AKUS RO NA PALATUNG TANGINANG ANI IESU KARISTO

1 Ioanes