22
Yééyéé kmaapî ndîî u mgongo danêmbum
Luukî 14:15-24
Yesu pi knî ye modoo mgongo. Yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo alanté. Yepê, King ngmê, tp꞉oo daa kêmakêma doo yééyéé, u l꞉êê dîy꞉o kmaapî ndîî ngma a puwâ. Yepê, Yi kmaapî u wo mwiyé a ngmidi ngê, u lémi ch꞉ama mînê dóó kwólu, yepê, A tp꞉ee u kmaapî têdê dp꞉uu taa dmyeno. Yesu ngê yepê, Yi wéni dini ghi n꞉ii ngê dyimê wo, u dpodo pyu knî ngmê dy꞉ââ ngê, yepê, Yoo a pwiyé we, ngmênê u yi y꞉e dêpwo kwo. Yepê, Wod꞉oo dpodo pyu knî m꞉uu dy꞉ââ ngê, yepê, Yélini nê dóó kwólu, ye dp꞉uu vyi yó, yipi, Ala ngwo kmaapî. Yipi, Nê ngê ala kmaapî u l꞉êê dîy꞉o tpile tp꞉oo n꞉ii kaa too, wunê kêdê vya t꞉oo, tpile yilî yintómu u ntââ mbêmê ka pyede. Yipi, A pwiyé dmyeno. Yesu ngê yepê, Ngmênê yi yéli ye daa ng꞉aa mbê dniye, yinê ye têdê kópu, yi chóó yi dpodo têdê dpodo têdê lee dniye. Yepê, Woni yâpwo têdê lee dniye, woni tpile pywupwi têdê lee dniye. Yepê, Yoo ngmê ngê king u dpodo pyu yoo mgîmî tumo, dnye nkwitinkwiti dé, u nkwo vya tumo. Yepê, King yi yéli ye d꞉ud꞉umbiy꞉e nod꞉e wo, wod꞉oo u lede knî ngmê dy꞉ââ ngê, yi ntââ dmi mînê vy꞉ee ngópu, yi yéli u nkwo vya tumo, yi p꞉aa myemînê vyuwó ngópu. Yepê, U kuwó dini ghi ngê u dpodo pyu yoo a danê ngê, yepê, Kmaapî u tpile yilî u ntââ mbêmê ka pyede, ngmênê yélini nê dóó kwólu, yoo dono, doo u ntââ ala ntini daawa ma ngmê. Yepê, P꞉aani p꞉aani dmyinê lêpî, pi yimi nmyinê pyw꞉êmî ngmê, dpo ńuw꞉o tóó. 10 Yesu ngê yepê, Wod꞉oo yi dpodo pyu yoo p꞉aani p꞉aani lee dniye, pi yilî mînê pyw꞉ee ngópu, dono mb꞉aamb꞉aa myedê ńuw꞉o tumo. Yepê, Ngomoni k꞉oo dnye kmaapî, yi ngomo pi ngê a nt꞉ee ngê.
11 Yesu ngê yééyéé kmaapî u mgongo ye m꞉uu kwólu, yepê, King kmaapî têdê yi yaa wo, yoo yi k꞉ii dnye yakmaapî, ngmênê pi yi vy꞉o ngmê módu, yi pini ngê u yééyéé kpîdî u mbwo daangmê t꞉ângo. 12 Yepê, Yi king u kwo póó wo, kwo, Kî pini. Kwo, Al꞉ii lónté cha kee, yééyéé u kpîdî m̱wo daa t꞉a. Yepê, Yi pini ngê kópu u kwo daangmê vyu. 13 Yepê, King ngê u dpodo pyu knî ye yepê, Mgîmî yó, kóó yu kudu tóó, kuwa d꞉ii yó. Yepê, Mgîdî vy꞉o choon꞉aa mbê, kpéngi ti dmi kelekele mudny꞉oon꞉aa paa. 14 Yesu ngê yepê, Pi yintómu knî ye n꞉aa tpapê ngê, yenîmo, A pwiyé dmyeno, ngmênê Chóó Lémi ngê yilî daawa a ngmidi.
Tákisi pywupwi u danêmbum
Mak 12:13-17; Luukî 20:20-26
15 U kuwó dini ghi ngê Pádisi yoo kuwa pwii dniye, kn꞉aa p꞉aani pee mê lee dniye, Yesu u dódó u l꞉êê dîy꞉o nipi y꞉i dnyen꞉aa danêmbum. 16 Yi lama doo ya, Lóma tpémi ye tákisi pywupwi Nju tpémi ye daa yi nuu u kópu ngê a tóó, wod꞉oo yi p꞉uu ndiye pyu knî ngmê ngmidi ngópu, king Helodi u kwo téni pee yéli yi k꞉ii Yesu ka dy꞉ââ tumo, kwo, Mââwe, kwo, nmî lama ka tóó, Ndêndê ngê nye danêmbum. Kwo, Pi knî ye d꞉ee nkîngê yédi, ngmênê Chóó Lémi u kópu dyuu pi knî ye ndêndê ngê nye tpapê ngê. 17 Kwo, Nmo vyi ngi, kwo, nmî dêêpî kópu dyuu lónté a kwo, kwo, u ntââ Lóma tpémi yi king ndîî ka tákisi wanmî pywupwi, ó daanmî pywupwi? 18 Yesu ngê yi kópu a w꞉ee ngê, apê, Ngee k꞉omodanê té. Yepê, Nmyo k꞉omodanê pyu yoo, lukwe dîy꞉o nmye dódó nê. 19 Yepê, Tákisi ndapî a ngópu ngmê tpyé yó, ngmênî m꞉uu. U kwo yi ńuw꞉o ngópu, 20 ye póó wo, yepê, Ala ndapî p꞉uu n꞉uu u kââ ye tóó, n꞉uu u pi myeye tóó? 21 Kwo, Lóma tpémi yi king ndîî u kââ u pi ye tóó mo. Wod꞉oo Yesu ngê yepê, Tpileni Lóma tpémi yi king ndîî ngmênêni, u kwo mêdmyinê yémî. Yepê, Tpileni Chóó Lémi ngmênêni, Chóó Lémi ka mêdmyinê yémî. * Lóma 13:7; 1 Pita 2:17 22 Yi kópu yi ny꞉ee ngópu, yi nuw꞉onuw꞉o u kópu ngê pyodo, wod꞉oo Yesu a kuwo ngópu.
Pyidepyide u danêmbum
Mak 12:18-27; Luukî 20:27-40
23 Yi wéni ngê yoo ngmê Yesu ka loo, yi yéli Sadyusi yoo. Yi nuw꞉o dmi alanté doo ya, apê, Pi dpî pw꞉onu, mêd꞉uuwodê pyidu. U yi y꞉e doo kwo, Yesu u pi nmî dyênê, u l꞉êê dîy꞉o Yesu alanté dnye dódó. 24 Yesu ka kwo, Mósisi ngê ala dêêpî kópu a d꞉êê ngê, apê, Pi angmê pw꞉onu, u kuknwe adî ya knomomê, yi tp꞉ee daadî ya knomomê, ye yi pini u mbwó ngê yi kuknwe moo ndê ngê, u mbwó u l꞉êê dîy꞉o tp꞉ee angmê tpyé ngmê. 25 Kwo, Pi mbwémi pyudu nmî vy꞉o doo kwo, kaani yéé wo, tp꞉ee daa tpyó, u ngwo pwene. 26 Kwo, Kaapeeni ngê yi kuknwe mê ndê ngê, yi pyópu ngê tp꞉ee myedêpê ngêêdî, kaapeeni yinté u nkwo mye pwene. Kwo, Yi mbwémi knî yintómu yi pyópu mu ngmidi yinté dnye ny꞉ee, yintómu pw꞉oo dniye, tp꞉ee yi pyópu ngê dêpêngmê ngî ngópu. 27 Kwo, U kuwó dini ghi ngê yi pyópu mye pwene. 28 Kwo, Lukwe dîy꞉o pyidepyide u pi nye tpapê. Kwo, Yoo wa a pii knomomê, ye yi pyópu ngê lukwe angmê pyódu, ló pini u kpâm ngê amî pyódu? Kwo, Doo u ntââ, mu kópu u dîy꞉o yi mbwémi pyudu knî yi pyópu mu ngmidi p꞉uu yéé dniye.
29 Yesu ngê yepê, Dmye kn꞉aadi ngmê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u kópu dyuu nmyi lama daa kwo, u wêdêwêdê nmyi lama myedaa tóó. 30 Yepê, Enjel yoo ntee d꞉uudpî yéé dmi, dini ghi n꞉ii ngê yoo wa a pii dmi, yinté adnyi ya, pyââ mââ numo p꞉uu mêdaawa yéé knî. 31 Yepê, Yoo yi pyidepyide p꞉uu nmye n꞉aa danê. Yepê, Yi kópu p꞉uu kópuni Mósisi ngê wunê a d꞉êê ngê, lukwe, dmyongê kp꞉aa ngópu? Yepê, Yi puku pee yedê alanté a tóó, Chóó Lémi ngê Mósisi ka kwo, 32 Nê, ṉg꞉ââ Epîlaham u yâpwo, myenté tp꞉oo Yisak u yâpwo, myenté Yisak tp꞉oo Njakóp u yâpwo. Yepê, Chóó Lémi yi tpóknî yi yâpwo, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, k꞉omo tpile a pw꞉oo dniye, ngmênê yi ghê a pyede. Yepê, Chóó Lémi daa ntóó knî yi yâpwo, ngmênê n꞉ii dé yi ghê a pyede, vyîlo yi yéli yi yâpwo. 33 Pi knî y꞉oo yi kópu yi ny꞉ee ngópu, yi nyepênyepê u kópu ngê ye pyodo.
Dêêpî kópu n꞉ii kada a tóó
Mak 12:28-34; Luukî 10:25-28
34 Dini ghi n꞉ii ngê Pádisi knî y꞉oo ny꞉ee ngópu, apê, Yesu ngê Sadyusi yoo kêdê châpwo té, wod꞉oo u kwo lee dniye. 35 Yi vy꞉o pini ngmê ngê u yi doo kwo, Danêmbum têdê Yesu nî dóó. Yi pini ngê dêêpî kópu dyuu pi knî ye dpîmo tpiyé dé. 36 Yesu ka póó wo, kwo, Mââwe. Kwo, Dêêpî kópu dyuu yi vy꞉o, lóni kada ngma a tóó? 37-38 Yesu ngê kwo, Ala dêêpî kópu kada a tóó, Chóó Lémi u nuu ghi nmyi nódo mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya. Kwo, Chóó Lémi nmyi gha vy꞉o choo ya, dye ghi yintómu p꞉uu dmyinê nuw꞉o, u nuu u kópu yidmyinê d꞉uud꞉uu dé. * Deut 6:5 39 Kwo, Yi dêêpî kópu u kuwó alani a tóó, kwo, Ṉ́yóó ṉuu ghi ṉódo ntee a tóó, yoo yi nuu ghi dmi ṉódo yinté myechoo ya. * Lev 19:18; Lóma 13:9-10; Nkal 5:14 40 Kwo, Yi kópu dê yi mbêmê, dêêpî kópu yilî yintómu a pyede. Kwo, Kópuni Mósisi ngê a d꞉êê too, kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo myedê d꞉êê tumo, yintómu yi kn꞉ââ yi kópu dê yi mbêmê a kwo.
Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, n꞉uu ntee pini ngê adî ya?
Mak 12:35-37; Luukî 20:41-44
41 Yesu Pádisi knî ye póó wo, 42 yepê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmyinê nmye n꞉uu u tii ńedê pini? Kwo, Dépidi u tii ńedê pini ngmê. 43 Yesu ngê yepê, Lukwe dîy꞉o Dépidi ngê chóó u pi a ghîpî ngê, yi pini u pi kmungo? Yepê, Yi kópu p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Yepê, Yi pini kada a tóó, Dépidi u kuwó a tóó, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Dépidi yinê a ngópu, ala kópu u ngwo a d꞉êê ngê, apê,
44 Chóó Lémi ngê a kada pini ka kwo,
M̱i ndîî ngê n꞉aa pyépi, a wéni pee dpî yey,
pi yintómu chi y꞉enê dé.
Yélini m̱꞉uu a l꞉êê té, dîyo anî vya té,
ṉyi yodo u maknopwo wanî yé té.
45 Yesu ngê yepê, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Dépidi ngê apê, Yi pini a kada pini. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, yi pini daa Dépidi ntee pini, ngmênê pi knî yi pwo pini ntee pini. 46 Yesu u kópu dyuu pi ngmê ngê daa vyâ. U kuwó dini ghi ngê Yesu ka kópu daamu poo ngópu.

*22:21: Lóma 13:7; 1 Pita 2:17

*22:37-38: Deut 6:5

*22:39: Lev 19:18; Lóma 13:9-10; Nkal 5:14