9
Yesu ngê u knêyómu ya pyu u ngwo pyi ngê
Mak 2:1-12; Luukî 5:17-26
Yesu p꞉uu dinki k꞉oo mê wo dniye, kpé lêê mê ngmêê ngópu, yi p꞉o Kîpêêniyêm mîmê tee dniye, u knêyómu ya pyu y꞉i u kwo ngmê ńuw꞉o ngópu, u ngmîtédmi mbêmê doo dpî. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê m꞉uu too, a w꞉ee ngê, apê, N꞉ii knî y꞉oo kî pini a ka da ńuw꞉o ngmê, ndêndê ngê a ka wunê kêlîmî té. Yesu ngê yi pini ka kwo, A tp꞉ee, mêdaanyi ch꞉anêch꞉anê, ṉono yilî yintómu dî chedê, Chóó Lémi ngê mêdaawa kpada ngi. * Luukî 7:48-49 Dêêpî pyu n꞉ii yoo y꞉i doo kwo, noko yepê, Kî pini ngmênê u kwo n꞉uu, u yi u ngwo a kwo, Chóó Lémi u d꞉aa nê kââdî. Kópuni tumu dnye nuw꞉onuw꞉o dé, Yesu ngê a w꞉ee too, yepê, Lukwe dîy꞉o yenté nmye nuw꞉o dono té? 5-6 Yepê, Nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, u ntââ ngê yinê a pyódu noo, u ntââ dyámê mbêmê pi ka wanî vyi, Ṉono yilî dî chedê, Chóó Lémi ngê ṉono yilî u kuwó dê kéé té, mêdaawa a ngî té. Yepê, K꞉omo tpile a kópu ka módó daanmyi kêlîmî mbê dmi, ngmênê kópuni kî kpâlî ntóó ngê n꞉aa d꞉uud꞉uu, a kópu ka u ngwo nmye kêlîmî té. Wod꞉oo Yesu ngê yi kpâlî ntóó ka kwo, Gh꞉êêdé, ṉgmîtédmi a ngini, p꞉o lili. * Njon 5:8; 17:2 Wod꞉oo yi pini a pii wo, u p꞉o loo. Pi knî y꞉oo yi m꞉uu ngópu, nkîngê mbê dniye, Chóó Lémi chaa kalê ngópu. Yinê ye Yesu pi ntee pini, ngmênê Chóó Lémi u pi mbêmê mbwudu ndîî ngmêdê chaa.
Yesu ngê Mátiyu u ngwo ngmidi ngê
Mak 2:13-17; Luukî 5:27-32
Yesu p꞉uu maa p꞉uu até yidnye lêpî, mwada y꞉i tákisi ngêêpî pyu ngmê m꞉uu ngópu, u pi Mátiyu. Yi pini ndapî ngêêpî ngomo ghi k꞉oo doo ya. Yesu ngê kwo, A ngm꞉êê nédi. Wod꞉oo ghêêdî wo, Yesu u kuwó ghê wo.
10 U kuwó dini ghi ngê u ngomo k꞉oo kee dniye, Yesu, p꞉uu ndiye pyu yoo, tákisi ngêêpî pyu yoo, kn꞉aadi te pyu yoo mye yi k꞉ii. Yi ngomo k꞉oo nipi dnye kmaapî. 11 Pádisi yoo daa yi nuu u kópu ngê pyodo, Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Lukwe dîy꞉o nmyi kada pini tákisi ngêêpî pyu yoo kn꞉aadi te pyu yoo yi k꞉ii a kmaapî té. * Luukî 15:2; 19:7 12 Yesu ngê yi kópu yi nyongo, yepê, N꞉ii mb꞉aamb꞉aa dé, yi yéli ye kpeede d꞉uudpî nî. Yepê, Kpeede mbii pyu knî ye dpî lê. 13 Yepê, Chóó Lémi ngê wunê kópuni a vyu, u nt꞉u kópu dmyinên꞉aa a pyw꞉êmî. Yepê, Ala kópu a vyu,
Tpile tp꞉oo nk꞉êênî a ka daa ndîî kópu,
pi ka vyuwo yi ndîî kópu.
Yesu ngê yepê, Yélini yinê ye, Nmo mb꞉aamb꞉aa dé, daa yi yéli yi dîy꞉o al꞉ii nê loo, yepê, ngmênê kn꞉aadi te pyu yoo yi dîy꞉o nê loo. * Mát 12:7; 1 Tim 1:15
Nté kpîpîkpîpî u danêmbum
Mak 2:18-22; Luukî 5:33-39
14 Yi dini ghi ngê Njon Baptist p꞉uu ndiye pyu knî ngmê Yesu ka lee dniye, kwo, Wiki yintómu wo miyó knî yi k꞉oo nté nmo kpîpîkpîpî ngê, Chóó Lémi ka dpodombiy꞉e u ngwo nmo ngêpê nyédi. Kwo, Pádisi knî y꞉oo yinté mye d꞉uud꞉uu ngópu. Kwo, Lukwe dîy꞉o m̱꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo nté d꞉uudpî kpîpî ngmê, dye ghi yintómu a kmaapî nyédi? * Luukî 18:12 15 Yesu ngê yepê, Wéni n꞉ii ngê pi cha dpî yéé knî, pi ngê nté pi ka d꞉uudpî kwódu. Yepê, A p꞉uu ndiye pyu yoo yi k꞉ii nmî gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê a pyede, doo u ntââ nté ye daanî kwódu. Yepê, Wéni n꞉ii ngê pi dpî pw꞉onu, u yoo yi gha dmi dono ngê dpî pyódu, dye ghi knî ngmê ngê nté dpî kpîpî ngmê. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê a p꞉uu ndiye pyu yoo yi vy꞉o mêdaanî kwo, yi ngwo yi gha dmi yinté dono ngê wa pyódu. Yepê, Yi wéni ngê yi chóó nté wa kpîpî ngmê. * Njon 3:29
16 Yepê, Kópu kamî ngma atéd꞉a ńuw꞉o, nmyi l꞉êê ghi mbwee dmi daa kópu kamî yi pee dé. Mgongo ye ngmê kwólu, yepê, N꞉ii u kpîdî mbwee dpo chópu, doo u ntââ kpîdî pee kamî daawa pwila, kpîdî mbwee p꞉uu daawa t꞉oo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ayi ghodo, kpîdî pee kamî dêêkwédi ngê wa a pyódu, kpîdî mbwee d꞉ud꞉umbiy꞉e wa a chópu. Yepê, Kpîdî pee kamî, kpîdî pee mbwee daa numo yi pee dê, myenté l꞉êê ghi mbwee a kópu kamî daa numo yi pee dê. * 1 Kódin 10:21; 2 Kódin 6:16
17 Yepê, Wain kamî nmye ngmêd꞉a ńuw꞉o, doo u ntââ u yiyé têdê mbwee knî yi k꞉oo daanî yé, wa dyênê té, mbwódo amî d꞉ii. Yepê, U ntââ kamîni knî yi k꞉oo n꞉aa yiyé, daawa dyênê té. Yepê, Nmyi l꞉êê ghi mbwee dmi yi dye ghi machedê. Yepê, Nté kpîpîkpîpî mêdaa ndîî kópu. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a p꞉uu ndiye pyu knî ye nté daanî kwódu.
Yesu ngê Njayidus tp꞉oo módó u ngwo mêdê pyidu ngê
Mak 5:21-43; Luukî 8:40-56
18 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu pi knî ye doo danêmbum, kada pini ngmê u kwo loo, yu mbodo dê y꞉e k꞉ame u kwo ghê wo, kwo, A tp꞉ee módó ala ngwo kêdê pw꞉onu. Kwo, U ntââ wanyinê lê, ṉgêê dê u pwo any꞉uu yé dê, yed꞉oo ghê mê kelekele. 19 Wod꞉oo Yesu ghêêdî wo, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii yi pini u kuwó ghê dniye.
20-21 Kada yedê y꞉ee ngópu, maa p꞉uu pyââ ngmê yi p꞉uu kele, doo yâmuyâmu dé. Yi pyópu kmene muwó, dye ghi yintómu yinté dpîmo ya, m꞉ââ y꞉a mê miyó ndîî, wêê p꞉uu dêpê vyâ. Alanté doo nuw꞉o, apê, Pi yilî yi l꞉êê dîy꞉o doo u ntââ ngê a ka dê pyódu, Yesu u kada daan꞉uu ghê knomomê, ye daawa pyi nê. Apê, Ngmênê u nkîgh꞉ê nîmo wowo, u kpîdî p꞉uu kêê n꞉aa yiyé, yed꞉oo u ngwo n꞉aa pyiyépyiyé. Wod꞉oo Yesu u kuwó chono mî ghê wo, u kpîdî kwódo p꞉uu kêê yó. * Mát 14:36 22 Wod꞉oo Yesu u kwo diyé wo, yi módu, kwo, A ch꞉am. Kwo, Ṉga mb꞉aamb꞉aa ngê mê pyaa we. Kwo, A ka che kêlîmî mb꞉anê, u ngwo chi pyiyé. Wod꞉oo yi pyópu yi ngwo mê pyiyé wo. * Mak 10:52; Luukî 17:19
23 Dini ghi n꞉ii ngê kada pini u p꞉aa pee taa dniye, Yesu ngê apê, Yoo mu mbê té, yi dmââdî u l꞉êê dîy꞉o nkéli mbywuu pââ mu wupî t꞉oo, wod꞉oo Yesu yi ngomo k꞉oo kee wo, mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Munto mbê. 24 Yepê, Ye dmââdî doo pwene, ngmênê a dpî. Yepê, Kuwa pwii dmyeno. Yesu dnye yumuyumu, ngmênê kuwa pw꞉ii too. * Njon 11:11 25 Yi dmââdî u ngomo ghi k꞉oo mî kee wo, kwulo kele, mêdê pyidu ngê. 26 Yi wee u kwo p꞉aani p꞉aani pi yintómu knî yi nuwo yi kópu yaa wo.
Yesu ngê ngwolo kopwe miyó u ngwo pyi doo
27 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yi p꞉aani pee yedê kuwo ngê, pi miyó u kuwó ghê wo. Yi pini dê yi ngwolo páádi knî kopwe dé. Yesu dpîmo yâmuyâmu, u kwo dpîmo a kââ, kópu, N꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ntee pini, u ntââ ṉga wanyi ch꞉anê knî? 28 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngomo k꞉oo mî kee wo, yi ngwolo kopwe dê y꞉i myemî kee knopwo. Yesu ye póó wo, yepê, Mumdoo dpî kêlîmî mbêmê, dpînê dpo nê u ntââ, n꞉aa pyipyi dp꞉o? Kwo, Nyââ, nmî Lémi. 29 Wod꞉oo Yesu ngê yi ngwolo páádi knî yi p꞉uu kêê yó, yepê, Kópuni ka dpo kêlîmî mo, yi kópu pyaa we, * Mát 8:13; 15:28 30 wod꞉oo yi ngwo yélî mê m꞉uu ngópu. Yesu ngê yepê, Kópuni dpo dî d꞉uu, pi knî yi ngêêdî nangên꞉aa nt꞉o. Yi kópu dnyinté ye daa kwódu ngê, 31 ngmênê u dnye daa ny꞉ee ngópu, p꞉aani p꞉aani lee knopwo, pi knî ye yuu mînê y꞉ee ngópu.
Yesu ngê pi ngmê u ngwo pyi ngê, dnye dêpwo kîgha
32 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu kuwa pwii dniye, pi knî y꞉oo pi ngmê u kwo ńuw꞉o ngópu, u kmêna u ngwo ngmêdoo kwo. Yi kmêna ngê yi pini u dnye l꞉âmo wunê a ngópu. * Mát 12:22 33 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê yi pini ngê u kmêna ngm꞉ii kwólu, wod꞉oo yi pini modoo danêmbum. Yélini yilî yi ngópu yi kópu pyodo, ghê yi mênê ghipé wo, yi nyepênyepê u kópu ngê mye pyodo, noko yepê, Yisîléli Wee u kwo kînté kópu pi doongmê módu. 34 Ngmênê Pádisi knî y꞉oo noko yepê, Setan ntee pini nmye yila, n꞉ii kmêna knî yi kada pini. Noko yepê, Setan u wêdêwêdê mbêmê kmêna yoo yinê a ngm꞉ii kîgha too. * Mát 12:24; Mak 3:22; Luukî 11:15
Yesu ka yoo u ngwo ch꞉anê dniye
35 Yesu p꞉uu p꞉aani p꞉aani lee dniye, yoo yi ngêpê ngomo knî yi k꞉oo dnyimon꞉aa koko. Yesu y꞉i ye dpîmon꞉aa dêêpî, yipu, Chóó Lémi ngê chóó u yoo yi y꞉enê kn꞉ââ daa kêmakêma a chapî. Pwopwokopwe yilî mye pyi ngê. Mbii dyêêdî daa ngmidi yi p꞉uu doo ya, ngmênê Yesu ngê pyi too. 36 Dini ghi n꞉ii ngê yoo ndîî módu, u kwo ch꞉anê dniye, mu kópu u dîy꞉o apê, Na a ka sipi w꞉uu n꞉ii yi y꞉eey꞉ee pyu daa tóó, pi ye daa vyuwo. Apê, Chii w꞉ââ knî ye a nkîngê té, yi ngêêpî pyu daa tóó. * Mát 14:14; Mak 6:34 37 Wod꞉oo p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Chóó Lémi u yâpwo têdê nté al꞉ii daa ghêdê, ngmênê nté mgîpî pyu mdoo daa tóó. * Luukî 10:2; Njon 4:35 38 Yepê, Yâpwo têdê chóó ka dmyinê ngêpê, nté mgîpî u l꞉êê dîy꞉o pi knî nmye mupêdê kê ngê.

*9:2: Luukî 7:48-49

*9:5-6: Njon 5:8; 17:2

*9:11: Luukî 15:2; 19:7

*9:13: Mát 12:7; 1 Tim 1:15

*9:14: Luukî 18:12

*9:15: Njon 3:29

*9:16: 1 Kódin 10:21; 2 Kódin 6:16

*9:20-21: Mát 14:36

*9:22: Mak 10:52; Luukî 17:19

*9:24: Njon 11:11

*9:29: Mát 8:13; 15:28

*9:32: Mát 12:22

*9:34: Mát 12:24; Mak 3:22; Luukî 11:15

*9:36: Mát 14:14; Mak 6:34

*9:37: Luukî 10:2; Njon 4:35