19
Paléti Yesu u pw꞉iipw꞉ii ngê u ngwo dêê wo
Wod꞉oo Paléti ngê lede knî ye yepê, Yesu ńuw꞉o yó, yedê kpê dmi ngê nyi kpaka yó, wod꞉oo mî kpaka ngópu. Lede knî y꞉oo Yesu dnye yumuyumu, noko yipu, King knî yi mbêmê kîdon ntee a kwo nyédi, kî pini mbêmê yinté tpile my꞉oo kaa koo, wod꞉oo yi kóó diidii a ngî tumo, a kmongo tumo, kîdon ntee tpile u ngwo ngmê l꞉âmo ngópu, Yesu mbêmê kaa ngópu. Kpîdî pee mb꞉aa ngmê, king knî y꞉oo yi mbwo ntee dnyimo t꞉emî dé, yinté kpîdî pee mtyemtye u mbwo ngmê t꞉ee ngópu. U kuwó dini ghi ngê u kwo dnye lêpî, k꞉omodanê ngê dnya a chipéchipé, kópu, Munmîkó nmî mââwe ndîî, Nju tpémi yi king, u nkwo dnye vyee.
Paléti kuwa mêdê pwii wo, Nju tpémi ye yepê, Wu pini ngomo k꞉oo nmye mênînê pw꞉iipw꞉ii, nmyi ngîma n꞉aa kapî, mu kópu u dîy꞉o nmyi lama paa yaa we, u kn꞉aadi te kópu d꞉oongmê pyw꞉ângo. Wod꞉oo Yesu kuwa a pw꞉ii ngê, yi kóó diidii dmi mbêmê modoo ya, kpîdî mb꞉aa u mbwo myedoo ya. Paléti ngê Nju tpémi ye yepê, Yi pini ala. Kada pini knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê m꞉uu ngópu, dpodombiy꞉e mbwó dniye, Paléti ka kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. Kwo, Daadî ya. Wod꞉oo Paléti ye nod꞉e wo, yepê, Yi kópu nmyi lama ma tóó. Yepê, Nmyi chóó nuw꞉o yó, kîdosi ńedê nyi t꞉ee yó. Yepê, U pwopwo u kópu d꞉oo pyw꞉ângo, daa tóó modaa tóó. Nju tpémi y꞉oo Paléti ka kwo, Nmî dêêpî kópu alanté, Pini n꞉ii ngê Chóó Lémi u pi k꞉omodanê ngê dpî vyi, yi pini anyi vy꞉a. Kwo, Ye pini ngê chóó u komo ngê ala kópu vyu, Nê Chóó Lémi Tp꞉oo. Kwo, Daadî ya, pw꞉oo we. * Lev 24:16; Njon 5:18
Dini ghi n꞉ii ngê Paléti ngê yi kópu nyongo, nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé wo, u ngomo k꞉oo mê kee wo, Yesu ka kwo, Ló y꞉i nyinê ndê wo? Yesu ngê kópu u kwo daa vyu. * Mát 27:12; Luukî 23:9 10 Paléti ngê kwo, Lukwe dîy꞉o kópu a ka daanyi vyi. Kwo, Ḻama daa tóó, a kêê k꞉oo nye kwo? Kwo, Ye n꞉aa tpapê, Vya yó, yed꞉oo a vyee ngi. Kwo, Ye n꞉aa tpapê, N꞉aa pw꞉iipw꞉ii, ye kêê ṉga daawa t꞉ee ngmê. 11 Yesu ngê kwo, Pini n꞉ii nmî pwo a tóó nmî kada pini ngê wodaa pyódu nyoo, ye ṉgêê k꞉oo daapîdî ghê. Kwo, Yi pini u dnye chuu nyongo, módó nye kpadakpada nê. Kwo, Yélini y꞉oo ṉga da ńuw꞉o nê yi dnye dmi yichi ny꞉oo, dono u ngwo chi d꞉uu. Kwo, Ngmênê yi yéli yi dono d꞉ud꞉umbiy꞉e ndîî. * Njon 10:18; Dpodo 2:23; Lóma 13:1 12 Paléti ngê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê nyongo, d꞉ud꞉umbiy꞉e u yi u ngwo doo kwo, Yesu nî pw꞉ii, ngmênê Nju tpémi dpodombiy꞉e u kwo mbwó dniye, kwo, Ye pini ngê apu, Nê king. Kwo, U yi u ngwo a kwo, Pini n꞉ii nmî king ndîî ngê wunê tóó, Lóma, u d꞉aa nê kââdî. Kwo, Yinté pini king ndîî p꞉uu a d꞉uu yédi. Kwo, Ye pini nye pw꞉iipw꞉ii knomomê, ye king ndîî ngê yi kópu wa a ny꞉oo, doo u nuu u pi ngê anyi pyódu. * Luukî 23:2; Dpodo 17:7 13 Paléti ngê yi kópu yi nyongo, Yesu kuwa ye a pw꞉ii ngê, pi kwéli dpîmo kóté kîgha dé, y꞉i ńuwo. (Yi kêlî ghê chêêpî u kadakada mwiyé yé tumo, Nju tpémi yi dnye ngê u pi Nkapata.) 14 Wéni n꞉ii ngê Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa u l꞉êê dîy꞉o tpile yilî dnye wiyewiye, yi wéni ngê yi kópu yilî u ngwo pyodo. Kââdî mââ kêlî dini ghi ghêlî daa yó, Paléti ngê Yesu kuwa ye a pw꞉ii ngê, Nju tpémi ye yepê, Ala nmyi king. 15 Dpodombiy꞉e u kwo mbwó dniye, kwo, Pw꞉oo we. Kwo, Vya ngi. Kwo, Kîdosi ńedê t꞉ee ngi. Paléti ngê yepê, Mumdoo nmyi king kîdosi ńedê wanî t꞉oo? Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo kwo, Nmî king mu ngmidi, king ndîî n꞉ii Lóma wunê tóó. 16 Wod꞉oo Paléti ngê lede knî ye yepê, Yesu ńuw꞉o yó, kîdosi ńedê nyi t꞉ee yó.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo t꞉ee ngópu
Mátiyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luukî 23:26-43
Lóma lede knî y꞉oo Yesu ńuw꞉o ngópu, 17 Njedusalem a kuwo ngópu, ghi ngmê ńuw꞉o ngópu, yi ghi u pi Mbodo Dînê. (Nju tpémi yi dnye ngê Nkolkota.) Maa p꞉uu Yesu ngê u kîdosi chóó doo dnyinêdnyinê. 18 Yi mbwini mbêmê Yesu kîdosi ńedê mî t꞉ee ngópu, pi u nkîgh꞉ê mê miyó kîdosi ńedê t꞉ee dumo, u wéni pee ngmê t꞉ee ngópu, u t꞉anê pee ngmê t꞉ee ngópu, Yesu yi kêlî ghê kîdosi ńedê doo ya. 19-20 Paléti ngê u dpodo pyu ngmê ka kwo, Yesu u nt꞉u kópu d꞉êê ngi, apii, Yesu Nasalet pi, Nju tpémi yi king. Yi pini ngê yi kópu dyuu pyolo d꞉êê ngê, Nju dnye ngê d꞉êê ngê, Kîdiki dnye ngê d꞉êê ngê, Lóma dnye ngê mye d꞉êê ngê. Yi kópu dyuu Yesu u pwo kîdosi ńedê t꞉ee ngópu. Nju tpémi yilî knî y꞉oo yi kópu dyuu a kp꞉aa ngópu, mu kópu u dîy꞉o Njedusalem u nkîgh꞉ê Yesu kîdosi ńedê mî t꞉ee ngópu, daa kuughê. 21 Kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî y꞉oo Paléti ka kwo, Lukwe dîy꞉o chi d꞉êê, Nju tpémi yi king. Kwo, Alanté wochi d꞉êê, Kî pini ngê apu, Nê Nju tpémi yi king. 22 Paléti ngê yepê, Kópuni dî d꞉êê, muchoo ya. Yepê, Daanî ngmêê.
23 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu kîdosi ńedê t꞉ee ngópu, lede knî y꞉oo u kpîdî yêê tumo, tpile dyuu páádi ngê pyódu ngópu, lede ngmê u tpile dyuu ngmê. U kpîdî ngmê mb꞉aamb꞉aa, kpîdî d꞉umu daadîî, kêlî ghê daa dmy꞉ee ngmê. 24 Lede knî y꞉oo noko yepê, nangê chaa, ng꞉oo kmêle, n꞉uu ngê wunê ng꞉êênî. Kópuni nmî Mî u puku yedê a tóó, yi Lóma lede páádi knî y꞉oo daa yi lama yi kópu ntiye ngópu. Yi kópu ala,
A tpile dê yêê t꞉oo,
A kpîdî mb꞉aa u dîy꞉o mye ng꞉oo té. * Psalm 22:18
25 Yesu u kîdosi u nkîgh꞉ê pyââ páádi yi k꞉ii nmee kwo, Niye mbwémi Yesu u pye miyó, Méli Kîlópas u kpâm pyolo, Méli Makîdala pyââ podo. * Mát 27:55-56 26 Yesu ngê u pye a nkîgh꞉ê módu, kwo, Niye. Kwo, Kî ṉ́m꞉ee. 27 A ka pê, Kî m̱ye, u kwo mb꞉aamb꞉aa ngê chi vyuwo. U kuwó dini ghi ngê u kwo noo vyuwo, a ngomo k꞉oo doo kwo.
Yesu kîdosi ńedê u ngwo pwene
Mátiyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luukî 23:44-49
28 Yesu u lama doo ya, A dpodo yilî yintómu daa kêmakêma n꞉aa chedêchedê. U yi u ngwo doo kwo, Kópuni puku yedê a tóó nî ntiye, wod꞉oo yepê, Mbwaa a nga dê chópu. * Psalm 22:15 29 Wain d꞉ââ y꞉i ngmêdoo kwo. Pi ngmê ngê tpênê n꞉êê ngma a ngêêdî, wain d꞉ââ k꞉oo kmênê ngê, yimbwi ńedê kââ, Yesu komo t꞉âmo mbee ngê. * Psalm 69:21 30 Yesu ngê yi wain yi ndââ, yepê, Machedê, wod꞉oo mbodo k꞉ame a ghê wo, pwene. * Njon 4:34
Yesu u ngwo dmya ngópu
31 Wéni n꞉ii ngê Yesu pwene, yi wéni Pîdaidé, womumo lîme wo ndîî ngmê, ntóó yi wéni ngê kîdosi ńedê daapêdoo ya. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Nju tpémi yi kada pini knî ngmê Paléti ka lee dniye, kwo, Yélini kîdosi ńedê a pyede, u ntââ yi kpâlî dmi wa pwaa t꞉oo, lîmîlîmî ngê u ngwo paa pw꞉oo dniye, yed꞉oo awêde mîpaa kmênê téne. * Deut 21:22-23 32 Wod꞉oo lede yoo lee dniye, Yesu u nkîgh꞉ê kîdosi ńedê n꞉ii dê dpîmo ya, yi kpâlî páádi knî pwaa tumo, 33 ngmênê Yesu u kîdosi chedê y꞉i nî dniye, yi vyu dniye, apê, Até dê pw꞉onu, wod꞉oo kpâlî dê mêdaa pwaa dumo. 34 Lede ngmê ngê u kaa a ngêêdî, Yesu podo pee dmi kêpa dóó, u kaa yedê pêêdî ngê, wêê mbwaa kwodonkwodo a mbêpê knopwo. 35 Yi kópu yilî a chóó a ngwolo dê y꞉oo nî módu, ntênê dî d꞉êê té, mu kópu u dîy꞉o yi kópu knî ye paa kêlîmî mbê dmyeno. * Njon 21:24 36-37 Lede knî y꞉oo daa yi lama puku yedê kópu miyó ntiye ngópu, ngmê alanté, Dînê daangmêwa pwaa ngmê, woni alanté, Pini n꞉ii wa dmya ngmê, pi knî y꞉oo adnyi y꞉enê. * Ex 12:46; Tpyuu 1:7
Yesu ntóó u ngwo kmênê ngópu
Mátiyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luukî 23:50-56
38 Pi ngmê, u pi Njósép, Adamátiya pi. Yi pini Yesu ka myedpîmo kêlîmî, ngmênê tumutumu, mu kópu u dîy꞉o kada pini knî ye dpîmo nkîngê. Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, yed꞉oo yi Njósép Paléti ka loo, kwo, U ntââ Yesu ntóó wan꞉uu kmênê. Paléti ngê kwo, U ntââ, wod꞉oo Yesu u kîdosi chedê nmo a loo, ntóó nmo ngópu. * Njon 7:13; 12:42 39 Pi m꞉uu nmo myeda loo, u pi Nikódimês, pini n꞉ii Yesu ka mgîdî vy꞉o mwiyé a loo. Yi pini ngê, u dpodo pyu knî yi k꞉ii mtyîmî ntee tpile péé knî ngma a ńuw꞉o ngópu, tuu mb꞉aamb꞉aa. Yi tpile péé dmi yi dîngîdîngî ndîî. * Njon 3:1-2 40 Yi mââwe dê y꞉oo yi mtyîmî ntee tpile Yesu ntóó p꞉uu dpîmo t꞉emî, kpîdî ngê ntóó u nkwo dpîmo a kmongokmongo, mu kópu u dîy꞉o nmî Nju tpémi nmî pi ntóó kmênêkmênê yinté a tóó. 41 Yesu kîdosi ńedê kwéli pwene u nkîgh꞉ê myângo ngmêdoo ya. Yi myângo vy꞉o kpomo kamî ngmêdoo ya, wunê pi ntóó y꞉i daangmê kmênê ngópu. 42 Yi lémi dê y꞉oo Yesu ntóó yi kpomo u mênê kmênê ngópu, mu kópu u dîy꞉o mgîdî doo a ghayghay, doo u ntââ kuughê daapî ńuw꞉o ngópu.

*19:7: Lev 24:16; Njon 5:18

*19:9: Mát 27:12; Luukî 23:9

*19:11: Njon 10:18; Dpodo 2:23; Lóma 13:1

*19:12: Luukî 23:2; Dpodo 17:7

*19:24: Psalm 22:18

*19:25: Mát 27:55-56

*19:28: Psalm 22:15

*19:29: Psalm 69:21

*19:30: Njon 4:34

*19:31: Deut 21:22-23

*19:35: Njon 21:24

*19:36-37: Ex 12:46; Tpyuu 1:7

*19:38: Njon 7:13; 12:42

*19:39: Njon 3:1-2