4
Witi nt꞉ene u mgongo danêmbum
Mátiyu 13:1-9; Luukî 8:4-8
Wo ngmê ngê Yesu Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh꞉ê doon꞉aa ya, pi yilî yintómu y꞉i doon꞉aa ndiye kîgha dé. Pi dêpwo a ya, Yesu ka lee dniye. Yesu ka pi yilî ngê pyodo, apê, A pwo wa a wó, wod꞉oo dinki k꞉oo wo wo, k꞉oo doon꞉aa ya, y꞉i doon꞉aa ndiye kîgha dé. Pi yilî yi kpéni lêê u nkîgh꞉ê dnyen꞉aa kwo, Yesu y꞉i dnyen꞉aa ng꞉aang꞉aa. Ye doo mgongo danêmbum, kópu yilî yi nuwo y꞉i doon꞉aa kîgha.
Yesu ngê mgongo ye ngmê kwólu, yepê, Pi ngmê witi w꞉uu nt꞉ene têdê loo, têpê mwiyé chó, witi w꞉uu y꞉i u nkwo doo dimi dé. Yepê, Witi w꞉uu woni dé maa p꞉uu mî dyimê dniye, ńmê knî y꞉oo mî ma tumo. Yepê, Witi w꞉uu woni dé t꞉aanî mbêmê mî dyimê dniye, têpê mdoo kwéli dêpwo ya. Yepê, Yi witi w꞉uu dé lîmîlîmî ngê pii dniye, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê kââdî ndîî yi kee wo, wod꞉oo pw꞉oo dniye, mu kópu u dîy꞉o yi km꞉êê dmi têpê mênê yimi daa ghêpê dniye. Yepê, Witi w꞉uu woni dé tpyé vy꞉o mî dyimê dniye, y꞉i mî pii dniye, tpyé ngê ma too, yi nt꞉u dmi daa kaa dniye. Yepê, Witi w꞉uu woni dé têpê ghi mb꞉aa mbêmê mî dyimê dniye, y꞉i mî pii dniye, yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê kaa dniye, yepê, knî ngmê yi nkwodo w꞉uu pyoloy꞉a kele, yepê, knî m꞉uu yi nkwodo wonoy꞉a kele, yepê, knî m꞉uu yi nkwodo yonoy꞉a kele. Yepê, Kópuni nmye dî vyi, yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉onuw꞉o.
Kópuni u dîy꞉o Yesu ye doo mgongo
Mátiyu 13:10-17; Luukî 8:9-10
10 Dini ghi n꞉ii ngê yoo ndîî yi p꞉o p꞉o mê loo, Yesu p꞉uu ndiye pyu yoo, u dyépi y꞉a mê miyó knî yi k꞉ii, yi mgongo danêmbum knî yi dîy꞉o u kwo póó dniye. 11-12 Yesu ngê yepê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo tumu kópu ngê doo ya. Yepê, Yi tumu kópu yilî nmye wanî tpapê dé, ngmênê kn꞉aa yéli ye nt꞉u p꞉uu daana a dêêdêê, ye anî mgongo, mu kópu u dîy꞉o kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ngê a d꞉êê ngê, yi yéli y꞉oo yi kópu paa ntiye y꞉e. Yi kópu ala,
U mumu ngê a mumu ngmê,
u nyêmî ngê a nyêmî ngmê,
u wopwe ngê mêdêdê wopwe ngmê.
Wa a w꞉ee ngmê, ye Chóó Lémi ka wa diyé dmi,
yi dono yilî u kuwó wa kéé té, mêdaawa a ngî té. * Is 6:9-10; Njon 12:40; Dpodo 28:26-27; 1 Kódin 2:10
Witi nt꞉ene u mgongo u nt꞉u kópu
Mátiyu 13:18-23; Luukî 8:11-18
13 Yesu ngê yepê, Angênté? Yepê, Yi mgongo danêmbum dmyongê w꞉ee ngópu? Yepê, Ló mgongo ngmanmyinê w꞉ee ngmê? 14 Yepê, Witi w꞉uu pi ngê ntee a dimi too, yepê, Chóó Lémi u kópu pi knî yi ngîma yinté a yiyé tumo. Yepê, Yi kópu pi woni knî yi mênê nt꞉u dpî kaalî, woni knî yi mênê nt꞉u d꞉uudpî kaalî. 15 Yepê, Witi w꞉uu woni knî maa p꞉uu ntee dpî dyimê dmi, ńmê knî y꞉oo ntee dpî ma t꞉oo, yepê, pi woni knî yinté wêdêwêdê dé, yi ngópu dpî kuwo t꞉oo, kópu yi gha vy꞉o d꞉uudpî kee, yi nt꞉u dmi d꞉uudpî kaalî, mu kópu u dîy꞉o Setan ngê yi kópu dpî t꞉âmo té. 16-17 Yepê, Witi w꞉uu woni knî t꞉aanî mbêmê ntee dpî dyimê dmi, w꞉uu dpî pii dmi, lîmî k꞉ii ngê moo pw꞉oo dmi, yepê, pi woni knî yinté dé, dini ghi n꞉ii ngê a kópu dyuu dpî ny꞉ee ngmê, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê dpî pyódu, ngmênê yi kópu daa dye ghi daadîî yi gha vy꞉o a ya yédi. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê kn꞉aa yéli y꞉oo a kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o a yoo adnyi kpakakpaka dé, yepê, yi yéli y꞉oo lîmî k꞉ii wa kpîpî nê. * Kîlosa 2:7 18 Yepê, Witi woo woni knî tpyé ngê ntee dpî ma té, yepê, pi woni knî yinté dé, a kópu dyuu dpî ny꞉ee ngmê, ngmênê dyámê u tpile knî y꞉oo a kópu dyuu yinté dpî ma ngmê. * Mát 19:23-24; 1 Tim 6:9-11 19 Yepê, Yi yéli nté ndapî, tpile yilî yi p꞉uu a nuw꞉o nyédi, a p꞉uu daa nuw꞉o nyédi, yi gha vy꞉o a kópu dyuu nt꞉u d꞉uudpî kaalî. 20 Yepê, Witi woo woni knî têpê mb꞉aa mbêmê yi nt꞉u dmi mb꞉aamb꞉aa ngê ntee dpî kaalî, yepê, pi woni knî yinté dé, a kópu ngê yi gha dmi dpî ntówo té, yi gha vy꞉o nt꞉u yinté mb꞉aamb꞉aa ngê dpî kaalî, woni knî yi mênê pyoloy꞉a dé, woni knî yi mênê wonoy꞉a dé, woni knî yi mênê yonoy꞉a dé.
21 Yesu ngê mgongo ye m꞉uu kwólu, yepê, Dini ghi n꞉ii ngê mgîdî dpo ghay, n꞉ii ngê lam dpo vyuwó, doo u ntââ tpile u pwo k꞉ame daawa kââ, mu kópu u dîy꞉o lukwe ngê mgîdî wa chaa? Yepê, Yi pini ngê lam dpo y꞉oo, ya nkwodo dpî kââ, yoo u ngwo dpî numo m꞉uu. 22 Yesu ngê yepê, Tumu kópu yintómu dîyo wa a pywálî dmi, ngmee u kópu dyuu wamyedê pywálî dmi. 23 Yepê, Yi kópu mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉onuw꞉o.
24 Yesu ngê yepê, A ka ntênê dmyina a ng꞉aa, a kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê dmyina a wopwe, 25 mu kópu u dîy꞉o n꞉ii ngê a kópu dyuu wa a w꞉ee, dîyo knî m꞉uu u kwo wanî y꞉oo. Yepê, N꞉ii ngê a kópu dyuu daawa a w꞉ee, têdêni kópu ayedê w꞉ee, yi kópu l꞉âmo wa a ngee, u nuwo wa a kuwo.
Nté woo u pyidepyide u danêmbum
(Yi dini ghi ngê Nju tpémi yi nuw꞉o ghi dmi alanté doo ya. Noko yepê, Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê pi ngmê wa a ngmidi, yi pini nmî kada adî kwo, Chóó Lémi ngê l꞉êê têdê wa ngee nmo, nmî mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, kn꞉aa dyámê tpémi yintómu nmî maknopwo adnyi ya. Yepê, Yi dini ghi ngê Chóó Lémi ngê chóó ada a y꞉enê nmo.)
26 Yesu Nju tpémi ye doo mgongo, yepê, Chóó Lémi ngê u yoo yi y꞉enê kn꞉ââ lónté wa chaa? Yepê, Yi kópu alanté wa pyódu. Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê pi ngê u nté woo a nt꞉ene ngê, u nté woo dpî ntówo, mo dpo kuwo, yi ntini woo chóó a pyidepyide yédi. 27 Yepê, Yi pini p꞉o dpî lê, kn꞉aa dpodo p꞉uu mêwumê dpodo yédi, mgîdî vy꞉o a dpî yédi, dye ghi yintómu yi ntini woo chóó a pyidepyide yédi. Yepê, Yi pini u lama daa ya yédi, nté woo lónté dpî pyidu. 28 Yepê, Têpê ngê chóó dpî pyidepyide kwolo, pii mwiyé dpî chópu, u kuwó dini ghi ngê nté woo ndââ dpî chaa, u kuwó dini ghi ngê nt꞉u dpî kaalî, yed꞉oo dpî mdo. 29 Yepê, Dini ghi n꞉ii ngê u nté dpî mdo, yed꞉oo dpî ché.
Kwee u mgongo danêmbum
Mátiyu 13:31-32,34; Luukî 13:18-19
30 Yesu ye póó wo, yepê, Chóó Lémi ngê u yoo y꞉enê kn꞉ââ lónté wa chaa? Yepê, Yi kópu p꞉uu lónté anî mgongo? 31-32 Yepê, Kwee ntee dpî k꞉aa, Chóó Lémi u yoo yinté yilî ngê amî pyódu. Yepê, K꞉omo tpile kwee pii tp꞉oo daa ndîî ngê wunê kwo yédi, ngmênê dini ghi n꞉ii ngê yi nkwodo dpî kee, dpî tîpîtîpî mb꞉anê, pywápê ye ya yédi.
33 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu ngê u kópu dyuu pi knî ye doo tpapê, yinté mgongo yilî ye kwólu, u dî doo u ntââ pi knî y꞉oo yi mgongo daapêdê w꞉ee tumo. 34 Dini ghi n꞉ii ngê pi yilî knî ye dpîmo danêmbum, dye ghi yintómu ye dpîmo mgongo. U kuwó dini ghi ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yi mgongo u kakêmê mêdpîmo chámêchámê.
Yesu ngê yópu ndîî u ngwo chedê ngê
Mátiyu 8:23-27; Luukî 8:22-25
35 Yi wéni ntumokwodo, Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Dinki k꞉oo wo dmyeno, kpé lêê mwada pee lee kmêle. 36 Wod꞉oo dinki k꞉oo wo dniye, yoo a kuwo ngópu. Dinki knî m꞉uu loo, Yesu mye ngm꞉êê ngópu. 37 Yópu ndîî ngma a pwaa wo, vyuwó dinki k꞉oo dnyen꞉aa kn꞉êê, daa kêmakêma dinki pî vy꞉êê wo. 38 Yesu dinki kn꞉ââ ghê doo dpî, u piló mbodo knâpwo doo a ya. P꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo u dpî ny꞉ââ ngópu, kwo, Mââwe. Kwo, Ḻama daa tóó ṉga anmî pwopwo té? 39 Yesu a pii wo, yópu ka kwo, Munto. Vyuwó knî ye yepê, Dmyinê nd꞉omo. Wod꞉oo yópu a ngópu, dye ndîî mê kââ. 40 Yesu ngê yepê, Lukwe dîy꞉o nmye nkîngê té? Yepê, Lukwe dîy꞉o a ka dp꞉ee kêlîmî té? 41 Nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye, noko yepê, Kî lónté pini? Noko yepê, Vyuwó yópu y꞉oo u dnye kêdê ny꞉ee ngmê, kîmyaa châpu ngmê.

*4:11-12: Is 6:9-10; Njon 12:40; Dpodo 28:26-27; 1 Kódin 2:10

*4:16-17: Kîlosa 2:7

*4:18: Mát 19:23-24; 1 Tim 6:9-11