Jí² 'láa² 'wii²¹² 'e gasii¹in San Juan tɨ́ɨ²i 'in jai'² lɨ́ɨi² Jesucristo
1
Júu³ tya' juncwii²¹ 'e cwo'¹ Dios tsá²
Jmoo²¹o'o 'e jí² lo cwáain¹ tya' 'in tyán¹ júu³ tya' Dios jacoon¹ jee²¹² jna' ca la jée¹gɨ la mo 'wiin²¹² seen²¹mo 'ii. Nanʉʉ²oo'o júu³ tya'a joon nanee²¹²moo'o coon'¹³ unnii²¹i'i joon gajǿø²moo'o, gasaan'¹³a'a tya'a coon'¹³ cwoo²¹o'o. Joon gajnéi¹ 'e juncwii²¹ no jee²¹² jna'a joon gaee²¹e'e jmoo²¹o'o júu³ joon 'ee¹³e'e 'naa' 'e juncwii²¹ no 'e jo tyéi¹ do. E juncwii²¹ no gateen¹ coon'¹³ Ñʉ'¹ʉ' joon gajnée¹i jee²¹² jna'a. Jmoo²¹o'o 'naa' júu³ jilaa'²¹ 'e ganee²¹e'e joongɨ ganʉʉ²¹ʉ'ʉ 'e ilisɨcaan²¹naa' coon'¹³ jna'a. Joon jna'oo'o 'e la ja'²mo sɨcaan²¹moo'o coon'¹³ Dios Jmii²¹ joongɨ coon'¹³ jóon¹on Jesucristo. 'Wii'¹³ joon siin²¹ jna'a 'e jí² lo tyii' itsíin²mo 'e jløø'³moo'.
Dios jmoo¹o jná² joo'²¹ lɨ taain²¹² tsá² juncwii²¹
'E júu³ lo ga'ee¹ Jesucristo jna'a, joon jmoo²¹o'o 'naa' júu³: Dios 'in² tyúi¹gɨ lɨɨlɨ́¹ joon ñi¹o jilaa'²¹, ce jiin'¹³xʉ 'e gó² jo sá² tya'a. Wa jin'² tsá² 'e sɨcaain²¹ coon'¹³ Dios joon ngɨɨ¹ to² gó², tajuu²¹mo 'ii coon'¹³ jilaa'²¹ 'e faa'²¹a joongɨ jilaa'²¹ 'e jmoo¹o. Pe wana ngɨɨ²¹ɨ' jmai'² 'e tyʉ́²‑ʉ la ngɨ¹ Dios 'in tyúi¹ sɨcaan²¹na' la jaain²¹ la jaan²¹na'. Joon iuntyúu¹i jna' jilaa'²¹ tsaa² tyi' coon'¹³ 'e jmɨ¹ 'øø²¹i 'e gatuun²un tya' Jóon¹ Dios 'in sii²¹ Jesucristo.
Wa faa¹³a' 'e jo 'e tsaa² 'óo³o' tyiin²an' tóo² yiia', lɨ́ɨ²na' tajuu²¹. Pe wana røø²¹²na' tsaa² tyi' tyani Dios, i'íin²mo Dios tsaa² tyi' jiin'¹³ la nifo'²o. Joon iuntyúi¹ jna' jilaa'²¹ 'e 'laa²¹a' tsʉ 'ii'²¹ rǿø² jmoo¹ Dios. 10 Wana faa'¹³a' 'e jo mo ga'naa²¹a' tsaa² cwóo¹³o' Dios tsaa² 'e tajuu²¹mo 'i. Joon jo mo ga'ii'¹³na' júu³ tya' Dios 'e jai'² to².