2
Yesu Kiristoŋe himbim pilâm hânân ge lok otmâ huruŋ huruŋ manop.
Bukulipne, den âlâ âiyongowe. Biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe Kiristohâlen katmâ yâkât wâtŋan kinmâ mansai. Yakât otmâ yâkŋe yeŋgât tep âlep nâŋgâyiŋgimu biwiyeŋe huruŋ sâm mansai me bia? Otmu Anitâŋe ikŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu gem mem heweweŋ tuhuyekmu tep âlep naŋgaŋgim mansai me bia? Biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe Anitâ yet Kiristo kepeiyelekmâ manŋetgât naŋgan. Yawu manmâ tep âlep naŋgaŋgim biwiyeŋaŋe konohâk hikuakmâ manŋetâmâ nâŋe aŋgoân biwi heroŋe nâŋgâyiŋgiwan ya wangim nâŋgâyiŋgiwom. Otmu torokatmâ sâwe. Yeŋahât ki nâŋgâŋetâ yahatmu hâkyeŋe mepaenomai. Yâhâ yeŋe yeŋahât nâŋgâŋetâ gemu bukulipyeŋe yeŋgârâmâ nâŋgâŋetâ yahatbuap. Otmu yeŋe manmanyeŋahâlâk ki nâŋgânomai. Bukulipyeŋaŋe heroŋe kakŋan manŋetgât nâŋgânomai. Yesu Kiristoŋe ikŋahât nâŋgâmu gemu himbim pilâm ge hânân manop dop yawuâk otmâ mannomai.
Kiristo yet Anitâ yamâ âlâ âlâ ki oawot. Yâhâmâ dop konohâk tatmâ gamawot yamâ benŋe Kiristoŋe ikŋahâlâk ki nâŋgâm manmanŋe alilop. Yâkŋe ikŋe eŋgatŋeâk otmâ himbim pilâm hânân giop. Yanâmâ Anitâhât towatŋe ya kon sâm pilâm lok nengât towatnenŋe haŋgalakmâ lok teteop. Lok tetem huruŋ huruŋ manmâ Anitâ konok hoŋ bawaŋgim yâkŋe den sâop yawuâk lâum manmâ gaop. Yâkât tem lâum lohotŋan manmâ ikŋe manmanŋe ki alilakmu mem ge katmâ howanân kuŋetâ sâtgum muop. Yakât otmâmâ Anitâŋe mumuŋambâ mem yahalop. Yawu gârâmâ nen lohimbiŋe Kiristohât nâŋgâmunŋe yahalâkgât nâŋgâm Anitâŋe kutŋe âlâmâ “Kutdâ” sâm kunop. 10 Kutŋe yawu sâm kunop yakât otmâ nen hânân yuân gâtŋe, me himbimân gâtŋe, me hân kâlehen gâtŋe nen kerehâk menduhuakmâ Yesu mepaem mannehât sâm kalop. 11 Anitâŋe nengât sâm Yesu hâŋgângumu hânân ge kutdânenŋe otmâ galemnongom mansap. Yawu gârâmâ nen kerekŋe menduhuakmâ Yesuhât nâŋgâmunŋe yahatmu Anitâ mepaem manmâ yâhânom.
Emetsenŋe laŋinŋe pilâmap yakât dop.
12-13 Bukulipne, nâ aŋgoânâk yen orop manmâ gawan yanâmâ yeŋe nâhât laune tem lâum manbi. Yâhâ sâp yiwereŋeâmâ nâŋe yen orowâk ki mansan. Yawu mansain gârâmâ yeŋe aŋgoân den tem lâunihiwi ya ki pilâm lohotŋe otmâ manŋetgât naŋgan. Yawu otŋetâmâ Anitâŋe mem heweweŋ tuhuyekbuap yapâ yeŋe yâkât tem lâum hoŋ bawaŋginomai. Yakât otmâ yen Anitâŋe himbimgât pat kuyiŋgiop yakât bulâŋe menom sâm yâkâlen biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe kepeim manŋet. Yawu gârâmâ eŋgatyeŋaŋe kâityongomu imbiâk nenŋe wâtnenŋanâk manmâ bulâŋe menom nâŋgâm hilipgumaihât huruŋ huruŋ manmâ yâkât wâtŋanâk kinmâ tem lâum mannomai.
14-15 Otmu Anitâŋe yekmâ nine nanne baratne bulâŋe koko salehâk mansai sâm den âiân ki katyekbuap. Yakât otmâ yeŋgâlen umatŋe topŋe topŋe teteyiŋgiwuap yan Anitâ ki sâm bâlewaŋginomai. Me lok bâleŋaŋe mem âlâlâ tuhuyeknomai yanâmâ yâk orop den kakŋan ki sahaŋgim kuk kâŋguruk oraŋginomai. Yawu otmâ mannomai yanâmâ manmanyeŋe ya ekmâ yan nâŋgâm bâleyiŋgim hakyeŋan sânomaihât dop âlâ ki otbuap. Yeŋe yawu mannomai yakât dop kum sâwe. Omoŋ bâleŋan emetsenŋe laŋinŋe pilâmap yakât dopŋeâk manman kârikŋahât den ekyongoŋetâ biwiyeŋan laŋinŋe pilâmu Anitâhât mâtâp ekmâ watnomai. 16 Yen yawu torokatmâ manmâ yâhâm den yamâ tiŋâk mem mannomai. Yawu otmâ manmâ Kiristoŋe yâhâpŋe âwurem gewuap yanâmâ aŋun ki nihinomai. Nâŋe yen tânyongowan ya imbiâk ki otban ya Kiristoŋe ekmâ nâhât nâŋgâmu heroŋe otbuap.
17-18 Otmu emelâk papatolipnenŋaŋe Anitâ mepaem yan noniŋ bulimakao gâim katbaŋgiminiwi. Yakât dopŋeâk yeŋe manmanyeŋe ki alitmâmâ benŋe Anitâ hoŋ bawaŋgim gawi. Hoŋ bawaŋgim gaŋetâ yan mitihât kasaŋe taka mem âlâlâ tuhuyekŋetâ hâhiwin kakŋan manmâ gai. Otmu papatolipnenŋane noniŋ bulimakao gâim katbaŋgiminiwi yakât kakŋan wain toŋe moseleŋetâ bâiŋe gemu yan Anitâŋe nâŋgâmu ârândâŋ otminiop. Yakât dowâk nâ nohoŋetâ hepne moseleakmâ gemu bâiŋe ârândâŋ otbuap. Nohomai sâm manmanne ki alilakbom. Yawu otmune yanâmâ Anitâŋe nekmu ârândâŋ otbuap. Yakât otmâmâ yen orop biwinenŋaŋe hikuakmâ konohâk otmâ heroŋe nâŋgânom.
Timoteohât topŋe
19 Bukulipne, tepne nâŋgâyiŋgiman. Yakât otmâmâ Kutdânenŋe Yesuŋe nâŋgânihimuâmâ bukunenŋe Timoteo in yawu hâŋgângumune yeŋgâlen takawuapgât naŋgan. Taka yekmâmâ âwurem taka girawu mansai yakât eknohomu biwinaŋe heroŋe nâŋgâyiŋgim manbom. 20-22 Otmu Timoteohât topŋe sâmune nâŋgâŋet. Lok nombotŋe nâ orop mansain. Yâk yeŋgâlen gâtŋe Timoteo konok nâ orop biwinetŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu yeŋe manman âiloŋgoân manŋetgât nâŋgâmait. Yamâ lok nombotŋaŋe yeŋahâlâk nâŋgâm Yesuhât âi ya hâkâŋ kakŋan tuhum mansaiŋeâmâ yeŋgâlen taka tânyongonomaihât dop yawuya âlâ ki tap. Timoteohât topŋeâmâ ikŋeâk tap. Yâk orop netŋeâmâ nanŋe âwâŋaŋe tânahomawot dop yawuâk tânahom mansait. Tânahom manmâ yeŋe den pat âlepŋe nâŋgâŋetâ keterahâkgât ya kâsikum yiŋgim gait. Yen gurâ yakât topŋe naŋgaiâk. 23 Yawu gârâmâ Roma lokŋe girawu otnihinomai yakât sâŋetâ nâŋgâm yanâmâ Timoteo in yawu hâŋgângumune den mem yeŋgâlen takawuap. 24 Yawu gârâmâ Kutdânenŋaŋe nâŋgânihimu holaŋnekŋetâ yeŋgâlen takawomgât naŋgan.
Epaporitohât topŋe
25 Otmu lok âlâhât sâwe. Yeŋgâlen gâtŋe Epaporito nâ tânnohoâk sâm hâŋgânguŋetâ takaop. Taka âi tânnohop yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Nâŋe âi umatŋan kinmâ gamune yan taka penenihimu biwinetŋe konok otmu tânahom miti âi yu tuhum gait. 26-27 Yawu gârâmâ yâk kundat umatŋe tetewaŋgimu bâsok bâleop. Inâk mâneâmâ kunŋe hân kumbâp. Yamâ Anitâŋe “Ki katnehâk” sâmu gârâmâ hâmeŋe kinop. Sâp yan nâ pâi emetŋan katnekŋetâ hâhiwin kakŋan manmâ gan. Yakât kakŋan Anitâŋe nâhâitgât girawu hâhiwin âlâkuâk nâŋgâwuap sâm Epaporito ya mesek sâtŋambâ mem heŋgeŋguop. 28 Mesek sâtŋan kinop yakât den pat emelâk nâŋgâwi. Yakât otmâmâ yeŋe Epaporitohât nâŋgâm kiwilimaihât yâhâmâ pilânekmâ yeŋgâlen takawehât naŋgap. Yakât otmâ in yawu hâŋgângumune takamu ekmâ biwiyeŋe heroŋe otbuap. Yeŋgâlen takamu nâ gurâ yawuâk heroŋe nâŋgâwom. 29-30 Yeŋgâlen takamu tep âlepŋe nâŋgâwaŋgim Anitâ mepaem heroŋe pato otbaŋginomaihât naŋgan. Yeŋe tânnohone sâm yan hâŋgânguŋetâ taka kaweyeŋan kinmâ Kiristohât tem lâum tânnohop. Tânnohop yan manmanŋe ki alilop. Yawu otmâ hâhiwin kakŋan nep tuhum gam bâsok hiliwahop. Yakât otmâmâ yeŋe yâk otmu lok nep yawu tuhumai ya yeŋgât nâŋgâŋetâ yahalâkgât naŋgan.