3
Bulâŋanâk Kiristoŋe âwurem ge menenekbuap.
Bukulipne, yuwu sâmune nâŋgâŋet. Yeŋe girawu manŋetâ Anitâŋe yekmu ârândâŋ otbuap yakât topŋe emelâk kâsikum yiŋgimune nâŋgâwi. Otmu yeŋe den ya nâŋgâm biwiyeŋan katmâ galemahom târârâhâk manŋetgât pepa âlâ kulemgum katyiŋgimune ekbi. Otmu yâhâpŋe yu kulemgum katyiŋgian. Emelâk Anitâŋe ikŋe poropetelipŋe den ekyongomu kulemguwi. Otmu Kutdânenŋe Yesu Kiristo tihitnenŋe otmapŋe nen ikŋe aposololipŋe den eknongomu kâsikum yiŋgimunŋe naŋgai. Den ya kerehâk nâŋgâm heŋgeŋgum biwiyeŋan katmâ manmâ yâhânomaihât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Sâp pato tâlâhuwuap yan lohimbi nombotŋaŋe yeŋe eŋgatyeŋeâk watmâ yu ya ekŋâlem otmâ hilipgunomai. Yawu manmâ Kiristoŋe âwurem ge menenekbuapgât sâop den yakât nâŋgâŋetâ bulâŋe bia otmu yuwu sâm yeŋgât senyeŋan genomai. “Kiristoŋe “Âwurem ge meyekbom,” sâop yamâ nenŋe ki eksain. Wosan taka tap ya sâŋetâ ari ekne. Anitâŋe hân himbim kândikyotgowâmbâek lohimbi nengât manmannenŋe dop konohâk tatmâ gamap. Otmu tâmbâlipnenŋe mum gara gara otbi yawuâk nen gurâ mumain.” Yawu sâm senyeŋan genomai. Yawu sâm senyeŋan genomai yan Anitâhât den nâŋgâŋetâ gemu yeŋe nâŋgân nâŋgân watmâ sânomai. Yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Kândikum emelâk topŋe katmâ Anitâŋe sâmu biaembâ hân himbim teteop. Otmu saru keterakmu hân teteop. Otmu elem kulewoŋboŋ tetem yapâek gelâk gemap. Gelâk gemu yaŋak nak me senŋe âlâlâ topŋe topŋe tetem âi omoŋ omoŋ otmâ yahatmap. Otmu lohimbiŋe Anitâ betgum otŋetâ bâleop yakât matŋe yâkŋe sâmu toŋgelâk gemu to niŋ niŋ sâm lohimbi otmu senŋe âlâlâ waŋgaen ki yâhâwi ya aksisihâk haranyongop. Otmu sâp pato tetewuawân Anitâŋe sâmu hân himbim ekmain yu kâlâpŋe sem gulip tuhuwuapgât sâm kalop. Sâp yan Anitâŋe lohimbi kerek nengât biwinenŋe ekmâ sâm hâreningiwuap. Yawu otmâ lohimbiŋe yâkâlen biwiyeŋaŋe ki kepeimai yamâ matŋe yiŋgimu mem hiliwahonomai.
8-9 Otmu lohimbi nombotŋaŋe “Wongât Anitâŋe Kiristo in yawu ki hâŋgângumu âwurem gemap?” yawu sâmai yakât yuwu sâmune nâŋgâm biwiyeŋan katŋet. Anitâŋe sâpgât ki nâŋgâmap. Yakât otmâ yambu 1000 yakât biwiŋan yu ya tetemap yakât nâŋgâmu hilâm konok biwiŋan tetemap yawu otmap. Yamâ aŋgoânâmâ lohimbiŋe orotmeme bâleŋe bet pilâm Kiristohâlen biwiyeŋe katŋetâ manman kârikŋahât pat kuyiŋgimu manŋetgât nâŋgâm mambotyiŋgimap.
10 Kutdânenŋe âwurem gewuap yakât nâŋgâŋetâ keterakyiŋgiâkgât den âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Kapi ambolipŋe yeŋgât kasalipyeŋaŋe sâp girawuân taka itit kiom tuhuyiŋginomai ya ki ekyongomai. Kapi ambolipŋaŋe ki nâŋgâmâk manŋetâ kasalipyeŋaŋe pârâk sânsânâk taka yongom kiom tuhuyiŋgimai. Yakât dopŋeâk Kiristoŋe pârâk sânsânâk gewuap. Sâp yan kâlâp punduŋ sâm himbimân emetsenŋe pitu âlâlâ ya kerehâk munŋe orowâk sem gulip tuhuwuap. Otmu hânân yu senŋe âlâlâ topŋe topŋe yu gurâ yawuâk sem gulip tuhuwuap. 11 Yakât nâŋgâm yeŋe manman bâleŋambâ keterakmâ Anitâhât tem lâuwaŋgim târârâhâk mannomai. 12-13 Otmu Anitâŋe sâmu kâlâp pato punduŋ sâm himbimân emetsenŋe pitu otmu hânân senŋe âlâlâ ya kerehâk sem gulip tuhuwuap. Yakât kakŋan yâhâpŋe sâmu hân himbim aŋgo tetewuap. Hân himbim aŋgo tetemu yan mem katyekmu koko salehâk manŋetâ yekmu ârândâŋ otbuap. Yakât pat emelâk kuyiŋgimu tap. Yakât otmâ sâp pato tetemu Kiristoŋe âwurem ge meyekbuap yakât nâŋgâm biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe kilik kilik sâmu mambotbaŋgim mannomai.
14 Yawu mambotbaŋgim mannomai yanâmâ Anitâŋe yekmâ “nine nanne baratne koko salek,” sâm kaok nâŋgâyiŋgiwuap. Yakât nâŋgâm Kiristohâlen biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim manmanyeŋe kelihakmu kârihem mannomai. 15 Otmu Anitâŋe Kiristo in yawu ki hâŋgângumu âwurem gewuap. Otmu ki âwurem gewuap yan lohimbiŋe yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeiŋetâ Anitâŋe tosayeŋe pilâyiŋgiwuapgât mâtâp ki hâreakmâ tâŋ sâwuap. Yakât nâŋgâm “Wongât Anitâŋe in yawu ki hâŋgângumu gemap?” yeŋe yawu ki sânomai. Den yan yuŋe Pauloŋe den kulemgum katyiŋgimu ekbi ya miap. Yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Anitâhât biwiŋan nâŋgân nâŋgân âlâlâ tatmap ya Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe mem bukunenŋe Paulo yâkât biwiŋan katmu yâkŋe kulemgum katyiŋgimu ekbi. 16 Pauloŋe ekap âlâlâ katyiŋgiop yan den yuwuâk kulemgum katyiŋgiop. Yawu gârâmâ den kulemgum katyiŋgiop ya lohimbi nombotŋaŋe sâlikum nâŋgâŋetâ ki keterakyiŋgimu nâŋgân nâŋgânyeŋe hâlim milim otmap. Yakât otmâ den ya kelaŋgatmâ bukulipyeŋe kâsikum yiŋgimai. Yawu gârâmâ emelâk Anitâhât poropetelipŋe otmu lok nombotŋaŋe yâkât den kulemguwi ya yâkŋak yawuâk kelaŋgatmâ bukulipyeŋe kâsikum yiŋgimai. Yakât otmâ yeŋahâk otmâ tâpikgum hiliwahonomaihât pat mansai.
17 Den yu emet inânŋan ekyongoan. Lok nombotŋaŋe Anitâhât den kum yeŋe eŋgatyeŋeâk watmai. Lok yawuyaŋe yeŋgâlen taka eŋgatyeŋan geŋetâ nâŋgân nâŋgânyeŋe hâlim milim otmu manman bâleŋahât paŋgoŋân kioŋmaihât biwiyeŋe galemahom mannomai. 18 Otmu sâp yiwereŋe yuâmâ Kutdânenŋe Yesu Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim manmai ya wangim yâkâlen biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim yâkât den tiŋâk lâum mannomai. Yawu otnomai yanâmâ yâkŋe tihityeŋe otmu manman âlepŋahât bulâŋe yeŋgâlen teteap ya wangim bulâŋe topŋe topŋe teteyiŋgiwuap. Yakât nâŋgâm Kiristo mepaem manmâ yâhâmbisâin. Ya bonŋanâk.
Nâ bukuyeŋe,
Petoro