5
Kutdânenŋe âwurem gewuap yakât biwi golâek otmâ mannom.
Kutdânenŋe pârâk sânsânâk âwurem ge menenekbuap yan kulem girawu tetemu ekmâ nâŋgânom ya emelâk ekyongomunŋe nâŋgâwi. Yakât otmâ den kâlep ki kulemgum katyiŋgiwom. Kutdânenŋe gewuap yakât den âlâen hâum sâmune nâŋgâŋetâ keterakyiŋgiâk. Kapi ambolipŋe yeŋgât kasalipyeŋaŋe sâp girawuân taka itit kiom tuhuyiŋginomai ya ki ekyongomai. Kapi ambolipŋaŋe “Nen gulip mansain,” sâm otŋetâ yan kasalipyeŋaŋe taka pârâk sânsânâk yongom kiom tuhuyiŋgimai.
Aiop, umatŋe ya kaknenŋan yâhâmap sâm mâtâp ya maŋgunomaihât dop ki tap. Yakât topŋe nâŋgâŋetâ keterahâkgât imbi tepdâ yeŋgâlen hâum sâmune nâŋgâŋet. Imbi tepdâŋe naom mene sâm otmai yan naomŋe hâliliakmâ tatmu hâhiwin nâŋgâm belângen memai. Yakât dopŋeâk umatŋe ya kakyeŋan yâhâmu hâhiwin nâŋgânomai. 4-5 Bukulipne, Kutdâŋe âwurem gewuap yakât emelâk ekyongomunŋe nâŋgâŋetâ haŋ sâyiŋgiop. Yawu gârâmâ yakât topŋahât ki pâpgum mansai. 6-7 Lok nombotŋaŋe biwi pâlâmŋe manmâ to kârikŋe nem hâlim milim otmai. Yawu otmai yakât umatŋe topŋe topŋe kakyeŋan yâhâwuap ya ki nâŋgâmai. Yâhâ yeŋeâmâ mambotbaŋgim biwi golâek mannomai yanâmâ pârâk sânsânâk takamu ki pârâk pilânomai. Otmu biwiyeŋe galemahom yuwu mannomai. Lohimbi belângen manmaiŋe mem bâleyekŋetâ biwiyeŋe gemapgât Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeinomai. Me yeŋe sâm bâleaŋgim hioŋakmaihât biwiyeŋaŋe kepeiakmâ konohâk otmu buku oraŋgim mannomai. Yawu otmâ Kutdâŋe âwurem ge meyekmâ manman kârikŋan katyekbuap yakât nâŋgâm biwiyeŋaŋe mem mannomai. Anitâŋe lohimbi kerek nengât manmannenŋahât matŋe âlâku ikŋiâk ikŋiâk kâpekningiwuap. Sâp yanâmâ lohimbi belângen manmâ orotmeme bâleŋe otmai ya matŋe umatŋe yiŋgimu mem hâhiwin kakŋan manmâ yâhâmbisâi. Yâhâ yenâmâ nen orop Kutdânenŋe Yesu Kiristoŋe sârerenenekmâ manman kârikŋan katnenekbuap yakât Anitâŋe sâm kalop. 10 Kiristoŋe kawenenŋan kinmu kuŋetâ muop. Yakât otmâ yâkâlen torokatmâ manman kârikŋan mannom. Yakât otmâ manmunŋe gewuap me mumunŋe gewuap sâp yan menenekmu yâk orop tatmâ yâhâmbisâin. 11 Yakât nâŋgâm biwinenŋe gemap sâm sâp yiwereŋe tânahom biwi sânduhân karakmâ mansai yawuâk otmâ yâhânomai.
Pauloŋe girem den ekyongop.
12 Nenŋe Kutdâhât sâtgât otmâ lok meyekmâ galemyongom den kâsikum yiŋgiŋet sâm katyekbin ya ewe katyeknomai. 13 Galem yaŋe âi ya biwiyeŋaŋe tiŋâk mem mansai yakât otmâ nâŋgâyiŋgiŋetâ yahatmu buku otyiŋgiŋetâ yâk orop buku konok otmâ mannomai.
14 Lohimbi nombotŋaŋe konam imai ya sâyiŋgiŋetâ âi tuhunomai. Otmu lohimbi nombotŋe biwiyeŋe orotok sâmu mansai ya mem heweweŋ tuhuyekŋetâ biwiyeŋe ârândâŋ otbuap. Otmu lohimbi nombotŋe Anitâhât den ki nâŋgâm heŋgeŋgumaiŋe orotmeme inŋe ya otmunŋe mem bâlenenekmap sâm gorâyiŋgimap. Lohimbi yawuya Anitâhât den topŋambâek kâsikum yiŋgiŋetâ nâŋgâm mannomai. Otmu lohimbi nombotŋaŋe mem bâleyeknomai ya lohotŋan otyiŋginomai. 15 Lohotŋan otyiŋgim matŋe ki kâpekyiŋginomai. Yawu otmâ buku oraŋgim tânahom mannomai. Otmu lohimbi belângen manmaiŋe mem bâleyeknomai ya yawuâk mem buku tuhuyeknomai. 16-18 Otmu wuân me wuân teteyiŋgiwuap yan haoŋmâ ârândâŋ Anitâhât heroŋe nâŋgâm mepaembisâi. Orotmeme yu otmâ Kiristo orop biwiyeŋaŋe kepeiakmâ konohâk otmu mannomaihât Anitâŋe nâŋgâmap.
19-20 Otmu Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe lok âlâ me âlâ lauyeŋe mem heweweŋ tuhuyekmu den ekyongoŋetâ nâŋgânomai. Yakât ki nâŋgâŋetâ gemu kuyiŋginomai. 21-22 Lohimbi âlâ me âlâŋe den ekyongoŋetâ nâŋgânomai me orotmeme âlâ otŋetâ eknomai. Yawu otŋetâ yaŋe Anitâhât den orop lâuakdomawot me bia sâm yakât ekmâ kiwilim heŋgeŋgunomai. Lâuakdomawot otmuâmâ ya nâŋgânomai. Yâhâ ki lâuakdomawot otmuâmâ ya ki nâŋgânomai.
Den bâiŋe sâop.
23 Anitâ Biwi Sânduk Amboŋaŋe manman bâleŋe yapâ meyekmâ biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe galemgumu târârâhâk mannomaihât nâŋgâm ulitguman. Yawu mannomai yan Kutdânenŋe Yesu Kiristoŋe âwurem ge yekmu ârândâŋ otbuap. 24 Anitâŋe ikŋahâk meyehop. Yakât otmâ yeŋe yâkât wâtŋan manmâ yâhâm sâp patoen Kiristohât senŋan koko salehâk kinnomai.
25 Nengât sâm Anitâ ulitgunomaihât naŋgan.
26 Anitâ yet Kiristo yetgâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansai yeŋe heroŋe naŋgaŋginomai.
27 Den yu Kutdâhât sâtgât otmâ kulemgum katyiŋgian yu sâlikum bukulipyeŋe ekyongoŋetâ kerekŋe nâŋgânomai. 28 Kutdânenŋe Yesu Kiristo tihitnenŋe otmapŋe yen orop tatmu yâkât wâtŋan manŋetgât Anitâ ulitguman. Bâiŋ.
Nâ bukuyeŋe,
Paulo