28
Yesuŋe mumuŋambâ yahalop.
(Mareko 16:1-10 Luka 24:1-10 Yoane 20:1-18)
Emet haŋ sâmu yanâk Maria, Matala kapiân gâtŋe otmu nambeŋe orowâk sumângen ariowot. Arimutâ yanâk mososoŋ pato memu aŋelo âlâ hâk katipŋe kaok bolaŋ bolaŋ yaŋe himbimâmbâ pârâk sânsânâk giop. Ge kât pato âlâ Yosep bukulipŋaŋe lâum hâpunŋetâ ba sum mâtâpŋe maŋguop ya yâkŋe lâum hâpunmâ pilâm kakŋan yâhâ talop. Otmu aŋelo yakât kundenŋaŋe laŋinŋe dondâek pilâop. Kât pat kakŋan ge tatmu ekmâ tembe lâu yaŋe umutyeŋe arimu kâi bâtyeŋe sân sân sâm derepyongop. Yawu otmâ aŋeloŋe imbi yâhâp yuwu sâm ekyotgop. “Yet kiŋgityetŋahât ki otset. Yetŋe Yesu howanân kuwi ya ekde sâm takawot ya naŋgan. Yâhâmâ yuân ki tap. Emelâk mumuŋambâ yahatbom sâop yawuâk otmâ yahatmâ arap. Yakât otmâ kâlehen yâhâ Yesuhât welâm ekmâ nâŋgâm in yawu âwurem ari hoŋ bawalipŋe yuwu sâm ekyongoromawot. “Kutdânenŋaŋe emelâk mumuŋambâ yahatmâ Galilaia hânângen ari tap. Yawu gârâmâ yen yawuâk ariŋetâ penaŋginomai.” Yawu sâm ekyongoromawot.”
Yawu sâmu nâŋgâm koahowot yamâ biwiyetŋe heroŋe pato nâŋgâowot. Yawu otmâ ya pilâm sururuk sâm hoŋ bawalipŋe yeŋgâlen ariowot. Arimutâ Yesuŋe mâtâwân teteyitgim yuwu sâop. “Wa, imbi yâhâp.” Yawu sâmu koahowot yamâ ekmâ nâŋgâm mepa saŋgan otbaŋgiowot. 10 Yawu otbaŋgimutâ yuwu sâop. “Yet ki nâŋgâm koakset. Yerâmâ sururuk sâm hoŋ bawalipne ari ekyongomutâmâ Galilaia hânân ari mambotnihinomai.” Yawu sâop.
Tembe lâu yaŋe den golâ gahaem sâm haok tuhuwi.
11 Yawu sâm ekyotgomu mâtâwân arim tatmutâ tembe lâu sum galemŋe kinbiŋe sururuk sâm ari kapi patoen yâhâ hotom uminiwi yeŋgât kunlipyeŋe kulem teteop yakât ekyongowi. 12 Yakât ekyongoŋetâ opon kâmbukŋahât galemlipyeŋe orowâk menduhuakbi. Menduhuakmâ den hikum tembe lâu yaŋe Yesuhât sum galem kinbi ya tewetsenŋe hâmeŋe pato yiŋgim “den golâ yuwu sânomai,” sâm eŋgatyeŋan gewi. 13 “Nen omoŋ derep kâmbukŋan aman pâlâmŋe imunŋe Yesu hoŋ bawalipŋaŋe tihâk taka lâum âlâengen ari hanguai.” Yawu sânomai. 14 Yawu gârâmâ Pilatoŋe den yu nâŋgâm hilipyongomapgât nenŋe sârereyekmâ topŋe yu kurihinom. Yakât ki nâŋgâm ketet otnomai.” Yawu sâwi.
15 Yawu sâm hâmeŋe yiŋgiŋetâ miakmâ sâwi yawu otbi. Yâhâ den golâ yamâ sâm haok tuhum alahum ariwi. Yakât otmâ sâp yiwereŋe yu Yura kapi ambolipŋaŋe den yukât yawuâk alahum manmai.
Yesuŋe den bâiŋe sâm ekyongop.
(Mareko 16:14-18 Luka 24:36-49 Yoane 20:19-23)
16 Otmu yakât kakŋan nen hoŋ bawalipŋe kâiân konok Galilaia hânân ariwin. Ari Yesuŋe pumŋe âlâ yan menduhuaknom sâop yan yâhâ menduhuakbin. 17 Menduhuakmâ kinmunŋe Yesu teteningimu ekmâ biwi hero pato nâŋgâm mepaewin. Yawu gârâmâ lohimbi nombotŋaŋe ekmâ eŋgat yâhâp otbi. 18 Yâhâ Yesuŋe gotnenŋan ga kinmâ yuwu sâm eknongop. “Anitâ Awoŋnaŋe mâmâŋe otnihimu yâkât wâtŋan kinmâ himbimân gâtŋe me hânân gâtŋe, ehekŋe ki ehekŋe kerek yeŋgât kunyeŋe tatmâ yâhâmbisâm. 19 Yawu gârâmâ den kâsikum yiŋgim gan yu mem hânŋan kulemŋan ari lohimbi kâsikum yiŋgiŋetâ nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim mannomai. Yawu gârâmâ Awoŋne otmu nâ otmu Wâtgât mâmâŋahât Heak nenâmâ konohâk oain. Yawu tatmain yakât yeŋe nengât kulân lohimbi toen mem katyekŋetâ nenŋe tihityeŋe otmâ yâhânom. 20 Otmu nâŋe yen orowâk manmâ den kâsikum yiŋgim gan ya kerehâk kâsikum yiŋgiŋetâ biwiyeŋaŋe tiŋâk lâum mannomai. Otmu sâp ârândâŋ mâmâŋe otyiŋgimune nâ orop biwiyeŋaŋe kepeiakmâ konohâk otmâ mannomai. Otmu sâp pesuk sâwuap yanâmâ âwurem gemune penaŋgiaknom.” Yawu sâm den bâiŋe eknongop. Bâiŋ, den pesuk yap.