'inia.”
19 Maho 'isi ragu ha'a-wetewete'i di'u ro'u wou i hinihinimee'i, do maho rau 'unu'i Rarabea ra ha'a-momori. Naasi moi wanawana riariaa goro i ha'atee adaa'i Rarabea, 'inia ra 'onaai raita na marewa na'i dora kuhi. Na raitasi 'ai marewa tari 'oha na 'ia Jisas Kraest 'ai aho'i mai. Na'i 'ohasi, 'ia Kraest na 'onaai hee'u ni dangi, 'ai boi mana marewahana 'ai marewasi'i 'adoma'imoo'i. 20 'A ororiu di'u domoi aidangisia do mwani ha'atee rarabea na'i Usu-usu Maea 'iraaui Rarabea rau ai'a 'unu'i mareho 'isi suri'i moi 'adoma'idaa'i haraariraau.* 1:20 Nata here 'anai orisiai tatarani 'a o'ani, “'A ororiu di'u domoi aidangisia do 'a bwa'i sae nai 'iraraa haaria ta ha'atee rarabea ra awa na'i Usu-usu Maea.” 21 'Inia ai'a ta ha'atee rarabea nai hura'a mai baania moi 'adoma'inai noni, ma'ata na Hi'ona Maea naasi na na'otaradaau 'ini'i.

*1:20 1:20 Nata here 'anai orisiai tatarani 'a o'ani, “'A ororiu di'u domoi aidangisia do 'a bwa'i sae nai 'iraraa haaria ta ha'atee rarabea ra awa na'i Usu-usu Maea.”