16
Pauloŋe Roma yeŋgât nâŋgâyiŋgiop.
1-2 Bukulipne, nâ yeŋgât tep hero nâŋgâyiŋgian. Yakât otmâ den bâiŋe yu sâm hârewe. Tounenŋe âlâ, kutŋe Piwi sâm, yâkŋe Keŋgeria ambolipŋe Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansai ya yeŋgât hoŋ bawa manmâ tânyongomap. Otmu nâ gurâ yawuâk tânnohomap. Yakât otmâ pepa yu bâiŋe kulemguan gârâmâ Piwi waŋmune mem Roma yeŋgâlen takawuap. Takawuap yanâmâ Kutdânenŋe Kiristoŋe buku otningiop yakât dopŋeâk yeŋgu buku otbaŋginomai. Otmu wahap wuân me wuângât umburuk otmâ âiyongowuap ya in yawu waŋnomaihât naŋgan.
Otmu yeŋgâlen gâtŋe lohimbi yâhâp, kutyetŋe Akuila yet Pirisila, yâk orop biwinenŋaŋe hikuakmu Kiristohât âi meminiwin. Âi orowâk meminiwin yan lohimbi belângen mansaiŋe mem bâlenekmai sâm hâkyetŋe ki biuk sâop. Yawu otmâ tânnohomutâ orowâk nep tuhum gawin. Yakât otmâ nâ otmu pâku lohimbi Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansaiŋe yâk yetgât nâŋgâyitgiain. Otmu lohimbi nombotŋaŋe yâk yetgât emelan yâhâ menduhuakmâ Kiristohât den ya alahum kiki mewaŋgim mepaemai yeŋgât nâŋgâyiŋgian.
Otmu Asia hânân gâtŋe, lok âlâ, kutŋe Epaineto sâm, aŋgoân Kiristohâlen biwiŋe kalop yâkât nâŋgâwaŋgian. Otmu imbi âlâ, kutŋe Maria, yâkŋe yeŋgât nâŋgâmu yahatmu hoŋ bayiŋgim mansap yâkât nâŋgâwaŋgian. Otmu bukuyâhâtne âlâmâ, kutyetŋe Andoroniko yet Yunia. Nâŋe Kiristohâlen biwine ki katban yan biwiyetŋe yâkâlen katmâ aposolo âi mem gaowot. Yakât otmâ mem pâi emetŋan katyelekŋetâ orowâk manbin. Yâk yetgât nâŋgâyitgian.
Otmu bukune âlâmâ, kutŋe Ambiliato, yâkât nâŋgâwaŋgian. Otmu lok âlâ, kutŋe Uruwano, orowâk manmâ Kiristohât âi mewit yâkât nâŋgâwaŋgian. Otmu bukune, Sitaki yakât nâŋgâwaŋgian. 10 Otmu bukune âlâmâ, kutŋe Apele sâm, emelâk yâkâlen umatŋe âlâ teteop. Yawu tetewaŋgiop yamâ Kiristohâlen biwiŋaŋe tiŋâk kepeim kârikŋeâk kinop, yakât nâŋgâwaŋgian. Otmu Aristowolohât hep torehenlipŋe yeŋgât nâŋgâyiŋgian. 11 Otmu bukune âlâmâ, kutŋe Herorion, yâkât nâŋgâwaŋgian. Otmu Narikisohât hep torehenlipŋaŋe Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansai ya yeŋgât nâŋgâyiŋgian.
12 Otmu ata gari Tiripaina yet Tiriposaŋe Kutdâhât tem lâuwaŋgim yâkât âi tuhum mansawot ya yetgât nâŋgâyitgian. Otmu imbi âlâ, kutŋe Peasi, Kutdâhât âi yakât biwiŋaŋe tiŋâk kepeim tuhum mansap yâkât nâŋgâwaŋgian. 13 Otmu lok âlâ, kutŋe Lupo, yâhâmâ Kutdâhât tem lâuwaŋgimu ekmunŋe yahatsap. Otmu mâmâŋaŋe yâk wawaeop yakât dopŋeâk nâ wawaenekmâ gaop yâk yetgât nâŋgâyitgian. 14 Otmu lok kiŋgitŋe orowâkŋe menduhuakmâ Kutdâ mepaem manmai ya yeŋgâlen gâtŋe nombotŋeâk kutyeŋe yongonbe. Asiŋgirito, Pilehon, Herema, Patorowa, Hereme, yâk yeŋgât nâŋgâyiŋgian. 15 Otmu lohimbi yâhâp, Piloloho yet Yulia, emetyetŋan bukulipyetŋe, Nereo otmu gariŋe, âlâmâ Olimpa, lohimbi nombotŋe kutyeŋe ki nâŋgâyiŋgian ya orowâk menduhuakmâ Kiristo mepaemai yâk yeŋgât nâŋgâyiŋgian.
16 Yakât otmâ yu sâlikum nâŋgânomai. Yawu otnomai yan Anitâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim buku oraŋgim mansai yakât heroŋe nâŋgâm parahuaknomai. Otmu kapiŋe kapiŋe Akaia otmu Asia hânân tatmâ arap yakât ambolipŋe biwiyeŋaŋe Kiristohâlen kepeim mansaiŋe yeŋgât nâŋgâyiŋgiai.
17-18 Bukulipne, den tâlâwâk ekyongomune nâŋgâm heŋgeŋgum biwiyeŋan katŋet. Aŋgoân topŋe katmâ Kiristohât komolâmbâ nombotŋaŋe yeŋgâlen toho yâkât den pat âlepŋe kâsikum yiŋgiwi. Den kâsikum yiŋgiwi yamâ yeŋambâ gâtŋe lok nombotŋaŋe yeŋahât nâŋgâŋetâ yahatmu kutdânenŋe Kiristohât ki tem lâuwaŋgimai. Yâkŋe den bulâŋe ya nâŋgâm kelaŋgatmâ bukulipyeŋe lohotŋan mansai ya kâityongom biwiyeŋan kioŋetâ mâtâp tâpikgum hioŋakmaihât galemahom heŋgeŋgum mannomai. Yawu otmâ lok yawuya betyongonomai. 19 Yâhâ aŋgoân den pat âlepŋe ekyongoŋetâ nâŋgâwi yapâek yeŋe biwiyeŋe galemahom den ya tâŋ tâŋâk lâum gawi yakât sâm haŋ tuhuŋetâ nâŋgâm heroŋe otban. Yeŋe yawuâk torokatmâ manŋetâ den topŋe topŋe ekyongoŋetâ nâŋgâŋetâ Kiristohât den orop ki lâuakbuap ya pilânomai. Yâhâ yâkât den orop lâuakbuap yamâ nâŋgâm biwiyeŋan katmâ mannomai. 20 Yawu otmâ Anitâŋe yeŋgât biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe mem konohân tuhumu hikuakmâ konohâk otmu ki hioŋaknomai. Yanâmâ yâkŋe mâmâŋe otyiŋgimu biwiyeŋe galemahom lok nombotŋaŋe Satangât tem lâuwaŋgim Kiristohât den pat kelaŋgatmai yamâ watyekŋetâ arinomai.
Yâhâ Kutdânenŋe Yesu tihitnenŋe otmapŋe biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe mem konohân tuhumu kepeiakmâ manŋetgât Anitâ ulitguman.
21 Timoteo orowâk manmâ âi tânahomait yâkŋe nâŋgâyiŋgiap. Otmu bukulipne, Lukio, Yason, Sosipata yâkŋe yawuâk nâŋgâyiŋgiai.
22 Otmu nâmâ kutne Tetio, Pauloŋe den yu eknohomu kulemgum katyiŋgian. Nâŋe yawuâk nâŋgâyiŋgian.
23 Otmu, lok âlâ, kutŋe Gaio, yâkât emelan yâhâ menduhuakmâ Kiristo yet Anitâ mepaeyelekmain. Yâkŋe nâŋgâyiŋgiap. Otmu lok âlâ kutŋe Erasto yâhâmâ kapi ambolipŋaŋe takesi katmai ya galemgumap, yâkŋe yawuâk nâŋgâyiŋgiap. Otmu miti lok âlâ, kutŋe Kuato, yâkŋe yawuâk nâŋgâyiŋgiap. 24 Kutdânenŋe Yesu tihitnenŋe otmapŋe yen kerek biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe mem konohân tuhumu kepeiakmâ mannomai. Ya bonŋanâk.
Den bâiŋe ekyongop.
25-27 Bukulipne, den yu bâiŋe sâmune pesuk sâek. Emelâk embâŋân Yesu Kiristohât den yukât topŋe amokŋan talop. Yakât otmâ lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe yeŋe nâŋgân nâŋgân watmâ yakât topŋe pâpguminiwi. Yawu gârâmâ Anitâhât poropetelipŋaŋeâmâ yakât topŋe nâŋgâm heŋgeŋgum emet inânŋan den kulemguwi yu Yesu Kiristoŋe nen aposololipŋe kâsikum ningiminiop. Yawu gârâmâ lohimbi hânŋan kulemŋan manmâ araiŋe den yu nâŋgâm Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim Anitâhât tem lâuwaŋgim manŋetgât nen gurâ ikŋe sâtgât den kâsikum yiŋgim mansain. Yâhâ Kiristohât den kâsikum yiŋgian yu nâŋgâm biwiyeŋan katmâ mannomai yanâmâ Anitâŋe mâmâŋe otyiŋgimu yâkâlen biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim ki lohotŋe otnomai.
Otmu Anitâ nâŋgân nâŋgânŋe yahat yahatŋe yâkŋe ikŋahâk nanŋe Yesu Kiristo hâŋgângumu ge kawenenŋan kinmâ muop. Mumuŋambâ yahatmâ himbimân âwurem yâhâmu âwâŋâit tawot. Yawu nâŋgâm nenŋeâmâ Anitâ Awoŋnenŋe sâm heroŋe otbaŋgim mepaem manbisâin. Ya bonŋanâk.
Nâ bukuyeŋe,
Paulo