A JE' JU'UNA', RAJI' TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR EFESO. RAJI' TU TS'IBTA PABLO
EFESO
1
A Pablojo' caj u yʌnxchun u tsicbar ti' yet acsʌ'orirob te' ich u cajar Efeso
A teno' Pablojen. A teno' yʌjts'eq'uiren u t'ʌn Jesucristo quire' baxuc u c'at C'uj. A teno', tan in tsicbar yejerechex ich a je' ju'una'. Tan in ts'ibtic techex a mac a cu jach quibicob a ba' ara'b ten Jesús ti' techex quire' ta wacsex ta worex ti'. Tan in ts'ibtic ti' techex a mac a ti' yʌnob ich u cajar Efeso. A teno' in c'at C'uj ca' u yamtej techex, bayiri' xan, in c'at ca' u yamtej techex Jesucristo ic Jaj Ts'urirex soc ca' qui'ac a worex soc mʌna' ba' ca tucriquex.
Caj qui' quinta'b u yorob ten C'uj quire' a ba' beta'bob ti'ob ten Cristo
Ca' ij carex ti' C'uj, a mac C'uj, bayiri' a mac u Tet ic Jaj Ts'urirex, Jesúsristo, ra' ca' ij carex ti': “Bayo' C'uj, quire' tu cotor a ba' ta ts'aj tenob quire' Cristo. Ta qui'quintaj ij corex C'uj quire' a ba' tu cotor a ta ts'ajaj ti' tenob C'uj quire' Jesucristo.” A C'ujo' mʌ' toy u betaj a je' yoc'ocaba', caj u tetaj to'onex soc raji' yʌnino'onex quire' Jesucristo. Caj u tetaj to'onex C'uj soc u tajquintic ij corex soc mʌna' ic si'pirex ʌcʌtan tu wich C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo caj u yajquintaj to'onex, rajen, tu ch'ic chunin tu cotor ba' uch, caj u toc araj tu cotor ba' quir u ch'ic pararinquintic to'onex quire' Jesucristo. Rajen a C'ujo' caj u betaj baxuc ti' to'onex, quire' baxuc u c'at. Rajen ca' ij carex ti' C'uj: “Bayo' C'uj, ca yajo'onex quire' u tsoyir a pixam.” Ca' ij carex ti' C'uj: “A yajquintico'onex quire' jach manan tsoy ta t'ʌn tech ca yajquintico'onex, quire' a pararenob Jesucristo.” Mʌ' ja wirej, jach manan C'uj cu yajquintic to'onex, rajen caj u tuchi'taj u parar Cristo quir u quinsa' ich cruz quir u bo'otic u bo'orir ic si'pirex. Rajen, tu taco'onex baje'rer, quire' tu rʌc rucsaj ic si'pirex. Baxuc caj u betaj ti' to'onex C'uj quire' tu tsoyir u pixam, bayiri' xan, quire' cu yajquintico'onex. Mʌ' ja wirej, quire' tu tsoyir u pixam, caj u ts'aja to'onex ca' ij querex tu cotor ba'. Bayiri' xan, caj u ts'aja to'onex u tucur C'uj soc ic najtex a ba' tu muc u tucraj C'uj uch. Baje'rer caj u cha'ic ic najtiquex a ba' caj tu tucraj uch, quij. 10 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u cha' ij querex a ba' tu tucraj wa ber ca' bin ts'abac u beyaj ten C'uj ti' Cristo soc cu bin ts'urinbir tu cotor ba'. Cax a ba' ti' yʌn ich ca'anan, cax a ba' ti' yʌn ich yoc'ocab, raji' Jesús cu bin ts'urinbir.
11 Quire' tu cotor ba' a ca' bin tac ca' bin c'uchuc tu q'uinin, ra' cu bin tar quire' C'uj tu toc araj uch, rajen baxuc cu bin tar tu jach jajir. Quire' baxuc u c'at C'uj quire' raji' yʌnino'onex quire' Cristo. Baxuc C'uj caj u tucraj, tu ch'ic chunin, rajen toc nup'a'an baje'rer. 12 Rajen ca' ij carex ti' C'uj: “Bayo' C'uj quire' ta yamtenob.” Baxuc ca' in wa'arob ti' C'uj, rajra', a tenob pʌyberenob caj in wacsaj tin worob ti' Jesucristo.
13 A ba' in berob tenob uch, bayiri' xan ti' techex uch, ber ta wu'yajex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, ra' quir u taquic techex, jeroj, ta wacsex ta worex. A baywo' xan, u Taj'or u Pixam C'uj an ten bic ta wu'yajex je' a bin c'ʌmex. Raji' je' u ts'ic techex C'uj quir ij querex raji' yʌneno'onex. 14 U Taj'or u Pixam C'uj, a mac tij c'ʌmajex, raji' quir u yesic to'onex wa je' ij cuxtarex ich ca'anan. Quire' tic toc c'ʌmajex a ba' tu toc araj C'uj wa je' ij c'ʌmajex. Mʌ' ja wirej, u Taj'or u Pixam C'uj raji' cu yesic ti' to'onex raji' tu mana to'onex. Rajen, je' u c'uchur tu q'uinin u tar u bisico'onex ich yicnʌn ca'anan. Rajen, ca' ij carex ti' C'uj: “Bayo' C'uj quire' a yajo'onex quire' otsir ta wiraj ti' to'onex.”
A Pablojo' tan u t'ʌnic C'uj
15 Caj ts'oc in wu'yic ti' techex ta wacsaj ta worex ti' Jesucristo, ic Jaj Ts'urirex. Bayiri' xan, caj in wu'ya ti' techex an ten bic caj a yajquintajex tu cotor a wet acsʌ'orirex cax tu yʌnob. 16 Rajen, wa ber caj in wu'yaj ti' techex caj in t'ʌnaj C'uj uch, caj in wa'ara ti': “Bayo' C'uj quire' a mac a tantan xer tan u yacsicob tu yorob ti' tech C'uj.” Baxuc caj in wa'araj ti' C'uj. U beri' baje'rer tan in t'ʌnic C'uj ti' techex, tan in c'ʌ'otic techex. 17 A C'ujo', raji' u C'ujir ic Jaj Ts'urirex Jesucristo, raji' u Tet a jach manan tsoyir u pixam, raji' quin t'ʌnic soc u ts'ic techex u tucur C'uj soc a werex tu cotor ba'. 18 Tan in t'ʌnic C'uj ti' techex xan, soc u sasichʌjʌrex a wichex quet yejer a tucurex soc a werex ca' bin c'uchuquechex ich ca'anan quire' raji' caj u t'ʌnechex. A baywo' a werex a ba' jach manan tsoy wa ber ca' bin c'uchuco'onex ich ca'anan quir ic rʌc c'ʌmiquex a ba' yʌn ti' C'uj. 19 A baywo' a werex C'uj yʌn jach manan u muc', bayiri' xan soc a werex ra' u muc' a jach manan tan u beyaj ta pixamex, a wacsmʌnex ta worex ti' C'uj. 20 An ten bic u beyanʌjij C'uj caj u c'ʌnaj u muc' uch, quij, caj u ric'saj Cristo ich u quimirir soc u wʌc'ʌs cuxtar. Jeroj, pachir caj cuquintac Cristo ich u noj ich ca'anan quir u sʌjta' ten tu cotor mac, a baxuco' C'uj, tan u yamtic to'onex baje'rer yejer u chichir u muc'. 21 Rajen, tan u sʌjta' Cristo ten C'uj quire' ts'a'b u beyaj ten C'uj ti' Cristo a jach no'oj. Raji' tu ts'ajaj u t'ʌn ti' tu cotor presidente cax rey, cax a mac a cu beyajob ti' gobierno, cax a mac a cu ts'urinticob mac te' ich yoc'ocab. Mʌna' mac u jer jach sʌjta'b ich yoc'ocab an ten bic Cristo, cax baje'rer, cax u q'uinin ca' bin tac. Chen ic Jaj Ts'urirex cu bin sʌjta'bir. 22 A C'ujo' caj u tetaj Cristo quir u ts'urintic tu cotor mac. Bayiri' xan, C'uj caj u cha' ic ts'urintiquex Cristo xan a mac a yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo. A Cristojo' caj cuquinta'b ten C'uj soc raji' ic Jaj Ts'urirex irej ic jo'rex. 23 Rajen a to'onexo' irej wa u winquiriro'onex Cristo, a tenob a yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo, a baywo' tij c'ʌmajex u jach tsoyir u pixam C'uj, a mac cu ts'urintic tu cotor ba'.