1 хроніки
1
Адам, Сиф, Енош, Кенан, Магалел'їл, Яред, Енох, Метушелах, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет. Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас. А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма. А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни. Сини Хамові: Куш і Міцраїм, Пут і Ханаан. А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан. 10 А Куш породив Німрода, він зачав бути велетом на землі. 11 А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян, 12 і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филистимляни, і кафторян. 13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета, 14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина, 15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина, 16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина. 17 Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех. 18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера. 19 А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан. 20 А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха, 21 і Гадорама, і Узала, і Діклу, 22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву, 23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові. 24 Сим, Арпахшад, Шелах, 25 Пелеґ, Реу, 26 Серуґ, Нахор, Терах, 27 Аврам, він же Авраам. 28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл. 29 Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам, 30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема, 31 Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові. 32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан. 33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури. 34 А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль. 35 Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора. 36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик. 37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза. 38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан. 39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна. 40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана. 41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан. 42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран. 43 А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава. 44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри. 45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина. 46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт. 47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки. 48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару. 49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів. 50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової. 51 І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет, 52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, 53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар, 54 провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.