2
Kiristohât den pat nâŋgâŋetâ hâi hâiŋe otmap sâm den heweweŋâk kâsikum yiŋgiminiop.
Bukulipne, den sâm aran yukât topŋe nâŋgâŋetâ keterahâkgât ninan hâum sâmune nâŋgâŋet. Nâŋe yeŋgâlen puwâk takawan yan Anitâŋe tihitnenŋe otmâ Yesu Kiristo hâŋgângumu giop yakât den pat ekyongowan. Ekyongowan yan nâŋgâŋetâ hâi hâiŋe otmap sâm heweweŋâk kâsikum yiŋgiminiwan. Me emelâk pepa emetŋan yâhâmune nâŋgân nâŋgân topŋe topŋe kâsikum nihiminiwi ya ki watmâ ekyongomune nâŋgâŋetâ hâi hâiŋe otminiop. Yawu otmâ Yesu Kiristoŋe kawenenŋan kinmu howanân kuŋetâ muop yakât nâŋgâm heŋgeŋguŋetgât biwinaŋe kepeim den pat âlepŋe ya konohâk sâm holaŋmâ ekyongominiwan. Sâp yan den ya girawu sâm ekyongomune nâŋgâŋetâ bulâŋe yeŋgâlen teteâk sâm nâŋgâm biwine ahom niahop. Yawu otmâ lohotŋan ekyongominiwan. 4-5 Ekyongominiwan yan den topŋe topŋe ki sâm biwiyeŋan kioŋminiwan. Yawu gârâmâ Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe mem heweweŋ tuhuyekmu biwiyeŋaŋe Kiristohâlen kepeiwi. Yakât otmâ yeŋgât manmanyeŋe ekmune Anitâhât wâtŋan kinmâ lokgât nâŋgân nâŋgân ya ki watmai yawu oap.
Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwinenŋan kioŋmu Kiristohât den pat nâŋgâmunŋe bulâŋe otmap.
6-8 Nâŋe nâŋgân nâŋgân girawuya watmâ den ekyongomune lohimbi nombotŋaŋe nâŋgâŋetâ keterakmu Kiristohât nâŋgâm tem lâuwaŋgim mansai. Yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Nâŋgân nâŋgân watman yuâmâ lok papatolipnenŋe yeŋgât nâŋgân nâŋgânyeŋambâ ki tetemap. Otmu yakât topŋe gurâ nâŋgâm pâpgum gai. Yâhâ nâŋgâm heŋgeŋguwi mâne Kutdânenŋe Kiristoŋe Anitâ orop dopyetŋe konok oap yakât nâŋgâm ki hâkâŋ otmâ howanân kuŋetâ mumbâp. Lok yawuya gulip otnomai yakât otmâ yâk yeŋgâlen den nâŋgâwe sâm ki ariman. Me lok nâŋgân nâŋgânyeŋe oropŋe menduhuakmâ yu yakât topŋe nâŋgâne sâm alahu gulahu otmai ya yeŋgâlen gurâ ari nâŋgân nâŋgân ya ki meman. Yawu gârâmâ nâŋgân nâŋgân kâsikum yiŋgim gan yukât topŋe yuwu tap. Anitâŋe hân himbim ki kândikyotgop yapâek nâŋgân nâŋgân yu ikŋe biwiŋan tatmâ gaop. Yakât otmâ lohimbi nombotŋaŋe yeŋe nâŋgân nâŋgân watmâ yakât topŋe nâŋgâne sâm hâum pâpgum gawi. Yawu gârâmâ nenŋe Anitâ orop laŋinŋan tatmâ manman kârikŋan mannomgât nâŋgâm ikŋe nâŋgân nâŋgân watmâ Kiristo hâŋgângumu ge yakât topŋe eknongop. Yâhâ Anitâ biwiŋan nâŋgân nâŋgân talop yakât nâŋgâm poropete âlâŋe den kulemguop ya yuwu tap.
“Lohimbiŋe Anitâhâlen biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim manmai ya yeŋgât nâŋgâm manman âlepŋahât pat kuyiŋgimu tap. Manman yakât lok âlâ me âlâ biwiyeŋaŋe nâŋgâm pâpgumai. Me senyeŋan ki tetemu ekmai. Me yakât den pat ki sâŋetâ nâŋgâmai.” Den yawu tap.
10 Yawu gârâmâ Anitâhât biwiŋan den tatmap yakât topŋeâmâ ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe naŋgap. Otmu lok biwinenŋahât topŋe yawuâk naŋgap. Yakât otmâ Anitâŋe yâk hâŋgâŋgumu ge biwinenŋan kioŋmu Kiristohât den pat nâŋgâmunŋe bulâŋe olop. 11 Yakât topŋe nâŋgâŋetâ keterahâkgât lok manmannenŋan hâum sâmune nâŋgâŋet. Lok âlâ me âlâŋe bukulipyeŋe yeŋgât biwiyeŋan den girawu tatmap ya ki nâŋgâmai. Yâhâ lok girawuya yeŋgât biwiyeŋan tatmap ya yeŋahâk nâŋgâmai. Otmu yakât dopŋeâk lok âlâ me âlâŋe Anitâhât biwiŋan den tatmap ya ki nâŋgâmai. Yamâ Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe konohâk nâŋgâmap. 12 Yâhâ nenŋeâmâ lok âlâ me âlâhât biwiyeŋambâ nâŋgân nâŋgân âlâlâ tetemap ya nâŋgâm biwinenŋan ki katmain. Anitâhâlen biwinenŋaŋe kepeim manmâ gain. Yakât otmâ yâkŋe ikŋe eŋgatŋeâk otmâ manman âlepŋahât bulâŋe topŋe topŋe ningimu mansain. Yakât topŋe nâŋgâm heŋgeŋgunehât ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu biwinenŋan kioŋmap. 13 Biwinenŋan kioŋmap yan lokgât nâŋgân nâŋgân ki watmain. Yâhâ yâkât nâŋgân nâŋgân watmâ Anitâhât den bukulipnenŋe kâsikum yiŋgimain. Kâsikum yiŋgimunŋe Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwiyeŋe mem pâroŋ pilâmu nâŋgâŋetâ keterakyiŋgimap. 14 Yâhâ Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe lok nombotŋe biwiyeŋan ki kioŋmâ mâmâŋe otyiŋgimap yaŋeâmâ manman âlepŋe yakât bulâŋe âlâlâ ekŋetâ tâŋât otmu hâkâŋ otmai. 15-16 Yâhâ nenâmâ Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwinenŋan kioŋmâ mâmâŋe otningimu Kiristohât biwiŋan nâŋgân nâŋgân âlâlâ tap yakât ki hâum pâpgumain. Yakât otmâ yu yakât topŋe nâŋgâm heŋgeŋgumain. Yawu gârâmâ lohimbi belângen manmaiŋe topnenŋe hâum pâpgumai. Otmu Anitâhât biwiŋan nâŋgân nâŋgân âlâlâ tap yakât gurâ hâum pâpgumai. Den yan yuŋe emelâk Anitâŋe poropete âlâ den ekumu kulemguop ya miap. Den yamâ yuwu tap.
“Kutdâhât biwiŋan den tatmap ya lok âlâ me âlâŋe yeŋahâk nâŋgânomaihât dop âlâ ki tap. Otmu Anitâmâ nâŋgân nâŋgân amboŋe. Yakât otmâ wuân me wuângât ki âlâ pâpgumap. Yawu gârâmâ lok âlâ me âlâŋe den kâsikum waŋbuapgât gurâ dop ki tap.” Den yawu tap.