2
Yesu ngê u knêyómu ya pyu u ngwo pyi ngê
Mátiyu 9:1-8; Luukî 5:17-26
Wo miyó pyile mî loo, Yesu p꞉uu Kîpêêniyêm u ngwo mêdê diyé dniye. Pi knî yi lama yi yaa wo, apê, Yesu p꞉o a tóó. Pi yintómu u kwo a lee dniye, ngomo a nt꞉ee ngópu, pi kuwa mî ghay wo. Yesu ngê chóó u p꞉êê kópu dyuu ye doo tpapê dé. Yesu ka mbii pyu ngma a ńuw꞉o ngópu, kpâlî dê ntóó dê. Ngmîtédmi mbêmê a yé ngópu, pi páádi knî y꞉oo dnyinê ngópu. Doo u ntââ yi pini Yesu ka daapê ńuw꞉o ngópu, mu kópu u dîy꞉o pi knî y꞉oo maa nkoko ngópu. Yi pini páádi knî y꞉oo yi ngomo pywápê ngmê pw꞉ono adî ńuw꞉o ngmê, Yesu kwéli doo a ya, ngomo pw꞉ono puu y꞉i ngmêmînê t꞉ee ngópu. Ngomo pw꞉ono têpê a wéli ngópu, puu y꞉i ngmêmînê t꞉ee ngópu, yi pini yedê ngê y꞉i ghîpî ngópu, u ngmîtédmi mbêmê doo ya. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê m꞉uu too, a w꞉ee ngê, apê, N꞉ii knî y꞉oo kî pini a ka da ńuw꞉o ngmê, ndêndê ngê a ka wunê kêlîmî té. Yesu ngê yi pini ka kwo, A tp꞉ee. Kwo, Ṉono yilî yintómu dî chedê, Chóó Lémi ngê mêdaawa kpada ngi. * Luukî 7:48 6-7 Nju tpémi yi dêêpî pyu yoo y꞉i ngmêdoo kwo, yi kópu yi ny꞉ee ngópu, yi gha vy꞉o a vyi ngópu, apê, Kî pini ngê lukwe dîy꞉o yi kópu dê vyi? Apê, U yi u ngwo a kwo, Chóó Lémi u d꞉aa nê kââdî. Apê, Chóó Lémi mu ngmidi ngê yinê wa vyi, awo, Ṉono yilî dî chedê. Apê, Doo u ntââ, pi ngmê ngê yinté kópu d꞉uudpî vyi. * Is 43:25; 1 Njon 1:9 Kópuni tumu dnye nuw꞉onuw꞉o dé, Yesu ngê a w꞉ee too, yepê, Lukwe dîy꞉o yenté nmye nuu mbumu té? 9-11 Yepê, Nê Chóó Lémi u Pi Ndêndê, u ntââ ngê yinê a pyódu noo, u ntââ dyámê mbêmê pi ka wanî vyi, Ṉono yilî dî chedê, Chóó Lémi ngê ṉono yilî u kuwó dê kéé té, mêdaawa a ngî té. Yepê, K꞉omo tpile a kópu ka módó daanmyi kêlîmî mbê dmi, ngmênê kópuni kî kpâlî ntóó ngê n꞉aa d꞉uud꞉uu, a kópu ka u ngwo nmye kêlîmî té. Wod꞉oo Yesu ngê yi kpâlî ntóó ka kwo, Gh꞉êêdé, ṉgmîtédmi a ngini, p꞉o lili. 12 Wod꞉oo yi pini ghêêdî wo, u ngmîtédmi a ngêêdî, pi yintómu yi ngópu mî pwii wo. Pi yintómu ngwéti dniye, Chóó Lémi chaa kalê ngópu, noko yepê, Kînté kópu pi doongmê módu. * Mát 9:33
Yesu ngê Lipi u ngwo ngmidi ngê
Mátiyu 9:9-13; Luukî 5:27-32
13 Yesu p꞉uu Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh꞉ê mê diyé dniye. Pi yilî yintómu u kwo a lee dniye, y꞉i doon꞉aa ndiye kîgha dé. 14 Dini ghi n꞉ii ngê kada a y꞉ee ngópu, maa p꞉uu tákisi ngêêpî pyu ngmê m꞉uu ngópu, u pi Lipi, Alîpayas tp꞉oo. Yi pini ndapî ngêêpî ngomo ghi k꞉oo doo ya. Yesu ngê kwo, A ngm꞉êê nédi. Wod꞉oo ghêêdî wo, Yesu u kuwó ghê wo. 15 U kuwó dini ghi ngê u ngomo k꞉oo kee dniye, Yesu, p꞉uu ndiye pyu yoo, tákisi ngêêpî pyu yoo, kn꞉aadi te pyu yoo mye yi k꞉ii. Yinté pini mê yilî Yesu p꞉uu dnye ya. Nipi dnye kmaapî, yi ngomo k꞉oo. 16 Dêêpî pyu yoo n꞉ii dé Pádisi yoo yi vy꞉o dnye kwo, y꞉i knî ngmê ta. Apê, Yesu kn꞉aadi te pyu yoo yi k꞉ii mu kmaapî té. Yi tpóknî Yesu p꞉uu ndiye pyu knî ye póó dniye, yepê, Lukwe dîy꞉o nmyi kada pini kn꞉aadi te pyu yoo tákisi ngêêpî pyu yoo yi k꞉ii a kmaapî té? * Mát 11:19; Luukî 15:1-2 17 Yesu ngê yi kópu yi nyongo, yepê, N꞉ii mb꞉aamb꞉aa dé, yi yéli ye kpeede d꞉uudpî nî. Yepê, Kpeede mbii pyu knî ye dpî lê. Yepê, Yélini yinê ye, Nmo mb꞉aamb꞉aa dé, daa yi yéli yi dîy꞉o al꞉ii nê loo, yepê, ngmênê kn꞉aadi te pyu yoo yi dîy꞉o nê loo. * Luukî 19:10; 1 Tim 1:15
Nté kpîpîkpîpî u danêmbum
Mátiyu 9:14-17; Luukî 5:33-39
18 Wo ngmê knî yi k꞉oo Pádisi knî y꞉oo nté dnyimo kpîpîkpîpî. Chóó Lémi ka dpodombiy꞉e u ngwo dnyimo ngêpê. Yi wéni knî ngmê ngê, Njon p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi kópu myednyimo d꞉uud꞉uu, nté myednyimo kpîpîkpîpî. Yi wéni ngmê ngê pi knî Yesu ka ngma a loo, u kwo póó dniye, kwo, Lukwe dîy꞉o Pádisi knî y꞉oo nté dê kpîpî ngmê, kwo, Njon p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo nté mya kpîpî ngmê, kwo, ngmênê m̱꞉uu ndiye pyu knî ye nté chuu kwódu ngê? 19 Yesu ngê yepê, Wéni n꞉ii ngê pi cha dpî yéé knî, pi ngê nté pi ka d꞉uudpî kwódu. Yepê, A p꞉uu ndiye pyu yoo yi k꞉ii nmî gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê a pyede, doo u ntââ nté ye daanî kwódu. Yepê, Wéni n꞉ii ngê pi dpî pw꞉onu, u yoo yi gha dmi dono ngê dpî pyódu, dye ghi knî ngmê ngê nté dpî kpîpî ngmê. 20 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê a p꞉uu ndiye pyu yoo yi vy꞉o mêdaanî kwo, yi ngwo yi gha dmi yinté dono ngê wa pyódu. Yepê, Yi wéni ngê yi chóó nté wa kpîpî ngmê.
21 Yepê, Kópu kamî ngma atéd꞉a ńuw꞉o, nmyi l꞉êê ghi mbwee dmi daa kópu kamî yi pee dé. Mgongo ye ngmê kwólu, yepê, N꞉ii u kpîdî mbwee dpo chópu, doo u ntââ kpîdî pee kamî daawa pwila, kpîdî mbwee p꞉uu daawa t꞉oo. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê ayi ghodo, kpîdî pee kamî dêêkwédi ngê wa a pyódu, kpîdî mbwee d꞉ud꞉umbiy꞉e wa a chópu. Yepê, Kpîdî pee kamî, kpîdî pee mbwee daa numo yi pee dê, myenté l꞉êê ghi mbwee a kópu kamî daa numo yi pee dê. * 1 Kódin 10:21; 2 Kódin 6:16
22 Yepê, Wain kamî nmye ngmêd꞉a ńuw꞉o, doo u ntââ u yiyé têdê mbwee knî yi k꞉oo daanî yé, wa dyênê té, mbwódo amî d꞉ii. Yepê, U ntââ kamîni knî yi k꞉oo n꞉aa yiyé, daawa dyênê té. Yepê, Nmyi l꞉êê ghi mbwee dmi yi dye ghi machedê. Yepê, Nté kpîpîkpîpî mêdaa ndîî kópu. Yepê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a p꞉uu ndiye pyu knî ye nté daanî kwódu.
Yesu ngê lîme wo p꞉uu kópuni vyu
Mátiyu 12:1-8; Luukî 6:1-5
23 Lîme wo ngmê ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii witi yâpwo têdê dnyen꞉aa paa. P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo witi w꞉uu mtyé dnya a ngêêpî dé, yi kêê yedê dnye vyuw꞉avyuw꞉a dé, too pee dnye wupî dé, w꞉uu u nkwo dnye pîpî dé. Daa dpodo ndîî yidnye dódó, ngmênê Pádisi knî ye yinê ye dnye dpodo, * Deut 23:25 24 Yesu ka kwo, Lukwe dîy꞉o m̱꞉uu ndiye pyu yoo nmî lîme wo ngê a dpodo té? 25 Yesu ngê yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Dépidi u yoo knî yi k꞉ii mudnya a dómudómu, kópuni yi ngwo a d꞉uu ngópu, angênté, yi kópu dp꞉eengê kp꞉aa ngópu? Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê Apiyata kpêê yiyé pyu yoo yi kada pini ngê doo a ya, Dépidi ngê Sóól u ngwo a kuwo ngê, u yoo knî yi k꞉ii mbêpê dniye, nté daa ńuw꞉o ngópu. Yepê, Dómu ngê pî ngee too, * 1 Sam 21:1-6 26 wod꞉oo Dépidi Chóó Lémi u wónu ngomo k꞉oo kee wo, yâpwo mbîdédi knî ngma a ngêêdî, u lede knî yi k꞉ii ma tumo. Yepê, Yinté mbîdédi kpêê yiyé pyu knî y꞉oo y꞉oo dnyimo pîpî dé, doo u ntââ kn꞉aa pini ngê daapî ma too. 27-28 Yepê, Ngmênê Dépidi ka pi ngê yey ngê kêê dêpê t꞉ângo, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, king ngê a pyódu ngê. Yepê, My꞉aanté, yepê, Chóó Lémi ngê myedê ngmidi noo, nê u Pi Ndêndê. Yepê, U l꞉êê dîy꞉o nê u ntââ, lîme wo u dêêpî kópu dyuu nmye n꞉aa tpapê. Yepê, Pádisi yoo. Yepê, Nmyi nuw꞉o dmi alanté, Lîme wo kada a tóó, yoo kuwó a kwo. Yepê, Yinté daa tóó. Yepê, Chóó Lémi ngê lîme wo yó, pi knî yi ghê vyîmî u l꞉êê dîy꞉o, daa lîme wo u l꞉êê dîy꞉o yoo l꞉âmo ngê. * Deut 5:14

*2:5: Luukî 7:48

*2:6-7: Is 43:25; 1 Njon 1:9

*2:12: Mát 9:33

*2:16: Mát 11:19; Luukî 15:1-2

*2:17: Luukî 19:10; 1 Tim 1:15

*2:21: 1 Kódin 10:21; 2 Kódin 6:16

*2:23: Deut 23:25

*2:25: 1 Sam 21:1-6

*2:27-28: Deut 5:14