2
Pauloŋe Yesu Kiristohât aposololipŋe yeŋgâlen torokalop.
1-2 Otmu yapâ nâŋe kapi âlâen âlâen ari den kâsikum yiŋgim manmune yambu 14 pesuk sâop. Yakât kakŋan Anitâŋe biwi nâŋgân nâŋgânne mem heweweŋ tuhumu Banawa yet Tito meyelekmune Yerusalem kapiân yâhâwin. Yan yâhâmunŋe Kiristohât komot ya yeŋgât kunlipyeŋe orop tihâk menduhuakbin. Menduhuakmâ nâŋe emelâk pâku lohimbi yeŋgâlen ari Kiristohât den ekyongowan yakât topŋe nâŋgâne sâm âinohowi. Otmu mâtâp maŋgunihimai sâm den ya topŋambâek sâm tetem ekyongomune nâŋgâŋetâ keterahop. Topŋe yuwuhât yan. Nenŋe Kiristohâlen torokatmâ yan Mosehât girem den nâŋgâmunŋe porap otmu ki lâum manbin. Yawu manbin yan bukunenŋe Tito, Girik gâtŋe, yâhâmâ emelâk nengâlen torokalop yamâ hâkŋe torehenŋan undip ki tuhuwin yakât den pat ekyongomune nâŋgâwi. Yawu gârâmâ lok perâkŋaŋe topnenŋe mem tetene sâm nengât osetnenŋan taka manbi. Taka Mosehât girem den ya yâhâpŋe mem miwirikum hâkŋe torehenŋan undip tuhuwaŋgine sâm kendâningiwi.
Kendâningim Kiristohât den pat âlepŋe ya kelaŋgatne sâm otŋetâ denyeŋe ki nâŋgâwin. Denyeŋe ki nâŋgâwin yakât otmâ hâkŋe torehenŋan undip ki tuhuwi. Yakât otmâmâ yengu yawuâk Mosehât girem den ki watmâ mannomai. Otmu Yesuhât komotŋe papatolipyeŋe yeŋgât nâŋgâŋetâ yahatsap. Yamâ Anitâ lok biwinenŋe ekmapŋe nâŋgâningimu ki gewe yâhâwe otmap. Otmu nâŋe gurâ yawuâk lok âlâ me âlâhât ki nâŋgâmune yahatmap, me ki nâŋgâmune gemap. Otbi yamâ yâk yeŋgât wahap. Anitâŋe konok biwinenŋe ekmap. Yawu gârâmâ papatolipyeŋaŋe nâhât den yu ki kum meme sâsâ tuhunekbi.
7-8 Otmu nine topne yuwu sâm ekyongomune ekbi. Emelâk Anitâŋe Petoro mâmâŋe otbaŋgim âi sâm waŋmu Yuraia hânânâk tatmâ Yesuhât den pat âlepŋe ya kapi ambolipŋe kâsikum yiŋgiop. Yâhâ nâŋeâmâ pâku lohimbi yeŋgâlen ari den yu ekyongowehât mâmâŋe otnihim âi sâm nihiop. Otmu den ya sâm ekyongomune nâŋgâŋetâ keterahopgât Yakowo, Petoro, Yoane, yâk yeŋgât lok kunyeŋe manbiŋe nâ otmu bukune Banawa buku otnitgim yuwu sâm hâŋgânnotgowi. “Nenâmâ yuânâk tatmâ kapi tipi tapi tatmâ arap yu ambolipŋe yeŋgâlen âi mem mannom. Yâhâ yerâmâ pâku lohimbi yeŋgâlen ari âiyetŋe tuhuromawot. 10 Otmu konohâk tap yamâ yuwu nâŋgâyet. Bukulipnenŋe nombotŋe umburuk mansai ya yeŋgât nelâm yotgomap.” Sâŋetâ sâwan. “Yâk tânyongoromgât naŋgait.” Yawu sâm den hikum karakbin.
Pauloŋe Petoro hâme hârewaŋgiop.
11-13 Otmu ya pesuk sâmu nâŋe Banawa mem Yerusalem kapi pilâm orowâk Antiok kapiân ariwit. Yan ari manmâ manmâ âlâengen ari den ekyongowe sâm pilâyekmâ ariwan. Otmu hilâm âlâen Petoroŋe Antiok kapi ari pâku lohimbi nombotŋe biwiyeŋe Kiristohâlen katbi yâk yeŋgâlen torokatmu orowâk manbi. Yawu manŋetâ Yakowohât bukulipŋe Yerusalem kapiângembâ gem Antiok kapiân ari Petoro yuwu sâm hâme hârewaŋgiwi. “Bâe, otdâ bâleap yakâ. Girawu otmâ pâku lohimbi orowâk sot nem mansai. Ya ki orotŋe.” Yawu sâm hâme hârewaŋgiŋetâ bukulipŋe nombotŋaŋe pâku lok yeŋgât hâkyeŋe torehenŋan undip tuhuyekbiŋe nâŋgâm bâlewaŋgimaihât pâku lohimbi ya pilâyekmâ Yakowohât bukulipŋe yeŋgâlen torokalop. Petoroŋe yawu olop yakât Yura lohimbi nombotŋaŋe ya ekmâ pilâyekbi. Pilâyekŋetâ Banawaŋe yekmâ pârâk pilâm yawuâk otmâ yâk yeŋgâlen torokalop.
14 Yawu otŋetâ nâmâ âwurem ari topyeŋe mem tetem nâŋgâmune dondâ bâleop. Yâkŋe Kiristohât denŋe tâŋ tâŋâk ki watmâ manbi. Petoroŋe otmu bâleop yakât topŋe teteâkgât Yesuhât komot ya yeŋgât senyeŋan kinmâ yuwu sâm ekuwan. “Petoro, gâ wuân mendâ bâleap? Gâ Yura lok. Yawu gârâmâ Yura nengât orotmeme hâŋgiŋe ya pilâm, pâku lohimbi yeŋgâlen torokatmâ mansat. Yawu gârâmâ wongât pâku lohimbiŋe Yura nengât orotmeme hâŋgiŋe otŋetgât meme sâsâ tuhuyeksat? Ekmune dondâ bâleap.
Himbim yâhânomgât mâtâp konohâk tap.
15 Nenâmâ Yura lohimbi. Anitâŋe girem den âlâlâ Mose ekumu kulemguop ya biwinenŋan katmâ nâŋgâmain. Yawu otmâ pâku lohimbiŋe Anitâhât den ki lâum mansai yawu ki otmain. 16 Yawu gârâmâ Anitâhât girem den yan papatolipnenŋaŋe yeŋe eŋgatyeŋeâk watmâ den âlâlâ torokatmâ kulemguwi. Yamâ lok âlâ me âlâŋe papatolipnenŋaŋe girem den âlâlâ kulemguwi ya lâuŋetâ Anitâŋe yekmu ârândâŋ otbuapgât dop âlâ ki tap. Yâkŋe Kiristohâlen biwiyeŋe katnomai yamâ Anitâŋe yekmu ârândâŋ otbuap. Mâtâp âlâ ki tap, bia kârikŋe. Nenâmâ emelâk Kiristohâlen biwinenŋe katbin. Yâkât otmâ papaptolipnenŋe yeŋgât girem den yakât nâŋgâmunŋe tâŋât otmap.
17 Kiristohâlen biwinenŋe katbin yapâek bukulipnenŋe Yura lok pilâyekmâ pâku lohimbi, tosayeŋe orop sâminiwin, yeŋgâlen torokatbin. Ya yeŋgâlen torokatmâ papatolipnenŋe yeŋgât girem den ki lâuaingât Yura lok nombotŋaŋe nengât “tosa lok” sâmai. Tosa lok mâne âlâ girawu sâmbâin. Yuwu sâmbâin me? “Âo, Kiristoŋe orotmeme bâleŋan dâim ari katnenekmu otmunŋe bâleap. Yakât otmâ tosa ya Kiristohâlen tap.” Yawu sâm tosa ya Kiristohâlen kârâm pilâwin mâne ki ârândâŋ otbâp. Yawu ki tap. Yawu gârâmâ Yura lok yeŋgât orotmemeyeŋe hâŋgiŋe ya watmâ ki otnomai.
18-19 Yakât nâŋgâŋetâ keterahâkgât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Nâmâ papatolipnenŋe yeŋgât girem den bet pilâwan ya âlâkuâk miwirikum lâuwom yanâmâ nâhât yuwu sâŋetâ bonŋe otbuap. “Aŋgoân Pauloŋe papatolipnenŋe yeŋgât girem den bet pilâop yanâmâ tosa miop.” Nâhâitŋe yawu olop sâŋetâ yanâmâ bonŋe otbuap. Yawu gârâmâ topŋe yawu ki tap yakâ. Aŋgoân girem den âlâlâ ya lâuwe sâm tâpik gupik otminiwan. Tâpik gupik otmâ manmâ gamune yaŋe ki tânnohop. Yakât otmâ pilâmune pesuk yap. 20 Pilâmune pesuk sâmu yaŋahâmâ Anitâŋe nanŋe hâŋgângumu ge nâhât kaweân kinmâ muop yâkâlen biwine katban. Biwine katmune yâkŋe tânnohom manman kârikŋahât pat kunihiop. 21 Yakât otmâ yuwu naŋgan. Kiristo muop yan manman hâŋgiŋe ya betbaŋgim muop. Yâhâ Anitâŋe mumuŋambâ mem yahatmu manman âiŋe miop. Yakât dopŋeâk otmâ biwine yâkâlen katban yan papatolipnenŋe yeŋgât girem den hâŋgiŋe lâuminiwan ya bet pilâwan. Yakât otmâ Kiristoŋe mâmâŋe otnihimu yâk orop biwinetŋe kepeiakmâ konohâk oap. Yakât otmâmâ yâkâlen biwinaŋe kepeim hoŋ bawaŋgim mansan. Kiristoŋe wawaenenekmâ ge kawenenŋan kinmâ muop yakât ki nâŋgâmune tâŋât otmap. Yamâ yuwu naŋgan. Papatolipnenŋe yeŋgât girem den lâumunŋe Anitâŋe nenekmu ârândâŋ otmap mâne Kiristoŋe ge imbiâk muop sâmbâin. Yawu.