2
Kana kapiân Yesuŋe kulem miop.
Yawu sâm eknongomu hilâm yâhâp pesuk sâmu yan kapi âlâ, kutŋe Kana sâm ya Galilaia hânân tap yan gâtŋe âlâŋe imbi membe sâm otmu bukulipŋaŋe heroŋe nâŋgâyitgim menduhuakbi. Menduhuyehop ya amboŋaŋe Yesu ikŋe otmu mâmâŋe otmu nen hoŋ bawalipŋe dâinenekmu orowâk emetyetŋan yâhâwin. Yâhâ menduhuakmâ nem tatmunŋe wain to ya biatmu Yesu mâmâŋaŋe yakât sâm ekuop.
Ekumu sâop. “Meŋ, yakât ki nâŋgârâ gorâhihiâk. Anitâ ikŋak nâŋgâmu âi topŋe katbehât naŋgan.”
Sâmu mâmâŋaŋe emet amboŋe yakât hoŋ bawa âlâ yuwu sâm ekuop. “Nannaŋe yu me ya otŋet sâwuap yawuâk otnomai.”
Otmu emet ya kâlehen amaŋ papato bât nombolân konok ya tatyiŋgiop yakât topŋe yuwu. Yura lohimbi Anitâŋe nâŋgâningimu ârândâŋ olâkgât to yaŋe mem sot nenehât senŋe âlâlâ ya piriminiwin. Otmu yapâ gâtŋaŋe to osom neminiwin. Otmu kâi bâtnenŋe piriakminiwin.
Yakât otmâ Yesuŋe emet amboŋahât hoŋ bawalipŋe yuwu sâm ekyongop. “Ba to osom mem ga amaŋân gâiŋetâ pik sâek.” Yawu sâmu to osom ga gâiŋetâ pik sâop. Yawu otŋetâ yuwu sâm ekyongop. “Aiop, yupâ to osom ba galemyeŋe ya waŋetâ niâk.” Yawu sâmu osom mem ba waŋetâ niop.
Yawu gârâmâ to yaŋe emelâk purik sâm wain olop. Yawu otmu galemyeŋaŋe nemu ukenŋe otmu biwiŋaŋe yuwu nâŋgâop. “Wain toŋe emelâk biatningiap. Yu nemune ukenŋe oap yu wosapâ mem gai?” Yawu nâŋgâm yakât topŋe hâum pâpguop. Yawu gârâmâ to osom mem waŋbiŋe yakât topŋe nâŋgâwi. Yâhâ wain to ya nemu ukenŋe otmu yaŋak lok imbi miop ya yuwu sâm ekuop. 10 “Aŋgoânâmâ wain ukenŋe sâm bukulipyeŋe gâim yiŋgiŋetâ nem biwiyeŋe hâlim otŋetâ yakât kakŋanâmâ wain pâlâmŋe gâim yiŋgimai. Yâhâ gâŋeâmâ wain to yu kuratgum tatgât bet mem ga ningirâ nem nâŋgâmune âlâ oap.” Yawu sâop.
11 Yesuŋe Kana kapi yan âi topŋe katmâ kulem memu ekmunŋe âlâ kândâkdâ otmu yâkâlen biwinenŋaŋe kepeiwin.
12 Otmu ya pesuk sâmu Yesuŋe imilipŋe otmu mâmâŋe meyekmu Kana kapi ya pilâm Kapanaum kapi yan orowâk gem ariwin. Gem ari yan tatmunŋe hilâm mome pesuk sâop.
Yesuŋe opon kâmbukŋan yâhâ lok watyehop.
(Mataio 21:12-13 Mareko 11:15-19 Luka 19:45-46)
13 Otmu sâp yanâmâ Yura nengât Tihit tihit Hombaŋ ya tâlâhumu Yesuŋe menenekmu Yerusalem kapiân yâhâwin. 14-16 Otmu opon kâmbukŋan yâhâmunŋe yan lok nombotŋaŋe kembâ puluhum tatbi otmu lama bulimakao me senŋe âlâlâ aŋgi guŋgi otmâ hâmeŋe hâukum kinbi ya Yesuŋe yahatmâ yuwu sâm sâyiŋgiop. “Awoŋnahât opon yu kâlehen ki orotŋe otŋetâ aŋgim bero emetŋahât dop oap.” Den yawu sâm tewetsenŋe hâukum kinbi ya yeŋgât kakŋan tat tat, tewo, me senŋe âlâlâyeŋe mem purik pilâyiŋgiop. Yawu otmâ lama bulimakao ya yongom watyekmu tiok taok otmâ arim kinbi. Yawu olop. 17 Otmu tâmbânenŋe, kutŋe Dawiti sâm, yâkŋe den kulemguop ya nâŋgâmunŋe teteop ya yuwu tap.
“O Anitâ, lohimbi nombotŋaŋe gâhât opon kâlehen yâhâ tatmâ ki orotŋe otmai sâm biwinaŋe kou kâlâp siap.”
Den yawu tatmap ya nâŋgâmunŋe teteop.
18 Yawu otmâ watyekmu ariŋetâ Yura papatolipnenŋaŋe ekŋetâ bâlemu yuwu sâm ekuwi. “Gâŋe oat yu nâŋgâmunŋe dondâ bâleap. Âlâŋe mâmâŋe otgihimu yu oat? Gâŋe wuân kulem mendâ nenŋe gekmâ Anitâŋe nâŋgâhihimu oat yawu nâŋgâmunŋe ârândâŋ otbuap?” Yawu sâwi.
19 Sâŋetâ sâop. “Yeŋe Anitâhât opon yu liakunomai. Otmuâmâ nâŋeâmâ sâp kâlep bia, hilâm kalimbu yakât biwiŋan tuhum maŋguwom.” Yawu sâop. 20 Yawu sâm ekyongomu sâwi. “Maiŋ, papatolipnenŋaŋe opon kâmbukŋe yu yambu 46 biwiŋan tuhuwi. Gârâmâ gâŋeâmâ girawu otmâmâ “hilâm kalimbu biwiŋan tuhum maŋguwom” yat. Den yat yakât nâŋgâmunŋe ki ârândâŋ oap.” Yawu sâwi.
21-22 Yesuŋe den sâop yakât topŋe yamâ âlâ miop. Yuwuhât sâop. Yâhâmâ kuŋetâ mumu hilâm kalimbu pesuk sâmu yan yahatbuap yakât topŋe sâop. Yakât otmâ mumuŋambâ yahalop sâp yanâmâ den sâop ya nâŋgâmunŋe bulâŋe olop.
23 Yesuŋeâmâ Tihit tihit Hombaŋ yan Yerusalem kapiân tatmâ kulem topŋe topŋe memu lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe ekŋetâ bonŋe otmu yâkâlen biwiyeŋe katbi. 24-25 Yawu otŋetâ lohimbi nengât biwinenŋe ekmapŋe topyeŋe ekmâ nâŋgâop. Topyeŋe nâŋgâm yaŋak yâk yeŋgâlen ki torokalop.