Xujun xi majóni xi kitsikasenre San Pablo xuta xi makjainre ngatꞌare Jesucristo xi tjindu naxinanda Tesalónica
2 TESALONICENSES
1
An, Pablo, Silvano ꞌba ko Timoteo tenikasenri̱ xujunbi jun xi makjainnu ngatꞌare Naꞌenna xi tetsubo naxinanda Tesalónica, xi tu jngu mo ko Naꞌenchana ko Naꞌenna Jesucristo.
Ngatjasꞌenu kjuanda ko kjuaxiu xi tsjana Naꞌenchana ko Naꞌenna Jesucristo.
Ngantsjai kuaꞌe_ri̱ kjuanda Naꞌenchana ngatꞌanu, ntsꞌia̱, jotsaꞌen tjinni nga siꞌee̱n, ngatꞌa ngisa= ꞌñu tjimakjain ngisanu ngatꞌa tseꞌe enre Naꞌenchana ꞌba ngisa= ꞌñu tenimejen ngiso xingiu nga jngu jnguu. Kui kjua nda nikꞌenduniri̱ ngajin ningure Naꞌenchana xi yakꞌa. Tenukjuanijmii̱ jótsaꞌen tichukjuakonu xi tematoꞌon ꞌba jótsaꞌen tjimakjainnu ngatꞌa tseꞌe Naꞌenchana, ninga tetsjengichanu ꞌba tisakunu nkjin kuya kjuanima.
Tunga Naꞌenchana tsikjen kjuanimabiu tuxi kuakutsejenni nga kixi tsaꞌen kjua. ꞌBa ꞌbi=tsaꞌen bakuni nga jun xi bakinnu nga kuitjasꞌion ña batexuma kui. Kui= kjua tisakuninu kjuanima. ꞌBa ngatꞌa kixi= tsaꞌen Naꞌenchana, sja ngojo nganire kjuanaꞌen xuta xi inyatsikjaꞌanu kjuanima, ꞌba jun xi techjoꞌo kjuanima, sjaꞌndenu nga sikjaꞌayo ko ji̱n. ꞌBa= ku̱an nixtjin nga kuakutsejen ngani yojore Naꞌenna Jesús, nga kjuaꞌejenko ngankꞌaa ankjere xi ꞌñu tjinre kjuaꞌñure nga tjenjin ndiꞌi. Kjuaꞌetsikjaꞌa kjuanima xuta xi bi bekun Naꞌenchana ko xi bi tsikꞌetjusun en ndare Naꞌenna Jesucristo. Kui xutabiu sꞌe̱re kjuanima kaꞌnda ngantsjai nixtjin. Kjuinikꞌendutꞌaxin ngixkun Naꞌenna Jesús. ꞌBa bi skue kjuajere ko kjuaꞌñure 10 nixtjin nga Naꞌenna kjuaꞌe nga sa̱kure kjuaje ngajinre xuta tsjere ꞌba nga kjuinichjire ngatꞌare ngatsiꞌi xi kuakjainre ngatꞌare kui. ꞌBa jun ꞌba=nde kuetsubo ngajinre xutabiu ngatꞌa kuakjainnu ngatꞌa tseꞌe enre Naꞌenchana xi kjinikixiyee̱ ngajinnu.
11 Kui= kjua, ngantsjai chukonii̱ Naꞌenchana ngatꞌanu, meni kui skjebeninu kuenda nga kꞌuakonu kjuabenichun xi kui kinchjanu nga kuetsubo. ꞌBa chjaꞌa_ri̱ ngayeje nga ngatatsikꞌetjusunko kjuaꞌñure ngayéje kuya xi nda xi mejénnu siꞌon ꞌba ngayéje xa xi teñoꞌon tu ngatꞌare nga makjainnu. 12 ꞌBa ꞌbatsaꞌen sa̱kure kjuaje Naꞌenna Jesús ngatꞌanu ꞌba jun ꞌba nde sa̱kunu kjuaje ngatꞌare kui. ꞌBa= ku̱an ngatꞌa ꞌba= tjin kjuandare Naꞌenchana ko tseꞌe Naꞌenna Jesucristo.