Yakobo
Ɔwʋlʋ́
1
Itsiáha
Mɩ́ Yakobo ánɩ́ ngyi Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo osúmbi dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ Bulu ahá* Yakobo lɛ́tɩ Bulu ahá ɔbɛ́ɛ, abusuan dúanyɔ ámʋ. ánɩ́ mlɩladásáɩ́n wá ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́. Ndɛ mlɩ itsiá ha.
Ansigyínya Ɩkplántɔ
Apíó aba, nɩ́ mlowíe ɩkplán mʋ́a asʋn wunhɛtɔ á, ansɩ́ ɩhɩ́ɛ gyi mlɩ. Tsúfɛ́ mlɩyin ánɩ́ nɩ́ bɔsɔ mlɩ hógyi kɩ a, ɩtɛhá mlɩtotomi tálɩ́ lɩ́ɩ́ mlɩ asʋn wunhɛ fɛ́ɛ́ ɔnɔ́. Nɩ́ mlɛtálɩ́ tomi lɩ́ɩ́ mʋ́ ɔnɔ́ á, ɩbɛ́ha mlɛ́dan, wá alɛ́, fʋ́n tógyítɔ́tɔ́. Nɩ́ mlɩtɔ ɔkʋ léhián nyánsa á, ɔkʋ́lɩ Bulu. Ɔbɛ́ha mʋ faan. Ɔmɔ́ɔwa mʋ pɛ́lɩtɔ, tsúfɛ́ Bulu tɔpʋ́ awɩtɔlɛ há ahá fɛ́ɛ́ nyánsa. Támɛ nɩ́ fɔ́kʋlɩ́ mʋ a, pʋ hógyi kʋlɩ mʋ. Másusúu fɛɛ ɔmɛ́ɛha fʋ́. Tsúfɛ́ nɩ́ fʋmohogyi ánɩ́ ɔbɛ́ha fʋ́ á, fʋgyi fɛ́ ɔpʋá ɩdá yɔ́ nkpá, ɩladá yɔ́ ɔma. 7-8 Ɔhá ánɩ́ ogyi alɩ, mʋ agywɩɩn tamalɩ́ɩ́ tsukʋlɛ ɔmádɩnká ansɩ́ ɔbɛ́ɛ, ménya tɔtɔɔtɔ tsú anɩ Wíe Bulu wá, tsúfɛ́ mʋ agywɩɩn igyi anyɔ.
Ohian Pʋ́ Ɩwɩnya
Ansɩ́ igyí Okristoyin ánɩ́ ɔma tɔtɔ, tsúfɛ́ Bulu latsú mʋ fʋ́á. 10 Nɩ́ Bulu ɔbá ɩwɩ onyapʋ́ ɛ́ asɩ á, ansɩ́ igyí mʋ. Tsúfɛ́ mʋ nkpa bɔ́tsʋn fɛ́ oyí ntswɩ́tswɩ. 11 Alɩ ámʋ́ʋ́ owí ɔnɔ́ ɩwá ɔnlɩn, ɩtɔ́ ɩfá, mʋ́ ntswɩ́tswɩ tɔbʋ́ kpákpáa; ɩ́fá ámʋ alɛ́ tɛtá ámʋ a, alɩ kɛ́n ɩwɩ onyapʋ́ dɛ́yɔ ɔdɛbá alɩɩ obówu nɩ́.
Ɩsɔ́kɩ
12 Bulu toyúlá ɔhá ánɩ́ ototomi ɩkplántɔ. Tsúfɛ́ nɩ́ ɔlɛdalɩ mʋ́tɔ́ á, Bulu ɔbɛ́da mʋ ɩpán, há mʋ nkpa ánɩ́ ɩtamatá, igyi ɩsʋgyí-ɩpa ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩɛ ɔbɛ́ɛ, mɔ́pʋhá ahá ámʋ́ʋ́ bʋtɔdwɛ́ mʋ amʋ. 13 Nɩ́ bɔsɔ ɔkʋ kɩ a, ɔmáblɩ́ ɔbɛ́ɛ Bulu lásɔ mʋ kɩ, tsúfɛ́ ɔhaa mɛ́ɛtalɩ́ sɔ Bulu kɩ ɔbɛ́ɛ, ɔbwɛ́ɛ lakpan. Bulu ɛ́ tamasɔ ɔhaa kɩ ɔbɛ́ɛ, ɔbwɛ́ɛ lakpan. 14 Nyankpʋsa onutó ɔwɔ́lɩ laláhɛ tɛ́mlɛ́ mʋ, bɩ́tɩ́a mʋ wá ɩsɔ́kɩtɔ. 15 Ɔwɔ́lɩ laláhɛ tɔkwɩ́ɩ́ lakpan. Lakpan ɛ́ igyi ɔhasʋ á, ɩtɔpʋ́ lowu ba.
16 Mʋ́ sʋ apíó adwɛpʋ́, mlɩmáha ɔhaa ɔmlɛ mlɩ. 17 Atɔ wankláán pʋ́ atokiehɛ́ yilé kugyíkʋ itsú ɔsʋ́sʋ́. Itsú anɩ Sɩ́ Bulu, ɔsʋ́sʋ́ atɔ wankɩ́hɛ́ Ɔbwɛpʋ́ ámʋ wá. Ɔtamatsɛ fɛ́ ɔpa mʋ́a onyé. 18 Mʋ apɛ́tɔ́ ɔlɔpʋ mʋ ɔnɔkwalɩ asʋ́n kwɩ́ɩ́ anɩ, mɛ́nɩ abɔ́bwɛ agyankpapʋ mʋ atɔ bwɛhɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́.
Asʋ́nnu Pʋ́ Mʋ́sʋ́gyí
19 Apíó adwɛpʋ́, mlɩnu. Mlɩkɔsɩ nu asʋ́n asɩ. Mlɩ ɔnɔ́ máwa ɔsa. Mlɩmákɔsɩ́ nyá ɔblɔ́ ɛ́. 20 Tsúfɛ́ ɔblɔ́ tamabwɛ́ tɔ́á Bulu tekle. 21 Mʋ́ sʋ mlɩlɛ tsiátɔ́ laláhɛ kugyíkʋ lɛ mlɩ nkpatɔ, amlɩsi lakpan bwɛ. Mboún mlɩba ɩwɩasɩ, amlɩhɔ Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ aladú wá mlɩtɔ ámʋ. Mʋ́ ɔbɛ́ha mlɩ ɔkláa obénya nkpa nɩ́.
22 Mlɩbwɛ dɩnka Bulu asʋ́n ámʋsʋ, mlɩmábwɛ mʋ́ anupʋ́ kɛkɛ. Nɩ́ mlɔbwɛ́ mʋ́ anupʋ́ kɛkɛ a, ɩwɩ mlɩdɛ́mlɛ́. 23 Ɔhá ánɩ́ onú Bulu asʋ́n, omegyi mʋ́sʋ́ gyí fɛ́ ɔhá ánɩ́ alakɩ mʋ ɩwɩ ahʋhwɛ́tɔ́. 24 Onyánátɩ́ mʋ́ asɩ pɛ́ á, alatan alɩá olowun mʋ ɩwɩ. 25 Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔlɛyaa asʋ nú Kristo mbla ámʋ́ʋ́ ɩlɔfʋn, ɩtɛhá anɩtegyi ɩwɩ ámʋ, ɔmɛtan mʋ́sʋ́, ɔdɛ mʋ́sʋ́ gyí a, Bulu obóyulá mʋ ɔkpagyíɔkpasʋ.
26 Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbɛ́ɛ mʋdɛ Bulu súm, támɛ ɔtamakɩ́tá ɩwɩ mʋ tɔ́ɩtɔ á, ɔdɛ ɩwɩ mlɛ́. Mʋ Bulusúm igyi kpaalɩ. 27 Bulusúm oduá mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, asʋansʋ ma mʋ́ ɩwɩ, anɩ Sɩ́ Bulu tekle gyí, mlɛ́kɩ awumbi mʋ́a asʋrapʋsʋ amʋ́ ɩkplántɔ. Mlɛ́kɩ ánɩ́ ɔyɩ́ ánfɩtɔ lakpanbwɛ ɛ́ iméegyi mlɩsʋ.

*1:1 Yakobo lɛ́tɩ Bulu ahá ɔbɛ́ɛ, abusuan dúanyɔ ámʋ.