Xujun xi tjun kitsikasen San Juan
1 JUAN
1
Teniꞌindu=ri̱ jun ngatꞌare en xi tsjare kjuabenichun xuta, xi je tijña ꞌnda ngatutsꞌinre, xi kjinuꞌya jnda_ri̱, xi ko tuxkui̱n kjiꞌyanii̱, xi je kichutsejenꞌai̱ ꞌba xi ko ndsai̱ kjinikonii̱. ꞌBa kisꞌejñatsejen kjuabenichunbi, ꞌba ji̱n kjiꞌyanii̱. ꞌBa ngandaꞌe tenikixiyanii̱ ꞌba teꞌberi̱ nijmi ngatꞌare kjuabenichunbi xi bi fetꞌa, xi tsikꞌejñajinre Naꞌenchana ꞌba xi ji̱n jaskan kisꞌejñatsejenni̱. Ngatꞌare xi kjiꞌyee̱ ꞌba kjinuꞌyee̱, kui xi ꞌba nde teꞌberi̱ nijmi, tuxi ꞌbatsaꞌen tu jngu ku̱anñu ko ji̱n jotsaꞌen ji̱n jngu= mai̱ ko Naꞌenchana ko Jesucristo xi Kiꞌndire. ꞌBa ꞌbatsaꞌen teniꞌindu=ri̱ kibi tuxi ku̱ajnguni kjuatsjana.
Kui enbi xi kitsuni̱ Jesucristo, ꞌba kui xi teꞌberi̱ nijmi jun ngandaꞌe nga Naꞌenchana kui xi ndiꞌi ꞌba nimekjiín xi jñu tjin ngajinre. Tsa kuixan nga tu jngu makua Naꞌenchana ꞌba tusa ña jñu tetsubanga, techꞌonacha=ña ꞌba bi teñaꞌan xi kjuakixi. Tunga tsa tetsuba ña tsejen chun jotsaꞌen Naꞌenchana tijña ña tsejen, tu jngu makua xingia yaꞌa ꞌba jinre Jesucristo, Kiꞌndire Naꞌenchana, tsitsjena nga kjaꞌaxin yeje jena.
Tsa kuixan nga tsajainna je, nde ña= techꞌonachani_ra yojona ꞌba tsajain ngajin inimana xi kjuakixi. Tunga tsa kuixan ngatꞌare je xi tjinna, Naꞌenchana sikꞌetjusun= xi kitsu ꞌba saꞌen= xi kixi tjin. Sichatꞌana jena ꞌba sitsjena nga skjaꞌaxin yeje kjuachꞌo xi tjin ngajinna. 10 Tsa kuixan nga kje chjujejían, ꞌba=tsaꞌen teñaꞌanña nga tjiꞌya ndesu Naꞌenchana ꞌba tsajain ngajin inimana enre.