A JE' JU'UNA', PACHIR CAJ U CA' TS'IBTA PABLO TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR TESALÓNICA
2 TESALONICENSES
1
Ts'ibta'b a je' ju'una' ten Pablo yejer u nup'ob soc u xaquicob u yet acsʌ'orirob tu cajar Tesalónica
A teno', Pablojen, quin ts'ibtic techex a je' ju'una' yejer Silvano quin ts'ibtic. Yejer Timoteo quin ts'ibtic techex xan. Quin ts'ibticob techex ij quet acsʌ'orirex tu ca much'quintiquex a bʌjex quir a c'ujintiquex C'uj ich u cajar Tesalónica. Quin ts'ibticob techex quire' p'eri' a worex yejer ic Tetex C'uj. Baxuc, p'eri' a worex yejer ic Jaj Ts'urirex Jesucristo xan. A tenob, quin t'ʌnicob C'uj techex ca' u yamtechex ic Tetex C'uj. Baxuc ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Ca' qui'ac a worex ti' ic Tetex C'uj soc mʌna' ba' ca tucriquex. Baxuc ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo, xan.
A C'ujo' bin u ca' ya'arej wa tsoyo'onex wa mʌ' tsoyo'onex winiqui' ca' bin uruc Cristo
A tenobo' rajra' quin wa'aricob ti' C'uj: “Bayo' C'uj” quire' a mac a yacsmʌnob tu yorob tu cajar Tesalónica. Quin wacob ti': Bayo' C'uj, quire' jach tsoy aro'. Mʌ' ja wirej, taj tan u quibicob a t'ʌn C'uj, quenob ti'. Bayiri' xan, C'uj, quenob ti'. Jach manan u yajquinticob tu cotor u yet acsʌ'orirob quire' tan u pacran yajquinticob u bʌjob. Rajen qui' in worob in tsicbarob ti' a bʌjobex tu cu much'quinticob u bʌjob quir yubicob a techex. Mʌ' ja wirej, nemʌ' biquechex cax a mac a cu chuquicob a pachex. Cax tan u ts'ic a muc'yajex tan a muc'ticobex. A baxuco' tan a wesiquex ti' tu cotor mac bic tabar ta quibex u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, a baywo' C'uj tan yesic bic jach taj cu yirico'onex. Quire' ca' bin ts'ocac yiric wa tsoy ij corex tu quic muc'yajex bin u ca' u qui' qui' acso'onex tu cu bin u reyintic C'uj.
Mʌ' wa taj a C'ujo' ca' u bo'otej tu cotor mac a cu chuquicob a pachex? A C'ujo' cu ch'a'ic ic muc'yajex soc ca' ic jesex ic bʌjex ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex, Jesucristo. Yet tarob u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj a mac a jach chich u muc'ob. Yet tar c'ac', a tar u tar ca'anano'. Quir u bo'otic u bo'orir a mac a mʌ' yer C'uj. Baxuc cu bin u bo'otej u bo'orir a mac a mʌ' tu quibob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Robob a mac a mʌ' yerob C'uj quet yejer a mac a mʌ' u quibob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, yʌn bo'ota' ten C'uj. Tar bino' cu yerar munt q'uin. Bin u ca' joc'sa'bir ten C'uj soc mʌ' yiricob u wich ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' ju bin yiricob u muc' ic Jaj Ts'urirex a mac a jach manan tsoyiro'. 10 Ca' bin u bo'otacob ti'ob ten C'uj ra' u q'uinin ca' bin sʌjta'bir ten a mac tu yacsajob tu yorob. Jesús bin u ca' sʌjta'bir ten a yacsmʌnob tu yorob. Ra' u q'uinin ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex. A mac a cu yacsicob tu yorob ti'e' bin u ca' u ya'arob mun jach carem ic Jaj Ts'urirex. Bin u ca' u ya'arob aro' ti' ic Jaj Ts'urirex quire' caj u yacsob tu yorob a ti'o'. Baxuc a techex xano' quire' ta wacsex ta worex u t'ʌn caj in tsec'tob techex uch.
11 Rajen tan in t'ʌnicob C'uj soc yiriquechex jach tsoyechex. Wa cu yiriquechex jach tsoyechex quire' ta toc quibex u t'ʌn. Je' u qui' acsiquechex tu ru'umin tu cu bin u reyintic C'uj. Rajen tan in t'ʌnicob C'uj techex soc u ts'iquex a muq'uex C'uj. Soc u nup'ur a ba' ta ts'ibtenob a techexo' quire' tsoy. Rajen quin t'ʌnicob C'uj techex soc u ts'iquex a muq'uex C'uj soc c'ucha'an a worex a manex tu tsoyir. 12 Mʌ' ja wirej, a baywo' bin u ca' sʌjta'bir ten tu cotor mac ic Jaj Ts'urirex, quire' tu yubob taj ta c'ʌmex u t'ʌn ich u cajar Tesalónica. Bayiri' a C'ujo', bin u ca' u sʌjbensirtic techex, quire' ta sʌjtex u parar C'uj Jesucristo. Bin u ca' u sʌjbensirbir techex quire' cu yajquintiquechex C'uj quir u yamtic techex ic Jaj Ts'urirex Jesucristo.