Xi³ ma³jao²-ni³ xon⁴xi³ pa²stro⁴Juan qui³squi³
1
Juan si¹ti²ˀnta³
An³ nia¹³ cho⁴ta⁴jchi¹nca³ ti²cji³-no³ ji³ chjon⁴² xi³ qui³tjo³jin³, cˀoa⁴ cao⁴ xti³-li⁴. Xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ ma³tsjoa³que⁴-no³ an³, cˀoa⁴ a³li² to⁴ˀan³-jian²³, to⁴nca³ cˀoa⁴-ti⁴ nca³tsˀi³ xi³ tsa³ve³ xi³ cjoa⁴qui²xi⁴, ma³tsjoa³que³-no³. Ti²cji³-no³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ je² cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ ti¹jna³jin³-na¹, cˀoa⁴ xi³ cˀoe¹jna³jin³ntsjai²-na¹. Ca²ta³tsjoa¹-no³ cjoa⁴nta³, ca²ta³ma³ma⁴que³-no³, ca²ta³si¹qui³njen³nchˀan¹jin³ ni⁴ma⁴-no³ je² Ni³na¹ Nˀai³-na¹, cao⁴ Nai³-na¹ Jesucristo, ˀnti¹-le⁴ Nˀai³-na¹. Ca²ta³tsjoa¹-no³ cjoa⁴qui²xi⁴ cao⁴ cjoa⁴tjao²cha³.
Cˀoe¹yo³jin³-ta³coan³² cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-le⁴ Cristo
A³li² cˀoa⁴cji³ coan³tsjoa³jin³-na³ nca³ tsa³ˀve³ cˀa³ je² xti³-li⁴, nca³ tjio¹ma³jin³ xi³ cjoa⁴qui²xi⁴, jo³-sˀin² nca³ ña¹-vi⁴ qui³tsˀai²-na¹ je² cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Nˀai³-na¹. Cˀoa⁴ ntˀai⁴ vˀe³tsˀoa²³-le²³, chjon⁴², li²coi³ cˀoa⁴-sˀin² jo³-ni³ tsa² ti²cji³-le²³ cjoa⁴te¹xo³ma³ cho⁴tse⁴, to⁴nca³ je² xi³ ña¹ qui³sˀe³-na¹ sa³ˀnta³ nca³ coan³cjain¹ ti¹tjon²-na¹, nca³ tsjoa³cha³ coan⁴² xi²nquia⁴². Coi³ je²-vi⁴ xi³ cjoa⁴tjao²cha³, nca³ coi⁴ma³² jo³ tso² cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴. Coi³ je²-vi⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³: Ti⁴ma³cao⁴³ cjoa⁴tjao²cha³, jo³-sˀin² nca³ qui³no²ˀyao²³ sa³ˀnta³ nca³ coan³cjain¹ ti¹tjon²-no³. Ncjin² ma³-ni³ xi³ vˀa³na⁴cha⁴ ja³ˀa³sˀen³ i⁴ son³ˀnte³-vi⁴, xi³ tsi² cˀoa⁴tso² nca³ Jesucristo ja³ˀai³-ni³ jo³ cjoan³ yao³-na¹. Je² xi³ li²coi³ cˀoa⁴tso² to⁴vˀa³na⁴cha⁴, cˀoa⁴ je² xi³ co²ntran⁴-le⁴ Cristo. Ti⁴coi²ntao⁴³ yao³-no³, jme¹-ni³ nca³ tsi²coi³ si⁴cha³-si¹nio³ je² xi³ qui³ni²xai¹³-jin⁴, to⁴nca³ cˀoa⁴-sˀin² coan⁴chji¹tji¹chˀin³-no³. To⁴ˀya³-ni³ xi³ fa³ˀa³ntjai²-le⁴, cˀoa⁴ xi³ li²coi³ vˀe¹yo³jin³con³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-le⁴ Cristo, li²coi³ tjin¹-le⁴ Ni³na¹. Cˀoa⁴ je² xi³ vˀe¹yo³jin³con³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-le⁴ Cristo, tjin¹-le⁴ Nˀai³-na¹ cao⁴ ˀnti¹-le⁴. 10 Tsa² jnco³ xi³ cjoa⁴ˀai¹con³-no³, xi³ tsi² yˀa³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-le⁴ Cristo, a³li² vˀai²ˀnte³-jin²lao⁴³ ya⁴ ni³ˀya³-no³, ni⁴ˀmi²-jin²lao⁴³: Nta³ ca²fa²ˀai⁴. 11 Je² xi³ tso²-le⁴: Nta³ ca²fa²ˀai⁴, vˀa³cao⁴tˀa³-le⁴ xa¹-le⁴ xi³ tsi² nta³.
Juan co³ya²-le⁴ nca³ coai⁴con³-le⁴
12 Nta³ tsa² tse³ cjoa⁴ xi³ tjin¹-na³ xi³ squi³-no³, li²coi³ coan³me³-na³ nca³ si³cji³nčhˀoe²-no³ cao⁴ xon⁴ cao⁴ nta¹jin¹, to⁴nca³ sco³ya²-nia¹³ nca³ cjoi¹con³-no³, cˀoa⁴ nca³ cjoa³cao⁴nca³ˀa³-no³, jme¹-ni³ nca³ je² cjoa⁴tsjoa³-na¹ coan⁴tse³ya³-si¹ni³. 13 Je² xti³-le⁴ ti³chjai³ xi³ qui³tjo³jin³ si¹ti²ˀnta³-li². Cˀoa⁴ ca²ta³ma³.