26
Kada pini knî y꞉oo Yesu u pwele u ngwo a châpwo ngópu
Mak 14:1-2; Luukî 22:1-2; Njon 11:45-53
Yesu ngê u danêmbum dini ghi n꞉ii ngê pi knî ye a kêlî ngê, p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Nmyi lama ka tóó, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u naa m꞉ii wanmî kê. Yepê, Yi ngwo kada pini knî y꞉oo Lóma lede yoo yi kêê k꞉oo wa kaa nê, kîdosi ńedê u nkwo wamî t꞉ee nê.
Yi ngwo kada pini yoo, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini yoo yi k꞉ii, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ndîî u ngomo k꞉oo mînê wó. Yi pini u pi Kayapas. Yi kada pini knî y꞉oo Yesu u pwele yi ngwo a châpwo ngópu. Noko yepê, Naa ndîî m꞉ii. Noko yepê, Yi kópu naa kpo nakî d꞉uu. Noko yepê, Pi yilî kêdê t꞉aa, wa gheteghete mbê dmi.
Tpileni tuu mb꞉aamb꞉aa pyââ ngmê ngê Yesu u pwo u ngwo a pii ngê
Mak 14:3-9; Njon 12:1-8
Yesu Petani doon꞉aa ya, Saimon u ngomo k꞉oo doon꞉aa kmaapî. Yi pini p꞉uu too pee mbii leprîsi mwiyé doo ya. Yi kmaapî têdê pyââ ngmê ngê pód꞉a ngma a ńuwo, tuu mb꞉aamb꞉aa, Yesu mbêmê d꞉ud꞉umbiy꞉e a pii ngê. Yi tpile u pywuu ndîî. Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi kópu yi m꞉uu ngópu, yi pyópu ka nod꞉e dniye, noko yepê, Lukwe dîy꞉o dê dyênê. Noko yepê, Kî pyópu ngê nmo woda kê, ye ndapî ndîî pudu kmênê, yi ndapî ndîî pinté knî ye pudu y꞉oo. 10 Kópuni tumu dnye nyepênyepê, Yesu ngê a w꞉ee ngê, yepê, Lukwe dîy꞉o dmye mywenemywene kalê ngmê. Yepê, A nuu u kópu a nga yi d꞉uu. 11 Yepê, Dye ghi yintómu u ntââ pinté yoo anmya a pyw꞉êmî dé. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê u yi nmye adî kwo, Nmî ngee té, yepê, u ngwo dmyinê ngêêpî dé. Yepê, Mu dini ghi ngê nmyi vy꞉o mêdaanî kwo. 12 Yepê, Tpileni tuu mb꞉aamb꞉aa pi ntóó p꞉uu ntee anyi d꞉ii, u ngwo any꞉uu kmênê, yepê, kî pyópu ngê yinté kópu a pwopwo u l꞉êê dîy꞉o myeyi d꞉uu. 13 Yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê. Yepê, Pi knî y꞉oo a kópu mb꞉aa dyámê ghi knî yi mbêmê kwéli adnyin꞉aa nyêm, kî pyópu ngê kópuni a nga dê d꞉uu, amyimî ny꞉ee ngmê. Yepê, Kópuni a nga dê d꞉uu, u mgamê ngê adîn꞉aa ya.
Njudas ngê kada pini knî ye u ngwo vyu, yepê, Yesu kwódo ngê anî ghê
Mak 14:10-11; Luukî 22:3-6
14 Yesu p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó knî yi vy꞉o pi ngmêdoo kwo, u pi Njudas, Kédiyót pi. Yi ngwo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini knî ye loo, 15 yepê, Yesu u kwódo ngê anî ghê knomomê, ye lukwe a ka ngmanmyinê kê ngmê? Wod꞉oo ndapî pyoloy꞉a u kwo y꞉ee ngópu. 16 Yi ngwo Njudas ngê dye ghi doo y꞉enê, apê, Yesu kwódo ngê wu dini ghi ngê anî ghê.
Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa u nté l꞉âmol꞉âmo
Mak 14:12-16; Luukî 22:7-13
17 Wéni n꞉ii ngê Mbîdédi Pywápê Ngmê u Naa dnyimo kuwo, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u Naa nté u ngwo myednyimo l꞉âmol꞉âmo. Yi wéni ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo Yesu ka póó dniye, kwo, Mââwe. Kwo, Tp꞉ee Kaa W꞉êêw꞉êê u nté ló y꞉i nmîmo l꞉âmol꞉âmo? 18 Yesu ngê pi miyó pi ngmê ka dy꞉ââ doo, Njedusalem. Yepê, Ala kópu u kwo dp꞉uu vyi nyoo, kwipi, Nyi mââwe ngê ṉga atédê dy꞉ââ nyo. Kwipi, U dye ghi machedê, u p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii naa u nté ṉgomo k꞉oo nmîmo pîpî. 19 Wod꞉oo kada a y꞉ee ngópu, Njedusalem lee knopwo, kópuni Yesu ngê ye vyu, yinté mî d꞉uu ngópu, yi nááli u nté yi ngomo k꞉oo mî l꞉âmo ngópu.
Yesu u k꞉ii kuwókuwó kmaapî u ngwo dóó ngópu
Mak 14:17-26; Luukî 22:14-23; Njon 13:21-30; 1 Kódin 11:23-25
20 Kââdî dini ghi n꞉ii ngê gho, Yesu, p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó knî yi k꞉ii, yi kmaapî têdê yaa dniye. 21 Dini ghi n꞉ii ngê dnye kmaapî, Yesu ngê yepê, Ndê kópu nmye ngmên꞉aa tpapê, yepê, nmyi vy꞉o pini ngmê a kwódo ngê a wowo. 22 P꞉uu ndiye pyu knî yi nuw꞉o dmi dono ngê pyodo, ngmêngmênté u kwo doo póó, kópu, Nê kuu, apii? 23 Yesu ngê yepê, K꞉omo tpile d꞉ââ mu ngmidi k꞉oo mbîdédi n꞉êê nmo kmênêkmênê té, ngmênê nmyi vy꞉o pini ngmê a kwódo ngê a wowo. 24 Yepê, Ala kópu puku yedê ló dini mwo a d꞉êê ngópu, apê, Chóó Lémi u Pi Ndêndê u kwódo ngê pi angmê ghê, pi knî y꞉oo wa mgîmî ngmê, wa kpaka ngmê, wa vya ngmê. Yepê, Pini n꞉ii ngê yi kópu a ntiyentiye, a kwódo ngê a wowo, yi pini d꞉ud꞉umbiy꞉e choo nkîngê, Chóó Lémi ngê dpodombiy꞉e wa kpada. Yepê, Yi pini ngê u kpadakpada têdê ala kópu wamî vyi, awo, L꞉omo m꞉aa ta, yi dono daap꞉aa d꞉uu ngê. 25 Pini n꞉ii Yesu u kwódo ngê doo wowo, Njudas, yi pini ngê kwo, Nê kuu, apii? Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi.
26 Dini ghi n꞉ii ngê dnye kmaapî, Yesu ngê mbîdédi a ngêêdî, Chóó Lémi kwuno ngê, puwâ, p꞉uu ndiye pyu knî ye y꞉ângo, yepê, Ala a chóóchóó, nê. 27 U kuwó dini ghi ngê kapî a y꞉ângo, wain k꞉oo a pii ngê, kumu mbee ngê, Chóó Lémi kwuno ngê, p꞉uu ndiye pyu knî ye mye y꞉ângo, yepê, Nmyo yintómu nda yó. * Ex 24:8; Jer 31:31-34; 1 Kódin 10:16; Hipîlu 9:20 28 Yepê, Ala a wêê. Yepê, Pi yilî yi dono chedêchedê u l꞉êê dîy꞉o, wêê a p꞉uu wa pwii. Yepê, Yi wêê ngê Chóó Lémi ka pi yilî wa a kââdî. 29 Yepê, Ala kópu ny꞉ee yó. Yepê, Wain daamunî nda, u dî wéni n꞉ii ngê a pi ndîî ngê amî pyódu, pi yintómu anîn꞉aa y꞉enê, M꞉aa kóó k꞉oo kmaapî ndîî u ngwo anm꞉uu dóó, wain kamî u ngwo anm꞉uu nda. 30 U kuwó dini ghi ngê wéti ngma a ngî ngópu, Njedusalem a kuwo ngópu, mbu mbêmê mî kee dniye, mbwini n꞉ii u pi Olipi.
Yesu ngê Pita ka u wópuwópu u pi u ngwo vyu
Mak 14:27-31; Luukî 22:31-34; Njon 13:36-38
31 Yesu ngê yepê, Dini ghi n꞉ii ngê pi knî y꞉oo awêde mgîdî vy꞉o a mgîmîmgîmî nê, nmyinê kuwokuwo nê, nmye mbêpêmbêpê té. Yepê, Puku yedê alanté a tóó, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Sipi y꞉enê pyu wa vy꞉a, sipi w꞉uu wa mbêpê dmi. 32 Yesu ngê yepê, Dini ghi n꞉ii ngê amênî pyidu, nmyi kada anî ghê, Nkálili anî lê. 33 Pita ngê kwo, K꞉omo tpile kî tpóknî y꞉oo wunê kuwokuwo ngi, ngmênê nê mu ngmidi daanê kuwo ngi. 34 Yesu ngê Pita ka kwo, Ndê kópu ṉga ngmên꞉aa tpapê. Kwo, Mgîdî vy꞉o kêmkêm ghêlî k꞉ii daawa kââ, pyolo nyinê wópuwópu nê, pi knî ye ala kópu nye tpapê, yenye, D꞉aa p꞉uu dniye pyu ngmê. 35 Pita ngê kwo, A Lémi. Kwo, Yi kópu daanî d꞉uu. Kwo, K꞉omo tpile ḻ꞉êê dîy꞉o wamye vya nê, myedaanê wópu ngi. Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo Yesu ka yinté mye vyi ngópu.
Yesu Nketsemane u ngwo doon꞉aa ngêpê
Mak 14:32-42; Luukî 22:39-46
36 U kuwó dini ghi ngê Yesu, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii, ghi ngmê lee dniye, u pi Nketsemane. Yesu ngê yepê, Al꞉ii dmyinê ya, mwi nîmo ngêpê. 37 Yesu ngê pi pyile kyedekyede mu mwada y꞉i ńuw꞉o too, Pita Sepédi tp꞉oo dê. Yesu u gha dono ngê pyodo, u ghê myedê kee wo. 38 Yi pini pyile knî ye yepê, A nuw꞉o dono ngê ayi chedêchedê nê. Yepê, Al꞉ii dmyinê ya, dpî ngê kêê nangê t꞉oo. Yepê, Dmyinê t꞉âât꞉ââ nê, a l꞉êê dîy꞉o myedmyinê ngêpê. * Njon 12:27 39 Yesu ngê a kuwo too, pee tp꞉oo mwada y꞉i loo, têpê mbêmê kwódokwódombiy꞉e mî dyimê wo, u mî ka doo ngêpê, kwo, M꞉aa. Kwo, Tpile yilî yintómu ṉga u ntââ. Kwo, U ntââ ala dono u mbwaa daanî nda? Kwo, Ngmênê ṉgwépi daanî puwâ. Kwo, K꞉omo tpile ala kópu u ya a nga daa kwo, ngmênê a nga dpî d꞉uu ngi, mu kópu u dîy꞉o a kada nye tóó. * Hipîlu 5:7-8
40 U kuwó dini ghi ngê Yesu yedê diyé wo, apê, A p꞉uu ndiye pyu yoo mu dpî té. Pita ka kwo, Lukwe dîy꞉o doo u ntââ, dye ghi dêêkwédi ntênê daanmyi ya? Kwo, Lukwe dîy꞉o a l꞉êê dîy꞉o dp꞉ee ngêpê té. 41 Yesu ngê yepê, Mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê vyuwo, dpodombiy꞉e dmyinê ngêpê, pi ngê dpodombiy꞉e kêdangê tókó nmyo, dono nmye daapêdê nî we. Yepê, K꞉omo tpile kópu mb꞉aa nmye tpapê tumo, ngmênê nmyi tókótókó têdê wanmyi dêê dmi. * Hipîlu 4:15
42 Myombó Yesu ngêpê têdê mê loo, u mî ka kwo, M꞉aa. Kwo, Kîd꞉a w꞉ee. Kwo, Dono mbwaa daanî nda knomomê, ye yoo angênté wanî ngee. Kwo, Yi dono mbwaa u wépi daanî puwâ, ṉ́yóó ṉuw꞉o u pono n꞉aa vyápê. 43 U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu pyile knî ye mê diyé wo, apê, Mu dpî té. Dpî vyîlê ngê dyaa ye chedê ngê.
44 Pyolombó Yesu modoon꞉aa ngêpê. Mwiyémwiyé ntee doo ngêpê, yinté modoon꞉aa ngêpê. * 2 Kódin 12:8 45 U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yedê diyé wo, yepê, Mwo anmyi dpî té? Yepê, Angênté, dmyongê nyaa dniye? Yepê, Munto. Yepê, Ala u dye ghi. Yepê, Pi dono knî y꞉oo ala ngwo a mgîmîmgîmî nê. 46 Yepê, A pii dmyeno. Yepê, Paa ala. Yepê, Óó! Yepê, A kwódo ngê pini n꞉ii dê ghê, yepê, ka pwiyé knî.
Yesu u ngwo mgîmî ngópu
Mak 14:43-50; Luukî 22:47-53; Njon 18:1-11
47 Yesu ngê danêmbum ghêlî daa chedê ngê, wod꞉oo lede yoo taa dniye, Njudas yi kada doo kwo, pini n꞉ii Yesu p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó knî yi vy꞉o pwii wo, Yesu yinê dóó. Yi lede knî y꞉oo kaa taa ńuw꞉o tumo. Yi yéli Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo dy꞉ââ tumo, yepê, Yesu nyinê mgîmî yó. 48 Maa p꞉uu Njudas ngê yepê, Pini n꞉ii nînê chipéchipé, yepê, yi pini yi vyîlo. Yepê, Dpî mgîmî yó.
49 Dini ghi n꞉ii ngê taa dniye, Njudas Yesu ka loo, kwo, Mw꞉ââkó Mââwe. Njudas ngê Nju tpémi yi chipéchipé ngê Yesu u ngwo a chipé ngê, ń꞉uu Yesu kpââ pee p꞉uu dyîngo. 50 Yesu ngê kwo, Kópuni u pyinê cha ngmêê, d꞉uu ngi. Wod꞉oo lede knî y꞉oo Yesu dpodombiy꞉e mgîmî ngópu. 51 Yesu p꞉uu ndiye pyu ngmê ngê u yi doo kwo, Lede yoo nî vya té, wod꞉oo u taa a ngêêdî, lede ngmê mbwámê pêdê châpwo, ngmênê kn꞉aadi ngê, ngwene ngmê ngópu. Yi lede kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini u dpodo pyu ngmê. 52 Wod꞉oo Yesu ngê kwo, Ṉ́aa u dópo mênê mê kédi. Kwo, N꞉ii ngê taa ngê l꞉êê dpî dóó, yi l꞉êê têdê dpî pw꞉onu. 53 Kwo, Ḻama daa tóó M꞉aa ka wodî vyi, ye enjel yilî tp꞉oo témi tap a ka pêdê dy꞉ââ, paan꞉aa ngee nmo. 54 Kwo, Yi enjel yoo wodî dmy꞉ee té, ye ala yéli y꞉oo angênté paa mgîmî nê, kópuni puku yedê a tóó angênté myepaa ntiye ngmê. 55 Yesu ngê yi lede knî ye yepê, D꞉aa l꞉êê pyu ngmê. Yepê, Lukwe dîy꞉o kaa taa kêlê a ka dmyinê lee dmi. Yepê, Wo yilî yi k꞉oo Chóó Lémi u ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo nmyi vy꞉o kînoo a kwo, y꞉i nîmon꞉aa dêêpî. Yepê, Lukwe dîy꞉o y꞉i dpîp꞉e mgîmî noo. 56 Yepê, Ngmênê alanté dmye mgîmî nê, mu kópu u dîy꞉o kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu knî y꞉oo wunê a d꞉êê tumo, doo u ntââ daapîdmye kn꞉aadi ngmê.
Yi ngwo Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo Yesu a kuwo ngópu, mbêpê dniye.
Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Yesu u ngwo kóté kalê ngópu
Mak 14:53-65; Luukî 22:54-55,63-71; Njon 18:13-14,19-24
57 N꞉ii knî y꞉oo Yesu mgîmî ngópu, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ndîî Kayapas u ngomo k꞉oo ńuw꞉o ngópu. Yi ngomo k꞉oo kada pini yoo, dêêpî pyu yoo yi k꞉ii, mwiyé nipi a wó. 58 Pita ngê Yesu doo yâmuyâmu, tumutumu yi kuwó doo a kwo, daa chono doo a paa. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngomo k꞉oo mî kee wo, Pita yi ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo myimî kee wo, lede knî yi vy꞉o mî yaa wo, apê, Yesu ngê kópuni a d꞉uud꞉uu ngmê, a ngópu paa d꞉uu y꞉e. 59 Yi ngomo k꞉oo Nju tpémi yi kada pini knî y꞉oo Yesu dnyen꞉aa kóté kîgha. U yi y꞉e doo kwo, Yesu kn꞉ââ nmî ché, u ngwo nmî vy꞉a. Pi yilî knî y꞉oo yi chóó yi yipe tee kópu Yesu p꞉uu yilî t꞉ee ngópu, 60 ngmênê pi miyó dê y꞉oo yi kópu ngmidi ngê daa pyódu ngópu, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Nju tpémi ye doo u ntââ ngê pyodo, Yesu daapî ndyîko ngópu. U kuwó dini ghi ngê pi miyó dê y꞉oo kópu mu ngmidi ngmê vyi ngópu, 61 kada pini knî ye yepê, Kî pini ngê ala kópu nmo a vyu, nmopê, Nê u ntââ, Chóó Lémi u ngomo anê pw꞉ono, wo pyile amî lê, u ngwo am꞉aa wó. * Njon 2:19-21 62 Wod꞉oo kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ndîî ghêêdî wo, Yesu ka póó wo, kwo, Kópuni m̱꞉uu dê vyi ngmê, daanyinê vy꞉a? 63 Ngmênê Yesu tumu doo ya. Myombó Yesu ka kwo, Yâpwoni ghê a t꞉a, yi yâpwo ngê a y꞉enê ngi. Kwo, Nmo kidimê k꞉omodanê. Kwo, Pini n꞉ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, Tp꞉oo n꞉ii nmo t꞉âât꞉ââ, kwo, mumdoo nyi vyîlo? * Mát 27:12; Is 53:7 64 Yesu ngê kwo, Ṉ́yóó kîchi vyi. Kwo, Mu dini ghi ngê wanmyi m꞉uu nê, wanmyi vyi ngmê, anye, Kî Chóó Lémi u Pi Ndêndê. Anye, U pi ndîî ngê dê pyódu, Chóó Lémi u che p꞉ââ pee ngê dê pyódu, nkalî too pee dmi mbêmê muyedê pwiyé knî. * Mát 24:30; Dan 7:13 65 Yesu ngê yi kópu dini ghi n꞉ii ngê u kwo vyu, kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê chóó u mbwo kpîdî a chópu, yi mââwe knî ye yepê, Kî pini u châpwo pyu u yi nmo daamu a kwo. Yepê, Chóóchóó kêdê ndyîko. Yepê, Ala kópu nmo dê vyi, Chóó Lémi u d꞉aa anê kââdî. 66 Yepê, Nmyi nuw꞉o dmi angênté a tóó? Kada pini yintómu knî y꞉oo kwo, Chóó u pye dê yé. Kwo, Vya koo, pw꞉oo we, daadî ya. * Lev 24:16; Njon 19:7
67 U kuwó dini ghi ngê kêpa dnye tpyîpwi, kîlî myednye kpakakpaka, * Is 53:5 68 dnye nkwitinkwiti, kpîdî pee ngê ngwolo dê wópu dumo, u nkwo dnye vyee, kópu, N꞉aa dê vya ngi? Kópu, Chi dîpî. Kópu, W꞉ii Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê, ye pini n꞉ii ngê dê vya ngi, u pi nmo pîchi vyi. Kwo, Lukwe dîy꞉o nangê Chóó Lémi ngê a ngmidi nyoo.
Pita ngê Yesu u ngwo a wópu ngê
Mak 14:66-72; Luukî 22:56-62; Njon 18:15-18,25-27
69 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu dnye kóté kîgha, yi ngwo Pita yi ngomo mbwa kalê ngmê k꞉oo doo ya. Dpodo módó ngmê u kwo a loo, kwo, Nyi ngmê, Yesu Nkálili pi p꞉uu nye ya yédi. 70 Ngmênê Pita ngê yoo yi ngîma u kwo a wópu ngê, kwo, Ye kópu d꞉oo w꞉ee ngê. 71 Wod꞉oo Pita pywuwópywuwó têdê u nkîgh꞉ê doon꞉aa kwo. Dpodo módó m꞉uu ngê y꞉i mye módu, pi knî ye yepê, Kî pini Yesu Nasalet pi p꞉uu kîdoo ya. 72 Myombó Pita ngê mêdê wópu ngê, ye kpaa wo, yepê, Ye pini daa a lama pini. 73 Daa ndîî dye ghi yimî loo, yi yéli Pita ka knî m꞉uu loo, kwo, Nye k꞉omodanê. Kwo, Nyi yi pini p꞉uu ndiye pyu ngmê. Kwo, Ṉye kînga dpî mya. Kwo, Dpî wee mu ngmidi, Nkálili Wee. 74 Wod꞉oo Pita ye mê kpaa wo, yepê, Ye pini daa a lama pini. Vyîlo yi dini ghi ngê kêmkêm ngmê ka wo, 75 wod꞉oo Pita ngê Yesu u kópu mî nuw꞉o kwólu, apê, Yesu ngê a ka moda vyi, Kêmkêm ghêlî k꞉ii daawa kââ, pyolo nyinê wópuwópu nê. Wod꞉oo Pita u gha d꞉ud꞉umbiy꞉e dyênê wo, kuwa pwii wo, y꞉i doon꞉aa mbê.

*26:27: Ex 24:8; Jer 31:31-34; 1 Kódin 10:16; Hipîlu 9:20

*26:38: Njon 12:27

*26:39: Hipîlu 5:7-8

*26:41: Hipîlu 4:15

*26:44: 2 Kódin 12:8

*26:61: Njon 2:19-21

*26:63: Mát 27:12; Is 53:7

*26:64: Mát 24:30; Dan 7:13

*26:66: Lev 24:16; Njon 19:7

*26:67: Is 53:5