Jí² 'láa² 'wii²¹² gasii¹in San Pablo tɨ́ɨ²i Timoteo
1
Sii¹in Poo² jí² tya' Timoteo
Jna‑a, Poo², sɨ́ɨ³na 'e jí² lo. Lɨɨ¹na tsá² tya' Jesús to² tyʉ'² Dios Jmii²¹ 'in jmoo¹o tiin'¹³na' joongɨ to² tyʉ'² Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo. 'Ii‑o uncoon'¹³ jna' la ngóo¹ 'naai'¹³. Sɨ́ɨ³na 'e jí² lo tyi'i, Timoteo, joon lawa yʉʉn²¹ tyiia 'nʉ tsʉ galija'²mo lɨ́ɨ²u Jesús 'wii'¹³ jna. Cwocwo'¹o Dios Ñʉ'¹ʉ' coon'¹³ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'e jmaa¹a feei'¹‑tsi tyi'i coon'¹³ fo'feei'¹ tyi'i joon 'e seen²¹mo'o tyʉ́².
Jo cwo'³'o 'e'²e tsá² xeei'²¹ júu³ tajuu²¹
La jéei¹gɨ gangóo³oo lɨ sii²¹ Macedonia gamɨ́³ɨɨ tyani'i 'e jon¹'on fu Efeso, 'e tyʉʉ'¹³'ʉ to² 'inlɨ́ɨi¹³ tsá² do 'e jo 'e'²e tsá² xeei'²¹ júu³ 'e jo jo'¹. Cwo'³'o cwáain¹ 'in tsá² do 'e jmáa¹a cu'²‑tsi coon'¹³ júu³ tya' tsaun'áai¹ joongɨ coon'¹³ jí² 'láai² tya' 'lɨɨ²¹² tsacøøi'¹³ tsʉ 'e júu³ lo jmoo¹o jmai'² 'e jo cwo'¹ tsá² júu³ ruu'²¹i. Jo uncoon'¹³ 'e júu³ do wa'a litsáai¹gɨ‑tsi tsá² Dios.
'E 'yʉ to² tya' júu³ tyʉ́² tya' Dios 'e 'iin²¹²mo tsaruu'²¹i coon'¹³ 'e tyʉ́²‑ʉ, jo tóin¹ júu³ tya'a, joon joo'¹o lɨ́ɨi². Pe 'inlɨ́ɨi¹³ gatʉʉ²¹o 'e júu³ lo joon gali'iin²¹²in nuu¹un júu³ 'e jo tyiin². 'Iin²¹²in lii¹in tɨfo'² pe jiin'¹³ yaai jo 'øøi'²¹‑tsi 'ee 'e faa'²¹a jon'gɨ 'øø'²¹‑tsi 'ee 'ee¹e xʉfiin'¹³ 'ee¹o jo cu'²‑tsi.
Ne²o' 'e tyʉ́²‑ʉ 'e ley gacwo'¹o Dios tsá² wa'a lɨ' jmoo¹o tsá² coon'¹³ jiin'¹³ la 'iin²¹² Dios. Ne²o' 'e ley do jon' tya' 'in jmoo¹o 'e tyʉ́², pe tya' jileei'²¹ 'in jmoo¹o 'e gó², tya' 'in jo 'ee tsaa'²¹gɨ‑tsi, tya' 'in jo nʉʉ'¹³ʉn, 'in jo un'goo²¹ Dios, 'in røøi²¹ tsaa². 'E ley do tya' jileei'²¹ 'in ungøøi¹ Dios, 'in faa'²¹a 'laa'²¹ tya' 'e tyʉ́², 'in jngáai'¹³ sáa³ jmii²¹ joongɨ jngaai'¹³ ruu'²¹i. 10 Joongɨ 'e ley do tya' 'in feei'¹ tsamɨ́² joongɨ tya' tsá² 'in tóin¹, 'in 'iin²¹²in tsañʉʉ'¹, joongɨ tya' tsá² 'in ngɨ¹ to² 'uun²¹in tsá². 'E ley do tya' 'in jmoo¹o júu³ tajuu²¹ tya'ni tsaa'to², joongɨ tya' doñi'iin tajuui²¹. 'E ley do tya' jilaa'²¹ 'e sá² 'e faa'²¹a 'laa'²¹ tya' 'e júu³ tyʉ́². 11 Joon 'e júu³ tyʉ́² lo júu³ tya' Dios 'in tyúi¹ joon 'ii gatyaa¹ cwóo³oo.
Cwoo¹‑o Poo² 'maai'¹³ Dios 'wii'¹³ fee'¹mo‑tsi Dios 'wii²¹² tya'a
12 Joon cwo'¹oo 'maai'¹³ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo, 'in cwo'¹ jna pí². 'Ii‑o nigacoon²¹o cwáain¹ 'e tyú¹na joon nigacwo'¹o jna to² tya'a 'e jmáa³aa. 13 Nigacwo'¹o jna 'e to² lo fiin'¹³ foo'²¹‑oo 'laa'²¹ tya'a la mo jéei¹ joon ga'ǿø²na tsá² tya'a joongɨ gajmee'¹³na pe Dios galɨfee'¹mo‑tsi tyiia tsʉ la mo jéei¹ jo tsáai¹‑tsii júu³ tyʉ́² joon jo ñí³ii jilaa'²¹ 'e jmóo³oo. 14 Pe cwa'³ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' 'áa¹mo galɨfee'¹ coon'¹³ jna joon galili'³oo xiiala 'iin²¹²in Cristo Jesús jna 'e jo'¹o lɨ́ɨ²na.
15 'E júu³ lo 'e la ja'²mo, joon la jilee'²¹mo 'ná¹ litsáai¹‑tsi Cristo Jesús nigajó² ni cwoo'¹³ juncwii²¹ 'e jmáa¹a tiin'¹³ jileei'²¹ 'in røøi²¹ tsaa² joon jna‑a nifu‑gɨ jee²¹² 'ii. 16 'Áa¹mo garøø²¹na tsaa². Joon Jesucristo ga'iin²mo tsaa² tyiia. Joon mo gajmaa¹a Jesucristo feei'¹‑tsi tyiia ga'e'²e Dios tsá² 'e lí²‑i 'iin² tsaa² tya' tsá² 'in jalíin² cɨɨin²¹gɨ 'in jai'² lɨ́ɨi² 'ii. Joon coon'¹³ la joon itéein² tsá² coon²¹ tøø²mo fu lɨ tyíin¹ Dios Jmii²¹. 17 'Wii'¹³ joon cwofaa²¹a' coon²¹ tøø²mo júu³ tyʉ́² tya' 'in Dios Jmii²¹, 'ii seein²¹ coon²¹ tøø²mo, jo júun²in jon'gɨ lí² jǿøi² tsá² 'ii. 'Ii‑o jaain²¹ Dios 'in jmɨɨ¹‑tsi. 'Ná¹‑a un'goo²¹o' 'ii. Joon 'ná¹ cwoo²¹o' jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ tya'a coon²¹ tøø²mo. Amén.
18 Yʉʉn²¹ tyiia, Timoteo, tyíi³aa cwoo¹'o 'elo. Cwoo'¹³‑'o'o cwojmaa²'a la gafuu²¹²uu 'nʉ coon'²¹ tún² jiin'¹³ la gajin'² tsaru'¹u' la mo jéei¹ 'ii'²¹ tya' Dios. Joon coon'¹³ la joon lí² tyuu'¹³'u jilaa'²¹ júu³ 'e jo jai'². 19 Cwotyán² pí² jilaa'²¹ 'e jai'² lɨ́ɨ²u. Jmai'² 'e tyʉ́²‑ʉ 'ɨ¹‑'o'o tsʉ 'inlɨ́ɨi¹³ nigaxee¹mo‑tsi 'elo, gatʉʉ²¹o jilaa'²¹ 'e jo'¹ lɨ́ɨi². 20 La joon gangangɨ́ɨi² Himeneo coon'¹³ Alejandro. 'Wii'¹³ joon gacwo'²moo 'in 'lɨɨi'³ Satanás 'ii la coon'²¹ cwountsáa¹a 'e jo faa'²¹a 'laa'²¹ tya' Dios coon'¹³ júu² tya'a.