Ioni ena leta vetoina
Leta ana alamani weaqina
Ioni ena leta baʼe gamonaya ge ana wawa daʼwayavia, ta ʼesi taunega gabea kaiwabu. Ta leta nana vetunei waiwai taha ʼoloto ana wawa Gaiusi ʼinaya. Ioni Gaiusi nana ʼawahaqiaqiea, mana tauna tovetumaqana qabudi adi toiula aqiaqi.
Ta wese vematamagilafuyea taha ʼoloto ana wawa Diotilifi weaqina, mana ʼoloto nana ge nuanuana Ioni be wese tovaletuyana qabudi edi vona naʼabibodedi, ta ʼesi nuanuana navetovanugweta ʼekalesia nuanidia, ta wese wagawaga be tovayausa qabudi awahawatayedi tafwalolo ʼinaya.
Leta gamona
1-4 Lukaiwa be venoqi
5-8 Ioni tovetumaqana Gaiusi ʼawahaqiaqiea
9-10 Taha ʼoloto luveifana ana wawa Diotilifi
11-12 Taha ʼoloto aqiaqina ana wawa Dimitiliasi
13-15 Vona ʼebeluʼovoa
1
Lukaiwa
* Via 19:29; Lom 16:23 Yaʼa emi kaiwabu leta baʼe yaʼwayavia waiwai oʼa iagu Gaiusi ʼiuya. Vonahaqiaqi, yaveyoluba aqiaqieu.
Iagu ye, yavevenoqi weaqiu be ge taha vihiqa nage veilaqe una lobei, ta wese nuanuagu eu toa be wese eu fewa qabuna ʼidia me eu qaiawa una toatoa ʼidewani uqaiqaiawa eu veiaiana Yaubada maega weaqina. * 2Ion 4 Lova vaina tovetumaqana baʼidia imai ta iveluluʼuya oʼa weaqiu maʼoda Yaubada ena nuanua uʼabiboda aqiaqiea. Ta baʼe ʼinega igiveqaiawa otaqigu, ta wese isimana ʼiguya oʼa vonahaqiaqi ana ʼeda ʼinega utautauya.
Vaina yani ana fata be ina giveqaiawegu, ta agu ʼebegiveqaiawa qiduana omiʼa natugwavo, mana Yaubada ena vonahaqiaqi ana ʼeda ʼinega otautauya.
Toiula be toawagila weaqina
Iagu, eu iula be eu ilivu tovetumaqana diavona ʼidia weaqina yaqaiqaiawa, mana baʼe ilivu nana ʼinega tauʼu uveʼita ʼifoqeyeu oʼa togwavubiga. Vaidi ʼidiega ge uda alamanidi, ta tua wese taudi uiuiuledi tuta nana iʼifoqe eu ʼabagaya. E baʼe eu ilivu nana weaqina yaqaiawa gegoyo. * Tai 3:13 Ta tuta nana iʼevivi imai eu iula qiduana ta wese eu veyoluba ʼidia weaqina isimana aqiaqiea toʼekalesiayavo ʼidia. Ta nuanuagu wese tuta maimai ʼidia Yaubada ena tofewayavo ʼidewani una veilivu ʼaiqedi. Ta ʼeguma ina nogemi ina tauya mali ʼabaga ʼinaya, ʼinega luaqiaqiemi be ma nima ʼonenidi ina tutuvila ina tauya, mana baʼe ʼinega Yaubada ona giveqaiawea. * 1Kol 9:11-12 Taudi Keliso ena fewa weaqina iluluvivila dadana diʼwe taha taha ʼidia, ta ge taha iula ida ʼawahaqiaqiei Yaubada ana tovemwageavo ʼidiega. ʼInega luaqiaqieda be itaʼa kana iuledi, ta baʼe ʼinega qabuda kana veʼaidega be kana fewa Yaubada ena vonahaqiaqi ana yawala dadana weaqina.
Lova wese leta ʼinega niʼa yavematamagilafuyemi maʼoda toluvivila dina kana veilivu ʼaiqedi, ta Diotilifi nuanuana be taunega navetovanugweta, ʼinega egu vematamagilafu be wese egu luvine baʼe yani diavona weaqidi veveyani kavokavovoyedi. 10 ʼInega tuta nana ena wai ʼimia kana toavaʼauta ta Diotilifi ena ilivuyavo weaqidi ena vonemi, mana vevevonavona dadanema be, awahawa gilema be wese ʼawaʼawa luveifema. Vonahaqiaqi, ena ilivu luveifa otaqina baʼe viaviaqidi. Ta wese taha ilivu luveifa vaʼinena viaviaqia, mana toluvivila dina awatayedi vonigo ge ina lugu ʼekalesia gamonaya, ta wese toʼekalesia taudi nuanuadi toluvivila dina ina ʼebeʼewedi ʼekalesia gamonaya e wese taudina Diotilifi nana ʼetoʼetobodedi, ta ʼabibodanaya wese aʼuʼifoqeyedi edi ʼekalesia nana ʼinega.
11  * 1Ion 3:6-10 Iagu ye, ilivu luveifadi ge una vetutumedi, ta ʼesi toaqiaqidi edi ilivu aqiaqina una vetutumea. Vonahaqiaqi, tomeqabu taudi ilivu aqiaqidi iviaviaqidi, e taudina Yaubada ena tomotauyavo. Ta ʼesi tomeqabu taudi ilivu luveifana iviaviaqidi, e taudina Yaubada ge ida alamania. 12 Ta Dimitiliasi tauna ʼoloto aqiaqina, ta tomotau qabudi iʼawahaqiaqiea. Tauna Yaubada ena vonahaqiaqi ana ʼeda ʼinega tautauya, ta baʼe tauya nana ʼinega taunega veʼita ʼifoqeyea tauna ʼoloto tunutunuqina. Ta imaʼa wese ʼoloto nana aʼawahaqiaqiea mana ena ilivu be wese ena viaqa qabuna aqiaqi otaqina. Ta omiʼa niʼa oalamani aqiaqiea imaʼa ema vonayavo tuta qabuna vonahaqiaqi.
Vona ʼebeluʼovoa
13  * 2Ion 12 Nuanuagu be yani qabuna weaqina ena voneu, ta ge nuanuagu baʼe leta nana ʼinega yani diavona weaqidi ena ʼwayavi ʼiuya. 14 Ta ʼesi nuanuagu qiduana ena wai ena vayausiu, ʼinega magilafuda kana veqae.
15 Nuanuagu Yaubada ena nuadaumwala ʼiuya naʼenoʼeno. Emwavo qabudi baʼidia maega atoatoa edi lukaiwa ʼiuya. Ta yaʼa wese egu lukaiwa una simanea egwavo ʼaidega ʼaidega taudi maega otoatoa ʼidia.

*1:1: Via 19:29; Lom 16:23

*1:3: 2Ion 4

*1:6: Tai 3:13

*1:7: 1Kol 9:11-12

*1:11: 1Ion 3:6-10

*1:13: 2Ion 12