2 DZOHANE
NOHO DZAIRA PEPA BISANA
Dzohane Dzebeteo qeeteta
Epeso, Asia Gattiqa
Tii 80
Sinabidzaho Sase
(Oonimae Oko Ma Boto Tupu)
Haba Teeho Robe
1
PASARAHO NOO
Dzoobe Sase Qidza:
Ana Dzohane sinabidzaho sooparai khameto niiho ma nikeho quba noorake qeete. Dzoobe, meenipamu ana nikeho quba dzasa eete. Oonihe ana keke bahe, sinabidzata meenoma naatorai noko ma nanai gama nikeho quba dzasa eetorai. Oi oho meei napahota baura eetemi napai gama teena naate qaarakoi.
Oonita Ohonga Mai ma khata noho Dzesu Kiristu nopoi napaho quba dzasa eete meupu nopome dzoobiremi napahota hasu ma keba ma kokora qidza biranatakoi.
DZASA EETAQUHO SUU MA PAI
Nookare. Ohonga Mai noi suu ma pai hiiremi ana moomi niiho khameto oho tete meenomata tuumorai. Oonita ana te pai usaqe moosoidzaranihe Kiristui bosata hiiremi napa nooka baaorai teena oi hee, Nike qesaho dzasa eete qaarareiqi hiiremi ana niiho toro oho qasa hiire. Oi napai qesaqesaho dzasa eesuqi oho pai qusubaitorai mae baamu? Ohongai suu ma pai oke agobanipamuke hiiretanihe oke napa poiqa gaubidzaquho tete bamu.
KIRISTUHO SINABIDZATA ATIMA QAARARE
Oonihe, Dzesu Kiristui abiho sama eeteqi baata oke qesai ikobeteqi hee, habaniqi hiireqi Kiristuho ibo naatorai. Oonita napai eto oho kabira naatainohe, napa baura eetorai oke soubireqa oho ipi ma ari gama susupu saridzare.
Oi qesai Kiristuho sinabidzata atimaama naateqi ango mainata tuumorai, dzasa. Ohongai nokoma ooraama. Qate apene noho sinabidzata atimorai, meeke Ohonga mai ma khata esese napama gama oorai. 10 Oho quba teei Kiristuho sinabidza bahe sinabidza mainake aima nikeho toro biranataquko eto noke nagata dzeima kokora eete noho baura qaupuitaino. 11 Qaupuitemi eto noho baura qangai nikeho naataino, nookao.
AIPOHO NOO
12 Oore, naho noo samanenihe, oke posoma geeta qeetaquho isakiama naatemi anai nikeho toro biranate nikema napa qesa penga teenaite noo hiiremake napaho qupa qidzanipamu naatakoiqi hiireqi roroko biire.
13 Qate sase qidza niihoho khameto erana oorai nokoi paha niiho quba dzoobe hiire.
Oioni aipo,
Anai Dzohane, abi agoba