^
1 TISARÚNIKIANAM
Papru ni tsaniakmari̱ji̱a̱i̱ Yus-shuaran áatramiania nu
Tisarúnikianmaya̱ shuar Yus nekas enentáimtusar umirkatniun jintintiarmiania nu
Yus-chichaman paant ujakarmiania nu
Papru ataksha Tisarúnikianam irautajtsa wakerimiania nu
Péṉker túratniun Yus wakerana nu
Kristu tátintri
Papru Yus-shuaran jintintiamiania nu
Amuamunam amikmaatin