6
Yesu u ngwo mb꞉ii ngópu, Nasalet
Mátiyu 13:53-58; Luukî 4:16-30
Yesu kwéli doo ya, yi ghi a kuwo ngê, p꞉aani n꞉ii a kaa wo y꞉i mê diyé wo, Nasalet, p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii. Lîme wo ngê ngêpê ngomo k꞉oo kee dniye, Yesu ngê doo ndiye kîgha dé. Pi y꞉i mê yilî doo ya. Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu yilî ny꞉ee ngópu, ngwéti dniye. Noko yepê, Ala kópu yilî anyi wunê ng꞉êênî? Noko yepê, Nuw꞉o ghi ndîî nanê u kwo a yémî té? Noko yepê, Mbwudu yilî angênté dpî chaa? Noko yepê, Kî daa pi ngmê. Noko yepê, Ngomo wuwó pyu. Noko yepê, Kî Méli tp꞉oo, Njems Njósés Njudas Saimon yi mbwó. Noko yepê, U tîdê yoo al꞉ii myeka kwo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu mb꞉ii ngópu. Yesu ngê yepê, Chóó Lémi u komo kapî pyu kn꞉aa p꞉aani dp꞉uu châpu ngmê, ngmênê u p꞉o tpémi y꞉oo d꞉uudpî châpu ngmê, ngmênêni knî y꞉oo myed꞉uudpî châpu ngmê. Doo u ntââ Yesu ngê mbwudu yilî y꞉i daapî chópu, ngmênê pwopwokopwe knî ngmê yi mbêmê kêê yó, u ngwo pyi too. Yesu ngê u gha vy꞉o apê, Lukwe dîy꞉o kî yéli a ka dêdê kêlîmî té?
Yesu ngê u dyépi y꞉a mê miyó p꞉aani p꞉aani u ngwo dy꞉ââ too
Mátiyu 10:5-15; Luukî 9:1-6
Yesu ngê Nasalet a kuwo ngê, u nkîgh꞉ê p꞉aani n꞉ii dnye ya, yi wee u kwo loo, Chóó Lémi u kópu p꞉uu doon꞉aa ndiye kîgha dé. Wo ngmê ngê p꞉uu ndiye pyu yintómu y꞉a mê miyó a danê ngê, p꞉aani p꞉aani miyó miyó doo dyede. Yepê, U ntââ ngê n꞉aa pyépi nmyo, pi knî y꞉e yi kmêna anmyin꞉aa ngm꞉ii kîgha dé. Yepê, U ntââ nmyi kiyé avy꞉ee ńuw꞉o t꞉oo, ngmênê tpile n꞉aamu ńuw꞉o. Yepê, Nté n꞉aangmê ńuw꞉o, nmyi tpile péé myen꞉aangmê ńuw꞉o, ndapî nmyi mênê myekîngmê kwo. Yepê, Nmyi yi dópo dmi nmyi yiye yi t꞉ee yó, ngmênê nmyi mbwo kpîdî myomoni n꞉aangmê t꞉oo. 10 Yepê, P꞉aani p꞉aani pi miyó miyó dpî lee we. Yepê, P꞉aani n꞉ii pini n꞉ii dê d꞉uu taa knomomê, ngomoni k꞉oo adpî koko, y꞉i dny꞉oo ya, u dî yi p꞉aani mêdny꞉oo a kuwokuwo. 11 Yepê, Pini n꞉ii dê p꞉aani n꞉ii adpîn꞉aa taataa, yi p꞉aani tpémi y꞉oo yi yi dê y꞉e daachoo kwo knomomê, yepê, yi dnye dê daadnyimo nyêmî knomomê, ye yi pini dê y꞉oo yi p꞉aani dny꞉oo a kuwokuwo, yi p꞉aani u têpê yi yi yodo p꞉uu dny꞉oo vyavya. Yepê, Yi p꞉aani tpémi y꞉oo ala kópu u ngwo wa a w꞉ee ngmê, awo, Yinê ye dp꞉oo Nju tpémi, dp꞉oo Chóó Lémi u yoo. * Dpodo 13:51; 18:6
12 Wod꞉oo Yesu p꞉uu ndiye pyu y꞉a mê miyó p꞉aani p꞉aani lee dniye, ala kópu pi knî ye dnyen꞉aa tpapê, yipu, Nmyi dono kópu yilî yintómu kéé tóó. 13 Pi yilî knî y꞉e yi kmêna mî ngm꞉ii kalê tumo, yâpwo wulu mbii pyu yilî yi mbêmê dnyen꞉aa a pipi, u ngwo dnye pyipyi dé. * Njems 5:14
Antipas Helodi ngê Njon Baptist u ngwo vyâ
Mátiyu 14:1-12; Luukî 9:7-9
14 Yesu ngê kópuni doo d꞉uud꞉uu dé, King Antipas Helodi ngê yi kópu yilî nyongo, mu kópu u dîy꞉o Yesu u pi pi yilî yintómu yi lama doo ya, ngmênê Helodi ngê Yesu daangê módu. Pi knî ngmê y꞉oo Yesu p꞉uu apê, Njon Baptist kîmêdê pyidu, wu vyîlo. Apê, Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o mbwudu yilî a chapî ngê. 15 Ngmê knî y꞉oo apê, Ilacha kîmaa t꞉aa, wu vyîlo. Ngmê knî y꞉oo apê, Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê, apê, wunê Chóó Lémi u komo ntee dnyimo a kapî, yinté pini ngmê kîmêdê pyidu, wu vyîlo. 16 Dini ghi n꞉ii ngê King Helodi ngê Yesu u pi nyongo, apê, Njon Baptist. Apê, Mbwámê kînî châpwo, apê, kîmêdê pyidu, wu vyîlo. Ala Njon Baptist u vyee u danêmbum.
17-19 Mwiyémwiyé, Antipas Helodi ngê u mbwó Pilipi u kpâm t꞉âmo ngê, yi pyópu u pi Helodiyas. Yi kópu Njon ngê Antipas ka dpîmo kwódukwódu. Yi kwódu yé u l꞉êê dîy꞉o yi pyópu ka Njon u ngwo diya wo, yed꞉oo Antipas ka u ngwo vyu, kwo, Njon vya ngi. Antipas ngê Njon mbwa k꞉oo adî knî, ngmênê ghêlî daa vyâ. 20 Antipas Njon ka dpîmo nkîngê, mu kópu u dîy꞉o u lama dpîmo ya, Njon pi mb꞉aa, ndêndê ngê Chóó Lémi u nuu u pi. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, pi knî ye kwódu ngê, yepê, Njon nangê vy꞉a. Wo knî ngmê ngê u lede knî ye dpîmo tpapê, yipu, Njon nga a pwiyé we, u kópu dyuu ngmên꞉aa nyêm. K꞉omo tpile Njon u kópu knî yi l꞉êê dîy꞉o Antipas u gha l꞉âmo dpîmo a ngêpw꞉angêpw꞉a, ngmênê u yi u ngwo dpîmo kwo, Njon a ka choon꞉aa dêêpî.
21 Antipas Helodi u taataa u wo dini ghi n꞉ii ngê dyimê wo, chóó u l꞉êê dîy꞉o naa ndîî ngmê kpo, mââwe ndîî yoo a danê ngê, mââwe ndîî dêpwo a ya, Nkálili. 22 Yi nááli têdê Helodiyas tp꞉oo módó doo ndens, kwodo mb꞉aa. Yi kwodo ngê yi nááli têdê mââwe yoo a pwaa too, wod꞉oo Antipas ngê kwo, Lukwe u yi ṉga ngma a kwo? Kwo, K꞉omo tpile lukwe u pi ngmênye tpapê, u ntââ ṉga nînê kuwo. Kwo, Ntémwi u pi a ka nye tpapê, yi ntémwi ṉga nînê kuwo. 23 Kwo, Daanî dóó ngi, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê wunê y꞉enê nê. 24 Wod꞉oo yi kwodo adî lê, u pye ka ad꞉uu póó, kwo, King ka lukwe ngmanî dmyinê? U pye ngê kwo, Njon mbodo yu dmy꞉ee ngi. 25 Wod꞉oo yi kwodo mbêpêmbêpê ngê mê diyé wo, king ka kwo, Njon mbodo ala ngwo nmoko yedê a ka a ki. 26 Wod꞉oo king u gha dono ngê pyodo, ngmênê doo u ntââ wépi daapî puwâ, mu kópu u dîy꞉o yi kópu pi yilî yi ngîma vyu, mye kpaa wo. 27 Wod꞉oo lede ngmê dy꞉ââ ngê, kwo, Njon mbwámê nyinê chepwe, kwo, mbodo dpo ńuw꞉e. Wod꞉oo yi lede mbwa mî k꞉oo kee wo, Njon mbwámê mînê châpwo, 28 mbodo nmoko yedê a kââ, ada ńuw꞉o, yi kwodo ka mî y꞉ângo, wod꞉oo yi kwodo ngê u pye ka u nkwo mî y꞉ângo. Helodiyas u gha u ngwo mî pyodo.
29 Njon p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, lee dniye, Njon ntóó mînê ngî ngópu, kpomo u mênê mî kmênê ngópu.
Yesu ngê pi limo yono yono y꞉a u ngwo mbono ngê
Mátiyu 14:13-21; Luukî 9:10-17; Njon 6:1-14
30 Yesu u dyépi yoo Yesu ka mê diyé dniye, kópuni mî d꞉uu tumo u kwo mînê nté tumo. Pi knî yi lama kópuni dnyen꞉aa kîgha dé, u kwo myedê nté tumo.
31 Yi dini ghi ngê Yesu u nkîgh꞉ê pi dêpwo ghêdê, a yina ngópu, doo u ntââ kmaapî u dye ghi dêpwo ya, mu kópu u dîy꞉o yoo mudoo a lîwe, Yesu u pyinê dnya a ng꞉uu, yi pyipyi u l꞉êê dîy꞉o. Wod꞉oo Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Ghi mb꞉aa ngmênyinê pyw꞉ee koo, pi kwéli daa m꞉ii, ghê y꞉i nye vy꞉êê koo. 32 Wod꞉oo dinki k꞉oo wo dniye, kada a y꞉ee ngópu, pi kwéli dêpwo a m꞉ii, y꞉i lee dniye. 33 Ngmênê pi yilî y꞉oo m꞉uu tumo, mya tumo, yi p꞉aa a kuwo tumo, yélî maa kalê ngópu, dinki kwéli doon꞉aa koko, yoo y꞉i mwiyé mî ta.
34 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu dinki k꞉oo a ghay wo, yoo ndîî yi módu, u kwo ch꞉anê dniye, mu kópu u dîy꞉o apê, Na a ka sipi w꞉uu n꞉ii yi y꞉eey꞉ee pyu daa tóó, pi ye daa vyuwo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o daa kópu ngmidi yi lama doo kîgha. 35-36 Dini ghi n꞉ii ngê kââdî doo wupwo, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo kwo, Wunê kââdî kînga dê ghîî, kwo, p꞉aa al꞉ii daa tóó, kwo, kî yéli dy꞉ââ té, ala wee u kwo p꞉aani p꞉aani dny꞉oon꞉aa nté pywupwi. 37 Yesu ngê yepê, Nmyi chóó nté pee knî ye ngmê y꞉ee yó. Kwo, Doo u ntââ. Kwo, Yi ntoo ndapî nmî ngópu daa tóó. 38 Yesu ngê yepê, Mbîdédi yémi nmyi ngópu a kwo? Yepê, Lee dmyeno, nyinê kp꞉aa yó. Dini ghi n꞉ii ngê mênê kp꞉aa ngópu, kwo, Mbîdédi limi, te miyó.
39 Wod꞉oo Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Pi yêê yó, yoo yoo a pyódu yó, mbiye mbêmê mbwódo yaa dniye. 40 Wod꞉oo yoo chámê ngópu, yoo yoo a pyidu ngópu, yoo ngmê limoy꞉a, yoo ngmê yonoy꞉a, yinté mbwódo yaa dniye. 41 Yesu ngê Mbîdédi limi knî a ngî too, te dê myedê ngî doo, mbóó p꞉uu vyu wo, Chóó Lémi yi l꞉êê dîy꞉o kwuno ngê, mbîdédi pwaa too, p꞉uu ndiye pyu knî ye y꞉ee too, pi knî ye u nkwo y꞉ee tumo. Te dê mye pwaa doo, mbîdédi u ch꞉êê kê dumo. 42 Pi yintómu doo kmaapî, yi ghê dmi a kee wo. 43 Nté kmono n꞉ii mî kê wo, Yesu p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo péé y꞉a mê miyó mê ntówo ngópu. 44 Yélini doo kmaapî yintómu limo yono yono y꞉a. Mââ yoo yi mo yedê kp꞉aa tumo.
Yesu kpé mbêmê u ngwo doo paa
Mátiyu 14:22-33; Njon 6:15-21
45 Kmaapî u kuwó dini ghi ngê Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye yepê, Dinki k꞉oo wo dmyeno, yepê, Mbetîsaida mwada kpéni lêê pee a kada dmyinê kwo. Yepê, Yoo yi p꞉o p꞉o n꞉aa dyede té. 46 Yi kuwó yoo yi p꞉o yi p꞉o dy꞉ââ too, mbu mbêmê kee wo, y꞉i doon꞉aa ngêpê. 47 Dini ghi n꞉ii ngê mgîdî doo a ghayghay, dinki kpé lêê ńuknîńuknî u kwo doon꞉aa mbêpê, Yesu yélî p꞉uu u mo doo a ya. 48 Yi vyu wo, apê, Dinki ngê dono mînê pyw꞉êmî, mu kópu u dîy꞉o kêpa yópu ngê ye a ghê wo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê mw꞉aamw꞉aa yi kêlî ghi a kuwo ngê, kpé mbêmê paa kn꞉ââ chópu, p꞉uu ndiye pyu knî ye doo lêpî. 49 Yi kêma chono mî m꞉uu ngópu, apê, Kpé mbêmê lukwe kîyedê pwiyé knî? Apê, Kmêna? Apê, Mbwee? Ghê yi mênê ghîpé wo, nkîngê ngê y꞉ay꞉a pwiyé dniye. 50 Yintómu yi m꞉uu ngópu. Yesu ngê yepê, Namê nkîngê. Yepê, Ala nê. 51 Wod꞉oo dinki k꞉oo ye wo wo, yi ngwo yópu mêdê ngópu. Yi kópu p꞉uu ndiye pyu yoo yi nyepênyepê u kópu ngê pyodo. 52 K꞉omo tpile yoo ndîî, nté têdê, Yesu ngê yoo u ngwo mbono ngê, ngmênê p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo myedêpê w꞉ee ngópu, pini n꞉ii ngê tpile yintómu l꞉âmo ngê, yi pini yi vy꞉o doo kwo. Doo u ntââ, daa pêdê w꞉ee ngópu.
Yesu ngê pwopwokopwe u ngwo doo pyipyi dé, Nkenesadet
Mátiyu 14:34-36
53-54 Dini ghi n꞉ii ngê kpé lêê ngmêê ngópu, Nkenesadet mî tee dniye, dinki lyoko a kuwo ngópu, wod꞉oo pi knî y꞉oo Yesu adî mya ngmê. 55-56 Dini ghi n꞉ii ngê Yesu mya ngópu, mbêpê dmi a pwaa ngópu, p꞉aani p꞉aani lee dniye, mdoo ńuw꞉o ngópu, wod꞉oo pwopwokopwe Yesu ka a ńuw꞉o tumo. Yesu p꞉o p꞉o kwéli dpîmo lêpî, yi pwopwokopwe dnyimo dnyinêdnyinê dé, Yesu ka dnyimo ńeńe dé, yi ngmîtédmi mbêmê kââ puu ghê dnyimon꞉aa yiyé dé. Yesu ka dnye nkêpê, kópu, K꞉omo tpile mbii pyu woni knî yi pwo ṉgêê dê daanyi yé dê, ngmênê u ntââ ṉgmîdî kwódo p꞉uu kêê a yiyé ngmê, yed꞉oo a pyiyépyiyé té. N꞉ii knî y꞉oo Yesu u kpîdî kwódo p꞉uu kêê a t꞉ee ngópu, yintómu pyiyé dniye.

*6:11: Dpodo 13:51; 18:6

*6:13: Njems 5:14