Jí² gasii¹in San Pablo tɨ́ɨ²i tsá² 'in néei¹ Efeso
1
Siin¹ Poo² 'e jí² lo tya' tsá² 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo 'in néei¹ Efeso
Jna‑a, Poo², sɨ́ɨ³na 'e jí² lo. Joon lɨ́ɨ¹na jaain²¹ apóstol tya' Jesucristo tsʉ 'wii'¹³ gali'iin²¹² Dios la joon. Sɨ́ɨ³na 'e jí² lo tyi'naa' 'in lɨ́ɨ¹ tsá² tya' Dios 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo Jesús néei¹ Efeso. Mɨ́³ɨɨ tyani Dios 'e wa uncwaa'³mo 'naa' joon wa cwo'¹ Dios Ñʉ'¹ʉ' joongɨ Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'naa' 'e seen²¹moo' tyʉ́² tyaníi¹i.
'E gajmaa¹a Dios Jmii²¹ tyijna' 'wii²¹² tya' Cristo
Ungoo²¹o' Dios tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo 'in lɨ́ɨi¹ Jmii²¹, tsʉ 'wii'¹³ sɨcaan²¹mo' coon'¹³ Cristo gauncwaai'³ Dios jna' coon'¹³ jilaa'²¹ 'e cwai'³ 'e sá² ñʉ'fú² 'e cwo²o Espíritu Tyʉ́². Joon Dios gatyii'¹³in jna' 'wii²¹² tya' Cristo la nʉ'gɨ garón² juncwii²¹. Dios gatyii'¹³in jna' 'e saan²¹an' 'e cwaa'³na' tya'a joon 'e jo tsaa² røøi²¹gɨ'. Joon tsʉ 'wii'¹³ gali'iin²¹² Dios jna' jiin'¹³ la ga'ɨ¹‑tsi 'e jmáa¹a tyi' la mo jéei¹, ga'ii'²¹ Dios jna' 'wii'¹³ tya' Cristo 'e líin²na' jóon¹on jiin'¹³ la galɨ́² 'yaai¹‑tsi 'ña'a. Joon coon'¹³ la joon lí² ñí²i jileei'²¹ xiiala 'ya'²gɨ 'e fo'feei'¹ tya'a. Joon coon'¹³ 'e fo'feei'¹ tya'a do gajmaa¹a Dios ilí² 'ii'²¹in jna' coon'¹³ 'e gajmaa¹a Cristo tyijna'. Joon tsʉ 'wii'¹³ gali'iin²¹² Dios jna' 'áai¹, gajmaa¹a Dios tiin'¹³ jna' 'wii'¹³ mo gajúin¹ Jóon¹on, galifee'¹mo‑tsi 'wii'¹³ tsaa² tyijna'. Joon Dios niga'e'²e jna' xiiala 'iin²¹²in jna' 'áai¹ mo gacwo'¹o jna' 'e jmɨɨ¹‑tsi' joongɨ 'e 'øøi'²¹‑tsi' 'áai¹. Joon niga'e'²e jna' 'ee 'e 'iin²¹²in jmáa¹a 'e la 'ɨ¹‑tsi 'ña'a 'e jo lí² 'øøi'²¹‑tsi tsá². 10 Joon ga'ɨ¹‑tsi 'ee ijmáa¹a mo gacwá¹ jmɨɨ²¹² wa'a uncaain²¹ jilaa'²¹ ilí² tyʉ'² Cristo to², la 'e sá² ñʉ'fú², la joon jon 'e sá² ni cwoo'¹³ juncwii²¹.
11 Joon coon'¹³ 'e sɨcaan²¹na' coon'¹³ Cristo ga'ii'²¹ Dios jna' la mo jéei¹ 'e 'ii'¹³na' 'e tɨɨ²¹na' icwó²o 'ii. Joon jilaa'²¹ 'elo røø²¹ galɨ́² jiin'¹³ la 'ɨ¹‑tsi Dios joon jmoo¹o Dios jilaa'²¹ 'e 'yaai¹‑tsi 'e 'ɨ¹‑tsi. 12 Joon la joon, jna'a, 'in nigajai'² lɨ́ɨi² Cristo nifu, lí² lisaan²¹a'an jmoo²¹o'o 'e cwo'¹ tsá² 'maai'¹³ Dios 'wii'¹³ 'e 'ya'²gɨ tya'a. 13 La joon jon 'naa' nigajai'² galɨ́ɨ²naa' Cristo mo ganʉʉ²ʉʉn' 'e júu³ jai'² tya'a, 'e júu³ jai'² do tya' xiiala lí² jmáa¹a Dios tiin'¹³naa'. Joon galicaan²¹naa' coon'¹³ Cristo, joon ga'ii'¹³naa' 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios, 'in lɨ́ɨi¹ lawa coon²¹ sello tyi'naa' 'e lɨ́ɨ¹naa' tsá² tya' Dios. Joon ga'ɨ́ɨ² Dios júu³ la mo jéei¹ icwoo¹i 'in Espíritu Tyʉ́² tya'a do. 14 Joon 'in Espíritu Tyʉ́² do lɨ́ɨ¹i lawa coon²¹ júu³ tyiin² 'e cwó² Dios ca mi 'ii'¹³naa' 'e tɨɨ²¹naa'. Joon coon'¹³ la joon iun'goo²¹o tsá² 'ii 'wii'¹³ 'e 'ya'²gɨ tya'a.
Mɨ¹ɨ Poo² tyani Dios 'wii²¹² tya' 'in jai'² lɨ́ɨ²¹ Jesús
15 Joon tsʉ 'wii'¹³ joon mo ganú³uun xiiala jai'² lɨ́ɨ²naa' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesús joongɨ xiiala 'iin²¹²naa' jileei'²¹ tsá² tya' Dios catyaai², 16 jo¹ ga'iin²‑tsii cwóo³oo 'maai'¹³ Dios 'wii²¹² tyi'naa' coon²¹ tøø²mo, joon mɨ́³ɨɨ tyani Dios 'wii²¹² tyi'naa'. 17 Mɨ́³ɨɨ tyani Dios tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' Jesucristo, 'in lɨ́ɨ¹i Jmii²¹ tya' jilaa'²¹ 'e 'ya'²gɨ. Mɨ́³ɨɨ tyaníi¹i wa'a cwo'¹ 'naa' ilijmɨɨ¹‑'oo'. 'E coon'¹³ la joon lí² 'øøi'²¹‑'oo' jilaa'²¹ i'e'²e 'naa' joon licwii¹moo' 'ii 'e tyʉ́²gɨ. 18 Mɨ́³ɨɨ tyani Dios wa'a uncoon'¹³on 'naa' i'øøi'²¹‑'oo' jilaa'²¹ 'e sɨjan² jileei'²¹ 'in tø'² Dios. Mɨ́³ɨɨ jon wa'a iliñí²ii' xiaala 'ya'²gɨ joon xiiala fee'¹ 'e sá² tya' Dios icwo'¹o 'e tɨ́ɨ²i jileei'²¹ tsá² tya'a. 19 Mɨ́³ɨɨ jon wa'a iliñí²ii' xiiala fee'¹ 'e wa'a pí³ tya' Dios 'e jo tyéi¹. Joon 'e wa'a pí³ tya'a do jmoo¹o to² coon'¹³ jna' 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo. Joon 'e wa'a pí³ tya' Dios do ga'e'² Dios jna' 20 mo gajiin'²¹ Dios Cristo jee²¹² 'lɨɨ²¹² joon gajmaa¹a cwó² 'ido lɨ' cwoo²¹o tsáa¹ fu ñʉ'fú². 21 Joon gacwó² 'ido lɨ ñigɨ la jee²¹² jileei'²¹ tsaa'to², coon'¹³ jileei'²¹ 'in 'oo¹o to². Ñigɨ 'ii la jee²¹² jileei'²¹ 'in lí² unsii¹i tsá² jee²¹² 'e juncwii²¹ lo sɨ jee²¹² 'e juncwii²¹ ijó¹ 'ee. 22 Joon Dios gacwoo¹o wa'a tyʉ'² Cristo to² jilaa'²¹ 'e sá². Joon gacwo'¹o Dios Cristo wa'a iliin¹ mootyi² tya' jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨ²i 'ii. 23 Joon 'in tsá² 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo lɨ́ɨ¹i lawa cuerpo tya' Cristo. Joon jileei'²¹ 'in jai'² lɨ́ɨi² Cristo do lawa'a la tøøi² cuerpo tya' Cristo. Joon Cristo cwáain¹ tya'a unrøø²¹i jileei'²¹ 'ido.