A JE' JU'UNA', PACHIR CAJ U CA' TS'IBTA PABLO TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR CORINTO
2 CORINTIOS
1
Pablo caj u ts'ibtaj ti' a mac a cu much'quinticob u bʌjob quir u yubicob u t'ʌn C'uj ich u cajar Corinto
A teno' Pablojen, p'eri'en yejer Timoteo, ij quet acsa'orirex, tan in ts'ibticob techex a je' ju'una'. C'uj caj u teten soc yʌj tseq'uiren Jesucristo quir in beyaj ti', quire' tsoy tu t'ʌn Jesús, rajen quin tsec'tic u t'ʌn. Tan in tuchi'ticob a je' ju'una' soc a xaquiquex, a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Corinto quet yejer a mac C'uj yʌninob, a mac a cʌja'an ich tu cotor u ru'umin Acaya. A teno' in c'at C'uj ic Tetex ca' u yam techex soc mʌna' ba' ca tucriquex. Bayiri' xan, in c'at techex aro' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo.
A ba' muc'yajnʌjij Pablo ti' a mac a mʌ' yerob C'uj
Ca' ij carex ti' C'uj, a mac u Tet ic Jaj Ts'urirex Jesucristo: “Bayo' C'uj, tech ta tucrenob, rajra' tan a chichquintic in worob.” Mʌ' ja wirej, raji' cu chichquintic ij corex wa ber cu c'uchur to'onex tu cotor muc'yaj. Rajen, c'ucha'an ij corex ic chichquintiquex u yorob ij quet acsa'orirex wa ber cu muc'yajob, quire' C'uj caj u chichquintaj ij corex tu muc'yajnʌjo'onex uch. Mʌ' ja wirej, a mac a yacsmʌnob tu yorob, bin u ca' tar u muc'yajob an ten bic muc'yajnʌjij Cristo uch soc u cʌnicob Cristo, chen raji' cu chichquintic ij corex wa ber quic muc'yajex. A tenobo' tan in muc'yajob baje'rer soc c'ucha'an in worob in chichquinticob a worex, bayiri' soc je' u to'car a pixamex. Wa ber C'uj cu chichquintic in worob, jeroj je' a wiriquex bic tabar xan cu bin chichquintic a worex C'uj. Bayiri' bic tabar cu bin tacbir a pixamex ten C'uj. Quire' wa ber cu tar techex a muc'yajex an ten bic muc'yajnʌjenob, a tenobo' in c'atob a qui' muc'tiquex a muc'yajex a tan u tar techex. Mʌ' nacʌr in worob quire' a techexo'. Mʌ' ja wirej, in werob wa ca muc'yajex xan an ten bic a tenobo' muc'yajnʌjenob je' u chichquinta'r a worex xan.
A tenobo' in c'at in c'asicob techex, in wet acsa'orirex bic tabar muc'yajnʌjenob tar ich u ru'umin Asia. Quire' jach manan muc'yajnʌjenob soc orac mʌna' in worob, rajen in werob wa je' in quimenobe'. A tenob in werob je' u c'ubiquenobe' a tenobo' soc in quinsa'ob. Mʌ' ja wirej, a ba' in ber a tenobo' tarij quire' C'uj soc in c'ubic in bʌjob ti' C'uj, a mac cu ric'sic mac ich u quimirir soc u wʌc'ʌs cuxtar. Tarij soc in cʌnicob wa mʌ' in muc'ticob in bʌjiri'ob tin junanob. 10 Chen C'uj caj u joc'sen a tenobo' tu tabar u ch'esiquenob a tenobo'. Ra'iri' C'uj xan je' u joc'siquen a tenob a ra' u q'uinin a cu taro', rajen quin wacsic tin worob wa je' u rajra' joc'siquenob soc in to'carob a tenobo'. 11 Wa ca yamtiquenobex quire' tan a t'ʌnic tenob C'uj. Wa jaj ix ti', ya'ab mac cu t'ʌnicob C'uj tenob, ya'ab mac cu bin ya'arej: “Bayo' C'uj” quire' ta wesaj a tenob u jach tsoyir a pixam.
Biquin mʌ' seb binij Pablo ich u cajar Corinto
12 A tenob jach qui' in worob caj in wu'yajob quire' caj in betob tsoy techex, a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab. A tenobo' caj in p'is in bʌjob soc in manob tu tsoyir. A baywo' caj in betob wa ber ti' yʌnenob yejerechex uch, quire' tu yamtajenob C'uj. A tenobo' mʌ' jin najtob ba' an ten bic mac ich yoc'ocab cu chen najticob ba'. 13 A techexo', a werex aro' jach taj. A tenobo' mʌ' tin wa'arajob u jer t'ʌnob ich u jer u ju'unin caj in tuchi'techex uch, jari' a ba' c'ucha'an a worex a xaquex a wirex. Bayiri' a ba' tan a najtiquex, an bic quin pajicob cu c'uchur tu q'uininin je' a qui' najtiquexe'. 14 Mʌ' ja wirej, ta chʌc najtex chichin rajen je' u qui' tar a worex quire' a tenobo', bayiri' xan je' u qui'tar in worob quire' a techexo' ca' bin c'uchuc tu q'uinin ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex Jesucristo.
15 A teno' in jach er tu jaj aro'. Rajen in wer in man pʌyber tu yʌn techex soc a baywo' quic pacran iric ic bʌjex tu ca'ten, mʌ' chen turiri' quij quiric ic bʌjexi'. 16 Quire' in wer wa ber quin bin ich u ru'umin Macedonia ti' quin bin man tu yʌnechex. Bayiri' ca' bin uquen tu ru'umin Macedonia ti' quin bin wʌc'ʌs man tu yʌnechex. In c'at a yamtiquenex soc c'ucha'an in wor in bin tu ru'umin Judea. 17 Ra' in jach c'at in wirechex uch, chen a teno' mʌ' tareni'. Jaj ix tʌcoj ca tus tucriquex a teno' quin betic an ten bic mac cʌja'an te' ich yoc'ocab cu chen beticob. Robob cu ya'aricob cu bin u beticob ba', chen robob yerob mʌ' ju bin u beticobi'. 18 Mʌ' ja wirej, a C'ujo', raji' jach taj yor C'uj, rajen mʌ' in manob in cacay tsicbʌtob. 19 A tenobo' caj in tsec'tob techex u t'ʌn Jesucristo uch, raji' u parar C'uj aro' mʌ' cacay caj in tsec'tob xan. Bayiri' xan, caj in tsec'techex quet yejer Silvano yejer Timoteo. Tu cotorenob caj in tsec'tob techex caj in wa'arob techex wa Cristojo' raji' taj. 20 Mʌ' ja wirej, raji' Cristo caj u nup'saj tu cotor u t'ʌn C'uj a tu toc araj C'uj uch. Rajen tan ic sʌjtiquex C'uj wa quij cacsiquex tij corex ti' u parar C'uj. 21 U bʌjiri' C'uj tan u chichquintic ij corex soc mʌ' ic p'ʌtiquex Cristo soc p'eri' ij corex yejer Cristo. Raji' C'uj caj u ts'aja tenob in beyajob. 22 A C'ujo' caj u tetenob soc raji' yʌninenob a tenobo'. In werob quire' tu chaj u Taj'or u Pixam C'uj u cʌjtar tin pixamob soc in werob yʌn toj quir u tar u nup'sej a ba' u toc aramʌn C'uj.
23 A teno' quin wa'aric techex ʌcʌtan C'uj raji' yer wa taj quin wa'aric techex. A teno' in wer mʌ' jin tar in wirechex uch quire' in wer bin in ca' in q'ueyechex quire' a ba' ta betajex uch. 24 A tenob mʌ' in c'at a ts'urintiquenex, mʌ' jin ts'ʌrob a pachex quir a wacsiquex ta worex. Mʌ' ja wirej, p'eri' in beyajob yejerechex soc qui' a worex quire' tan a qui' acsiquex ta worex ti Cristo.