Galatia
Pauloŋe Galatia yeŋgât ekap
kulemgum katyiŋgiop.
1
O bukulipne,
1-2 Yen Galatia hânân kapi tipi tapi tatmâ arap ya ambolipŋe emelâk biwiyeŋe Yesuhâlen katmâ yâkât komolân torokatbi. Yeŋgât nâŋgâm nâŋe ekap yu kulemgum katyiŋgian. Otmu bukulipne nâ orowâk manmâ Yesu Kiristo hoŋ bawaŋgim mansainŋe yawuâk nâŋgâyiŋgiai. Nâ Paulo, nâ Kiristo hoŋ bawaŋgim mansan. Otmu âi mem mansan yu lokŋe ki sâm nihiwi. Me Yesu Kiristoŋe aposololipŋe âi sâm yiŋgiop yaŋe ki torokatmâ sâm nihiwi. Anitâŋe nanŋe Yesu Kiristo mumuŋambâ mem yahalop yâkât otmâ yetŋak nâŋgânihim âi yu sâm nihimutâ mem mansan.
Kiristo kawenenŋan kinmu kuŋetâ muop.
3-5 Nâ yeŋgât nâŋgâm Anitâ yuwu sâm ulitguman. “O Awoŋnenŋe, gike eŋgatgeâk otmâ Kiristo hâŋgângurâ giop. Giop yamâ nenŋe lok bâleŋahât orotmeme kiŋgoŋ ya watmâ ari bâlemaingât lauhe lâum kawenenŋan kinmu kuŋetâ muop. Mum yahalop yapâ bâleŋahât paŋgoŋâmbâ holaŋnenehop. Yakât otmâmâ Anitâ heroŋe nâŋgâwaŋgim mepaem yâhânom. Otmu Awoŋ, gâ otmu Kutdânenŋe Yesu Kiristo yetŋe Galatia ambolipŋe yeŋgât nâŋgâyiŋgim tihityeŋe otmutâ yanâmâ biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe konohâk otmâ sânduk sâm gaekgât ulitgohoan.” Yawu sâm yeŋgât nâŋgâm Anitâ mepaem gaman.
Kiristohât den pat konok tap.
Otmu den umatŋe âlâ tap ya sâwoman. Anitâŋe ikŋe eŋgatŋeâk otmâ yen mem dâiyehop. Yawu gârâmâ Kiristo hâŋgângumu gemu yâkâlen biwiyeŋe katbi. Yakât girawu otmâmâ yâk yetgât hâkâŋ otmâ in yawu pilâyelekmâ biwiyeŋe âlâhâlen katnomosai? Den pat âlepŋe tap yamâ Kiristohât den pat konohâk. Âlâ ki tap, bia kârikŋe. Yakât otmâmâ lok ondowân gâtŋaŋe taka nâŋgân nâŋgânyeŋe mem gulipgunehât Kiristohât den pat âlepŋe kelaŋgatmâ biwiyeŋan kioŋsai. Yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Nâŋe emelâk den sâm ekyongowan ya lok âlâ me âlâŋe kelaŋgatnomai, me torokatmâ âlâ ekyongonomai, yamâ Anitâŋe yakât matŋe hilipyongoâkgât naŋgan. Yakât otmâmâ lok wosapâ gâtŋe âlâ me âlâŋe, me aŋelo âlâŋe taka den pat âiŋe sâm ekyongoŋetâ nâŋgâm kâkâsuk otnomai. Nâ den yu emelâk ekyongowan. Girawu otmâ nelâm yongoap. Yakât yâhâpŋe sâmune nâŋgâŋet. Kândikum ninak Kiristohât den pat âlepŋe sâm ekyongowan. Ekyongomune nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu mem biwiyeŋan katbi. Yamâ benŋe lok ondowân gâtŋaŋe taka den yu kelaŋgatmâ biwiyeŋan kioŋbi. Yakât otmâ Anitâŋe matŋe yiŋgimu hemgât kâlâwân seyehâkgât naŋgan.
10 Den yan yu topŋe girawuhât yan? Lohimbiŋe heroŋe nâŋgânihiŋetgât yan? Me nekŋetâ yahalâkgât yan me? Yawu bia. Yawuhât nâŋgâm oan mâne Kiristohât ki tem lâum hoŋ bawaŋgimbâm. Yawu gârâmâ topŋe yuwuhât yan. Anitâŋe nekmu ârândâŋ olâkgât yan.
Yesu Kiristoŋe Paulo âi sâm waŋmu miop.
11 Nine topne sâm ekyongomune nâŋgâŋet. Emelâk den pat âlepŋe ya ekyongomune nâŋgâwi. Den yamâ lok nombotŋe yeŋgât lauyeŋambâ ki mewan. 12 Me lok âlâ me âlâŋe ki kâsikum nihiwi. Ya bia kârikŋe. Yesu Kiristoŋe nâhât topŋambâek nâŋgâek sâm biwi nâŋgân nâŋgânne mem pâroŋ pilâmu nâŋgâmune keterahop. 13-14 Yâhâ biwi nâŋgân nâŋgânne ki mem pâroŋ pilâop sâp yan wuân me wuân otmune bâleminiop yakât emelâk ekyongoŋetâ nâŋgâwi. Yuwu otminiwan. Lohimbi kerekŋe Anitâhât nâŋgâŋetâ yahalâkgât Yura nenŋe tâmbâlipnenŋe yeŋgât orotmeme ya watmâ manminiwan. Yawu otmâ bukulipne lok sihan orowâk manbinân nâŋe kârikŋe otmâ dondâ wangiyekban. Yakât otmâmâ lohimbiŋe nekŋetâ yahalop. Yâhâ lohimbi nombotŋaŋe Yura nengât miti pilâm yapâ hioŋakmâ biwiyeŋe Kiristohâlen katmâ yâkât komolân torokatbi. Yâkât komolân torokatŋetâ ya yeŋgât mâtâp maŋguyiŋgiwe sâm dondâ mem bâleyekmâ hilipyongominiwan.
15 Yawu gârâmâ aŋgoân meŋnahât tepŋambâ ki tetewan sâp yan nâŋe Kiristohâlen biwinaŋe kepeim hoŋ bawaŋgiwomgât Anitâŋe sâm katnihiop. 16 Yâhâ yâkŋe nâŋgâmu ârândâŋ otmu nâŋe Kiristohât den pat pâku lohimbi yeŋgâlen ari sâm tetem ekyongowomgât ikŋe nanŋaŋe mâtâwân tetenihiop. Mâtâwân tetenihiop yakât kakŋan nep topŋe katbe sâm lok âlâhâlen ari ki âikum nâŋgâwan. 17 Me Kiristohât aposololipŋe Yerusalem kapiân manbi ya yeŋgâlen gurâ ki ari âiyongom nâŋgâwan. Kiristo ikŋak aposolo nep sâm nihiop yanâk pilâm yahatmâ Arawia hânân ari manban. Manmâ manmâ yapâ âwurem Damasiko kapiân ari manban. 18 Yan ari manmune yambu kalimbu pesuk sâop. Yakât kakŋan Petoro in ekbe sâm Yerusalem kapiân yâhâwan yaŋak yâk orowâk manmutŋe sande yâhâp olop. 19 Sâp yan yâk otmu Kutdânenŋahât imiŋe Yakowo ya yetŋiâk yelekban. Yâhâ aposolo âlâlâ ya ki yekban. 20 Den yan yu Anitâhât senŋan kinmâ yan. Yakât otmâmâ den mian otbuawâmâ matŋe nihiwuap.
21 Nâŋe nine kapi Kilikia hânân tap yan ari âi topŋe katmâ Kiristohât den pat ekyongom manban. Otmu yapâ pilâyekmâ Siria hânân kapi tipi tapi tatmâ arap yan ari den kâsikum yiŋgim manban. Yakât otmâmâ Yesuhât komot Yuraia hânân manbi yeŋgâlen ki arimune eŋakbin. 22 Yawu gârâmâ nine topne nâŋgâwi yaŋe ari lohimbi yuwu sâm ekyongowi. 23 Emelâk nâhâitŋe “hilipnongominiop. Yâhâ sâp yiwereŋeâmâ lohimbi kerekŋe Kiristohât nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu biwiyeŋe yâkâlen katŋetgât yâkât den pat ekyongom mansap.” 24 Nâhât topŋe yawu ekyongoŋetâ nâŋgâm Anitâ mepaewi.