^
1 Korinti
Pauloŋe Korinti kapi ambolipŋe yeŋgât nâŋgâm Anitâ mepaeop.
Korinti lohimbiŋe yeŋahâlâk naŋgaŋgiŋetâ yahalop.
Kiristoŋe sârerenenekmâ kawenenŋan kinmu kuŋetâ muop.
Kiristohât den pat nâŋgâŋetâ hâi hâiŋe otmap sâm den heweweŋâk kâsikum yiŋgiminiop.
Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwinenŋan kioŋmu Kiristohât den pat nâŋgâmunŋe bulâŋe otmap.
Biwinenŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu tânahom Anitâ hoŋ bawaŋgimain.
Kiristoŋe manmannenŋahât topŋe mem tetewuap.
Kiristoŋe biwinenŋahât topŋe ekmâ sâm hâreningiwuap.
Anitâŋe Paulo aposolo âi sâm waŋmu hoŋ bayiŋgim manop.
Lok âlâŋe otmu dondâ bâleop ya ketetŋetâ manâkgât sâop.
Lohimbiŋe hioŋakmâ den âiân karakminiwi.
Kâwâ konda ki otnom.
Lohimbi miakmâ mansai yakât den
Anitâŋe menenekmu âi girawu mewin ya yawuâk mem yâhânom.
Lohimbi sihan ya yeŋgât den sâop
Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katminiwi.
Pauloŋe aposolo âi yuwu mem manminiop.
Emelâk Isirae lohimbiŋe otŋetâ bâleminiop yawu ki otnom.
Kiristo konok mepaenom.
Korinti yeŋgât imbilipyeŋaŋe somotyeŋe katipguŋet sâop.
Kutdâhât nâŋgâm menduhuakmâ natik yuwu nenom.
Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe mâmâŋe otningimu âi topŋe topŋe mem mansain.
Nen lok topŋe topŋe mansainŋe Kiristohât komot konohâk oain.
Bukulipnenŋe orop biwinenŋaŋe kepeiakmâ konohâk otmu mannom.
Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe nimbilamyeŋe mem purik pilâyiŋgimu den sâwi.
Nenŋe menduhuakmâ Anitâ yet Kiristo mepaeyeleknom yan ewe karaŋginom.
Anitâŋe Kiristo mumuŋambâ mem yahalop.
Anitâŋe mumuŋambâ mem yahatnenekbuap.
Mumuŋambâ yahatnom yan towatnenŋe âlâ tetewuap.
Yerusalem kapi ambolipŋe yeŋgât tewetsenŋe menduhuwi.
Pauloŋe nep tuhuwom sâm nâŋgân nâŋgân kalop.
Den bâiŋe sâop.