14
Yesuŋe himbimân kawenenŋe heŋgeŋguwuap yakât sâop.
Yesuŋe torokatmâ yuwu sâm eknongop. “Nâŋe pilâyekmâ ariwom yakât ki nâŋgâm ketet otnomai. Yeŋe Anitâ tihit tihit amboŋahâlen biwiyeŋaŋe kepeim manmai yakât dopŋeâk nâhâlen gurâ biwiyeŋaŋe kepeim mannomai. Awoŋe tatmap yan emet biwiŋe dondâ tap. Yawu ki tap mâne, nâŋe emelâk yakât sâm tetem ekyongombâm. Nâ in ki ariwom. Yeŋgât kawe memune yan ari tatnomaihât ariwom. Ari kaweyeŋe heŋgeŋgum yanâmâ âwurem taka meyekmune nâ orowâk ari mannom. Yâhâ nâŋe Anitâhât tem lâum âi sâm nihiop ya tuhum metem âwurem yâhâwomgât mâtâp ya emelâk ekyongowan.”
Yesuhâlen biwinenŋaŋe kepeinom otmuâmâ Anitâhâlen yâhânom.
Yawu sâmu bukunenŋe âlâ, kutŋe Toma sâm, yâkŋe yuwu sâm âikuop. “Kutdâ, gâ wosaken ariwuat ya ki naŋgain. Yakât otmâmâ nengu mâtâp girawu ya watmâ gâhâlen takanom?”
Sâmu sâop. “Nâ ninak Anitâhâlen arinomai yakât mâtâp oan. Otmu Bulâŋe Amboŋeâmâ nâ mansan. Yakât otmâ lohimbi âlâ me âlâ Anitâhât den ekyongomune nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu nâhâlen torokatmâ mannomai yaŋe manman kârikŋan mannomai. Yeŋe nâhât topne nâŋgâm metewi mâne Awoŋnahât topŋe emelâk nâŋgâmbâi. Yawu gârâmâ sâp yupâek nâ nekmâ nâŋgânomai yamâ Awoŋnahât topŋe nâŋgâm heŋgeŋgunomai.” Yawu sâop.
Yawu sâmu Pilipŋe sâop. “Kutdâ, awoŋnenŋe tiripnongorâ eknehât naŋgain. Ekmunŋe biwinenŋe huruŋ sâwuap.”
Sâmu sâop. “Pilip, yenâmâ nâ orop sâp kâlep manmâ gain. Yakât otmâ girawuhât otmâ nâhât topne ki naŋgat? Anitâ orop dopnetŋe konohâk oap. Yakât otmâ lok âlâ me âlâŋe nâhât topne naŋgap yamâ Awoŋnahât topŋe gurâ naŋgap. Topnetŋe yawu tapgât wongât “awoŋnenŋe tiripnongorâ ekne” sâm eknohoat? 10 Nâmâ Awoŋ orop biwi nâŋgân nâŋgânnetŋe hikuakmâ dop konohâk otmu tatmait yakât topŋe naŋgat.” Yawu sâm ekum yuwu sâm eknongop. “Nâŋe den ekyongoman yuâmâ nine eŋgatneâk me ninahâlâk otmâ ki sâman. Awoŋ orop biwi nâŋgân nâŋgânnetŋe konohâk otmâ tatmait. Yakât otmâ yâkŋe mâmâŋe otnihimu yâkât wâtŋan kinmâ kulem topŋe topŋe mem gaman. 11 Yawu gârâmâ Awoŋ orop biwi nâŋgân nâŋgânnetŋe hikuakmâ konohâk tatmait ya nâŋgâŋetâ bulâŋe olâkgât naŋgan. Ya nâŋgâŋetâ ki bulâŋe otbuap otmuâmâ kulem topŋe topŋe mem gamune ekmai yakât nâŋgânomai yanâmâ netgât nâŋgâŋetâ bulâŋe otbuapgât naŋgan. 12 Bulâŋanâk ekyongomune nâŋgâŋet. Awoŋnaŋe mâmâŋe otnihimu yâkât wâtŋan kinmâ âi memune bulâŋe tetemap. Yakât otmâ Awoŋnahâlen âwurem yâhâwom yanâmâ âi bulâŋe pato tetemu eknomai. Dop yawuâk lohimbi âlâ me âlâŋe nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manŋetâ mâmâŋe otyiŋgiwom. Yawu otyiŋgimune nâhât wâtnan kinmâ âi meŋetâ bulâŋe tetewuap. 13 Awoŋnahâlen arimune yan yeŋe biwiyeŋaŋe nâhâlen kepeim yu me yakât ulitnohomai yamâ âlepŋe nâŋgâyiŋgiwom. Nâŋgâyiŋgimune bulâŋe tetemu lohimbiŋe ekmâ Awoŋne mepaenomai. 14 Yakât yâhâpŋe sâmune nâŋgâm heŋgeŋguŋet. Yeŋe nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim yu me yakât ulitnohonomai yamâ âlepŋe nâŋgâyiŋgiwom.
Wâtgât mâmâŋahât Heak gewuap yakât Yesuŋe sâop.
15 Yeŋe nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim mannomai yakât bonŋe yamâ nâhât tem lâum mannomai. 16 Yawu manŋetâ nâŋe Awoŋne ulitgumune yâkŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge mâmâŋe otyiŋgimu yâkât wâtŋan mannomai. 17 Yâhâ yeŋe yâkât wâtŋan mansai. Yakât otmâ yeŋe yâkât topŋe naŋgai. Yâhâ hâmbâi yâkŋe biwiyeŋan ge mâmâŋe otyiŋgiwuap. Lohimbi biwiyeŋe pâlâmŋe otmâ belângen mansaiŋe yâkât topŋe ki naŋgai. Yakât otmâmâ ya yeŋgâlen ki ge mâmâŋe otyiŋgiwuap.
18 Nâ yiwereŋe pilâyekmâ ariwoman. Yâhâ yen mandu yawu otmâ manmaihât nâŋe âwurem gewom. 19 Yâhâ pilâyekmâ yâhâwom yakât kakŋan lohimbi biwiyeŋe pâlâmŋe otmâ belângen manmaiŋe âlâkuâk ki neknomai. Yawu gârâmâ yenâmâ âlâkuâk neknomai. Otmu nâŋe mumuŋambâ yahatmâ manman kârikŋan manmâ yâhâwom. Yakât otmâ yeŋe gurâ mumuŋambâ yahatmâ nâhâlen torokatŋetâ orowâk manmâ yâhânom. 20 Yâhâ mumuŋambâ yahatbom yanâmâ nâ Awoŋ orop biwi nâŋgân nâŋgânnetŋe hikuakmâ konohâk tatmait yakât topŋe yeŋe nâŋgâm heŋgeŋgunomai. Otmu yen orop biwi nâŋgân nâŋgânnenŋe hikuakmâ konohâk mansain ya gurâ nâŋgâŋetâ keterakbuap.
21 Lohimbi âlâ me âlâŋe nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim manmai yamâ nâhât den nâŋgâm tem lâunihimai. Otmu nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim mannomai yamâ Awoŋnaŋe wawaeyekmâ tihityeŋe otbuap. Otmu yeŋe nâ orop konohâk otŋetâ yanâmâ nâŋe biwiyeŋan gemune topne nâŋgâm heŋgeŋgunomai.” Yawu sâop.
22 Yawu sâmu Yurasi Simon nanŋe yâkât nambeŋaŋe yuwu sâm ekuop. “Kutdâ, sârâ nâŋgâwe. Biwinenŋe gâ orop kepeiakmâ konohâk otmu yan biwinenŋan gerâ topge nâŋgâm heŋgeŋgunom. Yâhâ wongât otmâ lohimbi belângen mansai ya yeŋgât biwiyeŋan ki gerâ topge nâŋgânomai?” Yawu sâop.
23 Sâmu sâop. “Lohimbi âlâ me âlâŋe nâhâlen biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe kepeim manmaiŋe nâhât denne nâŋgâm lâumai. Lohimbi yawuya Awoŋnaŋe wawaeyekmâ tihityeŋe otmu net orowâk manmâ yâhânomai. 24 Yâhâ lohimbi âlâ me âlâŋe biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe nâhâlen ki kepeim manmaiŋe nâhât den ki lâumai. Yâhâ nâŋe den kâsikum yiŋgim gaman yuâmâ nine eŋgatneâk otmâ ki kâsikum yiŋgiman. Awoŋnaŋe sâm nihiop ya kâsikum yiŋgiman. 25 Yâhâ sâp yiwereŋe yu pilâyekmâ yâhâwom yakât topŋambâek ekyongoan. 26 Yawu gârâmâ pilâyekmâ yâhâmune yakât kakŋan Awoŋnaŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge nâhât âi torokatmâ tâtâem mâmâŋe otyiŋgimu nâŋe den kâsikum yiŋgiminiwan ya bunewâk nâŋgâŋetâ keterak yiŋgiwuap.
27 Nâ pilâyekmâ yâhâwoman. Biwiyeŋe itoŋ galaŋ otmapgât biwi sânduhân katyeksan. Otmu lohimbi belângen manmaiŋe yen biwi sânduhân katyekne sâm otnomai yamâ imbiâk otnomai. Yâkŋe otnomai yawu ki otbom. Nâŋeâmâ yen orowâk manmâ biwi sânduhân katyekmune yanâk manmâ yâhânomai. Yakât nâŋgâm ki gorâyiŋgiâk. 28 Emelâk yuwu sâm ekyongoan. “Nâ pilâyekmâ yâhâwom. Hâmbâi mâne âwurem gewom.” Ya naŋgai. Yâhâ yeŋe nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansai mâne nâŋe Awoŋnahât sâtgât âi tuhum pesuk pilâm yâkâlen âwurem yâhâwom yakât nâŋgâm heroŋe nâŋgâmbâi. 29 Nâŋe yiwereŋe den ekyongoan yukât bulâŋe tetemu eknomai. Tetemu ekmâ yan topŋe nâŋgâm heŋgeŋgunomai. 30 Yiwereŋe manman bâleŋahât amboŋaŋe hoŋ bawalipŋe hâŋgânyongomu taka meneknomai. Yakât otmâ nâŋe yen orop den kâlep huhunomgât sâp bia. Yamâ benŋe manman bâleŋahât amboŋe yakât amutgen ki mansan. 31 Yawu gârâmâ nâŋe Awoŋnahâlen biwinaŋe kepeim yâkât amutgen manman ya lohimbi kerekŋe nâŋgâŋetgât Awoŋnahât tem lâuwaŋgiman. Lâuwaŋgim umatŋe tetenihiwuap yu ki tetenihiâk sâm ki ulitguwom. Yakât otmâmâ yahatŋetâ arine.” Yawu sâop.