3 Yohanis
1
Yohanis buka susuran
Toranoo Gayus fo au suen tebe-tebe. Hara masodak numa au mai, Yohanis, mana dadi malangga saranik. Nedenuk kara Tutuin 19:29; Roma 16:23; 1 Korentus 1:14
Au oke-hule fo Lamatuak nanea o, mita fo o ao-inam sodak, ma o dalem sofek no mole-damek. Hambu toranook ketuk mai tui au rae, o tungga makandoo Manetualain eno-dala masoda ndoon. Au amanene ala naa, boe ma au daleng namahoko sudi selik kana. Au amahoko lenak bali neu amanene rae, au anang nggara leo-laꞌo tungga eno-dala ndoos.
Yohanis koa Gayus, nahuu ana nakalaꞌok ue-osa no neulauk
Toranoo susuek! O makalalaꞌok Manetualain ue-osan no neulauk ena, neu o simbok no neulauk toranook kara fo mana rakalalaꞌok Karistus ue-osan ndule basan. Leo mae o bei ta malela sara oo, tehuu o simbok kasa no neulauk boe. Hatahori mana fali maik kara ena, tui hatahori saranik marai iar rae, o simbok kasa no neulauk ma sue sara. Hatematak ia au oke fo o tulun makandoo hatahori matak leo naak kara, huu naa ndia tao namahoko Manetualain dalen. Ara soa laꞌok ndule basa mamanak fo ranori hatahorir laꞌe-neu Yesus Karistus. Tehuu ara ta simbo doi-souk hata-hata numa hatahori ta kamaherek kara mai. Dadi memak nandaa, mete ma ita ndia muste doi-sou sara. No dalak naa, ita takalalaꞌok Lamatuak ue-osan sama-sama to sara.
Diotrefes, mana tao mue-anggik
Fai bakahulun au haitua susurak ena fee saranik manai o mamanam, tehuu Diotrefes soꞌuk aon sama leo malanggan. Ma ana ta nau nenene au. 10 Dadi mete ma au uni naa neti, neu ko au buka no ledo-ledo laꞌe-neu hata fo ana taok. Huu ana kokolak pepeko-leleko, fo nae nakatutudak ita. Lena-lenak bali, ana timba heni Lamatuak hatahorin nara mana reni naa reu. Basa boe ma ana dunggu-mbau toranook kara marai naar, fo boso simbok hatahorir raa. Mete ma hambu ketuk rae simbok kasa, ana kaꞌi sara. Ma ana bingga kalua heni hatahori mana simbo toranook kara raa ruma saranik kara mai.
Demetrius nakalalaꞌok Lamatuak ue-osan no neulauk
11 Toranoo susuek! O muste haꞌi netuduk numa hatahori mana tao hata fo neulauk mai. Boso haꞌi netuduk numa hatahori mana tao hata fo manggarauk mai. Huu Manetualain hatahorin nara ndia hatahori mana tao hata fo neulauk. Tehuu hatahori mana tao hata fo manggarauk, ta nalela Manetualain.
12 Haꞌi netuduk leo Demetrius. Basa hatahorir koan, nahuu ana tungga Manetualain eno-dala masoda ndoon. Au oo koan boe, ma o bubuluk au ta kokola bafa rouk.
Yohanis nateꞌe susuran
13 Bei hambu dedeꞌak laen noꞌun seli bali, fo au ae kokolak ua o, tehuu au ta nau surak kasa nesik susurak. 14 Huu au amahena ta dook ka bali te ita tatonggo, fo ita dua ngga bisa kokolak tasare matak.
15 Baꞌu kada naa dei. Toranook kara marai iar haitua hara masodak. Tulun haitua au hara masodang fee toranoo esa-esak marai naa, esa-esak no naden.
Soda-molek,
Yohanis

1:1 Nedenuk kara Tutuin 19:29; Roma 16:23; 1 Korentus 1:14