4
Ulun sia! Babilan emikaan ain-liman sia hodi loos no moon, tan emi moos hoo Ulun iha laleꞌan mak babilan emi. Efesus 6:9
Paulus foo lia tateꞌan
Emi musti harui aan hamulak bei-beik no madinas sera dodan baa Naꞌi Maromak. Keta haluꞌa hamulak bodik ami, hodi hakroꞌan nebee Naꞌi Maromak loke dalan baa ami atu bele katak baa ema hosi lia Kristus mak uluk sei lia subar. Hanoin! Haꞌu ktama bui neꞌe, tan haꞌu katak lia Kristus baa ema. Hamulak nebee haꞌu kbele kalore tebe-tebes lia Kristus nia, toꞌo ema bele natene diꞌa-diꞌak lia isin.
Moris diꞌa-diꞌak ho ema mak la fiar baa Kristus. Babilan diꞌa-diꞌak leet mak Nia foo baa emi. Efesus 5:16 Kalo emi dale, dale mamamar hodi lia mak kona baa ema neon. Keta dale halekan sia, mais hodi lia fuan malolok, nebee, kalo ema nusu nikar emi, emi bele hataa fila sia.
Paulus narohan hakerek
La kleur ona, Tikikus atu tone nasara baa emi nosi haꞌukaan tuur-hariik. Tikikus nia, maluk mak ita hadomi. Nia babilan diꞌa-diꞌak Naꞌi Maromak eman sia. Uluk, nia nalaꞌo Naꞌi Maromak Niakaan serwisu namutuk no haꞌu. Kristus Klosan Lian 20:4; 2 Timotius 4:12 Haꞌu ksolok nia tone atu nakbiit emikaan neon, no nasara baa emi nosi amikaan moris iha neꞌe. Efesus 6:21-22 Haꞌu moos solok fila Onesimus. Onesimus nia, maluk mak ita hadomi. Nia serwisu bodik Naꞌi Maromak diꞌak basuk. Nia moos, emikaan ema duꞌuk. Sia rua atu nasara baa emi nosi lia hotu-hotu mak dadi tiꞌan iha neꞌe. Filemon 10-12
10 Aristarkus solok tabe baa emi. Ema neti natoos nia iha bui namutuk no haꞌu. Barnabas niakaan feton oan Markus moos, solok tabe. Uluk, haꞌu kameno kedan baa emi kaꞌak, kalo Markus mai naree emi, simu nia diꞌa-diꞌak. Kristus Klosan Lian 19:29, 27:2; Filemon 24; Kristus Klosan Lian 12:12, 25, 13:13, 15:37-39 11 Yesus (ema ida seluk mak ema nanaran naꞌak, “Yustus”), nia moos solok tabe baa emi. Nosi belu hotu-hotu mak nalaꞌo Naꞌi Maromak ukun, sia naꞌin tolu dei nosi ema klubun Yahudi. Sia neꞌe, mak nakbiit haꞌukaan neon.
12 Emikaan belun Epafras iha neꞌe moos solok tabe baa emi. Nia moos dadi Yesus Kristus ain-liman. Nia namulak biit bodik emi. Nia nakroꞌan nebee Naꞌi Maromak nakbiit emi, toꞌo emi fiar tebe-tebes hodi tuir Niakaan hakaran hotu-hotu. Kolose 1:7; Filemon 23 13 Haꞌu karee kodi matan duꞌuk, Epafras serwisu susi ruin bodik emi no bodik ema makfiar sia iha kota Laodikia no kota Herapolis.
14 Tabe nosi Demas no makdook Lukas mak ita hadomi. 2 Timotius 4:10,11; Filemon 24
15 Haꞌu moos solok tabe baa mamaluk makfiar sia iha kota Laodikia. Keta haluꞌa solok haꞌukaan tabe baa Ina Nimfa no mamaluk makfiar sia mak libur aan iha niakaan uma.
16 Kalo emi iha Kolose leno hotu hakerek neꞌe tiꞌan, solok liu baa ema makfiar sia iha kota Laodikia, nebee sia moos bele leno. Emi moos musti leno hakerek mak uluk haꞌu ksolok tiꞌan baa sia.
17 Foo hatene baa Arkipus haꞌak, “Keta maluꞌa serwisu mak uluk o simu tiꞌan hosi Naꞌi Maromak. Malaꞌo serwisu nia toꞌo mohu.” Filemon 2
18 Keta haluꞌa haꞌak, ema sei neti natoos haꞌu iha bui neꞌe.
Haꞌu kakroꞌan nebee, Naꞌi Maromak natudu laran diꞌak baa emi.
Haree dei! Hakerek neꞌe, haꞌu kteken kodi haꞌukaan liman duꞌuk.
Tabe nosi haꞌu,
Paulus

4:1 Efesus 6:9

4:5 Efesus 5:16

4:7 Kristus Klosan Lian 20:4; 2 Timotius 4:12

4:8 Efesus 6:21-22

4:9 Filemon 10-12

4:10 Kristus Klosan Lian 19:29, 27:2; Filemon 24; Kristus Klosan Lian 12:12, 25, 13:13, 15:37-39

4:12 Kolose 1:7; Filemon 23

4:14 2 Timotius 4:10,11; Filemon 24

4:17 Filemon 2