10
Yesuŋe tihit otningimap.
Yesuŋe ikŋan hâum yuwu sâm ekyongop. “Yuwu sâmune nâŋgâŋet. Lama amboyeŋaŋe peke tuhum lama ya kâlehen katyekmu kinmai. Yâhâ lok âlâ me âlâŋe lama kombo mene sâm lama galemŋe tirek topŋan kinmap yakât otmâ peke betŋehembâ mem pitik pilâm yâhâm kâlehen kioŋmâ kombo membuap. Yâhâ lama amboyeŋaŋe dâiyekmâ nak sândukŋehen katyekmu kinŋet sâm peke betŋehembâ ki kioŋmap. Yâkŋeâmâ tirek tâŋ tâŋâk yakât galemŋe ekumu nâŋgâwaŋgimu kâlehen ba lama kutyeŋe ikŋiâk ikŋiâk yongomap. Yongonmu ga peke hindâmu denŋe nâŋgâm amboyeŋe watmâ arimai. Yâhâ lok ondopŋe pup taka dâiyekmâ ariwe sâm yongonbuap yamâ eŋgat towatŋe aŋgo nâŋgâm ki betŋan watnomai.” Yawu sâop.
Yesuŋe den yu ikŋan hâum sâmu nâŋgâŋetâ ki keterahop.
Nâŋgâŋetâ ki keterahopgât yuwu sâop. “Nâmâ lama yeŋgât amboyeŋe bonŋe. Aŋgoân nâ hânân ki gewan yanâmâ lok komborâ nombotŋaŋe Anitâhât lama taka dâiyekmâ âlâengen arine sâm yongonŋetâ denyeŋe ki nâŋgâyiŋgiwi. Nâmâ tirek galemŋe kinman. Lohimbi âlâ me âlâŋe manman sânduhân manne sâm otmai yamâ nâhâlembâ gam ba peke kâlehen kinŋetâ tihityeŋe otmune kilik milik mannomai. 10 Otmu lok komborâ yâhâmâ lohimbi mem bâleyekmâ itit kiom tuhuyiŋgimai. Yâhâ nâmâ manman kârikŋe yiŋgimune yan manmâ yâhâŋetgât gewan. Yawu.
11 Otmu âlâkuâk ninahât sâwe. Nâmâ lama galemyeŋe âlepŋe mansan. Yakât otmâmâ lok bâleŋe âlâ me âlâŋe nâhât lama hilipyongone sâm takanomai yamâ in yawu sârereyekmune nohonomai. 12-13 Yâhâ lama amboyeŋaŋe nep lok meyekmu yâkât lama galemyongom yan hâmeŋahâlâk nâŋgâmai. Yawu gârâmâ soso hulin âlâŋe lama neyekbe sâm takawuap yamâ kiŋgityeŋahât otmâ pilâyekmâ arinomai. Ariŋetâ soso yaŋe nombotŋe neyekmu nombotŋe tiok taok otmâ arim kinnomai. Yawu.
14-15 Otmu torokatmâ yuwu sâwe. Anitâ orop biwinetŋe hikuakmâ konohâk otmu naŋgaŋgiait. Yakât dopŋeâk nine lama orop biwinenŋaŋe kepeiakmâ konohâk otmu naŋgaŋgiain. Yakât otmâmâ nâŋe tihityeŋe otmâ sârereyekmune nohoŋetâ mumune yâkŋe manman sânduhân mannomai. 16 Nohoŋetâ mumbom yakât kakŋan nine lama nombotŋe emelâk Anitâŋe manman kârikŋahât pat kuyiŋgimu wosapâ me wosapâ mansai, ya gurâ yongonmune denne nâŋgâm yeŋgâlen torokatmâ komot konohâk otŋetâ nâ ninak amboyeŋe otmâ yâhâwom.
17-18 Yâhâ tihityeŋe otmâ sârereyekmâ mumbomgât awoŋnaŋe hâŋgânnohomu gewan. Gem biwinetŋe konok oap yakât otmâ lauŋe lâum heweweŋâk otmâ kaweyeŋan kinmune nohoŋetâ mumbom. Yakât otmâmâ awoŋne orop biwinetŋe kepeiakmâ konohâk otmait.
Otmu nine manmannahât topne naŋgaŋgian yakât otmâ lok âlâ me âlâŋe yeŋahât otmâ hilipnohonomaihât dop bia. Yawu gârâmâ hâmene ki kinbuap sâwangât nohoŋetâ mumbom. Yaŋak benŋe mumuŋambâ yahatbom yangât yawuâk otbom.” Yawu sâop.
19 Yesuŋe den yawu sâmu Parisaioŋe nâŋgâm hioŋakmâ nombotŋaŋe yuwu sâwi. 20 “Weke bâleŋaŋe mâŋgâemu biwi hâlim otmâ den yu yap. Yakât otmâ wongât ki kuwaŋgiai? “ 21 Yâhâ nombotŋaŋeâmâ yuwu sâwi. “Weke bâleŋaŋe lok senyeŋe bok sâsâŋe heŋgemyongonomaihât dop ki tap. Yâkŋe den sâmu nâŋgâmunŋe sâtŋe otmap. Gârâmâ weke bâleŋaŋe lok mâŋgâeyekmu den ihilâk mahilâk sâmai yakât dop ki oap.” Yawu sâwi.
Parisaioŋe Yesu kâtŋak kune sâm otbi.
22 Otmu emelâk hâkulipnenŋaŋe yâhâpŋe opon kâmbukŋe mem miwirikum yaŋak hotom um Anitâ mepaewi yakât hombaŋ tâlâhuop. Otmu hombaŋ ya gelâk sâpŋan teteop. 23 Gârâmâ emelâk opon ya tuhuwi yan gelâk ningimap sâm selep bârârâhâk kâlep tuhuwi yakât kutŋeâmâ Solomongât selep yan Yesuŋe yâhâop. 24 Yan yâhâmu Parisaioŋe mem hawam mewam tuhum âi pâi tuhum yuwu sâm âikuwi. “Wongât topge kurihiakdâ nenŋe eŋgat yâhâp oain? Anitâŋe hâŋgângumu gewuap sâminiwi ya gâ me? Me âlâhât mambotnom? Topge tâŋ tâŋâk eknongorâ nâŋgâne.” Yawu sâwi.
25 Sâŋetâ sâop. “Nâ yakât emelâk ekyongom gaman. Yamâ yeŋe nâŋgâŋetâ ki bulâŋe otmap. Yâhâ Awoŋnaŋe mâmâŋe otnihimu kulem topŋe topŋe memune ekŋetâ yan topne tetemap. 26 Yawu gârâmâ yenâmâ nâhât lama bulâŋe ki manmai. Nâhât lama bulâŋe manmai mâne kulem memune ekŋetâ bulâŋe otmu biwiyeŋe nâhâlen katbâi. 27 Yawu gârâmâ nâhât lama bulâŋe ya yeŋgât topyeŋe nâŋgâm yongonmune betnan watnekmai. 28 Yawu otmai yamâ nâhât wâtnan kinmâ manman kârikŋan mannomai. Yamâ lok âlâ me âlâ, me wahap yu me yaŋe nâhâlembâ mem dâiyekŋetâ hiliwahonomaihât dop âlâ ki tap. 29-30 Yâhâ Awoŋne kunnenŋe pato tatmapŋe nâhât lama yaŋe nâ orowâk mannomgât pat kuyiŋgim wawaeyekmap. Yakât otmâmâ lok âlâ me âlâ, me wahap yu me yaŋe yâkâlembâ mem dâiyekŋetâ hiliwahonomaihât dop gurâ ki tap. Yâhâ Awoŋ orop dopnetŋe konohâk oap.” Yawu sâop.
31 Yesuŋe yawu sâmu nâŋgâŋetâ bâlemu kâtŋe mem kune sâm otbi. 32 Kune sâm otŋetâ sâop. “Awoŋnaŋe âi sâm nihiop ya âiloŋgo mem gamune ekmai. Yakât otmâmâ wuân otmune bâleapgât kâtŋe mem nohone sâm oai?” Yawu sâop.
33 Sâmu sâwi. “Âi âiloŋgo mem gaman yat yakât bia. Gâŋe “Anitâ orop dopnetŋe konok oap,” sâmat yakât nâŋgâmunŋe bâlemu gohone sâm oain. Gâmâ lok bâleŋe.” Yawu sâwi.
34 Sâŋetâ sâop. “Bâe, Anitâŋe den sâop ya yeŋgât miti pepaen lok âlâŋe kulemguop ya yuwu tap. “Yenâmâ nâhât dowâk mansai.” Anitâŋe den yawu sâop ya kulemguop. 35 Yâhâ miti pepaen den hârok kulemguwi tap ya bulâŋe. Yawu gârâmâ Anitâŋe tâmbâlipyeŋe yeŋgât galemlipyeŋe âi sâm yiŋgim yan “Yenâmâ nâhât dowâk mansai,” sâm ekyongop. 36 Otmu yâk yeŋgât sâop yawuâk nâhât sâm âi nihim hâŋgânnohomu gewan. Yakât otmâ “Nâ Anitâhât nanŋe mansan,” yawu sâm ekyongomune ya nâŋgâmâk tatmâ nâhâitŋe Anitâhât kaweŋan kinbe sâm oap sâmai ya nâŋgâmune ki ârândâŋ oap. Anitâŋe emelâk yâk yeŋgât sâop yawuâk nâhât sâop. 37 Yâhâ nâŋe kulem topŋe topŋe mem gaman ya ekŋetâ Awoŋnahât dop ki otmap otmuâmâ âlepŋe denne nâŋgâŋetâ tâŋât otbuap. Yawu gârâmâ kunyeŋe kârikŋe otmâ denne nâŋgâŋetâ gemu betnihim mansai. 38 Yakât otmâ kulem meman ya ekmâ nâŋgâm Awoŋ orop dopnetŋe konohâk oap yakât nâŋgâŋetâ keterakyiŋgiâk.” Yawu sâop.
39 Yawu sâmu nâŋgâŋetâ bâlemu mem pâi emetŋan katne sâm otŋetâ hohetyeŋambâ gem ba ariop.
40 Ari Yoran to nombotgen emelâk Yoaneŋe lohimbi mem toen katyekmu manbi yan ari manop. 41-42 Yan manmu lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe arim ekmâ yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeim yuwu sâm alahu gulahu otbi. “Yoaneŋe kulem âlâ ki miop. Yawu gârâmâ yâkŋe Yesuhât topŋe eknongop yamâ bulâŋanâk sâop.” Yawu sâwi.