Yohane
Ɔwʋlʋ́ Gyankpapʋ
1
Nkpa Asʋ́n
Anɩdɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ tsú Asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɩtɛhá nkpa, ɩbʋ ɩnʋ asa ɔyɩ́ lɛlɩn amʋ ɩwɩ. Anɩ onutó anɩlónu mʋ asʋ́n, pʋ́ ansíbi wun mʋ, kɩ mʋ, pʋ́ ɩbɩ da mʋ. Bulu lɛ́lɛ Nkpa Ɔhapʋ́ ánfɩ ɔwan súná anɩ, anɩlówun mʋ. Anɩdɛ́ adánsɩɛ gyí, bláa mlɩ anɩaa, mʋtɛ́há nkpa ánɩ́ ɩtamatá nɩ́. Mʋa Ɔsɩ́ ámʋ nyɔ bʋ ɩnʋ yáɩ́, asa alalɛ́ mʋ ɔwan súná anɩ. Asʋ́n ánɩ́ anɩlónu pʋ́ tɔ́á anɩlówun anɩdɛ́ mlɩ bláa, mɛ́nɩ anɩa mlɩnyɔ abɔ́bwɛ kʋlɛ. Tsúfɛ́ anɩa Ɔsɩ́ ámʋ pʋ́ mʋ Bi Yesu Kristonyɔ gyí kʋlɛ. Anɩdɛ́ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ, mɛ́nɩ anɩa mlɩnyɔ ansigyí bɔ́fʋn.
Bulu Lɔ́wankɩ́
Asʋ́n ánɩ́ anɩlónu tsú mʋ Bi ámʋ wá, anɩdɛ́ mlɩ bláa gyí, Bulu lɔ́wankɩ́. Oklún kʋkʋʋkʋ má mʋtɔ. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́blɩ́ anɩaa, anɩa mʋnyɔ anɩdɛ́ mbagyí, támɛ anɩtráa anɩná oklúntɔ á, anɩdɛ́ afunu wa. Anɩmɛ́dɛ́bwɛ dɩ́nká ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋsʋ. Támɛ nɩ́ anɩná wankɩ amʋtɔ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mʋ onutó ɔna ámʋ a, ɩkʋlɛbwɛ bʋ anɩa anɩ aba nsɩnɛ́. Mʋ́ sʋ mʋ Bi Yesu Kristo obugya amʋ tɛtɩn anɩ ɩwɩ tsú anɩ lakpantɔ.
Nɩ́ ablɩ́ anɩaa, lakpan ma anɩ ɩwɩ á, anɩdɛ́ ɩwɩ mlɛ́. Anɩmá ɔnɔkwalɩ. Támɛ nɩ́ alɛ́ anɩ lakpan bláa Bulu á, obésikíé anɩ, tɩn anɩ ɩwɩ tsú lalahɛ fɛ́ɛ́tɔ́, tsúfɛ́ yilé ɔbwɛpʋ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩpʋ ogyi. 10 Nɩ́ ablɩ́ anɩaa, anɩmégyí lakpan abwɛpʋ́ á, anɩlawá mʋ afunutɔ. Idesuná ánɩ́ anɩmɔ́hɔ mʋ asʋ́n ámʋ.