Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Romafɔ
1
Mɩ́ Yesu Kristo osúmbi Paulo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ Romafɔ. Bulu lɛ́tɩ mɩ́ ɔbɛ́ɛ, mbɔ́bwɛ mʋ sumbí ɔyɔpʋ́. Ɔlɛlɛ mɩ́ yáɩ́ ánɩ́ nɛ́da mʋ asʋn wankláán ámʋ ɔkan.
Bulu lɛ́hɩɛ asʋn wankláán ánfɩ yáɩ́ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́sʋ dodoodo, bɔwanlɩ́n mʋ́ wá mʋ asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋtɔ. Asʋn wankláán ámʋ ɩlɔtɔɩ́ tsú mʋ Bi, ogyi anɩ Wíe Yesu Kristo ɩwɩ. Anyánkpʋ́sa ɔkpasʋ á, ɔlɛlɩn Owíe Dawid abusuantɔ. Bulu lɛ́lɛ súná ánɩ́ lɛ́lɛ́ mʋ Bi nɩ́. Ɔlɔtsʋn Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ túmitɔ kʋ́sʋ́a mʋ tsú afúlitɔ. Mʋgyí anɩ Wíe Yesu Kristo. Ɩna mʋsʋ Bulu lawá awɩtɔlɛ lɛ́ mɩ́ mʋ sumbí ɔyɔpʋ́, mɛ́nɩ nɛ́kpa ɔmá bámbásʋ́fɔ bɔ́hɔ mʋ gyi, nú mʋ ɔmɛ. Mlɩ Romafɔ ánfɩ Bulu latɩ́ ɔbɛ́ɛ, mlɩbɔ́bwɛ Yesu Kristo klɛ́ ɛ́ mlɩbʋ mʋ́tɔ́.
Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ Paulo ndɛ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩá mlɩbʋ Roma fɛ́ɛ́. Bulu lahɩ́ɛ́ dwɛ́ mlɩ, tɩ́ mlɩ, pʋ́ mlɩ bwɛ́ mʋ ahá. Ndɛ anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo kokóli mbɛ́ɛ, bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Paulo Bulu Ɩpánda
Gyankpapʋ a, nna Yesu Kristosʋ ndɛ mɩ́ Bulu ɩpán da mlɩtɔ okugyíɔkʋ nwunsʋ. Tsúfɛ́ mlɩ Kristo hógyi sʋ mlɩ dá dɛ ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́. Napʋ́ mɩ́ klʋn fɛ́ɛ́ ndɛ Bulu súm tsʋn mʋ Bi Yesu ɩwɩ asʋn wankláán ɔkan ámʋ́ʋ́ ndɛda ámʋsʋ. Obégyi mɩ adánsɩɛ ánɩ́ ntɛkáɩ́n mlɩsʋ brégyíbrɛ́á ndɛ mpáɩ bɔ. 10 Ntetsíá kokóli mʋ ekekegyíɛkɛ mbɛ́ɛ, otsúla finki ɔkpa ha mɩ, antalɩ bɛsɩnáa mlɩ nkɛ ánfɩtɔ. 11 Tsúfɛ́ ɩdɩn mɩ́ ɔwɔ́lɩá mɩ́a mlɩnyɔ abéfia, mɛ́nɩ nɛ́bɛha mlénya Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ atokiehɛ́ ánɩ́ ɩbɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩ́n. 12 Mʋ́á ndɛblɩ́ gyí, nɩ́ nɛbá mlɩ wá á, mɩ́ hógyi bɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩ́n, mlɩ klɛ́ ɛ́ ɩbɔ́wa mɩ́ ɔwʋnlɩ́n.
13 Mɩ́ apíó, ndekléá nɛha mlɩ bɩ ánɩ́ nabwɛ́bwɛ́ɛ́bwɛ́ agywɩɩn ánɩ́ nɛ́bɛsɩnáa mlɩ, támɛ tɔkʋ dɛ mɩ́ ɔkpa tíin bɔfʋn ndɛ. Ndekléá nɛ́ba ɩnʋ bɔtɔɩ́ kplá ahá, mɛ́nɩ bɔ́hɔ Yesu gyi, fɛ́ alɩá nahá ahá bahɔ mʋ gyi ɔmá bámbátɔ́. 14 Ɩ́nɩ gyí tɔ́á ilehián ánɩ́ nɔ́bwɛ ahá fɛ́ɛ́tɔ́ nɩ. Ilehián ánɩ́ nɔ́bwɛ mʋ́ Griikifɔ pʋ́ ɔblɩ́ɩ bámbá ablɩ́pʋ́, atɩansɩpʋ pʋ́ aha mimláhɛ fɛ́ɛ́tɔ́. 15 Ɩ́nɩ sʋ mɩ́ ansɩ́ lapɛ́ ánɩ́ nɛ́bláa mlɩ ahá ánɩ́ mlɩbʋ Roma wúlutɔ ɛ́ asʋn wankláán ámʋ.
Bulu Asʋn Wankláán Ámʋ Túmi
16 Bulu asʋn wankláán ámʋ ɩma mɩ́ pɛ́lɩ. Tsúfɛ́ mʋ́gyí Bulu túmi ánɩ́ ɔdɛpʋhɔ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɔhɔ Kristo gyi nkpa nɩ́. Yudafɔ gyánkpá, asa ahá ánɩ́ bʋmegyí Yudafɔ bʋbuo. 17 Tsúfɛ́ asʋn wankláán ámʋtɔ Bulu lɛ́lɛ alɩá ɔtɔbwɛ́ ɔha yilé ɔbwɛpʋ́ súná. Mʋ́ ɔsʋ́-asɩ fɛ́ɛ́ ɩlɩɩ́ hógyisʋ. Ɩ́nɩ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ lɛblɩ́ nɩ́. “Ɔhá ánɩ́ mʋ hógyi sʋ Bulu latsú mʋ ánɩ́ mʋ asʋ́n da ɔkpa obénya nkpa.”
Lakpan Ɔbwɛpʋ́ Ɔhagyíɔha Gyí Bulu Ansɩ́tɔ́
18 Bulu lɛ́lɛ mʋ ɔblɔ́ súná tsú ɔsʋ́sʋ́. Olenya ɔblɔ́ ahá ánɩ́ bʋtamanyá mʋ ifú, bʋdɛ lalahɛ bwɛ, bapʋ́ amʋ́ owuntɔlɩn bʋdɛ Bulu asʋ́n ánɩ́ igyi ɔnɔkwalɩ ɔkpa tíin. 19 Bulu ɔbɛ́bɩtɩ́ amʋ́ ɩsʋ. Tsúfɛ́ tɔ́á ilehián ánɩ́ bɛ́bɩ tsú Bulu ɩwɩ ɩda amʋ́ ansɩ́tɔ́ dodo. Bulu onutó lɛ́lɛ mʋ́ ɔwan súná ámʋ. 20 Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ ɔhaa tamawun Bulu túmiá ɩtamatá pʋ́ alɩá ogyi. Támɛ tsú brɛ́á Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ ɔpá á, Bulu tsiátɔ́ meŋaín. Tsúfɛ́ mʋ atɔ bwɛhɛ́ lɛlɛ mʋ́ súná wankláán ánɩ́ ahá bɛ́talɩ́ wun mʋ́, pʋ́bɩ́ mʋ. Ɩ́nɩ sʋ ɔhaa má ɔnɔ́ kʋkʋ lɛ́. 21 Bʋyin Bulu, támɛ bʋmɔwa mʋ numnyam ánɩ́ iletsiá mʋ, bʋmɔpʋ ɩpán kʋkʋ ɛ́ há mʋ. Mboún tɔ́á ɩma asɩ bʋ́tɔgywɩ́ɩn tsu Bulu ɩwɩ. Bʋtamatráa nu mʋ asʋ́n ámʋ asɩ. Basin oklúntɔ. 22 Bʋtɛkɩ amʋ́ ɩwɩ bɛɛ bɛtɩn ansɩ́, támɛ bemimláa. 23 Basí Bulu ɔkɩankpapʋ amʋ tswɩ, yɔ́ bʋdɛ ɩkpɩ ánɩ́ bʋma nkpa súm. Bɔpwɛ amʋ́, ntɛ́ɛ sré amʋ́ fɛ́ nyankpʋsa ánɩ́ otowú, ntɛ́ɛ mbubwi, ntɛ́ɛ mbwɩ pʋ́ awɔ akʋ.
24 Ɩ́nɩ sʋ Bulu ladámlí ɔma há amʋ́, basí bʋdɛ atɔ laláhɛá bʋdeklé tsu amʋ́ klʋntɔ bwɛ, amʋ́a amʋ́ aba bʋdɛ ɩwɩ sʋpáa. 25 Bʋtamatráa hɔ Bulu ɔnɔkwalɩ amʋsʋ gyi. Asʋ́n ánɩ́ ɩma mʋ́tɔ́ mboún bʋdehógyi. Ɩ́nɩ sʋ bayɔ́ bʋdɛ Bulu atɔ bwɛhɛ́ mboún súm, sí atɔ́ fɛ́ɛ́ Ɔbwɛpʋ́ ámʋ onutó. Kanfʋ́ letsiá mʋ brɛ́ fɛ́ɛ́! Amen.
26 Amʋ́ bwɛhɛ́ ánfɩ sʋ Bulu lɛ́damlí ɔma há amʋ́, bʋna bʋdɛ hakpanla bwɛ. Amʋ́ atsɩ kʋ́ráá besi ayin wá dɩ, fɛ́ alɩá ɩda yaɩ́, amʋ́ wʋlɛwʋlɛ bʋda aba wá. 27 Alɩ kɛ́n ayin ɛ́ besi atsɩ wá dɩ fɛ́ alɩá bʋtɔbwɛ́ mʋ́ yáɩ́, bʋda aba wá nɩ́. Hakpanla anfɩ bwɛ sʋ Bulu lɛ́bɩtɩ́ amʋ́ ɩsʋ ánɩ́ lɛkanáa ha amʋ́, bʋdɛ mʋ́ wúun nɩ.
28 Ɩ́nɩá bakíná Bulu bɩ sʋ á, Bulu ladámlí ɔma há amʋ́, bʋdɛ asʋkpan susúu, bʋdɛ tɔ́á ɩma alɛá ɔha ɔbɔ́bwɛ bwɛ. 29 Lalahɛ sɔ́ɔ́n bʋ amʋ́tɔ́. Ɩkʋ gyí; lakpanbwɛ, opotsuawa, olu, ɔnsɩ́pɛ, ahámɔ, mblɩ́kpɛ́ɛ, ahámlɛ́, agywɩɩn laláhɛ bwɛ pʋ́ ahátsíi. 30 Ahá ɔnɔ́tɩn, Bulu asʋ́nkiná, atɔ́mábú, ɩwɩtsú, ɩwɩ adábi da. Lakpan ɔkpagyáa, akwɩɩ́pʋ́sʋ kʋsʋ́lɩ́ɩ́. 31 Bʋtamagywɩ́ɩn, bʋtamagyi amʋ́ asʋn blɩ́hɛ́sʋ. Bʋtamadwɛ́ ahá, bʋtamawun ahá nwɛ. 32 Ɩ́nɩá bʋyin ánɩ́ Bulu mbla ámʋ losuná ánɩ́ ɔhá ánɩ́ otsíá atsiábi anfɩ odu obówu óó á, megyí ɩ́nɩ ánfɩ nkʋlɛ bʋdɛbwɛ. Bʋtráa bʋdɛ lalahɛ abwɛpʋ́ ɛ́ atɛtɔ-ɔnlɩn wa dɩ́nká mʋ́sʋ́.